Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česko-Slovenská Superstar

Česko-Slovenská Superstar

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alen Sukenik
Šetření:12. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako výuková pomůcka VŠ semináře, jeho účelem je seznámit studenty s tvarbou dotazníku pro případné použití v diplomové práci.

Účelem tohoto dotazníku je zjistit popularitu Česko-Slovenské Superstar.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně6251,24 %51,24 %  
ano, ale jen občas4335,54 %35,54 %  
vůbec ne1613,22 %13,22 %  

Graf

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne všechny7763,64 %63,64 %  
ano, všechny3831,4 %31,4 %  
ne, ani jeden64,96 %4,96 %  

Graf

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24839,67 %39,67 %  
33327,27 %27,27 %  
12823,14 %23,14 %  
586,61 %6,61 %  
443,31 %3,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.23
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Máte letos svého favorita?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8066,12 %66,12 %  
ne2520,66 %20,66 %  
zatím ne1613,22 %13,22 %  

Graf

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někteří asi ano9175,21 %75,21 %  
ne, pravděpodobně ani jeden2520,66 %20,66 %  
určitě ano, všichni54,13 %4,13 %  

Graf

6. Hlasujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy10284,3 %84,3 %  
většinou ne1512,4 %12,4 %  
ano, ale ne vždy32,48 %2,48 %  
ano, pravidelně10,83 %0,83 %  

Graf

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne vždy7965,29 %65,29 %  
většinou ne3125,62 %25,62 %  
ne, nikdy75,79 %5,79 %  
ano, vždy souhlasím43,31 %3,31 %  

Graf

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24234,71 %34,71 %  
13932,23 %32,23 %  
32218,18 %18,18 %  
4108,26 %8,26 %  
586,61 %6,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.14
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani jednou11798,32 %96,69 %  
ano, jednou21,68 %1,65 %  

Graf

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani jednou11695,87 %95,87 %  
ano, jednou54,13 %4,13 %  

Graf

11. Váš věk je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 20 a 35 lety7764,71 %63,64 %  
do 20 let3731,09 %30,58 %  
mezi 35 a 50 lety32,52 %2,48 %  
nad 50 let21,68 %1,65 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední, maturita6453,78 %52,89 %  
2521,01 %20,66 %  
základní2420,17 %19,83 %  
vyšší odborné43,36 %3,31 %  
střední, výuční list21,68 %1,65 %  

Graf

13. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9781,51 %80,17 %  
muž2218,49 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte letos svého favorita?

  • odpověď ne:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec ne na otázku 1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

11. Váš věk je:

  • odpověď do 20 let:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

4. Máte letos svého favorita?

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

6. Hlasujete?

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

11. Váš věk je:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

13. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete Česko-Slovenskou Superstar?

2. Sledovali jste předchozí ročníky Superstar?

3. Ohodnoťte výkony letošních finalistů (jako ve škole):

4. Máte letos svého favorita?

5. Myslíte, že letošní finalisté najdou uplatnění v oboru?

6. Hlasujete?

7. Jste spokojeni s výroky poroty?

8. Ohodnoťte výkon letošních moderátorů (jako ve škole):

9. Zkusili jste se zúčastnit konkurzu?

10. Přišli jste někdy fandit do studia?

11. Váš věk je:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

13. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sukenik, A.Česko-Slovenská Superstar (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cesko-slovenska-superstar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.