Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čerpání finančních prostředků z fondů EU

Čerpání finančních prostředků z fondů EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Skočdopolová
Šetření:17. 11. 2012 - 24. 11. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. V jakém odvětví podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodnikám375 %75 %  
pohostinství125 %25 %  

Graf

2. Jak dlouho působíte na trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodnikám375 %75 %  
3 roky125 %25 %  

Graf

3. Jaký je počet Vašich zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodnikám375 %75 %  
50 - 249125 %25 %  

Graf

4. Víte o tom, že EU poskytuje našemu státu finanční prostředky, jejichž posláním je podpořit rozvoj podniků a zvýšit jejich konkurenceschopnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

5. Znáte podmínky pro získání finanční podpory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne250 %50 %  
ano125 %25 %  
ne125 %25 %  

Graf

6. Seznámili jste se v uplynulých letech s podporami podnikání, které realizuje Váš kraj v rámci Akčních plánů (program rozvoje kraje)? Pokud ano, využili jste tyto finanční prostředky ke svému podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %100 %  

Graf

7. Pokud Vaše předchozí odpovědi byly NE, tak jaké byly důvody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová náročnost250 %50 %  
nevěděl/a jsem125 %25 %  
náročnost žádosti125 %25 %  
nepotřebuji125 %25 %  

Graf

8. Jaký způsob Vám vyhovuje při získávání informací o dotacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4100 %100 %  
MěÚ125 %25 %  
125 %25 %  

Graf

9. Jaké jsou Vaše pozitivní zkušenosti se zpracováním žádosti, s realizací projektu a se službami poradenských poradenských agentur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající cena poradenských služeb250 %50 %  
adekvátní náročnost monitorovacích zpráv125 %25 %  
dostatek času125 %25 %  
jasné formulace125 %25 %  
znalost problematiky poradců125 %25 %  

Graf

10. Jaké jsou Vaše negativní zkušenosti se zpracováním žádosti, s realizací projektu a se službami poradenských agentur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejasné formulace250 %50 %  
neznalost problematiky poradců125 %25 %  
vysoká cena poradenských služeb125 %25 %  
málo času125 %25 %  
příliš příloh125 %25 %  
dlouhé schvalování125 %25 %  
neprofesionální jednání poradců125 %25 %  
neochota úředníků125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (87,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skočdopolová, J.Čerpání finančních prostředků z fondů EU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cerpani-financnich-prostredk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.