Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká veřejnost a osobnost Přemysla Pittra

Česká veřejnost a osobnost Přemysla Pittra

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Moravcová
Šetření:14. 09. 2010 - 10. 10. 2010
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na osobu Přemysla Pittra a zkoumá, zda a jakým způsobem se dostal do podvědomí české veřejnosti. Tento průzkum bude součástí bakalářské práce.

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o osobnosti Přemysla Pittra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8270,09 %70,69 %  
ano3529,91 %30,17 %  

Graf

2. Jakým způsobem jste se o Přemyslu Pittrovi dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola1131,43 %9,48 %  
internet 925,71 %7,76 %  
tisk720 %6,03 %  
zaměstnání25,71 %1,72 %  
je po něm pojmenovaná škola v mém okolí12,86 %0,86 %  
odborná publikace12,86 %0,86 %  
církev12,86 %0,86 %  
rozhlas12,86 %0,86 %  
nepamatuji se12,86 %0,86 %  
kamarádka12,86 %0,86 %  
z přednášky12,86 %0,86 %  
v rodině12,86 %0,86 %  
od jeho žijících příbuzných12,86 %0,86 %  

Graf

3. Jaké slovo Vás napadne jako první, pokud jméno Přemysla Pittra zmíním?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti411,43 %3,45 %  
spisovatel38,57 %2,59 %  
žádné25,71 %1,72 %  
Podvodník25,71 %1,72 %  
škola12,86 %0,86 %  
sirotci12,86 %0,86 %  
humanita12,86 %0,86 %  
dobro12,86 %0,86 %  
nevím12,86 %0,86 %  
sousloví: charitativní pomoc12,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi český Oscar Schindler
azylový dům
nic
vegetariánství
Wikipedie
cikáni
judaismus
podnikatel
prastrýc
vzdělanost
židé
protestant
apoštol smíření
Muž
humanista
pomoc
mafián
"dětské domovy"
1851,43 %15,52 % 

Graf

4. Znáte Milíčův dům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9883,76 %84,48 %  
ano1916,24 %16,38 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s časopisem Sbratření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11497,44 %98,28 %  
ano32,56 %2,59 %  

Graf

6. Kde jste měli možnost si časopis Sbratření přečíst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
archiv 133,33 %0,86 %  
internet133,33 %0,86 %  
v rodině, když babička sestavovala rodokmen133,33 %0,86 %  

Graf

7. Chtěli byste se dozvědět o Přemyslu Pittrovi více informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6252,99 %53,45 %  
ano 5547,01 %47,41 %  

Graf

8. Sdělte mi prosím své postřehy, náměty...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

Absurdní dotazník, metodicky zcela pochybený, výsledek ať už bude jakýkoliv, bude naprosto bezcenný. Byl-li bych vedoucím vaší bakalářské práce, nedoporučil bych výsledek k obhájení.

Bohužel o panu PIttrovi nic nevím, pouze jsem někde slyšela nebo četla jeho jméno.

Je to mozne tým, že som Slovák... :D

Nevím o koho jde. Nejdřív jsem myslel, že se jedná o Tomáše Pitra, nechvalně známého českého podnikatele, který si krátil daně :-)

Rada by som, no ale o čom? Alebo o kom?:) Tak napr., čo Přemysl Pittr rád jedol a čo rád čítal? A či vedel plávať?:))

žádné

9. Označte prosím Vaši věkovou kategorii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let8169,23 %69,83 %  
do 20 let 1916,24 %16,38 %  
35 - 50 let 1311,11 %11,21 %  
nad 50 let 43,42 %3,45 %  

Graf

10. Uveďte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8673,5 %74,14 %  
muž 3126,5 %26,72 %  

Graf

11. Zaškrtněte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola6152,14 %52,59 %  
vysoká škola 4336,75 %37,07 %  
základní škola86,84 %6,9 %  
vyšší odborná škola32,56 %2,59 %  
vyučen/a21,71 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšeli jste někdy o osobnosti Přemysla Pittra?

  • odpověď ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 2. Jakým způsobem jste se o Přemyslu Pittrovi dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o osobnosti Přemysla Pittra?

2. Jakým způsobem jste se o Přemyslu Pittrovi dozvěděli?

4. Znáte Milíčův dům?

5. Setkali jste se někdy s časopisem Sbratření?

7. Chtěli byste se dozvědět o Přemyslu Pittrovi více informací?

9. Označte prosím Vaši věkovou kategorii.

10. Uveďte Vaše pohlaví.

11. Zaškrtněte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o osobnosti Přemysla Pittra?

2. Jakým způsobem jste se o Přemyslu Pittrovi dozvěděli?

4. Znáte Milíčův dům?

5. Setkali jste se někdy s časopisem Sbratření?

7. Chtěli byste se dozvědět o Přemyslu Pittrovi více informací?

9. Označte prosím Vaši věkovou kategorii.

10. Uveďte Vaše pohlaví.

11. Zaškrtněte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Moravcová, H.Česká veřejnost a osobnost Přemysla Pittra (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ceska-verejnost-a-osobnost-premysla-pittra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.