Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Černí pasažéři v pražské MHD

Černí pasažéři v pražské MHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Viková
Šetření:04. 04. 2012 - 06. 04. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Černí pasažéři v pražské MHD, jehož výsledky použiji ve své bakalářské práci  Teorie her v podnikové praxi. Děkuji za Váš čas,

 

Kateřina Viková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8255,78 %55,78 %  
Muž6544,22 %44,22 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 268054,42 %54,42 %  
27 - 405436,73 %36,73 %  
41 - 60106,8 %6,8 %  
0 - 1832,04 %2,04 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7047,62 %47,62 %  
Vysokoškolské6946,94 %46,94 %  
Základní64,08 %4,08 %  
Střední 21,36 %1,36 %  

Graf

4. Jak často využíváte MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně9061,22 %61,22 %  
Několikrát týdně2819,05 %19,05 %  
Několikrát ročně1510,2 %10,2 %  
Několikrát měsíčně149,52 %9,52 %  

Graf

5. Jezdíte někdy v MHD bez platné jízdenky (tzv. na černo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy7752,38 %52,38 %  
Ano, výjimečně5134,69 %34,69 %  
Ano, občas149,52 %9,52 %  
Ano, pravidelně53,4 %3,4 %  

Graf

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Omylem6971,88 %46,94 %  
Vysoká cena jízdného2121,88 %14,29 %  
Nízká cena případné pokuty66,25 %4,08 %  
Adrenalin55,21 %3,4 %  
konec platnosti kuponu koliduje s termínem před výplatou :)11,04 %0,68 %  
Za těch pár zastávek nemá smysl platit11,04 %0,68 %  
když mi vyprší lítačka (nevim proč nemůžou poslat maila, že kupon na open card vyprší třeba za tejden)11,04 %0,68 %  
Porblémy s koupí jízdenky - SMS nemho, mám služební telefon a ne vždy mám u sebe drobné. 11,04 %0,68 %  
krátká trasa, málo času11,04 %0,68 %  
Nemožnost koupě 5-ti pásmové jízdenky u řidiče.11,04 %0,68 %  
Časové omezení jízdenky11,04 %0,68 %  
Nestihnu koupit pospíchám.11,04 %0,68 %  
spěchám a nemám čas si koupit jízdenku11,04 %0,68 %  
lenost kupovat si jednotlivé jízdenky a open card se mi vzhledem k počtu jízd nevyplatí :-)11,04 %0,68 %  
nefunguje SMS11,04 %0,68 %  
zapomenu koupit jizdenku11,04 %0,68 %  
přijde mi to zbytečné11,04 %0,68 %  
nejezdím11,04 %0,68 %  
občas nejsou drobné ani mobil :-)11,04 %0,68 %  
na dvě zstávky si prostě lístek za 32 Kč kupovat nebudu11,04 %0,68 %  
Není 24 Kč za dvě zastáky (3 min.) trochu moc?11,04 %0,68 %  
v mezidobí po skončení platnosti předplatného a před začátkem platnosti nového11,04 %0,68 %  

Graf

7. Jak vysoká by musela být pokuta, abyste na černo nejeli nikdy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50002121,21 %14,29 %  
20002121,21 %14,29 %  
10002020,2 %13,61 %  
1000099,09 %6,12 %  
150055,05 %3,4 %  
300055,05 %3,4 %  
044,04 %2,72 %  
400033,03 %2,04 %  
10022,02 %1,36 %  
50022,02 %1,36 %  
ostatní odpovědi 300
200
1
8000
50
20000
77,07 %4,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2984.08
Minimum:1
Maximum:10000
Variační rozpětí:9999
Rozptyl:6529593.65
Směrodatná odchylka:2555.31
Medián:2000
Modus:5000

Graf

8. Myslíte si, že je cena jízdného v Praze vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jízdné mi přijde drahé.8457,14 %57,14 %  
Ne, cena je v pořádku.5738,78 %38,78 %  
Ne, cena by mohla být i vyšší.53,4 %3,4 %  
Ne, cena by mohkla být i vyšší.10,68 %0,68 %  

Graf

9. Domníváte se, že pokud by byla MHD zdarma, snížil by se počet aut v ulicích Prahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7450,34 %50,34 %  
Ne6342,86 %42,86 %  
nevím21,36 %1,36 %  
Snížil by se, ale jen minimálně10,68 %0,68 %  
mhd zdarma nebo levněji, zavést mýtné pro auta10,68 %0,68 %  
Nemyslím si, že nějak zásadně.10,68 %0,68 %  
Ano, ale v řádů procent10,68 %0,68 %  
nejsem si jistý10,68 %0,68 %  
Ne, auto je pohodlnost10,68 %0,68 %  
jelikož je auto symbolem osobního statusu tak pravděpodobně ne, navíc by musela být slevněna/zdarma doprava v oblastech přiléhající praze10,68 %0,68 %  
těžko říct, asi jen o minimální počet10,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že je cena jízdného v Praze vysoká?

  • odpověď Ano, jízdné mi přijde drahé.:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká cena jízdného na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak často využíváte MHD?

5. Jezdíte někdy v MHD bez platné jízdenky (tzv. na černo)?

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

7. Jak vysoká by musela být pokuta, abyste na černo nejeli nikdy?

8. Myslíte si, že je cena jízdného v Praze vysoká?

9. Domníváte se, že pokud by byla MHD zdarma, snížil by se počet aut v ulicích Prahy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak často využíváte MHD?

5. Jezdíte někdy v MHD bez platné jízdenky (tzv. na černo)?

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

7. Jak vysoká by musela být pokuta, abyste na černo nejeli nikdy?

8. Myslíte si, že je cena jízdného v Praze vysoká?

9. Domníváte se, že pokud by byla MHD zdarma, snížil by se počet aut v ulicích Prahy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viková, K.Černí pasažéři v pražské MHD (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cerni-pasazeri-v-prazske-mhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.