Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dokumentární film

Dokumentární film

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Skočovská
Šetření:14. 11. 2011 - 13. 12. 2011
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, obos Sociální a mediální komunikace. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku o dokumentárním filmu. Tento dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů k vypracování praktické části mé diplomové práce s názvem "Český dokumentární film - problémy výroby a distribuce".

Předem děkuji za Váš čas.

BcA. Marta Skočovská

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že víte, co je to dokumentární film?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 11, nejsem si jist/áotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9680,67 %80,67 %  
nejsem si jist/á1512,61 %12,61 %  
ne86,72 %6,72 %  

Graf

2. Dokázal/a byste definovat pojem "dokumentární film"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cílem dokumentárního filmu je zprostředkování skutečnosti, obvykle pojednává o nějaké problematice nebo jednoduše zprostředkovává divákům skutečnosti, ke ketrým se běžně nedostane.

časosběrný film - např. sledující manželské páry po dobu 20 let.

dokument o určité problematice

dokumentární film - zachycuje realitu, tak jak ji vnímá autor dokuemntu

Dokumentární film DOKUMENTUJE určité události, skutečnosti současné doby i historické události, zveřejňuje fakta, nechává diváka utvořit si svůj názor.

Dokumentární film je filmový dokument. Dokument je popis subjektu, který je předmětem zájmu tak, aby došlo k jeho objektivnímu zachycení mimo tento subjekt sám.

dokumentární film má něco objasnit, vysvětlit, představit.

dokumentární film představuje žánr, kdy se popisuje či přibližuje divákům např. historie, osobnosti, příroda, ...

Dokumentární film se mi jeví jako časosběrný dokument, jehož účelem je poučení diváka o ať již aktuálním, nebo dlouhodobějším problému.

Dokumentární film se zaměřuje na popsání a případně i ohodnocení určité situace, události, života. Má za úkol vzdělávat, poučovat o problémech. Musí být fakticky správný.

dokumentární film zaznamenává co se kde děje

dokumentuje nějakou událost, zachycuje ji v proměně času

dokumentuje určitou skutečnost

dozvědět se něco

druh filmu, který popisuje určitou skutečnost či jev ve společnosti.

faktografická definice tématu, pojmu, objektu s uměleckým podtextem optickou cestou

Film ,který dokomentuje něčí život nebo průběh nějaké akce .Dokumentární film o zvířatech,lidech,vývoji věcí aj.

film dokumentující skutečnost, realitu

Film informující o nějaké skutečnosti, který ji popisuje, v ideálním případě nestranně

film který dokumentuje určitý jev - tzn. podává informace o jeho výskytu, průběhu, atd.

film který je opravdový je natočen podle skutečnosti

film mapujici skutecne udalosti bez pridane fikce, v realnych exterierech

Film natočený na základě faktů, které věrohodně vyobrazují určitou situaci, věc, osob, prostředí aj.. Mapují, nebo poukazují na skutečné nebo pravděpodobné události s pohledu autora.

film o něčem co se stalo

Film pojednávající o dané problematice z realistického hlediska. Zachycuje fakta či domněnky ne však smyšlené příběhy.

film pokoušející se zaznamenat neovlivněnou skutečnost.

Film pokoušející se zkoumat subjektivní realitu skrze aktéry, kteří "hrají" sami sebe. Tímto aktérem může být i režisér.

Film popisující a dokumentující určitý jev, reflektující realitu, zakládající se na skutečných událostech, osobách, místech atp...

film popisující fakta

film popisující nějaké události

film popisující nějakou skutečnost

film pravdive popisujici nejaka fakta

film vycházející z reality - popisující, nahlížející na určitou oblast

Film zabývající se danou problematikou.

film zahycující podstatné události ze života lidí

film zaměřený na určitý jev, který se snaží nějakým způsobem zmapovat , tj. jedná se vždy o realitu a ne o fikci

film zobrazující nějaké skutečnosti, ze kterých se máme něco naučit, nějaká fakta

Film, jež dokumentuje nějakou současnou či historickou situaci.

Film, který dokumentuje (zaznamenává) dané téma.

film, který dokumentuje reálné události, není vymyšlený

film, který informuje o reálných skutečnostech ve světě

film, který má za úkol seznámit diváky s problémy z oblasti, vědy kultury, historie atd.

film, který mapuje nějakou událost, něčí život, zkrátka něco, co se opravdu stalo, prostřednictvím rozhovorů, promítání záběrů z oné doby apod. osoby, které se v takovém filmu vyskytují, jsou přímo aktéry (nejsou to herci, pokud to není hraný dokument) nebo mají s tématem danou souvislost.

film, který něco dokumentuje, zkoumá, povětšinou vědecky a zevrubně, snaží se sledovat nějaký cíl, poskytnout divákům hlubší pohled na určitou problematiku z jednoho nebo více pohledů.

film, který pojednává o jistém tématu a používá realistické znaky

film, který pojednává o skutečné události z minulosti, současným pohledem

Film, který popisuje skutečnost (nějakou událost, chování zvířat,...)

Film, který popisuje skutečnost.

Film, který přináší divákovi nové poznatky, je založen na realistických informacích.

Film, který se snaží podat objektivní pohled na nějakou situaci, události, osobu či další...

Film, který se snaží systematicky zdokumentovat určité téma a který se snaží poskytnout laikům odborné informace.

film, který se zabývá určitou problematikou, tématem, osobou atd. Jde ale na rozdíl od klasického filmu o typ informativní.

film, který se zabývá určitým reálným tématem

film, ktery upozornuje na fakta daneho subjektu.

Film, který vypovídá o skutečných událostech nejčastěji formou vyprávění

film, přinášející (populárně) naučné informace, či informace o stavu společnosti a podobných tématech, objektivním pohledem

film, ve kterém nehrají herci, zachycení skutečné události bez příkras a s minimálním autorským subjektivním zabarvením. Hraný dokument pokládám za jinou kategorii...

film, ve kterém se objevují reálná fakta o daném problému, může se týkat skoro všech odvětví.

Film, zabývající se fakty a různými pohledy na danou tématiku

filmový žánr o skutečných věcech

Je film, který detailně popisuje určitou oblast.

Je film, který popisuje činnost určitého jedince jak se chová a žije.

Je takový film, který má nějaký naučný účel. Něco se dovědět.

je to film , který vypráví o fakterch určitého místa, události nebo osoby

Je to film jehož cílem je dokumentace, předložení SKUTEČNOSTI.

Je to film, který hovoří o nějakém tématu, nebo problému či něčem co by mohlo zajímat ostatní

Je to film, který za pomoci emotivně laděných záběrů (často v průběhu několika let), líčí životní peripetie hrdiny, život slavné osobnosti, zachycuje cizokrajné místo, či rekonstruuje historickou událost. Bývá doplněn archivními záběry či rekonstrukcemi skutečných událostí.

je to pravdivé sdělení něčeho

Je to to souhrn informací ve filmu. Většinou jsou historiské DF nebo o přírodě.

Jedná se o filmový snímek, který by popisuje vybranou problematiku na naší planetě, většinou výpravnou formou.

Jedná se o formu předávání informací. Divák se doví spoustu faktů o daném tématu. Pojednává o skutečnosti. Vnímám ho jako formu vzdělávání.

Jedná se o informování lidí o určité události, problematice či věcí formou živých rozhovorů, fakty, historickými dokumenty, analýzami, průzkumem.

jeho cílem je zprostředkování reality

jjjjj

Jsou to naučné filmy s různým tématem (příroda, věda...)

kratší film pojednávajíci o zajímavém tématu,jehož úkolem je informovat

ma to naucno-vzdelavaci charakter

má za úkol hlavně poučit

na základě skutečných událostí, často s cílem vzdělávacím či poznávacím

naučný film

Naučný film zakládající se na faktech, jehož cílem je ponaučit či seznámit s odborným tématem širokou veřejnost. Odborný Film pro širokou veřejnist.

Naučný film, který zobrazuje určitá fakta nebo názory

naučný snímek o určitém tématu

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Nedokázala, definice mi nikdy nešly :)

nechce se mi

popis reality, historie, současnosti na základě dokumentů

Popisný film

přesně ne

Reálný příběh

reflektuje skutečnost, nikoliv fikci

Slovy to definovat nedokáži.

snímek, jenž se snaží o věrné zachycení reality

Spíše ne.

spíše poučný

Super zábavička!

V dokumentarnim filmu vystupuji ve velke vetsine skutecne osoby (ne herci) a tyka se skutecneho pribehu, jevu, skupiny lidi atd. Jeho cilem je predani urcite informace o danem problemu, jevu, lidskem osudu a to formou vice umeleckou, nez by tomu bylo u pouhe reportaze. Mohou se v nem stridat "hrane sekvence", rozhovory s akteru tohoto dokumentu, zabery osob "hrajicich ci vypravejicich svuj pribeh, ci vyjadrujicich se k urcitemu tematu" se zabery naprosto "vsednimi" - rusna ulice, bezny zivot. Nekdy se v nem vyskutuje i osoba tvurce dokumentu (napr. pri rozhovorech s aktery). Zalezi i na typu dokumentarniho filmu, nektery muze byt vice hrany, jiny vice strohy az novinarsky pojaty.

zachycení skutečnosti

zachycuje skutečné události v časovém sledu

Zachycuje v synteticky určité téma- život v přírodě, zemi měšstě, památky přírodní, zeměpisné nebo kulturní zajimavosti, historické události apod.

zaměřené na určité téma, rozebrané jeho výhody a nevýhody, přiblížení situace z reálné stranky.

zaměřující se na určitý okruh, problém, nebo konkrétní příběh osoby, informace v něm jsou nezkreslené, snaží se o "pravdivé " vyjádření a přiblížení danému tématu, fakta odpovídají skutečnosti

záznam skutečné události, o člověkovi

znalostní, informačně štavnatý, obsahující fakta

Zobrazuje reálné události, osoby a fakta. Nepoužívá zbytečné efekty, jde mu o zdokumentování skutečnsti tak, jak je/byla. Podává jakési stanovisko.

Že si ho půjdeš vypárkovat.

3. Baví Vás sledovat dokumentární filmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale záleží na jaké téma9383,78 %78,15 %  
ano, ale záleží na typu dokumentárního filmu (hraný, reportážní, časosběrný...)98,11 %7,56 %  
ano, všechny76,31 %5,88 %  
ne21,8 %1,68 %  

Graf

4. Vyhledáváte cíleně dokumentární filmy v TV programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cíleně nevyhledávám, ale když si nějakého všimnu, rád/a jej shlédnu6356,76 %52,94 %  
ano3228,83 %26,89 %  
ne1614,41 %13,45 %  

Graf

5. Jak často sledujete dokumentární filmy? (hrubým odhadem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce4036,04 %33,61 %  
jen párkrát za rok3935,14 %32,77 %  
1x až 3x týdně2623,42 %21,85 %  
každý den43,6 %3,36 %  
nesleduji21,8 %1,68 %  

Graf

6. Máte raději české nebo zahraniční dokumentární filmy (cykly, seriály...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno, jde mi hlavně o téma/formu8273,87 %68,91 %  
zahraniční2320,72 %19,33 %  
české43,6 %3,36 %  
nesleduji dokumentární filmy21,8 %1,68 %  

Graf

7. Vzpomenete si na název dokumentárního filmu (cyklu, seriálu...), který jste naposledy viděl/a, nebo který Vás zaujal?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Proč tolik nakupujeme?"

1. světová válka v barvě

2. Světová válka v barvě

Alternativní tip vzdělávání - domácí výuka rodičů svých dětí

Autosalon

bohužel

CERN - továrna na absolutno "(snad je název správný)" - ČT 2, Letecké katastrofy, časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové (Katka, René, ) průběhy mladých manželství

cestomanie

cyklus davany v Ceske televizi o historii, pak Pamatky svetoveho dedictvi. Pak se mi libily dokumenty Cloveka v tisni, ale nevzpomenu si presne nazvy

Čekání na Supermana (USA, 2009)

černobylský přírodopis

David Bowie: Sound and Vision

Den D

dokument o DDR na Čt2

Dokument o Jindřichovi VIII., kde zkoumali, jakými nemocemi mohl trpět a proč.

Dokument o skupinach bouricich se a bojujicich proti potratum v USA (shlednuto na anglickem kanale) nazev si bohuzel nepamatuji.

Dokument o životu zvířat v savaně.

Dokumentární filmy z produkce National Geographic.

Druhá světová válka v barvě

Earth

Generace Singles

Heydrich

Heydrich - konečné řešení

Hledání ztraceného času, Objektiv,Kalendárium.

I. Febia - Moskva (nějak tak)

Jeden den

Jindřích VIII., Vlci u dveří

již rok a půl nevlastním televizi a tak v paměti jen těžce lovím konkrétní názvy dokumentárních pořadů

Katka

Konečné řešení

letecké katastrofy

Letecké katastrofy

Life cycles

Mám toho dost

Manželské etudy Příběhy železné opony Nejpřísnější rodiče na světě

Manželské etudy

Manželské etudy

Manželské etudy. Katka.Na cestě.Šumná města.

Megakatastrofy, Jak vznikla Zem, Jak to dělají, Bořiči mýtů. Co nám prospívá, Manželské etudy

Měsíc v nás

Mýty a fakta historie

Na cestě po severu Izraele

ne

ne

ne

ne

něco o přírodě, název si nevzpomenu

Největší přání - Jan Špáta

nevzpomenu

nevzpomenu si na jmeno,ale byl o 11. zari 2001

Nevzpomenu si na přesné názvy, ale zaujaly mě zejména filmy z války nebo filmy z lékařského prostředí.

nevzpomenu si, momentálně nevlastním TV, což ovlivňuje i četnost sledování, viz. výše

o nekratší paměti

O životě žraloků

Osmašedesátý.

Planeta Země - BBC

Planeta Země (deseti dílny dokumentární seriál o naší planetě)

Plavovlasý Hugo, Ordinace v růžové zahradě, Žhavé osmnáctky.

Poison Fire

pološero (polodokument) ... jinak Manželské etudy

Průběh druhé světové války.

René

René

rybář Jakub Vágner

Rybí legendy, Podmořský svět, Koyaanisqatsi, Powaqqatsi

Rybí příběhy Jakuba Vágnera

Senna

Sex na kuchyňské lince

Sicko

Slzy Gazy

Svět po lidech, Megastavby, Letecké katastrofy (ty byly super!), Spousta psychologických, nevzpomínám si na názvy, bylo toho hodně ps: v poslední době moc nesleduju, stahuju z internetu a nemůžu toho teď moc najít

šamani odcházejí rené

Tatínek - Jan Svěrák

The Cove

the girl who survive rabies

The Last Just Man - Poslední spravedlivý

V poslední době jsem žádný dokumentární film neviděla, tak nevím.

Velká vlastenecká vákla (ČT2)

velká vlastenecká válka

Velká vlastenecká válka, Heydrich - konečné řešení

Víkend

Vše pro dobro světa a Nošovic

Vteřiny před katastrofou, mythbusters, animalX,...

Vývoj dítěte od splození a až po narození. Video se týkalo především vývoje v těle matky.

Zázračná planeta

živá planeta

8. Myslíte si, že je rozdíl mezi dokumentárním filmem (cyklem, seriálem...) a realityshow?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne, je to stejnéotázka č. 10, jen malý a stále více se rozdíly mezi nimi stírajíotázka č. 9, ano, ale nedokážu definovat, jakýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7769,37 %64,71 %  
ano, ale nedokážu definovat, jaký3027,03 %25,21 %  
ne, je to stejné21,8 %1,68 %  
jen malý a stále více se rozdíly mezi nimi stírají21,8 %1,68 %  

Graf

9. Jaký je rozdíl mezi dokumentárním filmem (cyklem, seriálem...) a realityshow?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

atraktivita pro diváka?

dk film zobrazuje něco co už proběhloale, dle daného scénáře. realityshow je natáčená teď a tady, často bez přípravy aktérů, statickou kamerou apod.

dle mého soudu je realityshow záležitost aktuálního kontaktu s informací v čase bez objektivního posouzení významu daného tématu

dokumen. film objektivně odráží fakt cílem reality show je vyvolat nějaký jev a manipulovat s lidmi a jejich city

Dokument je dlouhodobě propracován do každičkého detailu a je poučného charakteru. Reality show je pořad, ve kterém vystupují ne-herci a improvizací zabavují diváky.

Dokument je o něčem co se stalo bez ohledu jestli se dokument točí nebo ne. Realityshow je divadýlko, které není ani skutečné (reality) ani zábavné (show).

Dokument zachycuje události nebo realitu, realityshow je jen určitá hra,která se snaží být psychologickou sondou.

dokumentární - dokumentuje skutečnost reality show - rádoby realita

Dokumentární film by měl vzdělat, poučit nebo i poukázat na problém který se neřeší nebo se na něj již zapomíná. Oproti tomu realityshow je čistě komerční nebo zábavná záležitost.

dokumentární film divákům předá určité odborné vědomosti v daném tématu

dokumentární film je poučný, zajímavý a užitečný pro osobní růst realityshow je blbost komerční doby

Dokumentární film má dané přesné téma a scénář, reality show je spontánní.

dokumentární film má hlubší význam, snaží se nastínit divákovi současný problém, reality show je spíš pro skupinu lidí, kteří tento druh pořadu považují za zábavu, nesnaží se o řešení nějakého problému ani diváka neseznamuje s nějakými zajímavostmi

dokumentární film má informovat a vzdělávat, reality show je spíše druh zábavy

ďokumentární film má uměleckou hodnotu

Dokumentární film má za cíl informovat o skutečnosti, která je jeho předmětem zkoumání, předat informace divákovi. Realityshow má za cíl diváka pobavit v danou chvíli, ne mu sdělit nějakou informaci.

dokumentární film pojednává o nashromážněných faktech , reality show je předem naprogramovný program , který sleduje chování lidí v určitých událostech

dokumentární film popisuje fakta a realityshow je určená senzacechtivým primitivům (totéž platí o "hercích").

dokumentární film popisuje určitou činnost jak se děje, na základě čeho. Cyklus jsou určité části, který se postupně promítají v daný čas a pokaždé na jiné téma. Realityshow je show, která má člověk většinou bavit, neobsahuje prvky dokumentu či cyklu.

Dokumentární film pro mě určitou úroveň, především společenskou, také má jistou vypovídací hodnotu, vzdělává společnost, upozorňuje za zajímavosti v přírodě, společnosti atd...Zatímco reality show je pro mě pokleslá zábava, která má vzdělávací funci naprosto nulovou, což je samozřejmě můj osobní názor, nicméně já ho v nich nespatřil, ovšem nutno podotknout, že nejsem pravidelným divákem reality show a spíše se jim vyhýbám. Z tohoto hlediska mi nepřísluší hodnotit jejich smysl ve společnosti.

Dokumentární film se drží tématu, o kterém předává divákovi spoustu informací a skutečností. Působí naučně. Realityshow dle mého názoru působí spíše jako forma zábavy. Nejsou předávány informace, které člověka vzdělávají.

dokumentární film, je snímek, který je založen na zdokumentování skutečného stavu a jeho průběhu v nějakém časovém úseku, kdež to realityshow, je motivačně založená soutěž, v daném okamžiku, mnohdy i živě snímaná.

film je točený delší dobu, sestříhaný; reality show je komerčnější, více vyprovokovaná

film se zabiva nekym nebo necim s kulturni hodnotou kdezto reality show je ciste o soutezicich a ceho jsou schopni

Hlavním cílem realityshow je právě ,,show" - šokovat, zujmout, pobavit konzumní společnost. Dokumentární film má daleko vyšší cíle, zabývá se fakty, zajímavostmi a člověka dokáže obohatit o nové informace

Chybí stanovisko, rozřešení, má za cíl pobavit diváka přímým přenosem situací, které nejsou přirozené a v reálném světě by se nestaly.

kkkkk

Míra objektivity

neumím definovat, ale rozdíl cítím

nevím

nevim

no, dokumentarni film je inteligentnejsi, neni zacilen jako masova zabava pro pobaveni, ale spis pro pouceni

pfff

podle délky trvání

pokud by byla RS dokumentem, nedal by se o ní dokument natočit. To jistě jde... Dokument by to byl, pokud by byl představen režiserský/senaristický/dramaturgický plán pořadu, prozrazení zákulisních informací a nebyl by tolik "o šok usilujici" střih.

r

reality show - uměle vytvořené téma vysílané v přímém přenosu

Reality show je cílený pořad pro lidi, kteří chtějí být nablízku napětí a hlavně všedních a dnešních věcí v život ostatních.

reality show je pořad, kde se pouze sledují životy jiných lidí. Není to o vzdělávání.

Reality show je reálná,v reálném čase,s lidmy s charakterem obyčejného člověka. Cyklus nebo seriál je na motivy obyčejného života s životními situacemi ale je přece jen více "přitažen za vlasy" a zveličován.

reality show je situace, kdy vše probíhá v reálu

Reality show je už od názvu součástí showbyznysu. Jde o zábavný pořad a není edukativní či informativní.

Reality show je zábavná podívaná, dokument je snaha o objektivná popis.

reality show má za cíl zaujmout co nejširší publikum, včetně lidí, kteří by se o danou problematiku (dá-li se to tak nazvat) jinak třeba nezajímali, je založená na emocích, jak diváků, tak účastníků. Dokument se povětšinou snaží být objektivní, ať už na emoce zapůsobí nebo ne.

reality show nemá nic společného s dokumentem. Pokud si to někdo myslí, tak je to vůl.

reality show postráda scénář

reality show se deje v umele vytvoren. podminkach

reality show snímá skutečnost bez vysvětlení její podstaty, zábavná, nikoli poučná

reality show využívá umělé prostředí a situace - (emočně i fyzicky vypjaté situace - většinou bezdůvodně navozené - jen pro zábavu)

realityshow je cíleně pro zábavu

realityshow je cíleně zaměřená na zabavení lidí

Realityshow je jako když se člověk dívá přes sklo na tvory, kteří o tom vědí, kdežto dokument se snaží nanásilně vniknout do problému aby zůstalo vše přirozené

RealityShow je natáčená pro pobavení diváků, obvykle jako pořad v televizi. Diváci sledují chování jiných lidí a hodnotí je (např. VyVolení).

realityshow je nesmysl pro hlupáky

Realityshow je o tom,že lidi jsou "dosazeni" do umělého prostředí oproti dokumentu.

realityshow je stále pouze "show" informačni hodnota realityshow je 0

realityshow je stylizovaná

Realityshow je stylizovaný pořad na určité téma, je tvořen dle určitého daného formátu a tomu se musí vše přizpůsobit. Dokument je přehled fakt a skutečností, které nejsou stylizované (alespoň doufám).

realityshow je televizní seriál - ne film

realityshow je většinou soutěž, v dokumentárním film nikdo nesoutěží, řekla bych..

realityshow je vytvořena na základě umělého prostředí

realityshow jsou kravoviny

Realityshow má prvoplánově bavit, dokument poučit

realityshow nemá za cíl člověka poučit o nových vědeckých výzkumech, ale o lidské hlouposti a naivitě

Realityshow podle mne má sloužit k pobavení a nikoli k zaznamenání nějakého tématu.

realityshow probíhá v současnosti, většinou živě nebo sestříhaná z událostí z nedávné doby. V realityshow je realita upravená, přizpůsobená, točí se to, co mají diváci vidět. Napadá mě třeba Vyvolení... Nemá žádnou hodnotu, na rozdíl od dokumentárních filmů.

realityshow se dělá pro peníze

realityshow se nezakládá na realitě

Správný dokumentární film líčí příběh pomocí realně zachycených situací. V realityshow jsou konflikty vyvolané uměle za účelem atraktivnosti pořadu.

V dokumentárním filmu jsou pravdivé nahrávky s fakty o přírodě.V Realityshow jsou také živé a nehrané záběry, ale divák z ní nezíská žádné poznatky

V dokumentárním šukají pořád a v reality show jen na příkaz.

V dramaturgii - v reality show jde zejména o dramatičnost interakce mezi aktéry jako takovou, dokumentární film má za cíl určitý přesah a možné zobecnění.

v reality nejsou fakta, ta by mely simulovat život

v reality show nwjsou fakta, je to plytke a neobjektivni

ve zpracování a účelu

velký

Velký. Realityshow slouží pouze k pobavení

10. Myslíte si, že doba dokumentárních filmů už minula?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale nějaká výrazná vlna zájmu o dokumenty asi už nepřijde5246,85 %43,7 %  
rozhodně ne, bude o ně stále větší zájem3733,33 %31,09 %  
ano, dokumentární filmy sice nezaniknou, ale jejich diváků bude stále ubývat1311,71 %10,92 %  
nevím, o dokumentární filmy se nezajímám21,8 %1,68 %  
rozhodně ano, dokumentární filmy postupně zaniknou21,8 %1,68 %  
ne,věřím v lepší zítřky:)10,9 %0,84 %  
Rozhodně ne a doufám, že do budoucna se to nezhorš10,9 %0,84 %  
ne, zájem čekám stejný jako dnes10,9 %0,84 %  
ne, budou součástí kinematografie tak, jako jsou o10,9 %0,84 %  
Ne10,9 %0,84 %  

Graf

11. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3025,21 %25,21 %  
Jihomoravský2420,17 %20,17 %  
Moravskoslezský1411,76 %11,76 %  
Středočeský1310,92 %10,92 %  
Zlínský65,04 %5,04 %  
Pardubický65,04 %5,04 %  
Ústecký65,04 %5,04 %  
Jihočeský54,2 %4,2 %  
Olomoucký43,36 %3,36 %  
Královéhradecký43,36 %3,36 %  
Liberecký32,52 %2,52 %  
Plzeňský21,68 %1,68 %  
Karlovarský10,84 %0,84 %  
Vysočina10,84 %0,84 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 267966,39 %66,39 %  
27 - 351310,92 %10,92 %  
16 - 191210,08 %10,08 %  
36 - 5075,88 %5,88 %  
51 - 6565,04 %5,04 %  
66 a více10,84 %0,84 %  
15 a méně10,84 %0,84 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5546,22 %46,22 %  
vysokoškolské5445,38 %45,38 %  
základní108,4 %8,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vyhledáváte cíleně dokumentární filmy v TV programu?

  • odpověď cíleně nevyhledávám, ale když si nějakého všimnu, rád/a jej shlédnu:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem si jist/á na otázku 1. Myslíte si, že víte, co je to dokumentární film?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené)?

  • odpověď vysokoškolské:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 35 na otázku 12. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že víte, co je to dokumentární film?

3. Baví Vás sledovat dokumentární filmy?

4. Vyhledáváte cíleně dokumentární filmy v TV programu?

5. Jak často sledujete dokumentární filmy? (hrubým odhadem)

6. Máte raději české nebo zahraniční dokumentární filmy (cykly, seriály...)?

8. Myslíte si, že je rozdíl mezi dokumentárním filmem (cyklem, seriálem...) a realityshow?

10. Myslíte si, že doba dokumentárních filmů už minula?

11. V jakém kraji žijete?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že víte, co je to dokumentární film?

3. Baví Vás sledovat dokumentární filmy?

4. Vyhledáváte cíleně dokumentární filmy v TV programu?

5. Jak často sledujete dokumentární filmy? (hrubým odhadem)

6. Máte raději české nebo zahraniční dokumentární filmy (cykly, seriály...)?

8. Myslíte si, že je rozdíl mezi dokumentárním filmem (cyklem, seriálem...) a realityshow?

10. Myslíte si, že doba dokumentárních filmů už minula?

11. V jakém kraji žijete?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skočovská, M.Dokumentární film (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cesky-dokumentarni-film.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.