Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Český trh s biopotravinami

Český trh s biopotravinami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Pacltová
Šetření:05. 04. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):26 / 20.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka VŠE a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude využit v mé bakalářské práci na téma „Marketingový výzkum českého trhu s biopotravinami“. Cílem je zjistit formou marketingového výzkumu spotřebitelů jaké je postavení bioproduktů na českém trhu. Na základě tohoto výzkumu bych chtěla zjistit postoje zákazníků ke společnosti Country Life a jejich informovanost v oblasti biopotravin. Vedlejším cílem je poskytnou informace pro společnost Country Life a srovnat výsledky mého průzkumu s údaji a názory této společnosti na bioprodukty.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, reklamě, či výzkumu trhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2184 %84 %  
ano416 %16 %  

Graf

2. Pracujete Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí ve velkoprodejně nebo prodáváte zboží v jiné maloobchodní jednotce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %76 %  
ano624 %24 %  

Graf

3. Kupujete většinou nákupy pro domácnost právě vy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

4. Co se vám vybaví, když se řekne BIO potravina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Drahá, ale zpravidla kvalitnější potravina z k přírodě a zvířatům šetrnějších hospodářství.

drahé potraviny nejistého původu

hnůj

kvalitní potravina vzešlá pěstováním či chovem v dobrých podmínkách, bez použití hnojiv, růstových hormonů...

l

marketingový trik

od známého a prověřeného chovatele, pěstitele

Podvod.

potravina s minimem chemických látek, vypěstovaná přirozeně, s větší péčí, zdravější, ale také rychle se kazící

potravina vyrobená bez aplikace chemických láíek, pěstovaná v souladu s přírodou a trvale udržitelným způsobem hospodaření

potravina, která je pěstována bez chemikálií, je zdravá a našemu tělu neublíží

potravina, která není chemicky ošetřená

potraviny vypěstované bez chemických prostředků

produkt ekologického zemědělství

Předražené zelí

údajně zdravější potravina, vypěstovaná v naší zemi, bez jakéhokoliv umělého hnojiva

vysoka cena maly datum spotreby (diky nepouziti konzervantu)

Vysoká cena.

zdravá

zdravá potravina

Zdravá výživa bez chemikálií

zdravá výživa, kvalitnější produkty, vyšší cena

zdravé jídlo

zdravý výrobek

zelenina

5. Kupujete BIO potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, BIO nekupuji1144 %44 %  
ano, BIO kupuji občas832 %32 %  
ano, BIO kupuji běžně624 %24 %  

Graf

6. Proč BIO potraviny nenakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou příliš drahé936 %36 %  
Nemám k nim důvěru416 %16 %  
Málo dostupné v obchodech312 %12 %  
Běžné potraviny mi stačí28 %8 %  
Není rozdíl mezi BIO a konvenčními potravinami28 %8 %  
kupuju sakra14 %4 %  
bio potraviny kupuji14 %4 %  
nakupuji je14 %4 %  
nakupuji14 %4 %  
přílišná propagace14 %4 %  

Graf

7. Jaké BIO potraviny nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zelenina, ovoce936 %36 %  
žádné312 %12 %  
Mléčné výrobky312 %12 %  
nic28 %8 %  
nekupuji28 %8 %  
Nenakupuji14 %4 %  
bezlepkové výrobky, sojové výrobky14 %4 %  
maso, uzeniny14 %4 %  
vejce14 %4 %  
žádné nekupuji14 %4 %  
sušenky, krekry, čaje14 %4 %  

Graf

8. Proč kupujete BIO potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou zdravější624 %24 %  
nekupuji520 %20 %  
výroba je šetrná k přírodě312 %12 %  
podporují ekologické zemědělství28 %8 %  
nekupuji ze zásady14 %4 %  
nic14 %4 %  
nekupuju14 %4 %  
Nenakupuji14 %4 %  
je to součást životního stylu14 %4 %  
jsou chutnější14 %4 %  
je to moderní14 %4 %  
ohleduplnější ke zvířatům, alespoň doufám.14 %4 %  
jsou zdravější, chutnější a šetrné k přírodě14 %4 %  

Graf

9. Jak často BIO potraviny nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně1352 %52 %  
minimálně jednou týdně624 %24 %  
1x za 14 dnů28 %8 %  
alespoň jednou za měsíc28 %8 %  
vícekrát týdně14 %4 %  
denně14 %4 %  

Graf

10. Co rozhoduje o tom, kde budete nakupovat BIO potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena936 %36 %  
dosažitelnost obchodu624 %24 %  
šíře sortimentu520 %20 %  
nekupuji28 %8 %  
nálada14 %4 %  
cena i sortiment14 %4 %  
nekupujeme14 %4 %  

Graf

11. Co by vás přimělo nakupovat BIO potraviny častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení cen BIO potravin1664 %64 %  
větší dostupnost v obchodech416 %16 %  
zrušení dotací, snížení daní14 %4 %  
nic.14 %4 %  
Nic14 %4 %  
lepší informace o BIO14 %4 %  
širší sortiment 14 %4 %  

Graf

12. Kde biopotraviny nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supermarket, hypermarket1040 %40 %  
BIO prodejny728 %28 %  
nekupuji312 %12 %  
Nenakupuji28 %8 %  
nic14 %4 %  
nekupuju14 %4 %  
ekologické farmy14 %4 %  

Graf

13. Kolik peněz měsíčně jste ochotni utratit za BIO potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 200 Kč1144 %44 %  
501 - 1000 Kč728 %28 %  
200 - 500 Kč416 %16 %  
více než 1000 kč312 %12 %  

Graf

14. Odkud získáváte nejvíce informací o biopotravinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu936 %36 %  
v BIO prodejnách624 %24 %  
z tisku312 %12 %  
z odborné literatury28 %8 %  
z reklamy28 %8 %  
odnikud 14 %4 %  
škola14 %4 %  
různě14 %4 %  

Graf

15. Koupil/a jste si někdy BIO potraviny v Country Life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1768 %68 %  
ano832 %32 %  

Graf

16. Nakupujete BIO potraviny v Country Life pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %28 %  
ano112,5 %4 %  

Graf

17. Oznámkujte jak jste byl/a spokojen/a s BIO prodejnou Countrylife?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1100 %4 %  

Graf

18. Které BIO potraviny nakupujete nejčastěji v prodejně Country Life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mléčné výrobky1100 %4 %  

Graf

19. Oznámkujte jak jste spokojen/a s prostředí a s obsluhou prodejny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1100 %4 %  

Graf

20. Jak shledáváte ceny BIO potravin v prodejnách Country Life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš vysoké1100 %4 %  

Graf

21. Který sortiment BIO potravin Vám v Country Life chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41100 %4 %  

Graf

22. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1872 %72 %  
muž728 %28 %  

Graf

23. Zařaďte se do věkové skupiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-352080 %80 %  
36-55416 %16 %  
55 a více14 %4 %  

Graf

24. Vaše nejvyšší dodažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1248 %48 %  
936 %36 %  
základní312 %12 %  
vyučen/a14 %4 %  

Graf

25. Výše čistého měsíčního příjmu domácností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 40 000 Kč1040 %40 %  
20 001 - 40 000 Kč936 %36 %  
do 10 000 Kč520 %20 %  
10 001 - 20 000 Kč14 %4 %  

Graf

26. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
širší okolí1352 %52 %  
Praha1040 %40 %  
spádové okolí Prahy28 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pacltová, P.Český trh s biopotravinami (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cesky-trh-s-biopotravinami.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.