Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká státní hymna

Česká státní hymna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Bednář
Šetření:02. 01. 2019 - 05. 01. 2019
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění mého dotazníku ohledně české státní hymny, který bude sloužit hlavně jako výplň seminární práce na téma česká státní hymna.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5964,13 %64,13 %  
Muž3335,87 %35,87 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 let5660,87 %60,87 %  
30-50 let3234,78 %34,78 %  
50 let a více44,35 %4,35 %  

Graf

3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak se vám líbí hudba české hymny?4.0221.282
Jak se vám líbí text české hymny?4.0431.194
Jak se vám líbí státní hymna jako celek?4.0331.314
Jak si dle vašeho názoru stojí hymna ČR v porovnání s hymnami ostatních zemí?3.7391.388

Graf

4. Co lze dle vašeho názoru z hymny ČR cítit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hrdost a vlastenectví5155,43 %55,43 %  
Klid3234,78 %34,78 %  
Lásku k vlastní zemi11,09 %1,09 %  
státem zneužitou hudbu11,09 %1,09 %  
Smutek, zádumčivost11,09 %1,09 %  
Krásu vlasti11,09 %1,09 %  
Opěvování přírody 11,09 %1,09 %  
Poeticnost11,09 %1,09 %  
Nevím11,09 %1,09 %  
pěkná příroda11,09 %1,09 %  
Odvahu národa11,09 %1,09 %  

Graf

5. V roce 2018 vznikly nové verze státní hymny. Jaký je váš názor na tuto novou verzi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nová verze se mi nelíbila4346,74 %46,74 %  
Novou verzi jsem neslyšel/a4346,74 %46,74 %  
Necítil/a jsem rozdíl55,43 %5,43 %  
Nová verze se mi líbila více, než nynější11,09 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)

  • odpověď Jak se vám líbí hudba české hymny?=5:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak se vám líbí státní hymna jako celek?=5 na otázku 3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)
  • odpověď Jak se vám líbí státní hymna jako celek?=5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak se vám líbí text české hymny?=5 na otázku 3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)
  • odpověď Jak se vám líbí text české hymny?=5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak se vám líbí státní hymna jako celek?=5 na otázku 3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)

4. Co lze dle vašeho názoru z hymny ČR cítit?

5. V roce 2018 vznikly nové verze státní hymny. Jaký je váš názor na tuto novou verzi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jak se vám líbí naše státní hymna? (0 = vůbec se mi nelíbí; 5 = líbí se mi velmi)

4. Co lze dle vašeho názoru z hymny ČR cítit?

5. V roce 2018 vznikly nové verze státní hymny. Jaký je váš názor na tuto novou verzi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bednář, D.Česká státní hymna (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://ceska-statni-hymna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.