Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čerpání z fondů EU

Čerpání z fondů EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pokorná
Šetření:29. 05. 2012 - 11. 06. 2012
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):13 / 5.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:29,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, který bude použit jako podklad pro vytvoření podnikatelského plánu.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Typ organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malý a střední podnik850 %50 %  
mikropodnik425 %25 %  
velký podnik212,5 %12,5 %  
nezisková organizace16,25 %6,25 %  
OSVĆ16,25 %6,25 %  

Graf

2. Čerpali jste někdy dotace z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %68,75 %  
ano531,25 %31,25 %  

Graf

3. Měli byste zájem čerpat dotace z fondů EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %43,75 %  
ne436,36 %25 %  

Graf

4. V jaké oblasti uvažujete o čerpání dotace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělání457,14 %25 %  
výstavba342,86 %18,75 %  
jiná228,57 %12,5 %  

Graf

5. Pokud jste označili "jiná", specifikujte v jaké oblasti uvažujete o čerpání dotace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ubytování

6. V jaké oblasti jste dotace čerpali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělání360 %18,75 %  
sociální oblast240 %12,5 %  
výstavba120 %6,25 %  

Graf

7. Pokud jste označili "jiná" specifikujte v jaké oblasti jste dotace čerpali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Čerpání dotací jste zajistili vlastními pracovníky nebo jste využili externí poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externí poradce360 %18,75 %  
vlastními pracovníky240 %12,5 %  

Graf

10. Čerpání dotací byste zajistili vlastními pracovníky nebo byste využili externí poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externí poradce457,14 %25 %  
vlastními zaměstnanci342,86 %18,75 %  

Graf

11. Uvítali byste službu monitoringu možností čerpání dotací z fondů EU a výběru vhodných projektů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %31,25 %  

Graf

12. Uvítali byste službu monitoringu možností čerpání dotací z fondů EU a výběru vhodných projektů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %31,25 %  
ne228,57 %12,5 %  

Graf

13. Kolik byste byli ochotni zaplatit za službu monitoringu? (v Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100240 %12,5 %  
50120 %6,25 %  
1120 %6,25 %  
10000120 %6,25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2050.2
Minimum:1
Maximum:10000
Variační rozpětí:9999
Rozptyl:19751475.2
Směrodatná odchylka:4444.26
Medián:100
Modus:100

Graf

14. Kolik byste byli ochotni zaplatit za službu monitoringu? (v Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000240 %12,5 %  
15000120 %6,25 %  
5000120 %6,25 %  
10000120 %6,25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6400
Minimum:1000
Maximum:15000
Variační rozpětí:14000
Rozptyl:36800000
Směrodatná odchylka:6066.3
Medián:5000
Modus:1000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorná, H.Čerpání z fondů EU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cerpani-z-fondu-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.