Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika v EU – výhody, nevýhody

Česká republika v EU – výhody, nevýhody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ester Schwarzová
Šetření:21. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník jsem vytvořila pro interaktivní část připravované diplomové práce, jejímž záměrem je prozkoumat jednotlivé výhody a nevýhody členství České republiky v Evropské unii. Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 5, Nemohl/a jsem hlasovat (důvod - věk)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohl/a jsem hlasovat (důvod - věk)3541,18 %41,18 %  
ANO3440 %40 %  
NE1618,82 %18,82 %  

Graf

2. Jak jste hlasoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro vstupotázka č. 3, Proti vstupuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro vstup3088,24 %35,29 %  
Proti vstupu411,76 %4,71 %  

Graf

3. Podle čeho jste se rozhodoval/a? Co vás ovlivnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státy EU151544,12 %17,65 %  
Politika/Politici411,76 %4,71 %  
nic25,88 %2,35 %  
ceasta menšího zla ;-) 12,94 %1,18 %  
Bezoečnostní hledisko12,94 %1,18 %  
vlastni nazor12,94 %1,18 %  
sympatie k myšlence federativní Evropy12,94 %1,18 %  
ztrata suverenity12,94 %1,18 %  
Euroskeptici12,94 %1,18 %  
kladné zkušenosti s fungováním EHS12,94 %1,18 %  
ČR bude pod dohledem-ubyde korupce12,94 %1,18 %  
Zájem ČR12,94 %1,18 %  
dle objektivních skutečností prokazující výhody EU12,94 %1,18 %  
touha být rovnocenná s ostatními státy EU12,94 %1,18 %  
Média12,94 %1,18 %  
větší možnosti pro ČR po vstupu12,94 %1,18 %  

Graf

4. Hlasoval/a byste dnes jinak? Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, důvodem je nestabilita EURO a nejednotnost v rozhodování v rámci EU.

Ano, hlasovala bych ne. Nesouhlasím s další deregulací trhu. Jsem proti naproto volnému trhu, nesouhlasím ani se způsobem přerozdělování peněz v rámci EU a odmítám nést ekonomickou zodpovědnost z neudržitelnost globalizovaného kapitalismu.

ano, je to k nicemu

Ano, kvůli rozbujelé byrokracii a čím dál větším snahám všechno regulovat a kontrolovat ze strany EU

Dnes bych hlasoval NE, protože z EHS se stalo EU.

Hlasoval bych stejne

Hlasoval bych stejně, Evropskou unii podporuji.

hlasoval bych stejně, v této geografické oblasti nemáme jinou možnost

ne

ne

Ne

ne

Ne

NE

Ne

ne

NE

ne

ne

Ne a to přes nevýhody EU resp. její nesmyslné hospodářské a ekonomické politiky.

NE.

nevim

Spíše ne

5. Kdybyste hlasoval/a, jak byste hlasoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro vstupotázka č. 6, Proti vstupuotázka č. 6, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro vstup2854,9 %32,94 %  
Proti vstupu1835,29 %21,18 %  
Nevím59,8 %5,88 %  

Graf

6. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volný pohyb osob, pracovních sil6880 %80 %  
Možnost studia v zahraničí, uznávání kvalifikace5969,41 %69,41 %  
Volný přístup na vnitřní trh bez cel, množstevních limitů, administrativních omezení vývozu a dovozu4957,65 %57,65 %  
Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU4654,12 %54,12 %  
Schengenský systém, boj proti organizovanému zločinu3945,88 %45,88 %  
Nové investiční příležitosti2630,59 %30,59 %  
Vyšší mobilita pracovníků2529,41 %29,41 %  
Větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR2225,88 %25,88 %  
Konkurenceschopnost vůči světu2225,88 %25,88 %  
Zvýšení životní úrovně1416,47 %16,47 %  
Právní prostředí, demokratické jistoty, vymahatelnost práva1416,47 %16,47 %  
Zlepšení životního prostředí 1214,12 %14,12 %  
Jednotná měna Euro1112,94 %12,94 %  
Lepší přístup ke kapitálu a veřejným zakázkám910,59 %10,59 %  
Zkvalitnění legislativy, urychlení reforem89,41 %9,41 %  
Jiné67,06 %7,06 %  
Stabilizované podnikatelské prostředí44,71 %4,71 %  

Graf

7. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byrokracie6677,65 %77,65 %  
Částečná ztráta suverenity5767,06 %67,06 %  
Nárůst ostatních cen2832,94 %32,94 %  
Odchod odborníků ze země, migrace2731,76 %31,76 %  
Zdražení služeb2630,59 %30,59 %  
Přísnější předpisy – pracovně-právní, na ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a na ochranu spotřebitele2428,24 %28,24 %  
Jiné2428,24 %28,24 %  
Nárůst cen nemovitostí a nájmů2023,53 %23,53 %  
Vyšší konkurenční boj1112,94 %12,94 %  
Vyšší požadavky na ekologii910,59 %10,59 %  
Vyšší nutnost zaměření se na kvalitu výrobků, inovace, servis, spolehlivost44,71 %4,71 %  
Zvýšené nároky na etiku chování22,35 %2,35 %  

Graf

8. Může podle Vás Česká republika ovlivnit dění v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 9, NEVÍMotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5160 %60 %  
ANO2529,41 %29,41 %  
NEVÍM910,59 %10,59 %  

Graf

9. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 - 20otázka č. 10, 21 - 30otázka č. 10, 31 - 40otázka č. 10, 41 - 50otázka č. 10, 51 - 60otázka č. 10, 60 a víceotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304654,12 %54,12 %  
31 - 402731,76 %31,76 %  
0 - 201011,76 %11,76 %  
41 - 5011,18 %1,18 %  
60 a více11,18 %1,18 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní vzděláníotázka č. 11, Jsem vyučen/aotázka č. 11, Středoškolské s maturitouotázka č. 11, Vyšší odborné vzděláníotázka č. 11, Vysokoškolské vzděláníotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání4249,41 %49,41 %  
Středoškolské s maturitou3035,29 %35,29 %  
Základní vzdělání78,24 %8,24 %  
Vyšší odborné vzdělání67,06 %7,06 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4451,76 %51,76 %  
Muž4148,24 %48,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

 • odpověď ANO:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro vstup na otázku 2. Jak jste hlasoval/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státy EU15 na otázku 3. Podle čeho jste se rozhodoval/a? Co vás ovlivnilo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Hlasoval/a byste dnes jinak? Z jakého důvodu?
 • odpověď Nemohl/a jsem hlasovat (důvod - věk):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 20 na otázku 9. Věková kategorie

7. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

 • odpověď Nárůst ostatních cen:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdražení služeb na otázku 7. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

2. Jak jste hlasoval/a?

3. Podle čeho jste se rozhodoval/a? Co vás ovlivnilo?

4. Hlasoval/a byste dnes jinak? Z jakého důvodu?

5. Kdybyste hlasoval/a, jak byste hlasoval/a?

6. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

7. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

8. Může podle Vás Česká republika ovlivnit dění v Evropské unii?

9. Věková kategorie

10. Vzdělání

11. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

2. Jak jste hlasoval/a?

3. Podle čeho jste se rozhodoval/a? Co vás ovlivnilo?

4. Hlasoval/a byste dnes jinak? Z jakého důvodu?

5. Kdybyste hlasoval/a, jak byste hlasoval/a?

6. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

7. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

8. Může podle Vás Česká republika ovlivnit dění v Evropské unii?

9. Věková kategorie

10. Vzdělání

11. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schwarzová, E.Česká republika v EU – výhody, nevýhody (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ceska-republika-v-eu--vyhody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.