Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím vEU

Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím vEU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Richtr
Šetření:29. 01. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je vytvořen za účelem sociologického průzkumu k diplomové práci s názvem: Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím v EU. Cílem průzkumu je zjistit postoj občanů ČR k členství v EU.

 

Odpovědi respondentů

1. 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4750 %50 %  
Ne3537,23 %37,23 %  
Nevím1212,77 %12,77 %  

Graf

2. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4851,06 %51,06 %  
Ne3739,36 %39,36 %  
Nevím99,57 %9,57 %  

Graf

3. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohl jsem (věk, další důvody)4143,62 %43,62 %  
Ano3436,17 %36,17 %  
Ne1920,21 %20,21 %  

Graf

4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volný pohyb osob, pracovních sil7175,53 %75,53 %  
Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU6164,89 %64,89 %  
Možnost studia v zahraničí, uznávání kvalifikace6164,89 %64,89 %  
Volný přístup na vnitřní trh bez cel, množstevních limitů, administrativních omezení vývozu a dovozu4446,81 %46,81 %  
Zvýšení životní úrovně1718,09 %18,09 %  
Větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR1718,09 %18,09 %  
Jiné1212,77 %12,77 %  
Jednotná měna Euro55,32 %5,32 %  

Graf

5. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečná ztráta suverenity6265,96 %65,96 %  
Byrokracie6164,89 %64,89 %  
Nárůst ostatních cen4143,62 %43,62 %  
Přísnější předpisy – pracovně-právní, na ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a na ochranu spotřebitele3132,98 %32,98 %  
Jiné2122,34 %22,34 %  
Vyšší konkurenční boj1819,15 %19,15 %  
Vyšší nutnost zaměření se na kvalitu výrobků, inovace, servis, spolehlivost1212,77 %12,77 %  

Graf

6. Myslíte jsi, že Česká republika může ovlivnit dění v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5760,64 %60,64 %  
Ano2526,6 %26,6 %  
Nevím1212,77 %12,77 %  

Graf

7. Souhlasíte s přijetí eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7478,72 %78,72 %  
Ano1313,83 %13,83 %  
Nevím77,45 %7,45 %  

Graf

8. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu4446,81 %46,81 %  
Ne2526,6 %26,6 %  
Ano2526,6 %26,6 %  

Graf

9. Myslíte jsi, že České předsednictví v EU v prvním pololetí 2009 bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné6164,89 %64,89 %  
Neúspěšné2425,53 %25,53 %  
Úspěšné99,57 %9,57 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6872,34 %72,34 %  
Muž2627,66 %27,66 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let3941,49 %41,49 %  
25 – 34 let2425,53 %25,53 %  
35 – 44 let1718,09 %18,09 %  
45 – 54 let1010,64 %10,64 %  
Nad 55 let44,26 %4,26 %  

Graf

12. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola4547,87 %47,87 %  
Vysoká škola3234,04 %34,04 %  
SOU s maturitou1010,64 %10,64 %  
Základní škola44,26 %4,26 %  
SOU bez maturity33,19 %3,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení životní úrovně na otázku 4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR na otázku 4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

2. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení životní úrovně na otázku 4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

2. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

3. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

5. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

6. Myslíte jsi, že Česká republika může ovlivnit dění v Evropské unii?

7. Souhlasíte s přijetí eura?

8. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

9. Myslíte jsi, že České předsednictví v EU v prvním pololetí 2009 bylo:

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

2. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

3. Hlasoval/a jste v referendu konaném při příležitosti vstupu ČR do EU?

4. Co vidíte jako výhody členství ČR v EU?

5. Co vidíte jako nevýhody členství ČR v EU?

6. Myslíte jsi, že Česká republika může ovlivnit dění v Evropské unii?

7. Souhlasíte s přijetí eura?

8. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

9. Myslíte jsi, že České předsednictví v EU v prvním pololetí 2009 bylo:

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Richtr, T.Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím vEU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ceska-republika-v-evropske-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.