Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česko-Slovenská Superstar

Česko-Slovenská Superstar

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alen Sukenik
Šetření:12. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako výuková pomůcka VŠ semináře, jeho účelem je seznámit studenty s tvarbou dotazníku pro případné použití v diplomové práci.

Účelem tohoto dotazníku je zjistit popularitu Česko-Slovenské Superstar.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně6251,24 %51,24 %  
ano, ale jen občas4335,54 %35,54 %  
vůbec ne1613,22 %13,22 %  

Graf

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne všechny7763,64 %63,64 %  
ano, všechny3831,4 %31,4 %  
ne, ani jeden64,96 %4,96 %  

Graf

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24839,67 %39,67 %  
33327,27 %27,27 %  
12823,14 %23,14 %  
586,61 %6,61 %  
443,31 %3,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.23
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Máte letos svého favorita?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8066,12 %66,12 %  
ne2520,66 %20,66 %  
zatím ne1613,22 %13,22 %  

Graf

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někteří asi ano9175,21 %75,21 %  
ne, pravděpodobně ani jeden2520,66 %20,66 %  
určitě ano, všichni54,13 %4,13 %  

Graf

6. Hlasujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy10284,3 %84,3 %  
většinou ne1512,4 %12,4 %  
ano, ale ne vždy32,48 %2,48 %  
ano, pravidelně10,83 %0,83 %  

Graf

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne vždy7965,29 %65,29 %  
většinou ne3125,62 %25,62 %  
ne, nikdy75,79 %5,79 %  
ano, vždy souhlasím43,31 %3,31 %  

Graf

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24234,71 %34,71 %  
13932,23 %32,23 %  
32218,18 %18,18 %  
4108,26 %8,26 %  
586,61 %6,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.14
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani jednou11798,32 %96,69 %  
ano, jednou21,68 %1,65 %  

Graf

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani jednou11695,87 %95,87 %  
ano, jednou54,13 %4,13 %  

Graf

11. Váš věk je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 20 a 35 lety7764,71 %63,64 %  
do 20 let3731,09 %30,58 %  
mezi 35 a 50 lety32,52 %2,48 %  
nad 50 let21,68 %1,65 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední, maturita6453,78 %52,89 %  
2521,01 %20,66 %  
základní2420,17 %19,83 %  
vyšší odborné43,36 %3,31 %  
střední, výuční list21,68 %1,65 %  

Graf

13. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9781,51 %80,17 %  
muž2218,49 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte letos svého favorita?

  • odpověď ne:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec ne na otázku 1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

11. Váš věk je:

  • odpověď do 20 let:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

4. Máte letos svého favorita?

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

6. Hlasujete?

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

11. Váš věk je:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

13. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

4. Máte letos svého favorita?

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

6. Hlasujete?

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

11. Váš věk je:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

13. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sukenik, A.Česko-Slovenská Superstar (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cesko-slovenska-superstar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.