Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování po železnici

Cestování po železnici

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Beneš
Šetření:06. 11. 2022 - 20. 11. 2022
Počet respondentů:194
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Velice vám děkuji za zájem o tento dotazník! Jeho účelem je získání dat pro práci v rámci předmětu marketingový výzkum na Univerzitě Pardubice. Ověřuji v něm obecnou spokojenost s dopravci a správcem infrastruktury (nádraží, výluky). Dotazník je samozřejmě plně anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut, anonymizované souhrnné výsledky budou dostupné na stránce vypln.to.

S poděkováním a pozdravem

Adam Beneš

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte železnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 2, Týdněotázka č. 2, Měsíčněotázka č. 2, Méně častootázka č. 2, Vůbecotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně7940,72 %40,72 %  
Méně často5327,32 %27,32 %  
Denně3216,49 %16,49 %  
Měsíčně2613,4 %13,4 %  
Vůbec42,06 %2,06 %  

Graf

2. Za jakým účelem cestujete vlakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cesta do školy9248,42 %47,42 %  
Cesta za rodinou/přáteli8846,32 %45,36 %  
Volný čas7841,05 %40,21 %  
Cesta do práce3015,79 %15,46 %  
Cesta k lékaři178,95 %8,76 %  
Jiné94,74 %4,64 %  

Graf

3. Na jakou vzdálenost obvykle jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-50 km5026,32 %25,77 %  
51-100 km4322,63 %22,16 %  
101-200 km3518,42 %18,04 %  
201-300 km2613,68 %13,4 %  
Cestuji pokaždé jinak2111,05 %10,82 %  
více94,74 %4,64 %  
1-10 km63,16 %3,09 %  

Graf

4. Zajímá Vás železnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, vlakem jezdím rád/a11359,47 %58,25 %  
NE6735,26 %34,54 %  
ANO, jsem fanda/železničář105,26 %5,15 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/a s informovaností na stanici (rozhlas, tabule, přehlednost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný7841,05 %40,21 %  
dobrý5428,42 %27,84 %  
dostatečný2412,63 %12,37 %  
výborný2412,63 %12,37 %  
nedostatečný105,26 %5,15 %  

Graf

6. Jak jste spokojen/a s prostředím stanic

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý7237,89 %37,11 %  
dostatečný5126,84 %26,29 %  
chvalitebný4724,74 %24,23 %  
nedostatečný136,84 %6,7 %  
výborný73,68 %3,61 %  

Graf

7. S jakým dopravcem nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České dráhy14877,89 %76,29 %  
Regiojet2412,63 %12,37 %  
Leo express84,21 %4,12 %  
Nevím73,68 %3,61 %  
Arriva31,58 %1,55 %  

Graf

8. Jak jste s tímto dopravcem spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný6433,68 %32,99 %  
dobrý5730 %29,38 %  
dostatečný3317,37 %17,01 %  
výborný2513,16 %12,89 %  
nedostatečný115,79 %5,67 %  

Graf

9. Máte-li možnost volby, kterého dopravce preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Regiojet7238,1 %37,11 %  
České dráhy7137,57 %36,6 %  
Leo express3317,46 %17,01 %  
Jiný94,76 %4,64 %  
Arriva31,59 %1,55 %  
Die Landerbahn10,53 %0,52 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na výluky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to nutné zlo - trať se opravit musí9649,48 %49,48 %  
Vadí mi velmi - jejich organizace (nedostupnost informací, nepřehlednost)4824,74 %24,74 %  
Vadí mi velmi - je jich moc a často se opakují4623,71 %23,71 %  
Nevadí mi - systém nejde zlepšit42,06 %2,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Za jakým účelem cestujete vlakem?

  • odpověď Volný čas:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, jsem fanda/železničář na otázku 4. Zajímá Vás železnice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte železnici?

2. Za jakým účelem cestujete vlakem?

3. Na jakou vzdálenost obvykle jezdíte?

4. Zajímá Vás železnice?

5. Jak jste spokojen/a s informovaností na stanici (rozhlas, tabule, přehlednost)

6. Jak jste spokojen/a s prostředím stanic

7. S jakým dopravcem nejčastěji cestujete?

8. Jak jste s tímto dopravcem spokojen/a?

9. Máte-li možnost volby, kterého dopravce preferujete?

10. Jaký je Váš názor na výluky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte železnici?

2. Za jakým účelem cestujete vlakem?

3. Na jakou vzdálenost obvykle jezdíte?

4. Zajímá Vás železnice?

5. Jak jste spokojen/a s informovaností na stanici (rozhlas, tabule, přehlednost)

6. Jak jste spokojen/a s prostředím stanic

7. S jakým dopravcem nejčastěji cestujete?

8. Jak jste s tímto dopravcem spokojen/a?

9. Máte-li možnost volby, kterého dopravce preferujete?

10. Jaký je Váš názor na výluky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beneš, A.Cestování po železnici (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://cestovani-po-zeleznici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.