Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká veřejnost o islámu

Česká veřejnost o islámu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Bryknarová
Šetření:18. 02. 2010 - 25. 02. 2010
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Úkolem tohoto dotazníku je poskytnout přehled o informovanosti české veřejnosti v promlematice islámu. Výsledky tohoto šetření budou jedním z podkladů pro zpracování bakalářské práce na téma Základní předpisy islámu a jejich přizpůsobení kulturním podmínkám ve střední Evropě. Výsledky dotazníku zde budou po jeho skončení zveřejněny.

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na náboženství obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem bez vyznání, ale věřící neodsuzuji7067,31 %67,96 %  
jsem věřící, ale toleruji i jiná náboženství1615,38 %15,53 %  
jsem bez vyznání, náboženství mi přijde nesmyslné1312,5 %12,62 %  
akceptuji pouze náboženství, které vyznávám21,92 %1,94 %  
mám svůj vlastní pohled na svět10,96 %0,97 %  
uznávám pouze víru v sílu (schopnosti) člověka10,96 %0,97 %  
jsem ateista, náboženství jiných mě nesmí omezit:)10,96 %0,97 %  

Graf

2. Jaký je Váš vztah k islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše záporný3533,65 %33,98 %  
žádný3129,81 %30,1 %  
záporný2120,19 %20,39 %  
spíše kladný1514,42 %14,56 %  
kladný21,92 %1,94 %  

Graf

3. Máte představu o hlavních myšlenkách islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5149,04 %49,51 %  
spíše ne2927,88 %28,16 %  
ano2322,12 %22,33 %  
ne10,96 %0,97 %  

Graf

4. Víte, co je to sunna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6057,69 %58,25 %  
ano4442,31 %42,72 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmem "džihád"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

"Boj" za vlastní náboženství (islám). Jeden z pilířů islámu.

"svatá válka"

"Svatou" válku, kterou vedou fanatičtí islamisté vůči okolnímu neislamskému světu

arabske slovicko :)

Armáda, seskupení lidí za účelem boje, zápasu,...

asi něco s islámu, ale nevím co přesně

boj bud vnitrni = snaha nebo boj mecem na obranu islamu

boj za svobodu vyznání, obětování se

Boj za šíření islámu, který může mít celou řadu podob. Oproti rozšířené mediální představě je většina z nich nenásilná, "svatá válka" je pouze jednou z variant.

boj za šíření víry

boj za víru, nemusí se vždy jednat o násilné projevy

budování a obrana islámu jako nábožensví

byla to myslím válka, ale nejsem si jistá

dle médii svatá válka dle islámu povinnost ochraňovat islámské zákony

domnívám se, že jde o jakousi povinnost (zákon) šířit islám všude, bránit ho před jiným náboženstvím

Džihád - snaha o rozšířování islámu

Džihád prezentován dnešními radikálně militatními skupinami, včetně západních médií vidím jako zkreslený. Svatou válku nevnímám jako představovaný masakr. Podle mého jde o duševní formu obrany a rozšiřování islámské víry. Jak mezi v míře kvantity islámské populace, tak i v kvalitě duše

islamistické hnutí

je to násilí proti nemuslimskému obyvatelstvu

je to války s neveřicími

mám pocit, že je to jakési zdokonalování se ve víře

násilí, boje ve jménu islámu

násilné šíření islámské víry

Něco s násilím...pomsta...

Nějaké uskupení muslimů.

Nemam zcela představu

nevím

nevim

nevím, co pojem znamená

nic

nic

nic

nic, nevím, co znamená

Obecně odpor - osobní i společenský - proti jevům považovaným za nežádoucí.

obrana islámu => terorismus

Obrana, propagace a budování Islámu.

organizace

ospravedlnění náboženských fanatiků pro zabíjení

písničku od Aleše Brichty... :-) krvavý boj za svou víru omezující lidi vyznávající jinou víru...

pojem pro něco co upřednostňuje islámské náboženství před ostatními

posvátná válka, válka za šíření islámu, šíření islámu násilím a zbraněmi

povinnost bránit a rozšiřovat dál své náboženství

Povinnost každého muslima šířit Islám.Je několik výkladů jak tak činit.Většina nejvýznamnější imánů vyzývá k šíření pomocí "ohně a meče"

Povinnost muslimů šířít své náboženství po světě i v rámci své osoby.

povinnost šířit islám

právo

projev islámu v muslimovi

Radikální až fanatické obhajování svého náboženství proti jiným.

rozšiřování Islámu

Slovo znám, ale co to je, nevím.

Svatá válka

svatá válka

svatá válka

Svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

Svatá Válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

svatá válka - proti jiným naáboženstvím

svatá válka - šíření islámu

svatá válka (tedy právě to na co se odvolávají teroristi)

svatá válka (výklad sdělovacích prostředků v současné době)

Svatá válka na obranu islámské víry

Svatá válka proti nevěřícím ´= všichni, kdo nevyznávají islám

Svatá válka, kterou vedli muslimové proti nevěřícím

svatá válka, nebo spíš to, že muslimové šíří své vyznání.

Svata valka, nikoliv vsak za ucelem sireni islamu a vrazdu oponentu, ale spise na obranu jednoty islamu a jeho hodnot.

svatá válka, povinnost rozšiřovat islám mezi nevěřícími a zároveň mimo jeho prosazování se zasloužit o jeho obhajobu

Svata valka, puvodne v pravem smyslu pouze obranna, ale demagogy pretvorena na expanzivni sireni islamu.

svata valka, sireni viry ohnem a mecem, misto v nebi v pripade smrti pri sireni viri ci pri souboji z bezverci

svatá válka, snaha o rozšiřování islámu

svatá válka, šíření islámské víry i za pomocí zbraní a násilí

svatá válka, šíření víry

Svatá válka, tažení legitimizované zejména ideově a nábožensky, ne však náboženské tradici imanentní. Boj za rozšíření náboženství mezi bezvěrce, či jeho obhajoba, obrana. V podstatě džihád ale považuji za symbol využíváný k mobilizaci některých pocitů a napětí ve společnosti.

Svatá válka? Nevím :)

svaty boj

šíření islámu

šíření islámu za použití zbraní, resp. válka proti nevěřícím

šíření islámu, různými způsoby - v dnešní době bráno hlavně jako svatá válka...

Šíření víry jakýmkoliv způsobem. :)

Šíření víry. Problematický je ten způsob šíření. Něco jiného říkají umírnění duchovní a něco jiného praktikují extrémisté a militantní muslimští duchovní. Poškozuje to islám v očích západního světa, který má potom strach.

termín označující náboženskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve vlastním srdci i ve světě. V médiích též nazývaný svatá válka. Dle mého názoru zneužívaný termín pro prosazování mocenských zájmů úzkého spektra vůdců.

termín vyjadřuje rozšiřování a ochranu islámského náboženství věřících tomuto náboženství mezi sebou i ve světě

terorismus,fanatismus,konzervatismus v myšlení

Těžko říct, ale asi nějakého muslima.

uplatňování muslimského práva (i mečem), obrana víry

úsilí

válka

válka vyhlášená těm, co nevěří, bezvěrcům

Válka za účelem šíření náboženství - tedy něco rozporuplného, náboženství má člověk přijmout na základě přesvědčení, ne násilím.

zase nějakej bombovej útok

ztráta času a životů

6. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6158,65 %59,22 %  
muž4341,35 %41,75 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222423,08 %23,3 %  
211716,35 %16,5 %  
2498,65 %8,74 %  
1987,69 %7,77 %  
2387,69 %7,77 %  
2554,81 %4,85 %  
2832,88 %2,91 %  
1732,88 %2,91 %  
3032,88 %2,91 %  
1521,92 %1,94 %  
ostatní odpovědi 40
27
20
26
18
46
77
74
37
16
29
31
47
51
36
38
35
2221,15 %21,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.63
Minimum:17
Maximum:40
Variační rozpětí:23
Rozptyl:21.51
Směrodatná odchylka:4.64
Medián:22
Modus:22

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, střední s výučním listem → konec dotazníku, střední s maturitou → konec dotazníku, vyšší odborné → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6562,5 %63,11 %  
vysokoškolské2120,19 %20,39 %  
základní1413,46 %13,59 %  
střední s výučním listem32,88 %2,91 %  
vyšší odborné10,96 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na náboženství obecně?

2. Jaký je Váš vztah k islámu?

3. Máte představu o hlavních myšlenkách islámu?

4. Víte, co je to sunna?

5. Co si představíte pod pojmem "džihád"?

6. Jakého jste pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na náboženství obecně?

2. Jaký je Váš vztah k islámu?

3. Máte představu o hlavních myšlenkách islámu?

4. Víte, co je to sunna?

5. Co si představíte pod pojmem "džihád"?

6. Jakého jste pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bryknarová, P.Česká veřejnost o islámu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ceska-verejnost-o-islamu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.