Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká společnost a tolerance při výchově dětí rodičů stejného pohlaví

Česká společnost a tolerance při výchově dětí rodičů stejného pohlaví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:vlada svobodný
Šetření:09. 09. 2014 - 01. 10. 2014
Počet respondentů:1765
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je prověřit zda je naše společnost dostatečně tolerantní k výchově dětí u stejnopohlavních rodičů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena132575,07 %75,07 %  
muž44024,93 %24,93 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-2636020,4 %20,4 %  
19-2224814,05 %14,05 %  
27-3024313,77 %13,77 %  
31-3623213,14 %13,14 %  
51 a více20911,84 %11,84 %  
41-451287,25 %7,25 %  
15-181196,74 %6,74 %  
46-501186,69 %6,69 %  
37-401086,12 %6,12 %  

Graf

3. Vaše nejvyší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské75842,95 %42,95 %  
středoškolské s maturitou71640,57 %40,57 %  
základní1126,35 %6,35 %  
středoškolské bez maturity1015,72 %5,72 %  
vyšší odborné784,42 %4,42 %  

Graf

4. Charakteristika vaší osoby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máte vlastní názor132274,9 %74,9 %  
optimista99756,49 %56,49 %  
pořádný78244,31 %44,31 %  
introvert74041,93 %41,93 %  
extrovert50828,78 %28,78 %  
nesnášíte změny48127,25 %27,25 %  
máte rád změny46626,4 %26,4 %  
nepořádný40422,89 %22,89 %  
pesimista26815,18 %15,18 %  
snadno vás ovlivní okolí1568,84 %8,84 %  

Graf

5. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální156988,9 %88,9 %  
bisexuální1126,35 %6,35 %  
homosexuální844,76 %4,76 %  

Graf

6. Znáte ve vašem okolí přátel homosexuální dvojici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano114464,82 %64,82 %  
ne62135,18 %35,18 %  

Graf

7. Byl jste vychován v úplné rodině

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano141380,47 %80,06 %  
ne34319,53 %19,43 %  

Graf

8. Je Vaše matka nebo otec věřící?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne126071,92 %71,39 %  
ano41923,92 %23,74 %  
nevím734,17 %4,14 %  

Graf

9. Jste nabožensky věřící sám nebo Váš partner/partnerka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem věřící124471,25 %70,48 %  
jsem věřící člověk35120,1 %19,89 %  
oba jsme věřící975,56 %5,5 %  
můj parner/partnerka je věřící člověk543,09 %3,06 %  

Graf

10. Vyberte 4 hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější_

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost projevit otevřeně vlastní názor109764,15 %62,15 %  
Vlastní výběr partnera/ky bez zásahu rodiny100358,65 %56,83 %  
Možnost vzdělávání94555,26 %53,54 %  
Možnost založit vlastní rodinu85149,77 %48,22 %  
Dostatečné materiální zabezpečení83448,77 %47,25 %  
Volný čas75844,33 %42,95 %  
Pomoc bez očekávání protihodnoty50529,53 %28,61 %  
Právní jistota45326,49 %25,67 %  
Úspěch ve společnosti20311,87 %11,5 %  
Právní jistota10,06 %0,06 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vaše děti budou schopny tolerovat ve svém okolí dítě z rodiny stejnopohlavních partnerů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano164793,31 %93,31 %  
ne1186,69 %6,69 %  

Graf

12. Pokud byste zjistili, že Vaše dítě by slovně ve skupině dětí šikanovalo dítě protože má "homosexuální rodiče" , jak byste reagovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probral bych se svým dítětem formou diskuze o násílí, tolelranci, pochopení co se vlastně stalo.146583 %83 %  
S dítětem bych si promlvil a ověřil kdo byl hlavním agresorem, pokud by to nebylo mé dítě dál bych to neřešil.1367,71 %7,71 %  
Pokáral bych potomka se slovy, že se to ve škole nedělá.764,31 %4,31 %  
Inicioval bych setkání s výchovným poradcem v rámci občanské výchovy.452,55 %2,55 %  
Neřešil/a bych to, sám si o tom myslím že to není v pořádku.341,93 %1,93 %  
Celou situaci bych bral jako neřešitelnou a s ostaními rodiči požadoval přerazení dítěte stejnpoholavních partnerů (rodičů) do jiné školy.70,4 %0,4 %  
Požádal bych vedení školy o přerazení dítěte do jiné třídy.20,11 %0,11 %  

Graf

13. Vadilo by Vám, kdyby dítě z rodiny s homosexuálními partnery si chodilo hrát k Vám domů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne158889,97 %89,97 %  
nevím1267,14 %7,14 %  
ano512,89 %2,89 %  

Graf

14. Vadilo by Vám kdyby si Vaše dcera, syn přivedl parnera/partnerku, které bylo vychovávano stejnopohlavními parntery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150985,5 %85,5 %  
ano1287,25 %7,25 %  
bál bych se o orientaci svých budoucích vnoučat714,02 %4,02 %  
bál bych se co by na to řeklo okolí573,23 %3,23 %  

Graf

15. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním parnerem/kou nebiologického rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano131974,73 %74,73 %  
ne44625,27 %25,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

 • odpověď 15-18:
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Vaše nejvyší dosažené vzdělání?

15. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním parnerem/kou nebiologického rodiče?

 • odpověď ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Vadilo by Vám, kdyby dítě z rodiny s homosexuálními partnery si chodilo hrát k Vám domů?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Vadilo by Vám kdyby si Vaše dcera, syn přivedl parnera/partnerku, které bylo vychovávano stejnopohlavními parntery?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neřešil/a bych to, sám si o tom myslím že to není v pořádku. na otázku 12. Pokud byste zjistili, že Vaše dítě by slovně ve skupině dětí šikanovalo dítě protože má "homosexuální rodiče" , jak byste reagovali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Myslíte si, že Vaše děti budou schopny tolerovat ve svém okolí dítě z rodiny stejnopohlavních partnerů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyší dosažené vzdělání?

4. Charakteristika vaší osoby

5. Jaká je Vaše sexuální orientace?

6. Znáte ve vašem okolí přátel homosexuální dvojici?

7. Byl jste vychován v úplné rodině

8. Je Vaše matka nebo otec věřící?

9. Jste nabožensky věřící sám nebo Váš partner/partnerka?

10. Vyberte 4 hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější_

11. Myslíte si, že Vaše děti budou schopny tolerovat ve svém okolí dítě z rodiny stejnopohlavních partnerů?

12. Pokud byste zjistili, že Vaše dítě by slovně ve skupině dětí šikanovalo dítě protože má "homosexuální rodiče" , jak byste reagovali?

13. Vadilo by Vám, kdyby dítě z rodiny s homosexuálními partnery si chodilo hrát k Vám domů?

14. Vadilo by Vám kdyby si Vaše dcera, syn přivedl parnera/partnerku, které bylo vychovávano stejnopohlavními parntery?

15. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním parnerem/kou nebiologického rodiče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyší dosažené vzdělání?

4. Charakteristika vaší osoby

5. Jaká je Vaše sexuální orientace?

6. Znáte ve vašem okolí přátel homosexuální dvojici?

7. Byl jste vychován v úplné rodině

8. Je Vaše matka nebo otec věřící?

9. Jste nabožensky věřící sám nebo Váš partner/partnerka?

10. Vyberte 4 hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější_

11. Myslíte si, že Vaše děti budou schopny tolerovat ve svém okolí dítě z rodiny stejnopohlavních partnerů?

12. Pokud byste zjistili, že Vaše dítě by slovně ve skupině dětí šikanovalo dítě protože má "homosexuální rodiče" , jak byste reagovali?

13. Vadilo by Vám, kdyby dítě z rodiny s homosexuálními partnery si chodilo hrát k Vám domů?

14. Vadilo by Vám kdyby si Vaše dcera, syn přivedl parnera/partnerku, které bylo vychovávano stejnopohlavními parntery?

15. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním parnerem/kou nebiologického rodiče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

svobodný, v.Česká společnost a tolerance při výchově dětí rodičů stejného pohlaví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ceska-spolecnost-a-tolerance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.