Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Český žebříček hodnot

Český žebříček hodnot

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Becková
Šetření:17. 03. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:367
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Je zcela anonymní a jeho vyplnění trvá do 4 minut.

 

Cílem šetření je zjistit prostřednictvím hodnocení reklamních apelů žebříček českých hodnot, který bude součástí mezinárodního srovnání. (Reklamní apel je definován jako obsah reklamního sdělení, zdůrazňující určitou vlastnost produktu, která může být přitažlivá nebo zajímavá.)

 

Předem velice děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte prosím následující charakteristiky, jak jsou pro Vás důležité:

(1 mimořádně důležité (++) , 4 důležité, 7 naprosto nedůležité (--)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Efektivnost (funkční, proveditelný, pohodlný)2.5422.107
Vhodnost (užitečný, šetřící čas, snadný, rychlý, všestranný)2.5041.749
Příroda (organický, nutriční, ekologický)3.1742.427
Jednoduchost (prostý, bezelstný)3.2512.041
Poslušnost (zdrženlivý, ukázněný, odpovědný)3.5231.988
Dobrodružství (statečný, stylový, moderní design)3.4012.338
Nezkrotnost (násilný, neurvalý, tvrdohlavý)4.9022.966
Magičnost (zázračný, mytický, úžasný)4.1663.267
Mládí (dětský, dospívající, junior, teenager)3.8992.597
Nezávislost (autonomní, samostatný, nekonformní)2.9022.317
Zvláštnost (exkluzivní, chutný, ručně zpracovaný)3.2132.309
Popularita (známý, pravidelný, standardní, univerzální)4.3512.773
Rodina (příbuzenský, manželský, soukromí a domov)2.5312.957
Pomoc v nouzi (laskavý, pomáhající, hodný pozornosti a vděku)2.542.308
Dekorativnost (krásný, nazdobený, detailní)3.8472.587
Pýcha (přitažlivý, módní, atraktivní)4.543.088
Drahost (bohatý, cenný, elegantní, luxusní)4.8472.707
Status (ješitný, prestižní, dominantní)4.8092.797
Láce (ekonomický, výhodná koupě, sleva)3.6432.071
Pokorný (trpělivý, mírný)3.4222.233

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25268,66 %68,66 %  
Muž11531,34 %31,34 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
254311,72 %11,72 %  
264211,44 %11,44 %  
244111,17 %11,17 %  
22328,72 %8,72 %  
23297,9 %7,9 %  
21256,81 %6,81 %  
27195,18 %5,18 %  
20195,18 %5,18 %  
28154,09 %4,09 %  
30123,27 %3,27 %  
ostatní odpovědi 19
29
32
18
17
31
33
37
34
36
40
39
35
45
52
16
15
38
50
42
58
1977
57
53
49
51
44
47
43
55
13
9024,52 %24,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.24
Minimum:19
Maximum:40
Variační rozpětí:21
Rozptyl:16.87
Směrodatná odchylka:4.11
Medián:25
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte prosím následující charakteristiky, jak jsou pro Vás důležité:

2. Jste

3. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte prosím následující charakteristiky, jak jsou pro Vás důležité:

2. Jste

3. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Becková, K.Český žebříček hodnot (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cesky-zebricek-hodnot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.