Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > České soudnictví

České soudnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:M. Musichová
Šetření:14. 02. 2014 - 09. 03. 2014
Počet respondentů:303
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu a píši bakalářskou práci na téma: Právo na spravedlivý proces. Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění následujících otázek. Dotazník je anonymní. Dotazník je veřejně přístupný a jeho vyhodnocení bude přístupné i na tomto webu.

Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19965,68 %65,68 %  
Muž10434,32 %34,32 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3518460,73 %60,73 %  
36 – 659932,67 %32,67 %  
Do 18 let113,63 %3,63 %  
Nad 65 let92,97 %2,97 %  

Graf

3. Byl/a jste účastníkem (žalovaným, žalobcem) soudního řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24580,86 %80,86 %  
Ano5819,14 %19,14 %  

Graf

4. Odvolal/a jste se proti tomuto rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4671,88 %15,18 %  
Ano1828,13 %5,94 %  

Graf

5. Jaký byl důvod odvolání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlas s rozhodnutím soudu317,65 %0,99 %  
nespokojenost s výsledkem, ovliňování soudu navrhovatelem15,88 %0,33 %  
nespravedlivý rozsudek, pojišťovna nechtěla vyplatit odškodné za pracovní úraz15,88 %0,33 %  
nesouhlas s rozsudkem15,88 %0,33 %  
Bylo zpochybněno užívací právo na byt. Spor byl rozhodnut v můj prospěch.15,88 %0,33 %  
Samosoudce rozhodl pouze na základě předaných neúplných podkladů od žalobce15,88 %0,33 %  
Trvání na náhradě způsobené škody.15,88 %0,33 %  
Soudkyně nepochopila podstatu sporu a uznala jasnou lež protistrany jako argument15,88 %0,33 %  
snížení výživného15,88 %0,33 %  
nesouhlasný postoj s verdiktem soudu15,88 %0,33 %  
ostatní odpovědi nespravedlivé rozhonutí
nesouhlas s vyřknutým rozsudkem
nedostatečně provedené dokazování
nesouhlas s verdiktem
Nesouhlas s rozhodnutím.
529,41 %1,65 % 

Graf

6. Proč jste se neodvolal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl důvod24,88 %0,66 %  
NEVÍM24,88 %0,66 %  
nebylo potřeba24,88 %0,66 %  
nebylo možné se odvolat12,44 %0,33 %  
soud rozhodl v můj prospěch12,44 %0,33 %  
Byl jsem 8 let přísedící u KS Plzeň v trestních věcech - nebylo třeba12,44 %0,33 %  
Žaloba byla stáhnutí.12,44 %0,33 %  
právo bylo na mé straně, bylo to mimo ČR v ČR osobní zkušenost nemám12,44 %0,33 %  
nebylo třeba12,44 %0,33 %  
byla jsem s rozsudkem spokojená12,44 %0,33 %  
ostatní odpovědi byla jsem spokojena s rozhodnutim
Nikdy jsem spor neprohrál
Řízení stále probíhá, předchozí výsledky byly v můj prospěch..
v průběhu dvouletých tahanic mi došly síly bojovat dál
Bylo to bezpředmětné, ve sporu jsem uspěla
byla dohoda
Nemám dostatečné procesní znalosti a nechtělo se mi živit advokáty, kteým musím stejně všechno napsat, a oni to přeloží jenom do "právničtiny".
byl jsem svědek
Spokojenost s rozsudkem
nemělo to význam,pí.soudkyně řekla,že s tim nic nenadělam
Beznaděj vyplývající z průběhu několika soudních řízení.
Neměla jsem důvod - byla jsem - poškozeným
Nebylo třeba.
nebylduvod
zákon nezná u tohoto druhu opravný prostředek
nemělo to cenu
slíbili mimosoudní vyrovnání
pocit marnosti,ztraceného času a žádná naděje na úspěšné vyřešení případu
nechtěl jsem
nemá to cenu
sama jsem to stáhla
Řízení neskončilo žádným rozhodnutím, nebylo by proti čemu se odvolat
nechuť dále řešit
Nebylo třeba se odvolávat, souhlasila jsem s rozhodnutím soudu.
byl jsem spokojen s výsledkem sporu
vyhrala jsem
Vždy došlo k mimosoudnímu vyrovnání.
očekávaný verdikt, se kterým jsem souhlasil
2868,29 %9,24 % 

Graf

7. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete, zda je dle Vás soudnictví v České republice spravedlivé?

1 = NE, není spravedlivé; 10 = ANO, je spravedlivé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56320,79 %20,79 %  
35317,49 %17,49 %  
43812,54 %12,54 %  
73611,88 %11,88 %  
63511,55 %11,55 %  
13110,23 %10,23 %  
8258,25 %8,25 %  
2196,27 %6,27 %  
1020,66 %0,66 %  
910,33 %0,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.56
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.39
Směrodatná odchylka:1.84
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete svůj názor, zda soudy pracují dostatečně rychle?

Kde 1= NE, nepracují rychle; 10 = ANO, pracují rychle

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18628,38 %28,38 %  
26220,46 %20,46 %  
36120,13 %20,13 %  
43611,88 %11,88 %  
53110,23 %10,23 %  
6134,29 %4,29 %  
772,31 %2,31 %  
861,98 %1,98 %  
910,33 %0,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.74
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.19
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:3
Modus:1

Graf

9. Myslíte si, že je v našem státě v soudnictví korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27891,75 %91,75 %  
Ne258,25 %8,25 %  

Graf

10. Myslíte si, že soudní poplatky plní svůj účel?

To znamená, že snižují počet bezdůvodně podaných návrhů, ale zároveň nejsou překážkou podání žaloby v ostatních případech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19464,03 %64,03 %  
Ano10935,97 %35,97 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy soudnictví v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Délka procesu24079,21 %79,21 %  
Ovlivnitelnost soudců13644,88 %44,88 %  
Pocit nespravedlivého rozhodování11537,95 %37,95 %  
Finanční náklady řízení10434,32 %34,32 %  
Celkově nefungující soudní systém9832,34 %32,34 %  
Soudnictví v ČR je bezproblémové20,66 %0,66 %  
Zbytečně moc možností odvolání, nebere se téměř ohled na nepřímé důkazy - v jiných státech jsou mnohdy rozhodující10,33 %0,33 %  
složitost, nepřehlednost práva, časté změny, autorita soudnictví10,33 %0,33 %  
Problém je spíše na straně legislativy, měly by se změnit zákony, které umožňují případy, kdy je více chráněný viník než oběť. Také mi vadí postavení zvířat v zákonech, kdy je o nich stále smýšleno spíše jako o věci, než jako o živých tvorech.10,33 %0,33 %  
že rozhoduje jeden soudce; podle mne by měla rozhodovat nezávislá porota10,33 %0,33 %  
nevím10,33 %0,33 %  
Nízké tresty10,33 %0,33 %  
Nejednoznačná legislativa ČR10,33 %0,33 %  
monopolní odvětví bez přístupu konkurence10,33 %0,33 %  
Délka procesu, ovlivnitelní soudci10,33 %0,33 %  
Málo soudců - dlouhé doby, ovlivnění svědků10,33 %0,33 %  
tak moc zkušeností nemám,tak nevím10,33 %0,33 %  
soudce musí být osobnost,musí budit 10,33 %0,33 %  
litera zákona je nad právo10,33 %0,33 %  
zákony, které mnohdy znemožňují efektivní a rychlé fungování soudů - zbytečná byrokracie10,33 %0,33 %  
zbytečná složitost postupů10,33 %0,33 %  
malý počet soudců - vytíženost10,33 %0,33 %  
Nižší kvalita a znalosti soudců a mizerná kvalita a znalosti soudních úředníků 10,33 %0,33 %  
Klaus10,33 %0,33 %  
málo soudců všech instancí10,33 %0,33 %  

Graf

12. Jaké jsou podle Vás klady našeho soudnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím žádné klady v soudnictví ČR12440,92 %40,92 %  
Kvalifikovaní soudci10634,98 %34,98 %  
Přiměřené finanční náklady3912,87 %12,87 %  
Fungující soudní systém3210,56 %10,56 %  
Spravedlivost soudního procesu185,94 %5,94 %  
Rychlé vyřízení soudního řízení41,32 %1,32 %  
nevím41,32 %1,32 %  
Na tuto otázku je velmi obtížné odpovědět, každý soudní proces je třeba posoudit individuálně10,33 %0,33 %  
nedovedu posoudit10,33 %0,33 %  
Nadprůměrný výdělek soudců snižuje statistický počet obyvatel, žijící v chudobě, a tím nás nezařazuje na přední místa v Evropě, jako v jiných, nelichotivých ukazatelích.10,33 %0,33 %  
-10,33 %0,33 %  
podplatitelnost soudců10,33 %0,33 %  
je to lepsi nez v severni koreji :)10,33 %0,33 %  
nevím nemám zkušenost10,33 %0,33 %  
větší počet soudních instancí- je kam se odvolat10,33 %0,33 %  
asi je přeci jen lepší než v mnoha zkorumpovanějších zemích10,33 %0,33 %  
nevidím vůbec nic10,33 %0,33 %  
doufám,že nová vláda šlápne na prsty korupčníkům10,33 %0,33 %  
to že existuje10,33 %0,33 %  
snaha o civilizovaný způsob řešení problému10,33 %0,33 %  
Funguje alešspoň poslední instance - Ústavní soud10,33 %0,33 %  

Graf

13. Co je podle Vás v soudním procesu nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlnost5718,87 %18,81 %  
Spravedlivost165,3 %5,28 %  
rychlost51,66 %1,65 %  
nevím51,66 %1,65 %  
Spravedlnost, rychlost41,32 %1,32 %  
pravda41,32 %1,32 %  
spravedlivý rozsudek30,99 %0,99 %  
neovlivnitelnost soudců30,99 %0,99 %  
Nestrannost soudců20,66 %0,66 %  
právo na spravedlivý proces20,66 %0,66 %  
ostatní odpovědi vše
Spravedlivost soudního procesu
.
objektivita
soudce
důkazy
neovlivnitelný, nezávislý, nestranný soudce
Spravedlivé rozhodnutí
spravedlivý proces pro každého
nezávislost soudce, bohužel neexistuje...
nestrannost soudce, rychlost uzavření procesu
rychlost,nezaujatost a pochopení každého případu zvlášt
ryclost,nezaujatost
Rozhodnout rychle a objektivně
kvalifikované, nezávislé a rychlé rozhodování soudců
důvěra ve spravedlivost soudního procesu a přiměřená délka procesu
V co nejkratší době provedení a ukončení procesu - potrestání viníka, pak to má smysl. Zdlouhavé procesy vnáší nejistotu do lidí poškozených. Jednotné rozodování ve stejných případech (lišící se pouze v detailech). Pak nebude ani mnoho zbytečných odvoláí
rychlost a kvalifikovaný odborník, který dokáže problém řešit
flexibilita a rychlost
spravedlnost, nezávislost, rychlost
Aby se zabívali oběma stranami ne jen jednou
rychlost, transparetnost
zvážení všech důkazů, spravedlivé tresty
obhájce
aby délka trestu odpovídala skutku
nestrannost
čas
netuším
rozumny a logicky premyslejici soudce
zefektivnění procesu - jeho délka a konečný verdikt, popř. úprava trestních sazeb za např. zločiny usmrcení apod.
aby nevládla žádná korupce
rychlé a přesně rozhodování
důkazy a odpovědnost za trestné činy
Spravedlivost a rychlé vyřízení
zalezi na konkretni situaci
spravedlnost, vhodný trest (odškodnění)
moznost odvolani
nezaujatost
spravedlnost a rychlost, soudy o děti, rozdělení majetku po rozvodu
rychlost a přesnost
rychlost a procesní korektnost
funkčnost
nestrannost, rychlost, objektivnost
aby vrah dostal 20 let a ne 4 roky, kdy si vlastně odsedí jen 2, protože má dobrý chování
Rychlost vynesení rozsudku, spravedlivost rozsudku
jednoznačné důkazy
rychlost reseni
Hlavně soudce aby byl přítomen ...bez něho by to nešlo :D
spravedlnost, aby se proces vyhnul veškeré korupci
rychlost, informace (množství a dostupnost), stanovené zákony tak aby nešly obejít
objektivní výslechy svědků
spravedlnost a rovnocenost
nic
Dobrat se spravedlnosti!
rychlost a usnesení konečného verdiktu na základě zdravého rozumu
Neovlivnitelnost soudce
Spravedlivost, finanční nákladnost, délka procesu, plnění rozsudku
Aby zvítězila pravda.
důkazy, rozhodnutí soudu
Spravedlnost, neovlivnitelnost a ryhlost
rychlost, neovlivnitelnost soudců
Spravedlivé posouzení?
nestranné a neovlivnitelné posouzení případu
dobré zákony
aby se vyřešil rychle a především spravedlivě
nezkorumpovatelnost soudců
sprravedlnost
spravedlnost rozsudku podle morálních zásad, tj. za vraždu násobně víc než za krádež, za surovou vraždu (mučení) víc než např. za zastřelení oběti
spravedlivé rozsouzení
nestranost
objektnivní pohled
Nejspíše dobrý právník (obhájce) a nezaujatá porota a soudce.
Nestrannost soudce.
spravedlivost, neovlivnitelnost a prokazatelné důkazy
Spravedlivý trest v co nejmenším časovým období!
důkazy a jejich správné posouzení
?
Vyřešení věci, ne rozplynutí do dlouhého času a nakonec např. amnestie
100% jistota objektivnosti a spravedlnost soudního rozhodnutí, rozhodně neúplatnost
mit argumenty a důkazy
rychlost, objektivnost, spravedlnost
Být objektivní.
VČASNOST, SPRAVEDLIVOST
Rozeznat
Dobry obhajce
spravedlivý proces, nezaujatost
objetivní posouzení celé kauzy
Švýcarsko
spravedlivost, neovlivnitelnost soudců
Spravedlnost a efektivita. Ani jedno z toho ovšem státní monopol nemůže zajistit.
přiměřené tresty
Nedelani rozdilu
Férovos a nezaujatost, brát vše stejným metrem samozdřejmě přihlédnout k okolnostem.
rychlost vynesení spravedlivého rozsudku, bez průtahů
Rychlé a spravedlivé vyřešení konfliktu
spravedlnost a nezaujatost
Vyřešení sporu dle selského rozumu a ne dle zákonů, které obsahují díry a jsou často nesmyslné.
rychlé a spravedlivé soudní řízení
dostatek důkazů a svědků
Odhalit viníka
nic mě nenapadá
Mít čas a peníze.
spravedlnost rozsudků - pro tu také lidé k soudu chodí, neovlivnitelnost soudců
Spravedlivý a rychlý rozsudek.
vyslechnutí obou stran a dohledání potřebných materiálů
Rovnocennost přístupu k oběma stranám. Objektivní posouzení všech dostupných informací.
včasný a spravedlivý rozsudek bez ovlivnění svědků
rychlost, loajalita
Chtění odhalit pravdu a spravedlivé vypořádání.
Pravda.
nezaujatost a lidskost
spravedlivost a rychlost
spravedlnost soudního procesu
neovlivnitelnost soudců, dobrá organizace procesu (špatné je neustálé "marodění" obžalovaných, svědků)
spravedlivý proces
Dobrý právník
Soudy jednají s postiženým hůře než s obviněným
dostatek důkazů,dobrý advokát
zdravy rozum
"zdravý selský rozum", nestrannost soudců
rychlost a spravedlnost
Šanci na spravedlnost.
délka soud.procesu a obecná spravedlnost
rychlé aspravedlivé jednání
spravedlivý soudce
obvinění nevinného
spravedlnost a rychlost
důkladné prošetření předložených důkazů
Mít možnost vypovídat podle svého mínění.
neovlivnitelnost soudců, rychlost
znalost práva, selský rozum, čas
Spravedlivost (do toho spadá ovšem i rychlé prosazeí práva).
rychlost, efektivnost, jednoznačnost výkladu práva
potvrzení pravdy
Vybrat vhodný trest přiměřený ke spáchanému činu
Spravedlivé rozhodnutí v přiměřeném čase
spravedlivé rozhodování, nestrannost
odsouzení
Vydání spravedlivého rozhodnutí.
poměr spravedlnosti vůči rychlosti řízení
spravedlnost a nestrannost rozhodnutí
spravedlivost soudního procesu, délka soudního procesu
právo na obhajobu, rovnost stran,
důvěra v spravedlnost
nezávislost, neovlivnitelnost a nezaujatost soudců, vhodná legislativa
spravedlivý přístup, dostupnost
důkazy, kvalifikovaný soudce
rychlé vyřízení souddního procesu
nezávislost
soudní nepodjatost
nestranost a neovlivnitelnost, právní řád stejný pro všechny bez vyjímky
sparavedlivost
rychlost vyřízení
předvídatelnost soudního rozhodnutí
Spravedlnost, rychlost, nízké náklady pro sociálně slabé
objektivnost!
aby byly objasněny podstatné skutečnosti
mít dostatek pravdivých informací jak se opravdu skutek stal
nezávislost justice, rychlost rozhodování,vymahatelnost práva
spravedlivé soudní rozhodnutí na základě dostatečného množství pravdivých důkazů
opora o dobré zákony
nezávislost soudu
Dostupnost a spravedlivost
nestranost, inteligence soudce a lidí okolo, opravdový zájem o prověření viny/neviny - ne jen dokázní možné viny/neviny
nestrannost, objektivita, profesionalita, selský rozum, kvalifikovanost soudců
Rychlé ač důkladné rozhodnutí
Nestranný soudce a hlavně dobré zákony
máme špatné zákony a nesmyslné tresty.... tudíž zlepšit tuto situaci nějakým radikálním řešením, revolucí
nepodplatitelnost
spravedlnost, rychlost, nadhled
hjbkj
správné rozhodnutí
-
rychlost odsouzení obžalovaného
spravedlnost aby délka trestu odpovídala činu
Relevantně posoudit všechny důkazy
dostupnost, rychlost, spravedlnost
Spravedlivý soud
nestrannost soudce
rychlost, dukladne prosetreni
Spravedlnost, nepodplatitelnost a nestrannost soudců
Důkazy, zkušenosti, znalost případu
vše. jakmile jedna věc nefunguje, hned je problém:-)
Rychlý, předvídatelný a jednotný postup podle zákona
důkladné prošetření případu
tezko rict
neovlivnitelnost
spravedlivý trest
Aby bylo rychle dosaženo spravedlnosti.
Dodrzovani prava
Nedospět k němu.
rychlost a objektivita
pohlížet na věc také z lidského hlediska, nejen podle toho, co je dáno zákonem
rychlost soudního řízení a nepodjatost soudců
důslednost,spravedlnost
20166,56 %66,34 % 

Graf

14. Dáváte/dali byste přednost mimosoudnímu řešení nebo raději jdete k soudu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci18059,41 %59,41 %  
Preferuji mimosoudní řešení11939,27 %39,27 %  
Preferuji soudní řízení41,32 %1,32 %  

Graf

15. Víte, co je rozhodčí řízení? Byl/a jste někdy přímým účastníkem rozhodčího řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, vím, co je rozhodčí řízení; NE, nebyl/a jsem přímým účastníkem rozhodčího řízení15852,15 %52,15 %  
NE, nevím, co je rozhodčí řízení; NE, nebyl/a jsem přímým účastníkem rozhodčího řízení13745,21 %45,21 %  
ANO, vím, co je rozhodčí řízení; ANO, byl/a jsem přímým účastníkem rozhodčího řízení82,64 %2,64 %  

Graf

16. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28895,05 %95,05 %  
Ano154,95 %4,95 %  

Graf

17. Jak dlouhá by podle Vás měla být průměrná délka soudního řízení v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 měsíců16454,13 %54,13 %  
0 - 2 měsíce8227,06 %27,06 %  
6 - 8 měsíců4514,85 %14,85 %  
9 - 11 měsíců82,64 %2,64 %  
1 - 1 a půl roku30,99 %0,99 %  
2 a více let10,33 %0,33 %  

Graf

18. Myslíte si, že by si ČR měla vzít v oblasti soudních procesů příklad z jiné země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17056,11 %56,11 %  
Ne13343,89 %43,89 %  

Graf

19. Z jaké země a v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

.

.

...

africké země ... oko za oko zub za zub

Americký soudní systém - rychlost. Forma precedentního rozhodnutí.

Amerika - porota

Amerika - trestat spravedlivě i romy, Česká republika by neměla být podělaná z této "měnšiny", špinavé. Potom by ti líní cikáni začali možná něco dělat a neničili by tu vše, na co přijdou. Aby neodsoudili ženu, která se bránila při znásilnění tím, že ublížila nebo dokonce zabila svého násilníka. Takové "lidi" by se měli rovnou střílet a ne posílat do vězení!

Amerika - zde probíhají soudy mnohem rychleji. Bohužel i zde dochází k zavírání lidí, kteří jsou nevinní. Bohužel v každém systému se najde chyba a těm by se mělo předcházet. Ale v ČR jsou pachatelé drženi max. ve vazbě, jsou sálodlouhé procesy a nakonec to dopadá tak, že je tento člověk puštěn na svobodu.

amerika, rychlé vyřízení

Amerika. I když v některých věcech jsou pošahaní, ale odsoudí rychle a nevracejí zpět vrahy násilníky do běžného života mezi lidi.

Amerika. Rychlost rozsudků.

Amerika. V soudnictví

Amerika..například ochrana osobního majetku

amerika.rychlost rizeni

Anglie

Anglie

Anglie, anglosaské právo

Anglie, soudí dle jiného práva, spravedlivost procesu

anglosaské právo

Čína

e

Francie

GB

jsem prave v angli a ve zpravach je nejakej problem a druhej den je vyresenej

konkrétně nevím - možný Švýcarsko, Německo - rychlost, kvalita,...

Konkrétně nevím, ale jsem si jist, že minimálně od západních zemí by jsme se mohli mnohé přiučit, stejně tak jako ony od Nás. Jsem zastánce sdílení informací a učení se od sebe navzájem.

Konkrétně nevím, ale rozhodně by bylo účinnější, kdyby se komplet ve vedení státu zákonodárci inspirovali v jiných Evropských (lépe fungujících) zemích. Např. Německo

Konkrétní zemi neřeknu, ale rozhodně bych nechala zavést trest smrti.

Myslím si, že by v ČR měl být opět zaveden systém soudní poroty, tak jak je tomu v anglosaském právu (spojené státy americké, Anglie). Nechci to sem vše opisovat, podrobnosti jsou na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudní_porota. Ale soudní poroty by být měly!!

Myslím si, že stále je co zlepšovat a to především zákony.

Myslím že vhodným a významným konkurentem by mohlo být Německo, Švýcarsko a další spravedlivěji soudně rozhodující země.

např. nemecko, proc lepsi system

Například z Ameriky, jsou tam mnohem více nestranní a spravedlivý a porotní systém je lepší, než náš

Nedokážu říct přesně zemi, ale určitě existuje země s lepším soudním systémem

Nejde říct z jaké země. Myslím že všude jsou nějaké klady a zápory.

Nelze říci přímo z jaké konkrétní země, neboť je nutno zvážit několik aspektů. Rozhodně bych byla pro rozšíření kategorie trestů, povinnost práce ve vězeních apod.

Nemám tušení

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo - kultura právního systému a větší ustálenost judikátů.

Německo - rychlé zpracování důkazů, rychlé odsouzení viníků (podstatně kratší než u nás)

německo- rychlost

Německo-spravedlonost

Německo, nemají takový nepořádek v zákonech

Německo.. Co se týče trestů. Už jenom za loupež, tady vám dají podmínku, ale v Německu to tak není.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím jak fungují soudy jinde ale tady je to úplný bordel...

Nevim konkretne. Chtelo by to dukladnou studii soudnich procesu v zemich s podobnym pravnim systemem.

Nevím přesně, z které země.

Nevim z jake konkretni, ale v CR urcite neni vse o.k.

Nevím z jaké země, nemám v tomto ohledu přehled, ale určitě je někde na světě je lepší soudnictví než u nás.

nevím zemi, ale v pohledu na diskriminaci a rasové útoky

nevím, ale myslím, že soudnictví v jiných zemích není v tak katastrofálním stavu, jako u nás

nevím, o justici se nezajímám, ale určitě se příkladů najde dost

Nevím, z té, ve které soudní procesy fungují rychle a rozhodnutí jsou spravedliví a kvalitní :D

norsko

nvím

Odpověděla jsem ano, ale ve skutečnosti nevím z jaké země, protože jiné soudnictví neznám, jen si myslím, že by se měli víc inspirovat. Tot vše.

Přísnější tresty - zemi konkrétní neudávám.

Rakousko, zejména v rychlosti řízení procesu

Severní Korea, rychlost procesu

Severní země, jednoduchost, transparentnost, neovlivnitelnost

Severské země.

SNR... rychlost, nezávislost

Spojené sáty. Rozhodování porotou - větší důraz na ducha než na literu zákona.

SRN

SRN

SRN

srn

Svýcarsko

Svycarsko, Nemecko v kvalite soudcu a soudnich zakonu

Švýcarsko

Švýcarsko

švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko - nevyznám se přesně v soudnictví, ve spravedlnosti, v právu a zákonech, ale myslím si, že v té zemi je daleko menší kriminalita a daleko větší objasněnost soudních řízení za daleko kratší dobu.

Švýcarsko - příklad vyřešení kauzy MUS (rychlost, nezávislost)

Švýcarsko - ve všem

Švýcarsko apod.

Švýcarsko např. kauza Mostecké uhelné - způsob a rychlost jednání, které u nás pokulhává.

Švýcarsko, Německo Právě ta rychlost a spravedlivost

Švýcarsko, rychlost řízení.

Švýcarsko, Švédsko, USA sčítání trestů

Švýcarsko.

tak to nevím

tam kde jsou rychlejší

tam, kde o vině rozhoduje porota (tu nebude tak snadné ovlivnit jako prodejné soudce)

Teď si zrovna nevzpomínám

Thajsko - okamžité odsouzení a výkon trestu

To bohužel nevím

to musí posoudit z procesů, pokud budu chtít něco zlepšit k lepšímu, tak si najdu od koho se mám učit.najít pravdu

to nevím, ale určitě to někde jinde dělají lépe ...

to zrovna nevím

trest smrti

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA - nezávislá porota má něco do sebe !

USA - porota

USA - rychlost rozhodování

USA - systém precedentů, aby ve srovnatelných případech nepadaly rozdílné rozsudky. Rovněž systém se svědky obžaloby i obhajoby. Uvítala bych i zpřísnění trestů za násilné trestné činy.

USA - trest smrti, či sčítání trestů

USA - tresty za trestné činy na dětech či ženách nebo zvířatech jsou přísné....trest smrti

USA -rychlost procesu, spravedlive tresty

USA (délka trestu a trest smrti v určitých amerických státech)

USA systém

USA v trestech a v porotě, myslím, že kdyby tady existovala nějaká porota, která by mohla pomoci soudci se rozhodnout, že by to nemuselo být zlé. Ale zase i tady by se dalo podplácet... :/

USA, Čína; tvrdší tresty

USA, jednoduché případy, řešeny téměř ihned před soudcem, složitější případy - porota z obyčejných lidí, hlavní pozitivum tohoto soudního systému vidím především v rychlosti

USA, Nemecko

USA, porota

USA, pracovní právo řeší daleko rychleji, není tam potřeba soudců k rozhodnutí

USA, rychlé procesy

USA, rychlost jednání v jednoduchých sporech, jednoznačný výklad zákonů, autorita soudce

USA, rychlost soudního řízení, sčítání trestů, adekvátní délky trestů za těžké zločiny

USA, rychlost soudních procesů

USA, UK - mnohem rychlejší jednání, odlišný přístup k dobírání se pravdy či spravedlivého východiska pro obě strany.

USA, v délce určitých trestů. Zavedení trestu smrti.

USA, ve všem

USA, změnit přístup k trestání sebe, svých blízkých a svého majetku. Když u sebe doma zastřelím zloděje, nevím proč bych měl být za cokoli trestán, neměl tu co dělat...

USA,Kanada

USA,prisnejsi tresty

USA,VB

v rychlosti a spravedlnosti

V.Britanie, Švýcarsko

VB

Ve všech západních (Německo, Francie, Rakousko, Belgie, Holandsko, Dánsko)

Velká Británie

Velká Britanie

Velká Británie

Velká Británie - ze soudce musí vyzařovat síla,autorita,moudrost,schopnost na základě svých životních zkušenností nastolit při jednání atmosféru víry v existující spravedlnost.

Z Anglie, rychlost procesů, přísnost zákonů

Z angloamerického systému.

Z jakékoli země, kde je délka soudního procesu kratší. Převzít myšlenku fungujícího rychle pracujícího systému.

z jakekoli zeme, kde je soudnictvi efektivnejsi, kde se soudy nevlecou roky, a tim padem soudy/soudci nejsou zavaleny pripady, ktere jiz mely byt davno vyreseny... soudci by defacto rozhodovali o "mene" kauzach najednou a meli by podrobnejsi prehled o kauzach, ktere resi

z jakékoli země, kde soudnictví funguje spravedlivě a rychle

z jakékoliv, všude to musí být lepší než v našem zlodějistánu...

Z každé země něco.... žádná země sama o sobě nemá zcela dokonalé zákony, tresty a soudní systém....

Z kterékoli demokratické. Příšerná je totiž zejména ta délka.

z nějaké země, která je mentalitou podobná té naší a zákony jsou již prověřeny praxí

z Německa - rychlost, spravedlnost

z Německa, Francie a Velké Británie - neovlivnitelnost soudců, rychlost procesu

Z té země, kde je délka civilního soudního řízení podstatně kratší.

Z USA - porota

Z USA z přísnějších trestů

Z USA, mnohem přísnější tresty za znásilnění a vraždy. Hlavně dětí!

ze starého Říma

ze země, kde soudní procesy trvají kratší dobu a kde soudy jsou spravedlivější. žádná konkrétní země mě nenapadá.

Ze zemí, kde je soudnictví v lepším stavu a lépe hodnoceno např. nezávislími organizacemi či občany

ze zemí, kde není problém např za brutální či násilnou vraždu, dát i doživotní vězení apod.

Země západní Evropy-severské státy

znám jen právní řád EU a USA, které jsou nevhodné k získávání příkladů

20. Co si představíte pod pojmem: Spravedlivý soudní proces?

Prosím, na chvíli se zamyslete a určitě Vás něco napadne. Budu ráda za každý Váš názor.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

podle mě má každý člověk šanci se vyjádřit a říct svůj názor, jak soudci, tak obžalovaní.

Rychlé vítězství pravdy a spravedlnosti nad lží, špinavou hrou advokátů, peněz , podlostí a dalších triků gaunerů ze všech společenských vrstev pomocí nedokonalých a hlavně nejednoznačných zákonů a nejednoznačného jejich výkladu.

vzit v potaz všechnu dukazy a vypovědi svetku

...je odsouzený viník, oběti je poskytnuta psycholog.pomoc, o oběti je postaráno odškodněním nejlépe ze strany viníka

A existuje nejaky? Vetsinou je jedna strana nespokojena

Aby ani jedna strana neodcházela s pocitem, že jí bylo ukřivděno

Aby byl opravdu spravedlivý, neovlivnitelný penězi, známostmi apod. Nepodjatí soudci.

Aby byla nalezena pravda a skutečný viník byl potrestán, nikoliv ten, kdo se za viníka shledá.

aby i poškození měli stejnou ochranu, jako ten, kdo je poškodil (u nás toto nefunguje nebo jen v malé míře), u rozvodů se málo hledí na zájmy dětí.

Aby soud nedával přednost velké společnosti před jedincem

Aby vyhrála pravda. Aby nebyli soudci podplacení. Aby když člověk nic neudělá nebyl odsouzen, jak se v této zemi stává.

asi proces u kterého se počítá s presunkcí nevinny (dokud žalovanému neni vina dokázána) a dále že je spravedlivě přihlednuto ke všem skutečnostem procesu se týkajících. A žádě informace nebo skutečnosti nejsou zatajovány nebo překrucovány.

bez emocí, bez hysterie, potrestání odpovídá skutkům, ne jen paragrafům, které lze dokázat

bez korupce, obhajující nejlepší zájmy zúčastněných, bez předsudků, bez ovlivňování, ...

bez uplatku a moznosti jimi ovlivnit

Bez zbytečných průtahů a obstrukcí najde viníka nebo toho na kom leží větší část viny a potrestá ho přiměřeně k závažnosti jeho jednání a jeho původnímu úmyslu

bude rozhodnuto vždy podle práva

Bude v souladu se zákonem, ale vezme v potaz morální, mravní a lidské hledisko. Striktní výklad práva, nebývá vždy spravedlivý.

Bude-li odsouzen ten, jež se stal pachatelem, způsobil škodu/usmrtil člověka. A po prokázání viny dostane přiměřený trest.

daleko větší práva poškozeným a minimální pachatelům - mám na mysli trestní přestupky, nesmyslné ekzekuce např. v USA nic takového neznají,v případě problému se s lidmi v obtížné situaci jedná lidsky a snaží se najít řešešení

délka či hodnota trestu v kč

dle rozsahu závažnosti činu dát vhodný trest!! v čr zásadně nefunguje...

dosažené svého petitu ...

Dostatecne prosetreni dukazu.

Dostatecny trest, odsouzeni vinika, rychlost rizeni

Dostatečně vyslechnout všechny účastníky, mít co nejvíc důkazů

Dostupnost kvalitních soudních znalců

důvěryhodný, nezaujatý soudce, nepříliš dlouhá doba procesu, patřičné a nestranné vyšetření všech okolností, spravedlivý rozsudek

Existuje spravedlivý soudní proces pro obě strany?

je to právo zakotvené v ústavě ČR, kdy každý z účastníků má právo na nezávislé postavení soudů, objektivnost, neovlivnitelnost soudců, kdy je vyneseno rozhodnutí o vině a trestu v souladu s předloženými důkazy a posuzované na základě platných právních předpisů

Je to proces, při kterém nehraje roli korupce a výsledkem tohoto procesu je vítězství pravdy.

Je toho hodně, ale např. - právo na veřejné projednání věci - právo na projednání věci bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě - právo na nestrannost a nezávislost soudu - právo na volbu zástupce, který mě bude zastupovat před soudem v civilním soudním řízení. - právo na obhájce v trestním řízení - právo vyjádřit se k důkazům - právo jednat před soudem v mateřském jazyce - právo odvolání apod.

Jednání soudce ne jen dle paragrafu, ale především podle selského rozumu.

jedno ze základních práv, obsahuje několik dalších práv, jako např. právo na obhajobu, na odvolání, na tlumočníka atd..

jednoduche, aby vse skoncilo tak jak má. aby vyhrala pravda

Jsou vyhodnoceny všechny důkazy a jsou vyhodnoceny spravedlivě. Každý může předvolat svého svědka.

Kazdy ma pravo na spravedlivy soudni proces

Kazdy pripad je jiny a tak by se mel taky resit. Neni vrazda jako vrazda a neni kradez jako kradez.

Každý občan by měl mít státem zajištěné právo na spravedlivé a objektivní projednání a rozhodnutí své věci před nezávislým a nestranným státním orgánem, a to bez zbytečných průtahů řízení. (Listina základních práv a svobod)

když někdo něco provede, měl by být potrestán

když se koukám na TN a slyším, že někdo za krádež dostane 4 roky a někdo za vraždu 6 let tak to mi přijde hodně nespravedlivé, ale to je asi trošku jiné téma...Myslím, že je hodně těžké být soudcem a rozhodnout zda je dotyčný vinný či ne.. a pak třeba odsoudit nevinného.. Spravedlnost by měla být prozkoumat všechny důkazy a hlavně aby svědci mluvili pravdu a nikdo nebyl podplacený či tak..

Mám zkušenost pouze s rozvodem mé matky a jejího tehdejšího manžela, z níž mohu vycházet. Předně si pod pojmem spravedlivý soudní proces představí to, že se veškeré informace (důkazy) pečlivě zváží a minimálně zdravým logickým myšlením se nadále řídí proces. V případě mé mamky byl soud až směšně nespravedlivý, když z ní ten chlap vyždímal veškeré možné peníze a majetek, třebaže mu nepatřilo zhola nic a ještě k tomu nás všechny (mamku, mne i sestru) psychicky i fyzicky týral. Na spravedlnost českého soudu opravdu nevěřím.

Maximální zhodnocení a posouzení všech dostupných materiálů a informací a nadhled a rovnováhu při rozřešení.

měří se všem stejně, boháčům, chudákům, bílým,barevným, ženám i mužům

Mnoho lidí ač je v právu do soudního procesu nevstupuje právě z finančních důvodů a také proto, že je všeobecně známo, jak dlouho u nás soudní procesy mohou trvat. Podle mě by zde měly fungovat také "rychlosoudy", celkově by se měla délka řízení zkrátit na minimum a diskutabilní je také výše soudních poplatků. Individuální a velmi citlivé posouzení každé jednotlivé kauzy. Pro mě slovo soud znamenalo spravedlnost, ale dnes si nejsem jistá, jestli to tak skutečně je.

Možnost vysvětlit všechny drobnosti okolo případu. Mít k soudu důvěru, to myslím pomůže, protože člověk by ztratil nervozitu a vypovídal by přesněji.

Na každého stejný metr... Ne, že jsem vlivný politik nebo podnikatel, dostanu podmínku a obyčejný smrtelník je nepodmíněně odsouzen.

najít pravdu a nenechat se podplácet.

nedávání přednosti nižšímu trestu kvůli etnicitě, nepodplatitelnost

není ovlivněn osobními sympatiemi natož zkorumpovaný

neolivněné soudce, spravedlivé rozhodnutí, odpovídající trest

Neovlivnění svědci, právo výpovědi. Rychlá reakce soudu, krátká soudní řízení - není čas na manipulace. Dostatek důkazů. Znalí a zkušení soudci - neovlivnitelní.

Neovlivněný financemi ani "zákulisními okolnostmi", držící se zákonů.

Neovlivnitelní soudci, přiměřené tresty vzhledem k závažnosti, vyloučení politických a osobních vlivů, dobré vyšetření od policie

Neovlivnitelnost svedku, ucinnost a prukaznost zajisteneho materialu

neovlivnitelný a nestraný proces na základě práva, které je stejné pro všechny bez vyjímky. toto však nelze, neb ČR není právním státem

Neovlivňování rozhodování jinými skutečnostmi, než těmi, které se bezproatředně týkají případu

nepodjatý, objektivní, přiměřeně dlouho trvající soudní proces, který vede nezaujatý, nezávislý, neúplatný soudce a rozhoduje v zájmu objektivní spravedlnosti

neskorumpovaný, skromný, nestranný

Nesmí vzbuzovat pochybnosti

Nestranný soudce,

nestranný vůči zúčastněným, s neúplatným soudcem

Nestraný postoj soudce s přihlédnutím k důkazům.

neúplatnost, neovlivnitelnost soudců

Nezaujatost

Nezaujatý soudce, porota. Přiměřené důkazy. Spravedlnost. žádná korupce, žádné ovlivnění

Nezaujatý soudce. Prošetření všech variant.

Nezávislé zhodnocení problému a vyřknutí finálního rozhodnutí

nezávislost a nezaujatost soudců

Nezmanipulovatelný proces, řešený s rozumem, nezaujatostí a zájmem.

nic

obě strany byly vyslyšeny, oběma právním zástupcům a jejich důkazům byl dán dostatečný prostor, soudní proces trval optimálně dlouhou dobu a spravedlnosti bylo dosaženo

Obě strany si musí být rovny před soudem- nestrannost soudu, mít možnos se ke všemu vyjádřit, řešení sporu v přiměřené-krátké lhůtě - co nejméně prodlužování procesu, mít právo na zákonného zástupce, právo na odvolání v případě trestního obvinění by toho bylo více týkající se ochrany obviněného

Oběma stranám se dostane stejné šance na obhajobu

Objektivní bez jakéhokoliv zaujetí a korupce, ne příliš dlouhý, spravedlivý

Objektivní nezaujaté a neovlivněné rozhodování

Objektivní zhodnocení soudního sporu a spravedlivé vyvození následků.

odsouzení trestného činu spravedlivou cestou

opravdu nezávislý soudce, spravedlivý rozsudek

Opravdu spravedlivý

Pod pojmem spravedlivý soudní proces si představuji optimální dobu celého soudního procesu, například to že se vyřeší do roka, maximálně do dvou v rozsáhlém případě. Dalším aspekt spravedlivého soudního procesu je délka trestu, což v České Republice mi přijde naprosto na "hlavu" postavené.

Pod tímto pojmem bych si představoval to, co je v podstatě nemožné. Objektivně soudit podle spravedlnosti a nikoli subjektivně soudit podle důkazů a někdy nesmyslných zákonů.

Pod tímto pojmem si představím soudní proces ve kterém nebude prostor pro ovlivňování soudců, svědků, ve kterém nebude prostor pro úplatky. Měl by také proběhnout rychle.

Pod tímto pojmem si představuji to, že budou učiněny takové závěry, aby dali za pravdu vždy tomu co přišel o ujmu. Je rozdíl mezi legalitou a legitimností, legalita jsou zákony, kdežto legitimnost je svědomí. Myslím si, že spravedlivý soudní proces by se měl řídit legitimností tj. svědomím.

Pohádku

pokud budou soudci nepodplatitelní a nestrnní

Pokud možno objektivní soudce, žádná podjatost. (což si je myslím velmi těžké dodržet)

Pokud se někdo dostane do situace, kdy stane před soudem, měl by mít jistotu, že budou uváženy všechny okolnosti a důkazy, které svědčí i v jeho prospěch a nebude odsouzen pouze na základě nepřímých, v nejhorším případě vykonstruovaných důkazů a obvinění, pokud se k činu sám nedozná, protože vždy existuje možnost, že daný čin nespáchal. Z tohoto důvodu nejsem zastáncem trestu smrti, aby nedošlo k justičnímu omylu, i když na druhou stranu si zase myslím, že tresty za některé brutální trestné činy jsou v naší zemi hodně mírné.

Postup lege artis.

Použití selského rozumu, začlenění judikátů tj. podobné případy, stejné rozsudky

Pravda vítězí.

Právo na vyjádření k situaci, presumpce neviny, rychlý proces - žádné dlouholeté protahování procesu. Pokud je důkaz, že někdo něco spáchal - žádné odvolání, odsouzen a hotovo.

Pro všechny stejné podmínky!

Proces bez korupce, s potřebným počtem důkazů k ověření pravosti odpovědi vypovídajícího a s dostatečným počtem důkazů k odsouzení provinilého.

Proces bez ovlivňování účastníků soudního řízení s transparentním výsledkem dosaženým v rozumné lhůtě.

Proces podle zákona, dodržování procesního řádu.

Proces při kterém bude jedno kdo kolik má peněz a jakého právníka.

Proces při kterém se rozhodne na základě toho, co způsobil obžalovaný oběti (obětem), podle mě by se mělo i velice zohlednit to, jestli byl trestný čin spáchaný na dítěti nebo dospělé osobě. A dále by se dle mého názoru měli zohledňovat i další okolnosti a věci které jsou spojené s daným obžalovaným a měl by být potrestán za vše a né jen za to co je dané paragrafy. Uvedu příklad: Podle paragrafů byl trestán za paragrafy: §242/1, 2 tr. zákona; §217 odst. 1, písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákona. Ale nikdo už neřešil to, jaké to zanechalo psychické stopy na oběti a to že psychicky týral svou starší dceru, která vše nesla o hodně hůř.

Proces s nestranným soudcem.

Proces ve kterém převládne právo nad vůlí úplatných soudců

Proces ve kterem jsou.prokazatelné všechny důkazy,spravedlivost a neovlivnitelnost soudce,přiměřená doba trvání soudu dle vážnosti případu

proces ve kterém nehraje vliv na velikost trestu to jestli jste vlivný pražský nebo jiný podnikatel s vazbami na politickou stranu

Proces ve kterém, bude předmět jednání vyřešen ve prospěch poškozeného a ne na opak, a proces bude vyřešen v co nejkratším časovém horizontu.

Proces, kde je dán stejný prostor oběma stranám, argumenty jsou nestranně zváženy a reálně posouzeny a verdikt je vyřčen dle nejlepšího vědomí a svědomí těch, kteří rozhodují, nikoli podle toho, kdo je čí známý, kdo je kým ovlivněn,s jakou korupcí je proces spjatý,... apod.

Proces, kde neni nikdo ovlivněny a je vse rozhodnuto tak,jak ma byt

Proces, kde se nebude brát vpotaz to zda je člověk bohatý nebo chudý, zda je "bílý" nebo Rom. Tím že se u nás cítí Romové utlačovaní a všechno je u nich rasismus tak mi přijde, že soudy se bojí tohoto obvinění a dochází k nespravedlivým trestům.

Proces, kdy je samozřejmé předpokládání presumpce neviny, nestranní a nezaujatí soudci, možnost dostatečného vyjádření pro obě strany procesu, možnost mít obhájce, rozhodnutí, které může soudce dostatečně obhájit.

Proces, kdy je vše objasněno, jsou jasné důkazy a nespekuluje se o možnostech a nemožnostech vykonání toho či onoho skutku. Tomu samozřejmě předchází práce oddělení PČR, kriminalistiky všech oblastí, a různých forenzních oddělení.

Proces, kdy jsou vzaty v úvahu všechny okolnosti, kdy nerozhodují právní kličky, ale věcná spravedlnost, kdy do něj mohla vstoupit i slabší v právu jsoucí strana bez obav, že ji soud zruinuje

proces, který kvalifikovaně hodnotí všechny dostupné důkazy a není ovlivněný zájmy jedné ze stran.

Proces, který proběhl v rámci zákona korektně a spravedlivě byli nebo nebyli odsouzeni ti, co něco provedli, či ne.

Proces, který se bude řídit přesně podle zákona a občanských práv

proces, ktery se drzi pravniho stavu v danem statu, ale zaroven zohledni danou situaci zdravym rozumem - napr. kauza srazeneho chlapce, ktery mel nakonec platit skodu na voze, lide, kteri si v dobre vire koupili nemovitost a museli za ni platit dvakrat apod.

Proces, který spravedlivě, bez předsudků rozhoduje.

Proces, po kterém padne spravedlivý rozsudek, bez ohledu na to, jestli je obžalovaný spokojen či ne.

Proces, při kterém se poškozenému dostane zadostiučinění a pachateli spravedlivý trest

Proces, v němž nehrají roli žádné úplatky a v němž je soudce nestranný a rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Proces, v němž se jedná ve prospěch lidí tak, aby oběti neutrpěly ještě větší újmu - k tomu patří rychlá náprava nespravedlivého stavu.

Proces, v němž se lze dobrat svých zákonných práv a následně efektivně vymoci své soudem stvrzené nároky.

Proces, ve kterém pachatel bude potrestán úměrně svému činu

prošetření celeho pripadu,

Prošetření všech dostupným materiálů, rychlé jednání, rozhodnutí na základě prošetřených materiálů.

Průběh a rozhodnutí bez ohledu na vnější tlaky

Přiměřené potrestání za trestný čin., uhrazení náhrady poškozené osobě.

přiměřené tresty - př. pokud člověk utýrá zvíře k smrti, tak to dělá vědomě a měl by za ten čin nést plnou zodpovědnost, i v tomto případě by trest "oko za oko, zub za zub" byl na místě.... každý člověk pokud něco takového udělá, tak o tom ví a dělá to s tím vědomím, tak proč ho nepotrestat stejnou holí? Tresty v ČR jsou směšné, nespravedlivé a nastavené tak, aby ti největší kriminálníci mohli tento stát rozkrádat a ničit.... všechno je postavený na hlavu

Rovnocenost

Rovnost stran

rovnost stran, nestrannost, nezávislost soudu, presumpce neviny

rovnost stran, posouzení všech důkazů

Rozhodne podle práva. Neúplatní soudci.

Rozhodnutí na základě práva, morálky a zdravého rozumu v přiměřené lhůtě. Každý účastník má právo se vyjádřit a předložit důkazy či svědky pro prokázání svého stanoviska.

Rozhodnutí na základě zákona, kvalitní obhájce, bez politických tlaků, bez korupce (úplatky, známosti,...), bez ovlivňování ze strany médií.

Rozhodnutí v souladu s právním systémem, který obě strany dobrovolně uznávají, na aplikaci kterého se smluvně dohodly.

rozhodování poroty, nejlíp z osob, jež znaly obviněného (když např. někdo zabije svého trýznitele, trýzněné dítě nebo žena, má se osvobodit; stejně když někdo zabije dva zloděje, jež přišli v noci loupit - nutná obrana; podobně když se někdo nemůže domoci např. svých půjčených peněz, soudy nefungují a on zabije toho, komu půjčil a kdo peníze nechce vrátit; dostal by sice pár let, řeknimě pět, ale nebyla by to vražda ani zabití, vlastně by za to mohl nefunkční soudní systém)

rychlé vynesení rosudku s důkladným vyšetřením dané situace, neprotahování procesu

Rychlost procesu a nezapomínat na selský rozum,!

rychlý a nezaujatý přístup

Rychlý,nezaujatý, hlavně jasně říkající, aby si každý soudce či obhájce nemohl vysvětlovat paragraf v jiné podobě.

Řádné prošetření veškerých důkazů, ať to jsou jakékoliv důkazy. Né každý zločinec vždy jako zločinec vypadá, takže nebrat v úvahu ,,smutné oči,, . Dostatečně si vyslechnout obě strany.

Řádné prozkoumání všech důkazů a vyslechnutí všech svědků. Nepodplatitelnost ale zodpovědnost.

sčítání trestných činů

Shromáždění důkazů, vyslechnutí obou stran, zhodnocení a porovnání s právními normami, vynesení rozsudku s možností jednoho odvolání, adekvátní potrestání.

Schopné soudce, kteří nečekají na rozhodnutí a jsou schopni rozsudek vynést okamžitě a to platí i v případě závažných či "dlouhých" procesů. Je zbytečné takhle marnit čas a peníze lidu, když je u soudů tolik neschopných a zbytečných funkcionářů, kteří stejně nepracují

Smysluplný, který je spravedlivý k oběma stranám amá smysl i do budoucna.

Soud bude rozhodovat podle jasných důkazů a podle platných právníh předpisů

soud při němž je umožněno souzenemu umozmeno právo bez omezení

Soudce je neovlivnitelny a nepodplatitelny

soudce musi bejt charakter,kterej se neboji tlaku z politickych kruhu a ani se nenecha uplatit jen tak nejakym looserem

Soudce musí brát zřetel na všechny důkazy, výslechy svědků a rozhodovat objektivně a spravedlivě.

Soudce pohlizi na pripad nestrane, vyslechne vsechny svedky

soudce rozhoduje nezávisle, podle zákonů a zdravého rozumu

soudce se nenechá ovlivnit advokáty, kteří zastupují evidentní zločince ( zejm. z majetkové kriminality ), soudce bere v úvahu všechny nestranně získané důkazy, délka trestu by se neměla snižovat jen proto, že jsou momentálně plnější věznice trestné činy by se neměly zařazovat do přestupků

Soudci budou rozhodovat spravedlivě a proces skončí spravedlivým rozhodnutím.

Soudní proces, kde je obviněn viník a jeho trest bude ve spravedlivé výši

soudní řízení rychlé, ale ne zbrklé - přiměřené náklady - hlavní je ale výsledek - rozsudek, který by měl být vždy spravedlivý - soudy by měly měřit každému stejným metrem - i chudý nebo obyčejný člověk má právo na spravedlnost- stát by se měl zaměřit na to, aby dal soudům (Policii atd.) pravomoce na vymahatelnost práva, což u nás moc není - pak ani sebespravedlivější rozsudek není na nic

spravedlivé ohodnocení skutečnosti a odpovídají "trest"

Spravedlivé rozhodnutí, které je dostatečně podložené a chráněný před ovlivněním

spravedlivý dle mého názoru, že zastanu svoje práva a obhájím a dle toho bude taky jednoznačný rozsudek bez možnosti odvolání, pokud jsou důkazy přímé a bez zbytečného prodlužování

Spravedlivý proces ? Dát každému stejnou šanci na obhajobu. Dát každému stejnou možnost kvalitního obhájce a nerozlišovat, kdo na to má či nemá. Toto je velmi nespravedlivá část soudních procesů protože je rozdíl, zda je při soudních řízeních klient zastoupen právníkem s praxí, nebo koncipientem s ukončeným školním vzděláním bez praxe. Koncipienti by se měli zúčastňovat řízení, ale delší dobu jen jako "pozorovatelé" s možností dát např. senátu (případně právníkovi který jej uvádí do praxe) svůj názor na řešení po každém jednání, konzultovat postupy. Tím by se učil a nepřipadal si zbytečný. Po nějaké době cca po 1 - 2 letech by už mohl zastupovat klienty v "lehčích" kauzách. Postupně by se takto v průběhu několika let vypracovával dál a podle výsledků by mohl zastupovat v kauzách těžších. Myslím si, že toto je veliká "bolest" pro zastupované strany a podle mého názoru je nesprávným jednáním právního zástupce mnohdy jedna ze stran poškozena. Je to jen můj názor.

Spravedlivý soudní =proces, který je veden podle zákonů tj. zákon nijak neobchází; soudci nejsou podpláceni, aby bylo rozhodnuto v něčí prospěch; proces je veden bez průtahů; jsou dostatečně využity a posouzeny veškeré důkazní prostředky apod.

Spravedlivý soudní proces je především takový proces, kde strany jsou objekivní, nestranné, spor řeší někdo, kdo nemá žádné zájmy na výsledku řízení

Spravedlivý trest pro viníky, rychlé řešení, popř. finanční odškodnění v mezích normy. Při zvlášť těžkých případech např. úmyslná vražda, bych uvítala velmi přísné tresty. Za zneužívání dětí, pedofilie apod. - povinná kastrace nařízená soudem a nebo doživotní vězení.

Spravedlivý třeba v tom, aby délky trestů za vraždy, pokusy byly tvrdší. Mnohem tvrdší. Někdo někoho vědomě připraví o život, dostane směšný trest a za poloviny jeho konání je venku. Za opakované trestné,činy - přitvrzovat. Jen je tu rozséván strach a nedůvěra v naše soudnictví.

Spravedlivy???? .....co je spravedlnost? jen urcity nauceny nazorovy system.

Spravedlnost

spravedlnost

Spravedlnost je jen jedna a tak by mělo být i souzeno.

Spravedlnost je relativní pojem. Vždy záleží na úhlu pohledu. Málokdy je spravedlivý pro všechny zúčastněné. Obvykle je zastáván názor většiny či ustálených pravidel.

spravedlnost podle práva společně s morálkou a zdravým "selským" rozumem

Spravedlnost pro obyčejné smrtelníky.:=)

Spravedlnost soudu pro všechny, nesmí zvítězit peníze nad morálkou.

Stejná výše trestu za stejné trestné činny.

strana která nese vinu je spavedlivě potrestána

tak ze obe strany dostanou to co si zaslouzi

takový kde bude vidět nezávislost, spravedlivost

Takový proces, který není ovlivněn ničím jiným než důkazy

Takový, kdy drazí advokáti nevysekají každého lumpa, který si může jejich služby dovolit. Takoavý, který využívá i logiku a ne jenom bezzubý zákon.

Ten který dopadne ve stylu ( každému dle zásluh).

Ten, kde se rozhoduje podle skutečností, které byly prokázány a jsou ve věci významné a nikoliv podle toho, co náš soudní systém připouští, či nikoliv.

ten, který ctí presumpci neviny

To bych tu seděla do zítřka. Měřit všem stejným metrem. Neovlivnitelnost soudců, žádná korupce, rychlost, spravedlivost, pečlivost, neotřesitelnost, odůvodnění rozsudku jak víno, nezpochybnitelnost, respekt k rozhodnutí...

To je,když se nepřihlíží,jestli je to politik,vlivná osoba,příbuzný vlivné osoby či politika,nebo člověk z davu.Pro všechny stejný metr.

To není tak jednoznačné :/ Záleží, co je důvodem soudního řízení.

To přemýšlím. co je spravedlivý ale nevím kde bych měla vzít na tuto otázku odpověď, když naše ČR nezná spravedlnost jenom vše pro " velké" (poslanci, slavní, zloději, exekutoři) tak ty možná řeknou , že je spravedlnost ale vše hraje jenom pro ně a pro normálního člověka ne. Jedno moto " kdo má peníze, ten se ničeho bát nemusí ten má vše" .

To že bude vyřízen co nejdříve a tak jak má. Když člověka co zabije 5 lidí odsoudí na pět let a člověka co ukradl něco protože je v těžké životní situaci na 15 tak to je trošku nespravedlivé.

Trest odpovídající činu, sloužící i jako prevence.

Trestat všechny stejným metrem. Žádné nadržování v rasách.

ve kterém se jedná dle zákonů, přihlíží se k právům účastníků, nepodplacený:-)

Ve spravedlivém soudním procesu by měly být důkladně prověřeny veškeré důkazy o vině,či nevině obžalovaného

Vedený kvalifikovanými soudci,odborníky v daném problému, veden v únosné časové ose. Neměl by být ovlivnitelný protistranou.

více "soudců" (ne jen jeden znuděný a přepracovaný člověk), více jasné zákony, které se nedají vysvětlovat X možnými způsoby, snaha soudu o vypátrání viny / neviny a ne jen o sběr důkazů, že jste to či ono mohli spáchat, nezaujatost a neovlivnitelnost soudců, nižší náklady na soudní řízení i advokátní služby atd.

Viník je spravedlivě potrestán

viz odpověď na otázku 13

viz. odpověď u otázky 13

Vše důkladně prošetřit a nedat možnost korupci.

Vše funguje podle řádu a ve všech případech, které jsi jsou podobné se rozhoduje stejně.

Všichni mají právo domáhat se ochrany svých práv před nestranným a nepodjatým soudem, soud nesmí odmítnou ve věci rozhodnout

Vyhodnocení všech faktů a kompletní zhodnocení vzniklé situace, na základe tohoto zjištěné učinit spravedlivé rozhodnutí.

Výrok soudu skončí naprosto podle pravdy.

Vyřešení konfliktu způsobem akceptovatelným pro obě strany, v souladu s tím, jak se předem ve smlouvě dohodly. Pokud nejsou strany ve smluvním vztahu, pak v souladu podle pravidel oběmi stranami obecně uznávaných.

Výsledek odpovídá pravdě - vinník je odsouzen, nevinný bez viny; přiměřená délka trestu podle poškození společnosti daným činem;

Výsledkem kterého je spravedlivý rozsudek, bez ohledu na to, kdo je žalujícím a kdo žalovaným.

VYSLECHNUTÍ OSOB VŠECH, KTERÉ MAJÍ K DANÉ SITUACI CO ŘÍCT, ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ, ODBORNÍCI - EXTERNÍ, ZNALCI, VYNESENÍ ROZSUDKU, MOŽNOST PODÁNÍ ODVOLÁNÍ OPAKOVANÉ...

Vyslyseni vsech stran, trochu se v pripade "prostourat" a tim dojit k vysledkum ne, ze vyslisi jednu stranu nebo vedi jednu vec a tim dojdou k zaveru

Vysoce kvalifikovaný a nezávislý prokurátor, obhájce a soudce se skutečně snaží dobrat pravdy a rozhodnout spravedlivě bez ohledu na : "padni komu padni". Nic nezatajují, nic nezkreslují a jsou vstřícní.....

Za mě je to: Oko za oko, zub za zub! Bohužel, na celebrity, menšiny, politiky a další, se bude brát pořád větší ohled než na klasického člověka! Alespoň u nás v ČR.

Záleží na situaci.

zhodnocení všech možných prověřených důkazů, svědků, .. na základě toho rozhodnutí

zločin=trest=sazebník odměn (dle platné legislativy)

zohlednění všech důkazů, vyslechnutí všech stran, přiměřená doba řešení, zohlednění výše trestu dle překročení zákona, v některých druzích odsouzení nesmyslně malé a pro jiné nesmyslně velké

žádná korupce, prostě spravedlivý

žádné podplácení soudců, aby každý trest byl spravedlivě a řádně potrestán

Že bude rozhodnuto ve prospěch člověka, který byl poškozen, který je v právu. Bohužel dnes zákony tuto podmínku spravedlivého soudního procesu neumožňují.

že budou odsouzeni i ti majetní i ti, co mají moc např. politici

že budou soudci objektivní a nebudou druhou stranou opovrhovat

že budou vyslechnuti všichni navrhovaní svědkové, nebude ovlivněn soudce z žádné strany ani zájmem nebo tlakem veřejných médií, nebudou zastrašováni svědkové kompici obžalovených a nebude rozhodovat sociální ani majetkové poměry obžalovaného nebo i žalobce

Že obviněný, který bude spravedlivě odsouzen dostane spravedlivý trest. Takový, aby stejnou chybu nebo věc už neudělal a neohrožoval ostatní.

Že všechny zúčastněné strany (jak státní zastupitelství, tak soudce i obhajoba) udělají všechno proto - a musí jim to být umožněno, aby proces spravedlivý byl.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byl/a jste účastníkem (žalovaným, žalobcem) soudního řízení?

  • odpověď Ano:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Odvolal/a jste se proti tomuto rozhodnutí?

14. Dáváte/dali byste přednost mimosoudnímu řešení nebo raději jdete k soudu?

  • odpověď Záleží na situaci:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Byl/a jste účastníkem (žalovaným, žalobcem) soudního řízení?

4. Odvolal/a jste se proti tomuto rozhodnutí?

7. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete, zda je dle Vás soudnictví v České republice spravedlivé?

8. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete svůj názor, zda soudy pracují dostatečně rychle?

9. Myslíte si, že je v našem státě v soudnictví korupce?

10. Myslíte si, že soudní poplatky plní svůj účel?

11. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy soudnictví v ČR?

12. Jaké jsou podle Vás klady našeho soudnictví?

13. Co je podle Vás v soudním procesu nejdůležitější?

14. Dáváte/dali byste přednost mimosoudnímu řešení nebo raději jdete k soudu?

15. Víte, co je rozhodčí řízení? Byl/a jste někdy přímým účastníkem rozhodčího řízení?

16. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

17. Jak dlouhá by podle Vás měla být průměrná délka soudního řízení v České republice?

18. Myslíte si, že by si ČR měla vzít v oblasti soudních procesů příklad z jiné země?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Byl/a jste účastníkem (žalovaným, žalobcem) soudního řízení?

4. Odvolal/a jste se proti tomuto rozhodnutí?

7. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete, zda je dle Vás soudnictví v České republice spravedlivé?

8. Na stupnici od 1 do 10 vyjádřete svůj názor, zda soudy pracují dostatečně rychle?

9. Myslíte si, že je v našem státě v soudnictví korupce?

10. Myslíte si, že soudní poplatky plní svůj účel?

11. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy soudnictví v ČR?

12. Jaké jsou podle Vás klady našeho soudnictví?

13. Co je podle Vás v soudním procesu nejdůležitější?

14. Dáváte/dali byste přednost mimosoudnímu řešení nebo raději jdete k soudu?

15. Víte, co je rozhodčí řízení? Byl/a jste někdy přímým účastníkem rozhodčího řízení?

16. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

17. Jak dlouhá by podle Vás měla být průměrná délka soudního řízení v České republice?

18. Myslíte si, že by si ČR měla vzít v oblasti soudních procesů příklad z jiné země?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musichová, M.České soudnictví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ceske-soudnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.