Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Český sen

Český sen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Nejedlo
Šetření:28. 03. 2012 - 30. 03. 2012
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se týká reakcí na fiktivní hypermarket ČESKÝ SEN. Ve všech médiích proběhla celorepubliková reklamní kampaň na domnělý hypermarket, která byla z velké části hrazena i z peněz daňových poplatníků - internetové stránky projektu jsou ceskysen.cz Při "otevření" však vyšlo najevo, že celý hypermarket je podvod - místo budovy stála na místě pouze obří plachta.

Cílem dotazníků je zjistit etickou stránku tohoto projektu.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13656,43 %56,43 %  
Muž10543,57 %43,57 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let17873,86 %73,86 %  
26-40 let4317,84 %17,84 %  
41-55 let93,73 %3,73 %  
Méně než 18 let62,49 %2,49 %  
56 a více let52,07 %2,07 %  

Graf

3. Pamatujete si reklamní kampaň na domnělý obchodní dům Český sen z roku 2003?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 10, mlhavěotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10844,81 %44,81 %  
ne8736,1 %36,1 %  
mlhavě4619,09 %19,09 %  

Graf

4. Uvěřili jste této reklamní kampani

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9967,81 %41,08 %  
ano4732,19 %19,5 %  

Graf

5. Považujete za morálně správné udělat reklamní kampaň na neexistující produkt?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7551,02 %31,12 %  
ne7248,98 %29,88 %  

Graf

6. Víte o někom z vašeho okolí, kdo "navštívil" hypermarket?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9766,9 %40,25 %  
nevím3826,21 %15,77 %  
ano106,9 %4,15 %  

Graf

7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10973,65 %45,23 %  
ne2617,57 %10,79 %  
nevím138,78 %5,39 %  

Graf

8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9161,9 %37,76 %  
ano3725,17 %15,35 %  
nevím1912,93 %7,88 %  

Graf

9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poukázat na snadnou manupolovatelnost reklamou13289,19 %54,77 %  
Dokázání lidské konzumní společnoti10973,65 %45,23 %  
Sociologicko-psychologický výzkum8255,41 %34,02 %  
Jednalo se o nejapný žert1610,81 %6,64 %  
Těžko soudit10,68 %0,41 %  

Graf

10. Jste typ člověka, který obvykle do 7 dnů po otevření nového obchodního centra či hyper/supermarketu ve vašem okolí navštíví danou jednotku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11549,78 %47,72 %  
Spíše ne7231,17 %29,88 %  
Spíše ano3113,42 %12,86 %  
Ano135,63 %5,39 %  

Graf

11. Zajímáte se o slevy v obchodech, ve kterých nakupujete?

Děkuji za vyplnění dotazníku

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16671,55 %68,88 %  
ne6628,45 %27,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Považujete za morálně správné udělat reklamní kampaň na neexistující produkt?

8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti

9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)

 • odpověď Poukázat na snadnou manupolovatelnost reklamou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokázání lidské konzumní společnoti na otázku 9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociologicko-psychologický výzkum na otázku 9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Považujete za morálně správné udělat reklamní kampaň na neexistující produkt?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte o někom z vašeho okolí, kdo "navštívil" hypermarket?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Pamatujete si reklamní kampaň na domnělý obchodní dům Český sen z roku 2003?

4. Uvěřili jste této reklamní kampani

5. Považujete za morálně správné udělat reklamní kampaň na neexistující produkt?

6. Víte o někom z vašeho okolí, kdo "navštívil" hypermarket?

7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti

8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?

9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)

10. Jste typ člověka, který obvykle do 7 dnů po otevření nového obchodního centra či hyper/supermarketu ve vašem okolí navštíví danou jednotku?

11. Zajímáte se o slevy v obchodech, ve kterých nakupujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Pamatujete si reklamní kampaň na domnělý obchodní dům Český sen z roku 2003?

4. Uvěřili jste této reklamní kampani

5. Považujete za morálně správné udělat reklamní kampaň na neexistující produkt?

6. Víte o někom z vašeho okolí, kdo "navštívil" hypermarket?

7. Považujete za morálně správné poukazovat touto cestou na sociální a psychologické jevy ve společnosti

8. Považujete za morální, že kampaň byla z velké části financována z peněz daňových poplatníků?

9. Jaký si myslíte, že byl smysl projektu? (lze vybrat více odpovědí)

10. Jste typ člověka, který obvykle do 7 dnů po otevření nového obchodního centra či hyper/supermarketu ve vašem okolí navštíví danou jednotku?

11. Zajímáte se o slevy v obchodech, ve kterých nakupujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nejedlo, D.Český sen (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cesky-sen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.