Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Češi a biopotraviny

Češi a biopotraviny

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Tománková
Šetření:16. 11. 2010 - 26. 11. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/Vážená respondentko,

jsme studentky Ekonomické fakulty VŠB-TUO a obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při výzkumu o biopotravinách. Našim cílem je zjistit, jak lidí vnímají tyto produkty. Výsledky tohoto šetření jsou součástí naší seminární práce do Statistických metod z marketingu. Zaručujeme Vám anonymitu!
Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď.

 

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci!
Petra Tománková, Silvie Trebatická, Kristýna Vaňková

Odpovědi respondentů

1. Koupili jste někdy biopotravinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6682,5 %82,5 %  
Ne1417,5 %17,5 %  

Graf

2. Co Vás vedlo ke koupi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha o zdravé stravování2233,33 %27,5 %  
Zvědavost2233,33 %27,5 %  
Nabídka obchodu1015,15 %12,5 %  
Doporučení710,61 %8,75 %  
sleva11,52 %1,25 %  
omyl11,52 %1,25 %  
je lepší na chuť11,52 %1,25 %  
zlevněné akční zboží11,52 %1,25 %  
spletla jsem se11,52 %1,25 %  

Graf

3. Jak často kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát měsíčně2030,3 %25 %  
Několikrát do roka2030,3 %25 %  
Koupil/a jsem pouze jednou1319,7 %16,25 %  
Několikrát týdně1319,7 %16,25 %  

Graf

4. Kde obvykle tyto produkty kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v supermarketu / hypermarketu3045,45 %37,5 %  
v obchodech se zdravou výživou2030,3 %25 %  
v malých obchodech69,09 %7,5 %  
na biofarmách69,09 %7,5 %  
viz otázka 311,52 %1,25 %  
nekupuji11,52 %1,25 %  
přímo u výrobce (ZD), statkář mívá stánek ve městě11,52 %1,25 %  
trh11,52 %1,25 %  

Graf

5. Jaké biopotraviny nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotové výrobky2233,33 %27,5 %  
základní suroviny (mouka, luštěniny, těstoviny, apod.)1928,79 %23,75 %  
ovoce / zeleninu1928,79 %23,75 %  
polotovary (pokrmy k dohotovení)69,09 %7,5 %  

Graf

6. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky podle toho, jak moc jsou pro Vás důležité při nákupu biopotravin.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena2.6671.556
Chuť1.3480.621
Doporučení2.7271.259
Vzhled2.4851.219
Značka3.3641.474

Graf

7. Uveďte prosím, zda existuje další důvod, který není zmíněn v otázce č.6 a je pro Vás stejně důležitý při koupi.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2131,82 %26,25 %  
kvalita1827,27 %22,5 %  
Zkušenost710,61 %8,75 %  
není46,06 %5 %  
čerstvost34,55 %3,75 %  
-11,52 %1,25 %  
neexistuje11,52 %1,25 %  
biománie škodí životnímu prostředí11,52 %1,25 %  
výživové hodnoty, složení11,52 %1,25 %  
nic11,52 %1,25 %  
ostatní odpovědi vše důležité je zmíněno
čaje, káva, kakao- výroba fair trade
zdraví
--
Neobsahuje chemii
zvyk
Dostupnost
typ potraviny
812,12 %10 % 

Graf

8. Seřaďte od 1 do 4 vzestupně problémy, které se týkají biopotravin (1-nejmenší problém, 4-největší problém)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
malý sortiment2.5761.214
malá reklama v médiích2.1361.3
špatná dostupnost v obchodech2.7580.85
vysoká cena2.531.431

Graf

9. Považujete BIO potraviny za zdraví prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, považuji4568,18 %56,25 %  
Ne, nepovažuji1218,18 %15 %  
Nepřemýšlel/a jsem o tom913,64 %11,25 %  

Graf

10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3451,52 %42,5 %  
Ano1725,76 %21,25 %  
Nevím1522,73 %18,75 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4466,67 %55 %  
Muž2233,33 %27,5 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let2537,88 %31,25 %  
36 - 50 let1928,79 %23,75 %  
27 - 35 let1827,27 %22,5 %  
50 let a více46,06 %5 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3146,97 %38,75 %  
vysokoškolské2030,3 %25 %  
vyšší odborné710,61 %8,75 %  
střední bez maturity69,09 %7,5 %  
základní23,03 %2,5 %  

Graf

14. Kam byste zařadili místo, kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké město (nad 100 000 obyvatel)2639,39 %32,5 %  
Obec, vesnice (do 4 000 obyvatel)1218,18 %15 %  
Menší město (4 001 - 29 9991116,67 %13,75 %  
Středně velké město (30 000 - 100 000913,64 %11,25 %  
Středně velké město (30 000 - 100 000 obyvatel)46,06 %5 %  
Menší město (4 001 - 29 999 obyvatel)46,06 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky podle toho, jak moc jsou pro Vás důležité při nákupu biopotravin.

 • odpověď Chuť=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídka obchodu na otázku 2. Co Vás vedlo ke koupi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi malý sortiment=4 na otázku 8. Seřaďte od 1 do 4 vzestupně problémy, které se týkají biopotravin (1-nejmenší problém, 4-největší problém)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 3. Jak často kupujete biopotraviny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena=3 na otázku 6. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky podle toho, jak moc jsou pro Vás důležité při nákupu biopotravin.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká cena=2 na otázku 8. Seřaďte od 1 do 4 vzestupně problémy, které se týkají biopotravin (1-nejmenší problém, 4-největší problém)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 35 let na otázku 12. Kolik je Vám let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?

9. Považujete BIO potraviny za zdraví prospěšné?

 • odpověď Ano, považuji:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o zdravé stravování na otázku 2. Co Vás vedlo ke koupi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 3. Jak často kupujete biopotraviny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát měsíčně na otázku 3. Jak často kupujete biopotraviny?

10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?

 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nepovažuji na otázku 9. Považujete BIO potraviny za zdraví prospěšné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Koupili jste někdy biopotravinu?

2. Co Vás vedlo ke koupi?

3. Jak často kupujete biopotraviny?

4. Kde obvykle tyto produkty kupujete?

5. Jaké biopotraviny nejčastěji kupujete?

6. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky podle toho, jak moc jsou pro Vás důležité při nákupu biopotravin.

7. Uveďte prosím, zda existuje další důvod, který není zmíněn v otázce č.6 a je pro Vás stejně důležitý při koupi.

8. Seřaďte od 1 do 4 vzestupně problémy, které se týkají biopotravin (1-nejmenší problém, 4-největší problém)

9. Považujete BIO potraviny za zdraví prospěšné?

10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?

11. Jste muž nebo žena?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kam byste zařadili místo, kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Koupili jste někdy biopotravinu?

2. Co Vás vedlo ke koupi?

3. Jak často kupujete biopotraviny?

4. Kde obvykle tyto produkty kupujete?

5. Jaké biopotraviny nejčastěji kupujete?

6. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky podle toho, jak moc jsou pro Vás důležité při nákupu biopotravin.

7. Uveďte prosím, zda existuje další důvod, který není zmíněn v otázce č.6 a je pro Vás stejně důležitý při koupi.

8. Seřaďte od 1 do 4 vzestupně problémy, které se týkají biopotravin (1-nejmenší problém, 4-největší problém)

9. Považujete BIO potraviny za zdraví prospěšné?

10. Očekáváte, že BIO potraviny jsou automaticky i méně kaloričtější?

11. Jste muž nebo žena?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kam byste zařadili místo, kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tománková, P.Češi a biopotraviny (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cesi-a-biopotraviny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.