Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká republika v Evropské unii

Česká republika v Evropské unii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Stejskal
Šetření:27. 11. 2008 - 04. 12. 2008
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum má za úkol zjistit všeobecný názor občanů České republiky na její členství v Evropské unii a na věci, které se členství týkají. Jedná se o průzkum studentů druhého ročníku gymnázia - předmět sociologie. V dotazníku se Vás mimojiné tázáme na věk, protože potřebujeme rozlišit názory různých věkových skupin. Tento údaj je nepovinný. Dotazník je krátký, zato jsme se snažili, aby byl výstižný.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii České republice prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8057,97 %57,97 %  
Ne3525,36 %25,36 %  
Nevím2316,67 %16,67 %  

Graf

2. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5136,96 %36,96 %  
Ne4633,33 %33,33 %  
Je mi to jedno4129,71 %29,71 %  

Graf

3. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6043,48 %43,48 %  
Nevím5338,41 %38,41 %  
Ano2518,12 %18,12 %  

Graf

4. Souhlasíte s přijetím Eura, jako platidla v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7352,9 %52,9 %  
Ano5942,75 %42,75 %  
Je mi to jedno64,35 %4,35 %  

Graf

5. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý vliv10777,54 %77,54 %  
Stejný vliv, jako ostatní členské země2719,57 %19,57 %  
Velký vliv42,9 %2,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že to tak má být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7655,07 %55,07 %  
Ano4431,88 %31,88 %  
Je mi to jedno1813,04 %13,04 %  

Graf

7. Jaký je přibližně Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let6849,28 %49,28 %  
20 - 30 let4331,16 %31,16 %  
do 15 let128,7 %8,7 %  
30 - 50 let128,7 %8,7 %  
nad 50 let32,17 %2,17 %  

Graf

8. Jak často sledujete zprávy, nebo čtete noviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý den7755,8 %55,8 %  
Několikrát do týdne2921,01 %21,01 %  
Mám jiný zdroj získávání iformací (internet apod.)2820,29 %20,29 %  
Nesleduji zprávy, ani nečtu noviny42,9 %2,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

  • odpověď Ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

3. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii České republice prospěšné?

2. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

3. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

4. Souhlasíte s přijetím Eura, jako platidla v České republice?

5. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

6. Myslíte si, že to tak má být?

7. Jaký je přibližně Váš věk

8. Jak často sledujete zprávy, nebo čtete noviny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii České republice prospěšné?

2. Souhlasíte s přijetím Lisabonské smlouvy?

3. Myslíte si, že Lisabonská smlouva zajistí efektivní fungování Evropské unie do budoucna?

4. Souhlasíte s přijetím Eura, jako platidla v České republice?

5. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

6. Myslíte si, že to tak má být?

7. Jaký je přibližně Váš věk

8. Jak často sledujete zprávy, nebo čtete noviny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stejskal, P.Česká republika v Evropské unii (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://ceska-republika-v-evropske-unii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.