Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vápeníková
Šetření:27. 03. 2009 - 01. 04. 2009
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum vznikl jako součást mé Absolventské práce na téma ČR a EU. Ráda bych výsledky z tohoto dotazníku zahrnula do své praktické části. Proto vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku.

Děkuji všem za pomoc.

Petra Vápeníková studentka PB-VOŠ a SŠ managementu

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že byl vstup České republiky do Evropské unie přínosný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1544,12 %44,12 %  
ano, samozřejmě1235,29 %35,29 %  
ne411,76 %11,76 %  
ne, vstup do Evropské unie byl naprosto zbytečný25,88 %5,88 %  
vstup jsme uspěchali,mohl počkat 2-3roky12,94 %2,94 %  

Graf

2. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný jako ostatní členské státy1441,18 %41,18 %  
žádný1029,41 %29,41 %  
větší, protože předsedá Radě Evropské unie411,76 %11,76 %  
nevím25,88 %5,88 %  
jako relativně nový člen spíše menší vliv12,94 %2,94 %  
menší12,94 %2,94 %  
ikdyž předsedáme EU12,94 %2,94 %  
Mám pocit, že jsme tam jen do počtu12,94 %2,94 %  

Graf

3. Souhlasíte s přijetím Eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1544,12 %44,12 %  
ano1235,29 %35,29 %  
nevím514,71 %14,71 %  
ani omylem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12,94 %2,94 %  
zbytečně uspěchaná událost12,94 %2,94 %  

Graf

4. V jakém roce, by podle Vás měla Česká republika přistoupit do eurozóny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně za 10 let1132,35 %32,35 %  
v roce 20101132,35 %32,35 %  
nikdy514,71 %14,71 %  
nedokážu posoudit12,94 %2,94 %  
201212,94 %2,94 %  
minimálně v roce 300012,94 %2,94 %  
v horizontu 5 - 10 let12,94 %2,94 %  
ještě letos12,94 %2,94 %  
v roce 2015 - nejsme připraveni12,94 %2,94 %  
až bude vhodný čas12,94 %2,94 %  

Graf

5. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ještě by se měla upravit1235,29 %35,29 %  
nevím - nemám žádné informace o Lisabonské smlouvě1132,35 %32,35 %  
ne, v žádném případě617,65 %17,65 %  
ano25,88 %5,88 %  
je tak složitá, že nevím co si myslet12,94 %2,94 %  
ano, samozřejmě12,94 %2,94 %  
nejkonkurenceschopnější.. snad bude vyslyšena12,94 %2,94 %  

Graf

6. Dokázali byste stručně vyjádřit obsah Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám základní informace1235,29 %35,29 %  
ne926,47 %26,47 %  
ne, absolutně netuším o čem je Lisabonská smlouva617,65 %17,65 %  
ano, jsem dobře informovaný/á38,82 %8,82 %  
ne, Lisabonská smlouva je nepochopitelná25,88 %5,88 %  
ano, ale nerozuměla bych tomu, co bych řekla12,94 %2,94 %  
ano12,94 %2,94 %  

Graf

7. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1955,88 %55,88 %  
ne823,53 %23,53 %  
ano514,71 %14,71 %  
zůstane to stejný, je to šaškárna pro lepší pocit12,94 %2,94 %  
podle stanovených priorit ano! 12,94 %2,94 %  

Graf

8. Jak hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví v Radě Evropské unie? Hodnotím ho jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné1750 %50 %  
úspěšné823,53 %23,53 %  
špatné411,76 %11,76 %  
velice úspěšné38,82 %8,82 %  
k smíchu12,94 %2,94 %  
až na demisi12,94 %2,94 %  

Graf

9. Vyhledáváte aktivně informace o českém předsednictví? Pokud ano, kde získáváte informace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu1750 %50 %  
z televize1750 %50 %  
z novin, časopisů1029,41 %29,41 %  
nesleduji České předsednictví1029,41 %29,41 %  
z rádia514,71 %14,71 %  
pravidelně sleduji stránky www.eu2009.cz25,88 %5,88 %  
od známých12,94 %2,94 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na Mirka Topolánka? Myslíte si, že Českou republiku dobře reprezentuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale dokonalý není nikdo1441,18 %41,18 %  
ne, na jeho místo bych dosadil/a někoho jiného1029,41 %29,41 %  
ne, Česká republika by neměla předsedat Radě Evropské unie, nemá na to411,76 %11,76 %  
ano, samozřejmě Česká republika je ve správných rukou38,82 %8,82 %  
ne25,88 %5,88 %  
myšlenky dobré, chování hrozné! :-) 12,94 %2,94 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na rozpad vlády v době českého předsednictví v Radě Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
další ostuda823,53 %23,53 %  
nebylo to dobré řešení720,59 %20,59 %  
řešil/a bych to, až po předsednictví617,65 %17,65 %  
vládu bych neměnil/a411,76 %11,76 %  
je to dobře, už to bylo neúnosné38,82 %8,82 %  
nic jiného se dělat nedalo25,88 %5,88 %  
souhlasím, jenom ať EU vidí co je tady za bordel!12,94 %2,94 %  
jsem rád/a12,94 %2,94 %  
ale řešení až po předsednictví12,94 %2,94 %  
nerozumím tomu12,94 %2,94 %  

Graf

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2264,71 %64,71 %  
muž1235,29 %35,29 %  

Graf

13. Uveďte prosím do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let2882,35 %82,35 %  
26 - 30 let38,82 %8,82 %  
41 - 50 let25,88 %5,88 %  
méně než 18 let12,94 %2,94 %  

Graf

14. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ - maturita2470,59 %70,59 %  
514,71 %14,71 %  
411,76 %11,76 %  
střední odborné - výuční list12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vápeníková, P.Česká republika a Evropská unie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ceska-republika-a-evropska-unie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.