Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká penzijní reforma

Česká penzijní reforma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kahounová
Šetření:27. 07. 2011 - 17. 08. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho cílem je sběr dat pro moji diplomovou práci zabývající se českou penzijní reformou. Prosím Vás o co nejpravdivější odpovědi.

Rozhodnete-li se vyplnit, děkuji za Váš čas!

Jana Kahounová
 

Odpovědi respondentů

1. Když se zamyslíte nad svým současným či plánovaným zajištěním na stáří, domníváte se, že je dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano313,04 %13,04 %  
nevím313,04 %13,04 %  

Graf

2. Vytváříte si v současnosti rezervy jako zajištění na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1669,57 %69,57 %  
ano730,43 %30,43 %  

Graf

3. Jak si vytváříte rezervy na stáří? (Můžete označit více možností.):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzijní připojištění457,14 %17,39 %  
spoření (obecně)342,86 %13,04 %  
životní pojištění342,86 %13,04 %  
investice do nemovitosti228,57 %8,7 %  
jiné228,57 %8,7 %  
stavební spoření114,29 %4,35 %  
investice do akcií, fondů a dluhopisů114,29 %4,35 %  

Graf

4. Proč si nevytváříte rezervy na stáří? (Můžete označit více možností.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není z čeho1168,75 %47,83 %  
Mám na to ještě dost času1062,5 %43,48 %  
jiné212,5 %8,7 %  
Ještě jsem o tom nepřemýšlel(a)212,5 %8,7 %  
Není potřeba16,25 %4,35 %  

Graf

5. Máte obdržet finanční částku. Kterou z alternativ byste si vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obdržet 1000,- Kč dnesotázka č. 6, Obdržet 1020,- Kč ode dneška za měsícotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obdržet 1000,- Kč dnes1356,52 %56,52 %  
Obdržet 1020,- Kč ode dneška za měsíc1043,48 %43,48 %  

Graf

6. Zvolil(a) jste možnost obdržet 1000,- Kč dnes. Napište, prosím, jak nejméně vysoká by musela být částka, kterou byste požadoval(a) ode dneška za měsíc, abyste byl(a) ochoten (ochotna) zvolit tuto možnost místo varianty 1000,- Kč dnes:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1100538,46 %21,74 %  
1300215,38 %8,7 %  
2000215,38 %8,7 %  
1500215,38 %8,7 %  
108017,69 %4,35 %  
120017,69 %4,35 %  

Graf

7. Na spořící účet jste uložil(a) 100 Kč a úrok činí 2 % ročně. Kolik by na tomto účtu bylo za 5 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 110 Kč1460,87 %60,87 %  
přesně 110 Kč626,09 %26,09 %  
méně než 110 Kč313,04 %13,04 %  

Graf

8. Jak lze snížit riziko při investování do akcií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákupem více různých akcií2086,96 %86,96 %  
nákupem akcií, které v posledním roce nejvíce rostly28,7 %8,7 %  
nákupem akcií firem z jednoho oboru14,35 %4,35 %  

Graf

9. Úroková sazba na spořícím účtu je 1 % p. a. a roční inflace činí 2 %. Po roce si za peníze z účtu koupíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než před rokem2191,3 %91,3 %  
stejně jako před rokem28,7 %8,7 %  

Graf

10. Máte obdržet finanční částku. Kterou z alternativ byste si vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obdržet 1000,- Kč ode dneška za 1 rokotázka č. 11, Obdržet 1020,- Kč ode dneška za 1 rok a 1 měsícotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obdržet 1000,- Kč ode dneška za 1 rok1252,17 %52,17 %  
Obdržet 1020,- Kč ode dneška za 1 rok a 1 měsíc1147,83 %47,83 %  

Graf

11. Zvolil(a) jste možnost obdržet 1000,- Kč ode dneška za 1 rok. Napište, prosím, jak nejméně vysoká by musela být částka, kterou byste požadoval(a) ode dneška za 1 rok a 1 měsíc, abyste byl(a) ochoten (ochotna) zvolit tuto možnost místo varianty 1000,- Kč ode dneška za 1 rok:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1100436,36 %17,39 %  
1400218,18 %8,7 %  
600019,09 %4,35 %  
120019,09 %4,35 %  
150019,09 %4,35 %  
130019,09 %4,35 %  
200019,09 %4,35 %  

Graf

12. Nyní, prosím, vždy HYPOTETICKY vyberte možnosti týkající se plánu penzijního spoření, které byste osobně upřednostnil(a). V současnosti tvoří sazba důchodového pojištění 28 % vyměřovacího základu Vaší mzdy - tím povinně přispíváte do průběžného systému financování penzí, ze kterého Vám bude vyplácena státní penze. Důchodová reforma chce zavést možnost vyvázat 3 % z pojistné sazby 28 % a spořit je do soukromých penzijních fondů za podmínky navýšení tohoto příspěvku o minimálně další 2 %. Předpokládejme min. výnos penzijních fondů od 1,5 % ročně. Rozhodnete-li si spořit také do penzijních fondů a bude-li Váš průměrný měsíční příjem od 20 000 Kč, Váš průměrný příjem v důchodu bude vyšší, než kdybyste platil(a) jen důchodové pojištění. Jakou podobu penzijního spoření byste tedy při navrhovaných možnostech preferoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze důchodové pojištěníotázka č. 15, Důchodové pojištění + spoření do penzijních fondůotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důchodové pojištění + spoření do penzijních fondů1669,57 %69,57 %  
Pouze důchodové pojištění730,43 %30,43 %  

Graf

13. Jakou výši měsíčního příspěvku do penzijních fondů byste upřednostnil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počáteční výše příspěvku je 5 % vyměř. zákl. s automatickým navýšením o další 1 % při každém zvýšení mzdy o min. 2 %. Takto se příspěvek může zvyšovat až do max. hranice, kterou si sám(a) určím. Kdykoliv lze ale zvolit jinou výši příspěvku, vždy min. 5 %.956,25 %39,13 %  
Minimálně 5 % vyměřovacího základu, mohu si ale kdykoliv zvolit i vyšší měsíční příspěvek.743,75 %30,43 %  

Graf

14. Jaká možnost přístupu k penězům naspořeným v penzijních fondech by Vám nejvíce vyhovovala? Seřaďte, prosím, uvedené varianty od 4=nejvíce vyhovující do 1=nejméně vyhovující.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Naspořené peníze je možné začít vyplácet kdykoliv, kdy o to požádám.2.3332.356
Předem si stanovím částku, kterou chci ve fondech naspořit. Teprve, až mé úspory dosáhnou stanovené částky, budu moci peníze vybrat (při předčasném úmrtí podléhají tyto peníze dědickému řízení)2.61.307
Předem si stanovím datum, kdy budu moci peníze vybrat. Teprve až po uplynutí stanoveného termínu budu moci peníze vybrat (při předčasném úmrtí podléhají tyto peníze dědickému řízení)2.3331.289
Naspořené peníze je možné začít vyplácet po splnění podmínek nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění (při předčasném úmrtí podléhají tyto peníze dědickému řízení)21.6

Graf

15. Jaký způsob volby penzijního spoření byste upřednostnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý občan se sám rozhodne, zda chce do penzijních fondů spořit. Na základě svého rozhodnutí si nechá otevřít účet v penzijních fondech podle vybraného investičního profilu. Rozhodnout se lze do 35 let.1773,91 %73,91 %  
Automatický vstup do penzijních fondů: Každému, kdo platí sociální pojištění, bude automaticky otevřen účet ve fondech s předem nastaveným nejméně rizikovým investičním profilem. Investiční profil lze kdykoliv změnit. Do 35 let lze účet kdykoliv zrušit.626,09 %26,09 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19417,39 %17,39 %  
24313,04 %13,04 %  
2828,7 %8,7 %  
1828,7 %8,7 %  
3414,35 %4,35 %  
3014,35 %4,35 %  
2514,35 %4,35 %  
3514,35 %4,35 %  
2214,35 %4,35 %  
3714,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi 17
41
26
29
63
21
626,09 %26,09 % 

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1565,22 %65,22 %  
muž834,78 %34,78 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání s maturitou1252,17 %52,17 %  
vysokoškolské vzdělání730,43 %30,43 %  
základní vzdělání28,7 %8,7 %  
středoškolské vzdělání bez maturity14,35 %4,35 %  
vyšší odborné vzdělání14,35 %4,35 %  

Graf

19. Vaše současná ekonomická aktivita (můžete zvolit více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1147,83 %47,83 %  
zaměstnanec1043,48 %43,48 %  
na rodičovské dovolené417,39 %17,39 %  
samostatně výdělečně činný313,04 %13,04 %  
důchodce14,35 %4,35 %  
nezaměstnaný14,35 %4,35 %  

Graf

20. Napište, prosím, Váš hlavní obor zaměstnání či podnikání (nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní nemusejí vyplňovat):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THP ve stavební firmě19,09 %4,35 %  
ekonomika19,09 %4,35 %  
IT19,09 %4,35 %  
státní správa19,09 %4,35 %  
informační technologie19,09 %4,35 %  
politická strana19,09 %4,35 %  
Redaktor, editor19,09 %4,35 %  
školství19,09 %4,35 %  
finančnictví19,09 %4,35 %  
sociální práce19,09 %4,35 %  
ostatní odpovědi kosmeticka 19,09 %4,35 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kahounová, J.Česká penzijní reforma (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ceska-penzijni-reforma-sber.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.