Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Češi očima Vietnamce

Češi očima Vietnamce

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Stara
Šetření:16. 11. 2010 - 12. 12. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):21 / 12.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme skupina studentů VŠE v Praze a naším týmovým projektem v předmětu Mezinárodní management je zkoumání vnímání vietnamské komunity žijící v České republice. S Vaší pomocí můžeme vyhodnotit míru integrace této menšiny. Vyjádřete prosím své pocity, dojmy, zkušenosti v našem dotazníku. Vybírejte pouze jednu odpověď, pokud nebude v pokynech uvedeno jinak. Dotazník je anonymní. Předem děkujeme za Vaší pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jste příslušníkem vietnamské menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3360 %60 %  
Ne2240 %40 %  

Graf

2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnání / ve škole 1648,48 %29,09 %  
v místě mého bydliště 1442,42 %25,45 %  
při nákupu zboží / služeb 1339,39 %23,64 %  
na různých místech náhodně 1339,39 %23,64 %  
na úřadech 1030,3 %18,18 %  
při sportu a dalších volnočasových aktivitách 721,21 %12,73 %  
vůbec se s nimi nesetkávám 13,03 %1,82 %  

Graf

3. Jak často se s nimi setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně, často 2884,85 %50,91 %  
nepravidelně, občas 412,12 %7,27 %  
vůbec 13,03 %1,82 %  

Graf

4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, patří mezi mé přátelé nebo přátelé mých rodinných příslušníků 2060,61 %36,36 %  
potkávám je, ale nic bližšího o nich nevím 721,21 %12,73 %  
ano, znám několik, ale nemám k nim hlubší vztah 618,18 %10,91 %  
ano, patří do mé rodiny 26,06 %3,64 %  
ne, neznám žádné 13,03 %1,82 %  

Graf

5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně, konkrétní pocity nemám 1545,45 %27,27 %  
nejistě, nevím jak se mám chovat 1236,36 %21,82 %  
příjemně, lépe než ve společnosti Vietnamců 515,15 %9,09 %  
jejich společnosti se záměrně vyhýbám 13,03 %1,82 %  

Graf

6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
důvěryhodnost2.6671.98
nekonfliktnost2.6361.565
pracovitost3.2420.79
důležitost rodiny3.3331.071
emoční projev2.5451.278
skromnost2.8481.341
vysoká životní úroveň2.3331.616
přizpůsobivost3.2121.379
solidarita2.9391.39

Graf

7. Jak na Vás Češi působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelsky, otevřeně,jsou komunikativní 1545,45 %27,27 %  
přátelsky, zdvořile, ale uzavřeně 824,24 %14,55 %  
nemám vyhraněný názor 618,18 %10,91 %  
chladně a odtažitě 26,06 %3,64 %  
nepřátelsky 13,03 %1,82 %  
nadřazeně 13,03 %1,82 %  

Graf

8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se o intergraci a jde to 1339,39 %23,64 %  
snažím se o intergraci, ale je to těžké 1339,39 %23,64 %  
chci se integrovat, ale zatím jsem se nesnažil 515,15 %9,09 %  
nemám o integraci zájem 13,03 %1,82 %  
snažil jsem se o integraci, ale vzdal jsem to 13,03 %1,82 %  

Graf

9. Mít v rodině Čecha by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo2575,76 %45,45 %  
vadilo824,24 %14,55 %  

Graf

10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
neznalost jazyka2.4553.096
neznalost právního rámce31.394
odlišnost kulturních hodnot2.3331.919

Graf

11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vietnamští přátelé nebo rodina2.6361.504
čeští přátelé nebo rodina2.7582.123
vietnamské organizace nebo občanská sdružení3.7581.093
české organizace nebo občanská sdružení3.8791.076
vietnamská média3.031.848
česká média3.1821.846
vietnamská vláda4.2731.35
česká vláda4.2421.214

Graf

12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
znalost českého jazyka3.1820.755
přijímání místní kultury a způsobu života3.0610.905
propagace Vietnamské kultury3.5761.093
aktivní zapojení do společenského života3.4241.517
zapojení do ekonomické činnosti1.9390.905

Graf

13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, byl se diskriminovánotázka č. 14, já ne, ale někdo z mého okolí byl diskriminovánotázka č. 14, ne, nemám s tým osobní zkušenostotázka č. 15, ne, ani já ani mí známí s tím nemáme zkušenostotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl se diskriminován 1957,58 %34,55 %  
já ne, ale někdo z mého okolí byl diskriminován 824,24 %14,55 %  
ne, nemám s tým osobní zkušenost 412,12 %7,27 %  
ne, ani já ani mí známí s tím nemáme zkušenost 26,06 %3,64 %  

Graf

14. Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovně111,11 %1,82 %  
odlisny zpusob jednani111,11 %1,82 %  
v cukrárně odmítli obsloužit Vietnamce111,11 %1,82 %  
slovní narážky111,11 %1,82 %  
na ulici111,11 %1,82 %  
v hospodě111,11 %1,82 %  
na úřadě111,11 %1,82 %  
nadávkami, pomluvami111,11 %1,82 %  
Rasistické narážky111,11 %1,82 %  

Graf

15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám dobrou znalost, vím o nich hodně 1133,33 %20 %  
něco málo vím, mám zájem vědět víc 824,24 %14,55 %  
nic nevím, ale mám zájem o poznání 824,24 %14,55 %  
něco málo vím, ale nemám zájem vědět víc 515,15 %9,09 %  
nic nevím a nemám zájem o poznání 13,03 %1,82 %  

Graf

16. Jak se Vám v ČR líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbí se mi tady a chci tady žít dlouhodobě 1751,52 %30,91 %  
líbí se mi tady, ale chtěl bych se vrátit do Vietnamu 824,24 %14,55 %  
líbí se mi tady, ale chtěl bych žít jinde než v ČR nebo Vietnamu 412,12 %7,27 %  
nelíbí se mi tady a chtěl bych se vrátit do Vietnamu 26,06 %3,64 %  
nelíbí se mi tady a chtěl bych žít jinde než v ČR nebo Vietnamu 13,03 %1,82 %  
nelíbí se mi tady, ale už tady pravděpodobně zůstanu dlouhodobě 13,03 %1,82 %  

Graf

17. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1957,58 %34,55 %  
muž1442,42 %25,45 %  

Graf

18. Patřím do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 35 let1648,48 %29,09 %  
36 - 55 let927,27 %16,36 %  
do 18 let412,12 %7,27 %  
56 - 65 let412,12 %7,27 %  

Graf

19. Jsem především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel - středoškolák 1236,36 %21,82 %  
Student 927,27 %16,36 %  
Zaměstnanec - středoškolák 721,21 %12,73 %  
Nezaměstnaný 26,06 %3,64 %  
Podnikatel - vysokoškolák 26,06 %3,64 %  
Zaměstnanec - vysokoškolák 13,03 %1,82 %  

Graf

20. Bydlím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v "okresním" městě 1339,39 %23,64 %  
v krajském městě a okolí 721,21 %12,73 %  
v menším městě a okolí 721,21 %12,73 %  
v Praze a okolí 618,18 %10,91 %  

Graf

21. Mé občanství je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vietnamské 2678,79 %47,27 %  
české přijaté 515,15 %9,09 %  
české od narození 26,06 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste příslušníkem vietnamské menšiny?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na různých místech náhodně na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na úřadech na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi při nákupu zboží / služeb na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v místě mého bydliště na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání / ve škole na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidelně, často na otázku 3. Jak často se s nimi setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, patří mezi mé přátelé nebo přátelé mých rodinných příslušníků na otázku 4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistě, nevím jak se mám chovat na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrálně, konkrétní pocity nemám na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =4 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi důvěryhodnost =2 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi emoční projev =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekonfliktnost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovitost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobivost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi skromnost =2 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi solidarita =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká životní úroveň =1 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelsky, otevřeně,jsou komunikativní na otázku 7. Jak na Vás Češi působí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se o intergraci a jde to na otázku 8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se o intergraci, ale je to těžké na otázku 8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevadilo na otázku 9. Mít v rodině Čecha by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost jazyka =1 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =2 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =3 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odlišnost kulturních hodnot =1 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká média =3 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká vláda =5 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi české organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi české organizace nebo občanská sdružení =5 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamská média =3 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamská vláda =5 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivní zapojení do společenského života =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi propagace Vietnamské kultury =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi propagace Vietnamské kultury =4 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přijímání místní kultury a způsobu života =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zapojení do ekonomické činnosti =1 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost českého jazyka =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, byl se diskriminován na otázku 13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám dobrou znalost, vím o nich hodně na otázku 15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi líbí se mi tady a chci tady žít dlouhodobě na otázku 16. Jak se Vám v ČR líbí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 17. Jsem
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 17. Jsem
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 35 let na otázku 18. Patřím do věkové kategorie
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel - středoškolák na otázku 19. Jsem především
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v "okresním" městě na otázku 20. Bydlím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské na otázku 21. Mé občanství je

2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?

 • odpověď v zaměstnání / ve škole :
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám dobrou znalost, vím o nich hodně na otázku 15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…

3. Jak často se s nimi setkáváte?

 • odpověď pravidelně, často :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na úřadech na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi při nákupu zboží / služeb na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v místě mého bydliště na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání / ve škole na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, patří mezi mé přátelé nebo přátelé mých rodinných příslušníků na otázku 4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrálně, konkrétní pocity nemám na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =4 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi důvěryhodnost =2 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi emoční projev =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelsky, otevřeně,jsou komunikativní na otázku 7. Jak na Vás Češi působí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se o intergraci a jde to na otázku 8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =2 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká média =3 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivní zapojení do společenského života =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi propagace Vietnamské kultury =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi propagace Vietnamské kultury =4 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přijímání místní kultury a způsobu života =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost českého jazyka =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám dobrou znalost, vím o nich hodně na otázku 15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi líbí se mi tady a chci tady žít dlouhodobě na otázku 16. Jak se Vám v ČR líbí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 17. Jsem
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, byl se diskriminován na otázku 13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 35 let na otázku 18. Patřím do věkové kategorie
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odlišnost kulturních hodnot =1 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?

 • odpověď ano, patří mezi mé přátelé nebo přátelé mých rodinných příslušníků :
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na úřadech na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám dobrou znalost, vím o nich hodně na otázku 15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se o intergraci a jde to na otázku 8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?

6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

 • odpověď pracovitost =3:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi solidarita =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

9. Mít v rodině Čecha by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

 • odpověď nevadilo:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovitost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobivost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi solidarita =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká média =3 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi líbí se mi tady a chci tady žít dlouhodobě na otázku 16. Jak se Vám v ČR líbí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na různých místech náhodně na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v "okresním" městě na otázku 20. Bydlím
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká životní úroveň =1 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =3 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamská média =3 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

 • odpověď neznalost jazyka =1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistě, nevím jak se mám chovat na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká životní úroveň =1 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

 • odpověď česká vláda =5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zapojení do ekonomické činnosti =1 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi české organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v "okresním" městě na otázku 20. Bydlím
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistě, nevím jak se mám chovat na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel - středoškolák na otázku 19. Jsem především
 • odpověď vietnamská vláda =5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na různých místech náhodně na otázku 2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi české organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

 • odpověď zapojení do ekonomické činnosti =1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel - středoškolák na otázku 19. Jsem především
 • odpověď znalost českého jazyka =3:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přijímání místní kultury a způsobu života =3 na otázku 12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?

 • odpověď ano, byl se diskriminován :
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =2 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

17. Jsem

 • odpověď žena:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =2 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

20. Bydlím

 • odpověď v "okresním" městě :
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

21. Mé občanství je

 • odpověď vietnamské :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi důležitost rodiny =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi české organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel - středoškolák na otázku 19. Jsem především
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v "okresním" městě na otázku 20. Bydlím
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovitost =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se o intergraci, ale je to těžké na otázku 8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odlišnost kulturních hodnot =1 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejistě, nevím jak se mám chovat na otázku 5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamské organizace nebo občanská sdružení =4 na otázku 11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi solidarita =3 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká životní úroveň =1 na otázku 6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznalost právního rámce =2 na otázku 10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste příslušníkem vietnamské menšiny?

2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?

3. Jak často se s nimi setkáváte?

4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?

5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?

6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

7. Jak na Vás Češi působí?

8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?

9. Mít v rodině Čecha by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?

15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…

16. Jak se Vám v ČR líbí?

17. Jsem

18. Patřím do věkové kategorie

19. Jsem především

20. Bydlím

21. Mé občanství je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste příslušníkem vietnamské menšiny?

2. Kde a při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte s Čechy?

3. Jak často se s nimi setkáváte?

4. Znáte nějaké konkrétní Čechy ve Vašem okolí?

5. Jak se cítíte ve společnosti Čechů?

6. Ohodnoťte prosím uvedené vlastnosti/hodnoty od nejvíce charakteristického (1) po nejméně charakteristický (5) u Čechů

7. Jak na Vás Češi působí?

8. Jak se Vy integrujete do české společnosti?

9. Mít v rodině Čecha by mi (jako partnera, partnera dětí, příbuzného)

10. Největší bariéru pro integraci do českého prostředí pro mě představuje nejvíce (1), nejméně (5) :

11. Při integraci do českého prostředí mi pomáhají hlavně, ohodnoťte známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

12. Ohodnoťte působení Vietnamců v rámci české společnosti společnosti známkami 1 (vysoká) až 5 (nízká):

13. Setkali jste se někdy s diskriminací Vietnamců v ČR?

15. Ohodnoťte vlastní znalost a zájem o poznání českého způsobu života,kultury,historie,…

16. Jak se Vám v ČR líbí?

17. Jsem

18. Patřím do věkové kategorie

19. Jsem především

20. Bydlím

21. Mé občanství je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stara, J.Češi očima Vietnamce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cesi-ocima-vietnamce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.