Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika a Evropská Unie

Česká republika a Evropská Unie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Palíková
Šetření:25. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění mého dotazníku, který je anonymní.

 

Jsem studentkou 3. ročníku oboru Sociální péče - sociálně správní činnost a potřebuji tento dotazník ke zpracování mé závěrečné ročníkové práce z práva na téma Česká republika a Evropská unie.

 

Děkuji za vyplnění a za Váš čas.

 

Palíková Blanka

 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se členstvím České republiky (ČR) v Evropské unii (EU)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6156,48 %56,48 %  
ne4743,52 %43,52 %  

Graf

2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4743,52 %43,52 %  
ne3835,19 %35,19 %  
nevím2321,3 %21,3 %  

Graf

3. Proč ano, proč ne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano - finanční investice z fondů EU Ne - nařízení a rozhodování za náš stát

ano-finance, výhody, řád ve všech státech stejný

ano-multikulturalismus, lepší prac. příležitosti, cestování bez celních kontrol, ikdyž to nemusí být vždy pravidlem, teoreticky by nám to mělo pomoci v ekonomické stránce, ale když budou v krizi západní státy stáhne nás to sebou, no a když východní tak nebude kam vyvážet, dotace do méně rozvinutých oblastí..jenže pak už je zase na nšich "politicích" co se s nimi udělá a jak efektivně se využijí, po vstupu zemí v roce 2007 rum, bulh, už k nám proudí dotací míň jelikož oni jsou nový a my všichni jim přece musíme pomoci abychom jako společný evropský obr(EU) dokázali konkurovat USA, JAP,Číně, atd ne- větší příliv cizinců, ikdyž už nejsme nárazníkovou zemí, kterou je Maďarsko, kvůli vnější hranici EU tak k nám proudí Bulhaři i Rumuni... viz otázka Schengenu, atd..viz...http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/evropska-unie/1000442/

ano-volný pohyb osob přes hranice -čerpání dotací ne-omezování svobodného rozhodování o státě -likvidace /za pomoci českých vlád/ českého průmyslu v českých rukách -rozprodej státu cizincům -

Ano, z důvodu dotací, a tím lepší rozvoj ČR.

byrokracie a buzerace

Celkově nejsem z Evropské unie nadšená, přijde mi, že to je spíš o omezování, než o přínosech (zakazují nám, jaké potraviny máme prodávat, případně jak je balit apod.). Jednotná měna je jistě dobrá věc, ale myslím si, že by si každý členský stát měl zachovat svou jedinečnost - a mezi to patří (podle mého názoru) i měna. Souhlasím se spoluprací, volnými hranicemi, ale vše v "rozumné míře". Mám totiž obavy, že když nám pár států bude něco "diktovat", tak to brzy může přeůst ve válku (to myslím zcela vážně). Domluva v dnešní době je obtížná, obzvláště na politické půdě.

Díky např. dotacím, udržení kontaktu s vyspělými zeměmi

Dotace a jakás takás kontrola našich zlodějů

EU je ve sve podstate totalitni superstat s extremne vysokou mirou prerozdelovani, prinasi do CR destrukci osobnich i ekonomickych svobod

jediná výhoda - schengen. Ten mají ale i nečlenské státy (Švýcarsko atd.) ... nevýhody- miliony dementních směrnic a nařízení, živení celého Beneluxu z našich peněz, levicová, centralizace,

jsme dost malá a slabá země, která pokud chce obstát v konkurenci ostatních "velkých" především západních států, musí někam nebo k někomu patřit.

Klade na českou republiku velké množství různých zbytečných regulací.

mezinárodní spolupráce a obchod, unifikace zákonů

Možnost čerpat z Evropských zdrojů

Myslím si, že EU hodně omezuje naši státní suverenitu. Jelikož jsme malý stát, tak se ve všem podřizujeme a nemáme moc velké pravomoce. Vždy tu byl někdo, kdo nás ovládal a vždy to tak asi i bude.

Myslím si,že každá země, která je členem EU má pro ni nějaký přínos. Už jenom třeba svým názorem

NE - omezování svobody výběru nesmyslnými nařízeními (žárovky, zahnuté banány atd.); omezení konkurenceschopnosti (dotační politika); omezená suverenita ČR vůči EU; rozhodují o nás ti, kteří zde nežijí a nerozumí zdejší mentalitě a problémům.

ne například v zemědělství omezená činnost, neustálá závislost, možný příchod eura

Ne, budovaný SESR (Svaz Evropských Socialistických Republik :-) úřináší omezování svobody a následnou chudobu pro celý kontinent.

Není nutné odpovídat...

Nesamostatnost. Vše pod dohledem EU. Absurdní limity v některých oblastí výroby.

nesouhlasím s institucí jako takovou. od základu

nevim

O činech se nemluví, činy se plní...což jak je vidno zatím páni tam nahoře stále nepochopili.

ochrana, dotace, jednotnost

omezená suverenita

Omezuje kulturu, vlastní přístup k věcem, atd.

Operativně lze získat dotace a právní úprava má aspoň nějaký řád

Plusem by mohly být lepší obchodní vztahy (které byly např. s Německem, Rakouskem a Slovenskem na dobré úrovni už před naším vstupem do Eu..) Minusem jsou normy a nařízení, která musíme povinně plnit, ztráta části suverenity... Další ztráty suverenity na monetární úrovni po přijetí Eura.... Nesmyslná nařízení (např. úsporné žárovky, správné "zakřivení" banánů, dotace španělskýcm pěstitelům oliv...) Znevýhodňování některých států a naopak zvýhodňování jiných....

Podřizování se zájmům obyvatel velkých států.

Poškozování životní úrovně obyvatel v důsledku zbytečných regulací, ztráta suverenity, bujení socialismu

proč ano - protože přispěje nějaké ty kačky:-))

Protože členství v EU je pouhým předstupněm na cestě k zavedení globální diktatury - sofistikované totality, která nemá v historii obdoby.

protože sponzoruje hodně firem, dotacemi atd..

příliš velká kontrola, málo samostatnosti

Přístup ke společnému trhu. Jednodušší cestování. Čerpání podpory z operačních programů. Nevýhodou je částečná ztráta národní suverenity.

Samozřejmě, že existují kladné stránky členství v EU. Přesto ty negativní je převažují. Osobně mi vadí ztráta suverenity českého státu, nepřehledný systém, korupce v EU. Za pozitivní považuji jednodušší možnosti v případě přeshraničního cestování a hospodářskou spolupráci na poli. Tyto body však mohou být nahrazeny kolektivními smlouvami (např. již existující Schengenský prostor). Podle mého názoru si má stát řešit vlastní problémy sám bez intervence států, které neznají situaci v daném (jiném) státě. Dalším problémem je jednotná evropská měna, která některé státy může ekonomicky znevýhodňovat. Vstup do EU pomohl pouze rozšířit byrokracii a zdokonalit ji k obrazu EU, tzn. aby podezřelé machinace byly neprůhledné. Dle mého názoru nařízení EU výrazně narušují funkci státu jako suverénní jednotky a svobodu jejich obyvatel.

Stali jsme se součástí Schengenu.

už není přínosem

větší možnosti, zlepšení životní úrovně, ochrana EU jako celku

volný pohyb osob, vzájemná spolupráce zemí

Výhody spojené se členstvím jako je třeba bezcelní zona

Vyssi ceny (krome platu), omezovani, regulace, dvoji metr (napr. visa do Kanady - pro CR zakazano pro EU ne?)

začleněni do Evropy je přínos

zbytečnost přijetí eura, lisabonská smlouva, do budoucna nesouhlas fungování čr pod jednou vládou. Ano - peníze z fondů

zrušení hranic, otevírá nám to dveře do světa a můžeme se jednoduše ucházet o zaměstnání v zemích EU, dotace fondu EU

4. Jste spokojen/a se členstvím v EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4844,44 %44,44 %  
ano3431,48 %31,48 %  
nevím2624,07 %24,07 %  

Graf

5. Myslíte si, že je ČR rovnoprávným členem EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4137,96 %37,96 %  
spíše souhlasím2926,85 %26,85 %  
nesouhlasím2321,3 %21,3 %  
nevím98,33 %8,33 %  
souhlasím54,63 %4,63 %  
sp튡e nesouhlasím10,93 %0,93 %  

Graf

6. Změnila se pro Vás životní úroveň po vstupu do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7771,3 %71,3 %  
ano1816,67 %16,67 %  
ano, k horšímu32,78 %2,78 %  
jak v čem, už tolik nepotřebuju pas :)10,93 %0,93 %  
Spíše jsme omezováni nesmyslnými nařízeními.10,93 %0,93 %  
částečně10,93 %0,93 %  
zdražuje se tak jak tak10,93 %0,93 %  
ano - co se týče studia v zahraničí určitě10,93 %0,93 %  
spíše ano10,93 %0,93 %  
Životní úroveň by se změnila i bez vstupu do EU.10,93 %0,93 %  
ano, výrazně poklesla10,93 %0,93 %  
nic10,93 %0,93 %  
nevím10,93 %0,93 %  

Graf

7. Využívá podle Vás ČR dostatečně peníze z fondů EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6055,56 %55,56 %  
ano3128,7 %28,7 %  
nevím65,56 %5,56 %  
využívá, ale správně?10,93 %0,93 %  
ano, ale né pro takové potřeby jako by měla...10,93 %0,93 %  
nic10,93 %0,93 %  
špatně10,93 %0,93 %  
z jakých fondů EU, jsou to naše peníze z daní10,93 %0,93 %  
Ano, ovšem tečou nesprávným směrem..10,93 %0,93 %  
až moc10,93 %0,93 %  
prerozdelovani pres fondy je nesmysl10,93 %0,93 %  
Jaké fondy EU? Vždyť to platíme my sami10,93 %0,93 %  
Jak v kterém OP.10,93 %0,93 %  
řada lidí o tom neví10,93 %0,93 %  

Graf

8. Myslíte si, že bylo dobrým krokem zrušení kontrol na státních hranicích a zavedení Shengenského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6661,11 %61,11 %  
ne3532,41 %32,41 %  
v omezené míře, ale dovoz zboží se hlídat musí10,93 %0,93 %  
V některých případech ano, v některých ne.10,93 %0,93 %  
nevím10,93 %0,93 %  
podle toho v jakem smyslu10,93 %0,93 %  
nevim, cas ukaze10,93 %0,93 %  
je mi to jedno10,93 %0,93 %  
Jednoznačně jsem pro kontroly!10,93 %0,93 %  

Graf

9. Souhlasíte s přistupováním nových členských států do EU (např. Turecko)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5550,93 %50,93 %  
ano3835,19 %35,19 %  
Nevim21,85 %1,85 %  
jak kterých, Turecko je sporné- radikální islám...10,93 %0,93 %  
je mi to jedno,Francie a Německo dělají to,co chtj10,93 %0,93 %  
nevím, možná ani ne!10,93 %0,93 %  
evropských států ano, ne Turecka10,93 %0,93 %  
je mi to jedno10,93 %0,93 %  
to je jedno, EU se stejně časem rozpadne10,93 %0,93 %  
Jak kterých. U zmiňovaného Turecka mám jisté obavy10,93 %0,93 %  
je mě to zcela fuk10,93 %0,93 %  
Turecko ani náhodou10,93 %0,93 %  
u Turecka nejsem finálně rozhodnut10,93 %0,93 %  
Ano, ale pouze u států schopných spolupráce.10,93 %0,93 %  
nevím....aby vůbec Evropská unie byla v Evropě...10,93 %0,93 %  
Ano, protože to zvyšuje šanci na rozpad EU.10,93 %0,93 %  

Graf

10. Vyhledáváte informace o EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5954,63 %54,63 %  
ano4945,37 %45,37 %  

Graf

11. Pokud ano, kde je vyhledáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1435 %12,96 %  
na internetu37,5 %2,78 %  
-25 %1,85 %  
wikipedia.org25 %1,85 %  
knihovna, geog. stránky a pub, ekon. stránky12,5 %0,93 %  
stránky EU12,5 %0,93 %  
europa.eu.int12,5 %0,93 %  
Eurorealistické weby, např. euserver.cz12,5 %0,93 %  
ve škole, na internetu12,5 %0,93 %  
internet, media12,5 %0,93 %  
ostatní odpovědi na stránkách eu
internet - odborně zaměřené články, publicistiks
portály evropských novin, eurostat
internet, noviny
euroseptik.cz, reformy.cz mi stačí
oficialní stranky ministerstev
eurostat, stránky ministerstev...
euroskop.cz, euractiv.cz
euroskop.cz
internet, zjm. oficiální stránky EU; tištěné publi
Eurostat
převážně internet
net
1332,5 %12,04 % 

Graf

12. Jak hodnotíte české předsednictví v Radě EU v roce 2009?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zbytečný výdaj peněz sebraných nám, daňovým poplatníkům

asi jsme si to sami osladili

až do pádu vlády poměrně povedené

bylo by skvělé, nebýt Paroubka a ČSSD

celkem dobře

dobré

fail

hezky to začalo... ale sebestrředný Paroubek se prostě musel zviditelnit i sám za sebe

hrůza, ostuda, nepřipravenost, nevyužití možností, propad celkové úrovně čr

Jako trapné fopá plnékompromitujicích situací

Je těžké posoudit přínos předsednictví pro ČR (bez zřetelného přínosu pro ČR).

Jediným přínosem pro EU byl upřímný projev Václava Klause

jj, někdo se zas napakoval.....

Katastrofa

Katastrofa, trapas

Kdyby nepadla vláda, bylo by to bezproblémové až na Vondrovu kauzu.

kladne

Komedie

kromě toho, že nám v tu dobu padla vláda, jsme si myslím vedli dobře.

mělo by se zlepšit

Mohli jsme to podělat i víc.

mohlo být lépe

na jednu stranu úspěch, ale i velká ostuda díky nestabilitě vlády

Nebylo to české předsednictví, ale francouzské: Sarkozy poradil, Češi papouškovali. Negativně hodnotím fakt, že během předsednictví padla vláda, a trapné omluvy pana Černého za svou Entropu. Takhle jsme akorát pro smích.

nebylo úplně dobře zvládnuté a pád vlády znamenal pro západní státy jenom potvrzení politické nedůvěryhodnosti, navíc je to špatná vizitka dobudoucna pro další předsedající země z bývalého komunistického bloku.

Negativně.

nepřipravené, špatná reklama pro ČR

nevim

nevím ;)

Nevím.

nezajimava formalni zalezitost -- eu fakticky ridi nevolene urednicke elity v bruselu, tzv. predsednictvi clenskych zemi na tom nemuze mnoho zmenit

nic moc

Nic moc

Ostuda

Paroubek smrdí..!

Pomalu jsme o něm ani nevěděli, pokud se člověk sám nezajímal. Naše předsednictví, jako by nebylo, nic se neudělo....

Raději se nevyjadřuji.

radši nehodnotíme

Směšný tyjátr, jak si naši modropolitici hrají na prezidenty zeměkoule, to mě opravdu pobavilo.

spíše kladně

spíše pozitivně

spokojeně

trapas

Trapas.

trapné

ty naše vyžírky neumí řídit vlastní stát,byla to jen formalita,k ničemu důležitému je nepustili

Ubohé až trapné.

V té době padla vláda...atd.. Katastrofa...

Vyslovení nedůvěry vládě a její následné svržení, které inicioval pan Paroubek právě v době českého předsednictví bylo absurdní a ukázalo co dokáže udělat politik, aby se dostal ke korytu za jakékoli příležitosti.

Za Fišerovy vlády dobré, předtím hrůza.

zbytečný humbuk

13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8376,85 %76,85 %  
ano1211,11 %11,11 %  
nic21,85 %1,85 %  
NE - vlna zdražování10,93 %0,93 %  
asi už nebude jiná možnost10,93 %0,93 %  
podle podmínek10,93 %0,93 %  
ano v delším časovém horizontu10,93 %0,93 %  
rozhodně ne10,93 %0,93 %  
Nyní ne, nechci financovat Řecko a spol...10,93 %0,93 %  
nevim10,93 %0,93 %  
vyčkávací taktika10,93 %0,93 %  
ano, ale az to bude vhodne10,93 %0,93 %  
je mi to fuk10,93 %0,93 %  
až na to bude vhodná chvíle, až bude ČR připraven10,93 %0,93 %  

Graf

14. Myslíte si, že je česká ekonomika připravená na zavedení Eura?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9688,89 %88,89 %  
nevím65,56 %5,56 %  
ano65,56 %5,56 %  

Graf

15. Zajímáte se o informace se zavedením Eura?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7067,96 %64,81 %  
ne2928,16 %26,85 %  
Pouze sporadicky.10,97 %0,93 %  
nijak zvlášť10,97 %0,93 %  
sem tam něco10,97 %0,93 %  
je mi to fuk10,97 %0,93 %  

Graf

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7468,52 %68,52 %  
muž3330,56 %30,56 %  
Š¾ena10,93 %0,93 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 257266,67 %66,67 %  
25 - 401816,67 %16,67 %  
40 +1614,81 %14,81 %  
0 - 1521,85 %1,85 %  

Graf

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4441,51 %40,74 %  
vysokoškolské vzdělání2725,47 %25 %  
základní vzdělání2422,64 %22,22 %  
vyučen/a bez maturity76,6 %6,48 %  
vyšší odborné vzdělání32,83 %2,78 %  
vyŠ¡Š¡í odborné vzdělání10,94 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte se členstvím České republiky (ČR) v Evropské unii (EU)?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Jste spokojen/a se členstvím v EU?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 5. Myslíte si, že je ČR rovnoprávným členem EU?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?

4. Jste spokojen/a se členstvím v EU?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

8. Myslíte si, že bylo dobrým krokem zrušení kontrol na státních hranicích a zavedení Shengenského prostoru?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?

10. Vyhledáváte informace o EU?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 11. Pokud ano, kde je vyhledáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se členstvím České republiky (ČR) v Evropské unii (EU)?

2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

4. Jste spokojen/a se členstvím v EU?

5. Myslíte si, že je ČR rovnoprávným členem EU?

6. Změnila se pro Vás životní úroveň po vstupu do EU?

7. Využívá podle Vás ČR dostatečně peníze z fondů EU?

8. Myslíte si, že bylo dobrým krokem zrušení kontrol na státních hranicích a zavedení Shengenského prostoru?

9. Souhlasíte s přistupováním nových členských států do EU (např. Turecko)?

10. Vyhledáváte informace o EU?

11. Pokud ano, kde je vyhledáváte?

13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?

14. Myslíte si, že je česká ekonomika připravená na zavedení Eura?

15. Zajímáte se o informace se zavedením Eura?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se členstvím České republiky (ČR) v Evropské unii (EU)?

2. Myslíte si, že je členství ČR v EU přínosem?

4. Jste spokojen/a se členstvím v EU?

5. Myslíte si, že je ČR rovnoprávným členem EU?

6. Změnila se pro Vás životní úroveň po vstupu do EU?

7. Využívá podle Vás ČR dostatečně peníze z fondů EU?

8. Myslíte si, že bylo dobrým krokem zrušení kontrol na státních hranicích a zavedení Shengenského prostoru?

9. Souhlasíte s přistupováním nových členských států do EU (např. Turecko)?

10. Vyhledáváte informace o EU?

11. Pokud ano, kde je vyhledáváte?

13. Souhlasíte se zavedením Eura v ČR?

14. Myslíte si, že je česká ekonomika připravená na zavedení Eura?

15. Zajímáte se o informace se zavedením Eura?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palíková, B.Česká republika a Evropská Unie (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ceska-republika-a-evropska-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.