Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čeština v psané formě a Pravidla českého pravopisu

Čeština v psané formě a Pravidla českého pravopisu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Stanislav Hladký
Šetření:09. 02. 2012 - 05. 03. 2012
Počet respondentů:450
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen všem uživatelům českého jazyka bez ohledu na jeho dobrou znalost.

Názor každého z Vás je důležitý a může být podnětný.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš postoj k tomuto vztahu: spisovně psát - spisovně mluvit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spisovně psát je snazší22650,22 %50,22 %  
spisovně mluvit je těžší18741,56 %41,56 %  
obojí je snadné8118 %18 %  
spisovně psát je těžší419,11 %9,11 %  
spisovně mluvit je snazší368 %8 %  
obojí je náročné357,78 %7,78 %  

Graf

2. Jaký máte (nebo jste měli) vztah ke slohovým pracím ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrý19242,67 %42,67 %  
dobrý15133,56 %33,56 %  
žádný - jen nutná "povinnost"5211,56 %11,56 %  
špatný378,22 %8,22 %  
velmi špatný184 %4 %  

Graf

3. Domníváte se, že slohový výcvik ve škole je zbytečný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne41792,67 %92,67 %  
ano173,78 %3,78 %  
nevím163,56 %3,56 %  

Graf

4. Co Vám při psaní textu nejvíce působí nebo působilo potíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vymyslet, o čem psát27561,11 %61,11 %  
chybná interpunkce (psaní čárek)11926,44 %26,44 %  
srozumitelně se vyjádřit9420,89 %20,89 %  
pravopis4910,89 %10,89 %  
větné konstrukce (slovosled)419,11 %9,11 %  

Graf

5. Myslíte si, že častějším psaním můžete dosáhnout zlepšení pravopisu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano40289,33 %89,33 %  
ne255,56 %5,56 %  
nevím235,11 %5,11 %  

Graf

6. Používáte při psaní důležitých textů Pravidel českého pravopisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, málokdy15935,33 %35,33 %  
NE, nikdy13830,67 %30,67 %  
ANO, někdy12928,67 %28,67 %  
ANO, často235,11 %5,11 %  
Neznám Pravidla českého pravopisu10,22 %0,22 %  

Graf

7. Pokud pravidla používáte, vyhovují Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO20144,67 %44,67 %  
Nepoužívám je11926,44 %26,44 %  
ANO, ale jsou nepřehledná8017,78 %17,78 %  
NE, jsou nepřehledná204,44 %4,44 %  
NE163,56 %3,56 %  
NE, neumím se v nich orientovat143,11 %3,11 %  

Graf

8. Pokud píšete text pomocí počítače (např. Word), spoléháte se pouze na jeho kontrolu pravopisu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale leccos si pro jistotu ověřím17539,06 %38,89 %  
NE, opravám nedůvěřuji14732,81 %32,67 %  
NE, nikdy8017,86 %17,78 %  
ANO, vždy327,14 %7,11 %  
Neumím posoudit143,13 %3,11 %  

Graf

9. Vadí Vám číst písemný obsah, ve kterém jsou pravopisné chyby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano40890,67 %90,67 %  
ne265,78 %5,78 %  
nevím163,56 %3,56 %  

Graf

10. Vadilo by Vám poslat Vámi psaný text, i když v něm mohou být chyby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42193,56 %93,56 %  
nevím173,78 %3,78 %  
ne122,67 %2,67 %  

Graf

11. Myslíte, že by bylo vhodné, aby se pravopis zjednodušil?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24555,56 %54,44 %  
nevím10724,26 %23,78 %  
ano8920,18 %19,78 %  

Graf

12. Děti se ve škole mohou učit psát jen tiskacím písmem, co si o tom myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to špatné rozhodnutí28663,56 %63,56 %  
Neumím to posoudit6113,56 %13,56 %  
Je to dobré rozhodnutí5812,89 %12,89 %  
Je to celkem jedno4510 %10 %  

Graf

13. Jaký typ písma užíváte při psaní Vy osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba typy písma podle potřeby22550 %50 %  
převážně psací písmo15133,56 %33,56 %  
převážně tiskací písmo6113,56 %13,56 %  
pouze psací písmo398,67 %8,67 %  
pouze tiskací písmo378,22 %8,22 %  
je mi to lhostejné40,89 %0,89 %  

Graf

14. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2621447,56 %47,56 %  
27 a více15033,33 %33,33 %  
16-208218,22 %18,22 %  
6-1540,89 %0,89 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, Vaše postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žák, student23852,89 %52,89 %  
zaměstnanec, OSVČ, jiné19643,56 %43,56 %  
důchodce163,56 %3,56 %  

Graf

16. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou23852,89 %52,89 %  
vysokoškolské15734,89 %34,89 %  
základní388,44 %8,44 %  
střední bez maturity173,78 %3,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Používáte při psaní důležitých textů Pravidel českého pravopisu?

 • odpověď NE, nikdy:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 7. Pokud pravidla používáte, vyhovují Vám?

14. Uveďte, prosím, Váš věk:

 • odpověď 27 a více:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 15. Uveďte, prosím, Vaše postavení:

15. Uveďte, prosím, Vaše postavení:

 • odpověď žák, student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 na otázku 14. Uveďte, prosím, Váš věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 16. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš postoj k tomuto vztahu: spisovně psát - spisovně mluvit:

2. Jaký máte (nebo jste měli) vztah ke slohovým pracím ve škole?

3. Domníváte se, že slohový výcvik ve škole je zbytečný?

4. Co Vám při psaní textu nejvíce působí nebo působilo potíže?

5. Myslíte si, že častějším psaním můžete dosáhnout zlepšení pravopisu?

6. Používáte při psaní důležitých textů Pravidel českého pravopisu?

7. Pokud pravidla používáte, vyhovují Vám?

8. Pokud píšete text pomocí počítače (např. Word), spoléháte se pouze na jeho kontrolu pravopisu?

9. Vadí Vám číst písemný obsah, ve kterém jsou pravopisné chyby?

10. Vadilo by Vám poslat Vámi psaný text, i když v něm mohou být chyby?

11. Myslíte, že by bylo vhodné, aby se pravopis zjednodušil?

12. Děti se ve škole mohou učit psát jen tiskacím písmem, co si o tom myslíte?

13. Jaký typ písma užíváte při psaní Vy osobně?

14. Uveďte, prosím, Váš věk:

15. Uveďte, prosím, Vaše postavení:

16. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš postoj k tomuto vztahu: spisovně psát - spisovně mluvit:

2. Jaký máte (nebo jste měli) vztah ke slohovým pracím ve škole?

3. Domníváte se, že slohový výcvik ve škole je zbytečný?

4. Co Vám při psaní textu nejvíce působí nebo působilo potíže?

5. Myslíte si, že častějším psaním můžete dosáhnout zlepšení pravopisu?

6. Používáte při psaní důležitých textů Pravidel českého pravopisu?

7. Pokud pravidla používáte, vyhovují Vám?

8. Pokud píšete text pomocí počítače (např. Word), spoléháte se pouze na jeho kontrolu pravopisu?

9. Vadí Vám číst písemný obsah, ve kterém jsou pravopisné chyby?

10. Vadilo by Vám poslat Vámi psaný text, i když v něm mohou být chyby?

11. Myslíte, že by bylo vhodné, aby se pravopis zjednodušil?

12. Děti se ve škole mohou učit psát jen tiskacím písmem, co si o tom myslíte?

13. Jaký typ písma užíváte při psaní Vy osobně?

14. Uveďte, prosím, Váš věk:

15. Uveďte, prosím, Vaše postavení:

16. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stanislav Hladký, M.Čeština v psané formě a Pravidla českého pravopisu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestina-v-psane-forme-a-prav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.