Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > český znakový jazyk - kurzy

český znakový jazyk - kurzy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Buchtová
Šetření:17. 12. 2012 - 16. 01. 2013
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Marie Buchtová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Speciální pedagogiky na MU se zaměřením na surdopedii a logopedii.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní a velice mi pomůže při zpracování mé diplomové práce na téma „Analýza motivů intaktní společnosti k osvojení českého znakového jazyka v Jihomoravském kraji“.


V dotazníku se vyskytnou různé typy otázek a možnosti odpovědí, například:


1) Čtete rád/a?
a) ano
b) ne

2) Jak často čtete denní tisk/časopisy/knihy?
a) denně
b) 1x za dva dny
c) 1x týdně
d) 1x za 14 dní
e) 1x za měsíc
f) 1x za 2 měsíce
g) 1x za půl roku
h) jiné – (doplňte):

3) Jaký žánr čtete? (možno vybrat více odpovědí)?
a) romantický
b) dobrodružný
c) detektivní
d) sci-fi
e) fantasy
f) populárně-naučný
g) odborná literatura
h) jiné – (doplňte):

4) Vyjádřete se k následujícím tvrzením?

1 = plně souhlasím 5 = zcela nesouhlasím
a) Čtení je mojí nejoblíbenější volnočasovou činností.

1 2 3 4 5

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere několik málo minut.
Předem velmi děkuji za Váš čas strávený nad vyplňováním dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1184,62 %84,62 %  
muž215,38 %15,38 %  

Graf

2. Věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30430,77 %30,77 %  
41-45323,08 %23,08 %  
46-50215,38 %15,38 %  
51-5517,69 %7,69 %  
36-4017,69 %7,69 %  
15-2017,69 %7,69 %  
21-2517,69 %7,69 %  

Graf

3. Přítomnost sluchového postižení u Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1184,62 %84,62 %  
ano215,38 %15,38 %  

Graf

4. Vyskytuje se sluchové postižení ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %76,92 %  
ano323,08 %23,08 %  

Graf

5. Studujete nebo jste studoval/a český znakový jazyk (dále jen ČZJ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %92,31 %  
ne17,69 %7,69 %  

Graf

6. Pokud ano, v rámci čeho ČZJ studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurz mimo VŠ1184,62 %84,62 %  
předmět v rámci vysoké školy (dále jen VŠ)430,77 %30,77 %  

Graf

7. Který z kurzů studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká unie neslyšících215,38 %15,38 %  
rozšiřující sstudium PdF UP Olomouc17,69 %7,69 %  
Kurz znakového jazyka17,69 %7,69 %  
kurz pořádaný Oblastní charitou ve Znojmě17,69 %7,69 %  
Kuzr znakové řeči Oblastní charita Znojmo17,69 %7,69 %  
pod charitou Znojmo - kurz znakové řeči17,69 %7,69 %  
Unie neslyšících Brno17,69 %7,69 %  
kurzy organizované charitou17,69 %7,69 %  
SNN17,69 %7,69 %  
kurz ČZJ při oblastní charitě17,69 %7,69 %  
Charita, Znojmo17,69 %7,69 %  
kurz znakového jazyka s odbor. lektorkou ve Znojmě17,69 %7,69 %  

Graf

8. Kolikátým rokem studujete nebo kolik let jste studoval/a ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvním430,77 %30,77 %  
druhým430,77 %30,77 %  
šestým215,38 %15,38 %  
třetím17,69 %7,69 %  
817,69 %7,69 %  
žadné17,69 %7,69 %  

Graf

9. V jakém typu kurzu studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinový1292,31 %92,31 %  
intenzivní (např. letní kurz, týdenní kurz apod.)17,69 %7,69 %  

Graf

10. Z jakého důvodu jste se přihlásil/a do kurzu ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČZJ se zdál zajímavým861,54 %61,54 %  
studium oboru Speciální pedagogika430,77 %30,77 %  
přátelství s osobou se sluchovým postižením323,08 %23,08 %  
záliba ve studiu cizích jazyků323,08 %23,08 %  
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce323,08 %23,08 %  
sama jsem kurzy ZJ na Charitě domluvila17,69 %7,69 %  
rodinný člen se sluchovým postižením17,69 %7,69 %  
postižený syn slyší, ale nemluví, ČZJ používá jako alternativní komunikační prostředek17,69 %7,69 %  
možnost využití v zaměstnání17,69 %7,69 %  
v práci se mohu setkat se sluchově postiženým a chci se s ním v rámci možností domluvit.17,69 %7,69 %  

Graf

11. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ČZJ vypadá jako opičí jazyk.4.3080.982
ČZJ je jen nesmyslné máchání rukama, nejedná se o plnohodnotný jazyk.4.8460.284
ČZJ je mezinárodní.3.8460.899
ČZJ lze naučit velmi rychle, neboť se zakládá na pantomimě a gestikulaci.3.6920.828
ČZJ komunikují všechny osoby se sluchovým postižením.3.7691.254

Graf

12. Budete po ukončení současného kurzu pokračovat v následující úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

13. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pokračovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení se v jazyce880 %61,54 %  
seznámení se s kulturou Neslyšících770 %53,85 %  
atraktivita ČZJ550 %38,46 %  
setkávání se s osobou se sluchovým postižením v běžném životě440 %30,77 %  
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce330 %23,08 %  
vedu kurzy ZJ110 %7,69 %  
jediný jazyk, který mi jde a baví mne, chtěla bych intenzivní kurz ZJ110 %7,69 %  

Graf

14. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a nepokračovat v osvojování si ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek volného času3100 %23,08 %  
těhotenství133,33 %7,69 %  

Graf

15. Váš lektor je/byl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšící646,15 %46,15 %  
neslyšící430,77 %30,77 %  
střídá se slyšící s neslyšícím323,08 %23,08 %  

Graf

16. Jak často se v běžném životě setkáváte s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ (mimo kurz ČZJ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně430,77 %30,77 %  
1x za měsíc215,38 %15,38 %  
nikdy215,38 %15,38 %  
1x za půl roku215,38 %15,38 %  
denně17,69 %7,69 %  
1x za dva měsícr17,69 %7,69 %  
1x za 14 dní17,69 %7,69 %  

Graf

17. Jak často navštěvujete akce pro neslyšící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za půl roku430,77 %30,77 %  
1x za měsíc323,08 %23,08 %  
nikdy323,08 %23,08 %  
1x za týden17,69 %7,69 %  
1x za 14 dní17,69 %7,69 %  
vyjímečně17,69 %7,69 %  

Graf

18. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pro studenta speciální pedagogiky je zcela nezbytné osvojit si ČZJ.1.9230.686
Obávám se komunikace s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ.3.3081.444
ČZJ zlepší moji konkurenceschopnost na trhu práce.2.3851.006
Znalost ČZJ mi umožní komunikaci s osobami se sluchovým postižením vyskytujícími se v mém okolí.1.6150.698
ČZJ je zajímavější jazyk než němčina nebo angličtina.1.5380.71

Graf

19. Pokud se komunikace s osobou se sluchovým postižením obáváte, z čeho plynou Vaše obavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedůvěra ve vlastní schopnost dorozumět se pomocí českého znakového jazyka861,54 %61,54 %  
obava z užití neznámých znaků osobou se sluchovým postižením538,46 %38,46 %  
obava z rychlého tempa komunikace323,08 %23,08 %  
nebojím se17,69 %7,69 %  
upozorním, aby se mnou znakoval pomalu, nebo mi to zopakoval17,69 %7,69 %  

Graf

20. Co Vám připadá při osvojování si českého znakového jazyka nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapamatování si znaků430,77 %30,77 %  
tvary prstů a rukou a jejich pozice při artikulaci jednotlivých znaků430,77 %30,77 %  
více různých znaků pro jedno slovo323,08 %23,08 %  
větná skladba (znakosled)215,38 %15,38 %  
jeden znak nesoucí více různých významů215,38 %15,38 %  
odchylky v regionálních znacích215,38 %15,38 %  
čtení ZJ od neslyšících17,69 %7,69 %  
číslovky17,69 %7,69 %  

Graf

21. Co Vám připadá při osvojování ČZJ nejlehčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvary prstů a rukou a jejich pozice při artikulaci jednotlivých znaků538,46 %38,46 %  
zapamatování si znaků430,77 %30,77 %  
více různých znaků pro jedno slovo323,08 %23,08 %  
když já znakuji17,69 %7,69 %  
znaky, které se dají nahradit pantomimou, např. "jíst, rohlík, zmrzlina,turistika apod17,69 %7,69 %  
jeden znak nesoucí více různých významů17,69 %7,69 %  
větná skladba (znakosled)17,69 %7,69 %  

Graf

22. Připadá Vám osvojování si českého znakového jazyka složitější, než jste si mysleli před zahájením kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %53,85 %  
ne646,15 %46,15 %  

Graf

23. Co jste si mysleli, že bude jiné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Až v kurzu jsem skutečně pochopila, že se nejedná o znakovanou češtinu, ale jayk s vlastní odlišnou gramatikou, větnou skladbou apod.114,29 %7,69 %  
jednodušší114,29 %7,69 %  
nevím snad rychlejší tempo114,29 %7,69 %  
stejny znak114,29 %7,69 %  
Existence různých znaků pro jedno slovo, odchylka v regionálních znacích114,29 %7,69 %  
doufala jsem v lepší vlastní motorickou paměť114,29 %7,69 %  
že to bude ľahšie, niektoré znaky sa pletú114,29 %7,69 %  

Graf

24. Co byste v kurzu zlepšil/a nebo udělal/a jinak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic215,38 %15,38 %  
častější návštěva neslyšících17,69 %7,69 %  
a úrovní současného kurzu jsem velmi spokojena17,69 %7,69 %  
Vždy záleží na lektorovi17,69 %7,69 %  
menší skupina na výuku17,69 %7,69 %  
netuším17,69 %7,69 %  
po starem17,69 %7,69 %  
nic, jsem velmi spokjojená17,69 %7,69 %  
Do kurzů by mohli zvát více neslyšících lidí, protože získáme větší zkušenosti do budoucna17,69 %7,69 %  
s kurzem jsem spokojena po všech stránkách17,69 %7,69 %  
nemám vyhrad17,69 %7,69 %  
viac krát do týždňa17,69 %7,69 %  

Graf

25. K čemu využijete znalost českého znakového jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnání969,23 %69,23 %  
pro větší uplatnění se na trhu práce538,46 %38,46 %  
dorozumívání se s blízkou osobou se sluchovým postižením430,77 %30,77 %  
při komunikaci se synem, v zaměstnání17,69 %7,69 %  
dorozumívání se s neslyšícími v místním klubu neslyšících Aurisu17,69 %7,69 %  
ke studiu17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchtová, M.český znakový jazyk - kurzy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cesky-znakovy-jazyk-kurzy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.