Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vápeníková
Šetření:27. 03. 2009 - 01. 04. 2009
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum vznikl jako součást mé Absolventské práce na téma ČR a EU. Ráda bych výsledky z tohoto dotazníku zahrnula do své praktické části. Proto vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku.

Děkuji všem za pomoc.

Petra Vápeníková studentka PB-VOŠ a SŠ managementu

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že byl vstup České republiky do Evropské unie přínosný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1544,12 %44,12 %  
ano, samozřejmě1235,29 %35,29 %  
ne411,76 %11,76 %  
ne, vstup do Evropské unie byl naprosto zbytečný25,88 %5,88 %  
vstup jsme uspěchali,mohl počkat 2-3roky12,94 %2,94 %  

Graf

2. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný jako ostatní členské státy1441,18 %41,18 %  
žádný1029,41 %29,41 %  
větší, protože předsedá Radě Evropské unie411,76 %11,76 %  
nevím25,88 %5,88 %  
jako relativně nový člen spíše menší vliv12,94 %2,94 %  
menší12,94 %2,94 %  
ikdyž předsedáme EU12,94 %2,94 %  
Mám pocit, že jsme tam jen do počtu12,94 %2,94 %  

Graf

3. Souhlasíte s přijetím Eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1544,12 %44,12 %  
ano1235,29 %35,29 %  
nevím514,71 %14,71 %  
ani omylem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12,94 %2,94 %  
zbytečně uspěchaná událost12,94 %2,94 %  

Graf

4. V jakém roce, by podle Vás měla Česká republika přistoupit do eurozóny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně za 10 let1132,35 %32,35 %  
v roce 20101132,35 %32,35 %  
nikdy514,71 %14,71 %  
nedokážu posoudit12,94 %2,94 %  
201212,94 %2,94 %  
minimálně v roce 300012,94 %2,94 %  
v horizontu 5 - 10 let12,94 %2,94 %  
ještě letos12,94 %2,94 %  
v roce 2015 - nejsme připraveni12,94 %2,94 %  
až bude vhodný čas12,94 %2,94 %  

Graf

5. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ještě by se měla upravit1235,29 %35,29 %  
nevím - nemám žádné informace o Lisabonské smlouvě1132,35 %32,35 %  
ne, v žádném případě617,65 %17,65 %  
ano25,88 %5,88 %  
je tak složitá, že nevím co si myslet12,94 %2,94 %  
ano, samozřejmě12,94 %2,94 %  
nejkonkurenceschopnější.. snad bude vyslyšena12,94 %2,94 %  

Graf

6. Dokázali byste stručně vyjádřit obsah Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám základní informace1235,29 %35,29 %  
ne926,47 %26,47 %  
ne, absolutně netuším o čem je Lisabonská smlouva617,65 %17,65 %  
ano, jsem dobře informovaný/á38,82 %8,82 %  
ne, Lisabonská smlouva je nepochopitelná25,88 %5,88 %  
ano, ale nerozuměla bych tomu, co bych řekla12,94 %2,94 %  
ano12,94 %2,94 %  

Graf

7. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1955,88 %55,88 %  
ne823,53 %23,53 %  
ano514,71 %14,71 %  
zůstane to stejný, je to šaškárna pro lepší pocit12,94 %2,94 %  
podle stanovených priorit ano! 12,94 %2,94 %  

Graf

8. Jak hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví v Radě Evropské unie? Hodnotím ho jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné1750 %50 %  
úspěšné823,53 %23,53 %  
špatné411,76 %11,76 %  
velice úspěšné38,82 %8,82 %  
k smíchu12,94 %2,94 %  
až na demisi12,94 %2,94 %  

Graf

9. Vyhledáváte aktivně informace o českém předsednictví? Pokud ano, kde získáváte informace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu1750 %50 %  
z televize1750 %50 %  
z novin, časopisů1029,41 %29,41 %  
nesleduji České předsednictví1029,41 %29,41 %  
z rádia514,71 %14,71 %  
pravidelně sleduji stránky www.eu2009.cz25,88 %5,88 %  
od známých12,94 %2,94 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na Mirka Topolánka? Myslíte si, že Českou republiku dobře reprezentuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale dokonalý není nikdo1441,18 %41,18 %  
ne, na jeho místo bych dosadil/a někoho jiného1029,41 %29,41 %  
ne, Česká republika by neměla předsedat Radě Evropské unie, nemá na to411,76 %11,76 %  
ano, samozřejmě Česká republika je ve správných rukou38,82 %8,82 %  
ne25,88 %5,88 %  
myšlenky dobré, chování hrozné! :-) 12,94 %2,94 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na rozpad vlády v době českého předsednictví v Radě Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
další ostuda823,53 %23,53 %  
nebylo to dobré řešení720,59 %20,59 %  
řešil/a bych to, až po předsednictví617,65 %17,65 %  
vládu bych neměnil/a411,76 %11,76 %  
je to dobře, už to bylo neúnosné38,82 %8,82 %  
nic jiného se dělat nedalo25,88 %5,88 %  
souhlasím, jenom ať EU vidí co je tady za bordel!12,94 %2,94 %  
jsem rád/a12,94 %2,94 %  
ale řešení až po předsednictví12,94 %2,94 %  
nerozumím tomu12,94 %2,94 %  

Graf

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2264,71 %64,71 %  
muž1235,29 %35,29 %  

Graf

13. Uveďte prosím do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let2882,35 %82,35 %  
26 - 30 let38,82 %8,82 %  
41 - 50 let25,88 %5,88 %  
méně než 18 let12,94 %2,94 %  

Graf

14. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ - maturita2470,59 %70,59 %  
514,71 %14,71 %  
411,76 %11,76 %  
střední odborné - výuční list12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vápeníková, P.Česká republika a Evropská unie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ceska-republika-a-evropska-unie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.