Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > České předsednictví EU

České předsednictví EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Benešová
Šetření:06. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Hezký den, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude mimojiné sloužit ke zpracování mé diplomové práce na téma Priority českého předsednictví. 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, denně1144 %44 %  
ano, občas1144 %44 %  
ne, nemám čas28 %8 %  
ne, nezajímá mě to14 %4 %  

Graf

2. Chodíte k volbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2288 %88 %  
ne312 %12 %  

Graf

3. Pokud ano, k jakým volbám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obecní1794,44 %68 %  
do poslanecké sněmovny1794,44 %68 %  
krajské1583,33 %60 %  
do senátu1583,33 %60 %  
do evropského parlamentu1266,67 %48 %  

Graf

4. Víte, že Česká republika předsedala EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25100 %100 %  

Graf

5. Kdy probíhalo české předsednictví EU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20091768 %68 %  
2010520 %20 %  
2008312 %12 %  

Graf

6. Jak dlouho toto předsednictví trvalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců2392 %92 %  
12 měsíců14 %4 %  
3 měsíce14 %4 %  

Graf

7. Jaký byl symbol českého předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kostka cukru25100 %100 %  

Graf

8. Jaký byl slogan českého předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropě to osladíme2184 %84 %  
Evropa bez bariér312 %12 %  
Sladíme Evropu14 %4 %  

Graf

9. Kdo byl během českého předsednictví předsedou Evropské Komise?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
José Manuel Barroso1664 %64 %  
Mirek Topolánek, resp. Jan Fischer832 %32 %  
Václav Klaus14 %4 %  

Graf

10. Jaká byla předcházející a následující země českého předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Francie/Švédsko1560 %60 %  
Švédsko/Francie728 %28 %  
Slovinsko/Švédsko312 %12 %  

Graf

11. Jak vnímáte pád české vlády během předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím s tím a poškodilo to české předsednictví1144 %44 %  
Byl to správný krok a naše předsednictví to nijak nepoškodilo624 %24 %  
S pádem vlády souhlasím, ale mělo se s tím počkat až po předsednictví416 %16 %  
Nedovedu posoudit312 %12 %  
Nesouhlasím s tím, ale české předsednictví to nijak nepoškodilo14 %4 %  

Graf

12. Jak hodnotíte české předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo to být horší, ale i lepší1560 %60 %  
neúspěch728 %28 %  
nedovedu posoudit28 %8 %  
úspěch14 %4 %  

Graf

13. Díky českému předsednictví zvýšila prestiž ČR.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1040 %40 %  
spíše nesouhlasím728 %28 %  
spíše souhlasím312 %12 %  
nesouhlasím312 %12 %  
souhlasím28 %8 %  

Graf

14. Zvýšilo se podle Vás díky předsednictví povědomí českých občanů o fungování EU?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím832 %32 %  
spíše nesouhlasím728 %28 %  
nesouhlasím624 %24 %  
nevím312 %12 %  
souhlasím14 %4 %  

Graf

15. Předsednictví bylo přínosem pro české podnikatele.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1354,17 %52 %  
nesouhlasím520,83 %20 %  
spíše nesouhlasím312,5 %12 %  
souhlasím28,33 %8 %  
spíše souhlasím14,17 %4 %  

Graf

16. Předsednictví upevnilo postavení České republiky v EU.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím832 %32 %  
nevím728 %28 %  
nesouhlasím624 %24 %  
spíše souhlasím416 %16 %  

Graf

17. Jak vnímáte samotný institut předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím s ním936 %36 %  
nedovedu posoudit832 %32 %  
ponechal/a bych ho, ale se změnami520 %20 %  
zrušil/a bych ho312 %12 %  

Graf

18. Pocítili jste nějak osobně průběh českého předsednictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1768 %68 %  
ano, negativně416 %16 %  
ano, pozitivně416 %16 %  

Graf

19. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1352 %52 %  
muž1248 %48 %  

Graf

20. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21416 %16 %  
24312 %12 %  
2228 %8 %  
1828 %8 %  
2328 %8 %  
2628 %8 %  
4214 %4 %  
3414 %4 %  
6014 %4 %  
1914 %4 %  
ostatní odpovědi 35
20
31
37
16
27
624 %24 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.17
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:41.24
Směrodatná odchylka:6.42
Medián:23
Modus:21

Graf

21. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 0001248 %48 %  
1000 - 10 000416 %16 %  
10 000 - 50 000416 %16 %  
do 1000312 %12 %  
50 000 - 100 00028 %8 %  

Graf

22. jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1248 %48 %  
středoškolské1144 %44 %  
základní28 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (64,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, J.České předsednictví EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ceske-predsednictvi-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.