Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování pražskou MHD

Cestování pražskou MHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Darina Němcová
Šetření:13. 01. 2018 - 10. 02. 2018
Počet respondentů:389
Počet otázek (max/průměr):22 / 17.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na služby pražské městské hromadné dopravy. Dotazník je součástí mé diplomové práce a jeho cílem je zjistit názory na kvalitu pražské MHD z pohledu cestujících. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často jezdíte pražskou MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně21154,24 %54,24 %  
příležitostně8622,11 %22,11 %  
1x týdně a více7118,25 %18,25 %  
1x měsíčně a více215,4 %5,4 %  

Graf

2. Využíváte předplatní časové jízdenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26568,12 %68,12 %  
ne12431,88 %31,88 %  

Graf

3. Jaký typ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Opencard/Lítačkaotázka č. 4, průkazka PIDotázka č. 4, přenosná časová jízdenkaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opencard/Lítačka22583,64 %57,84 %  
průkazka PID3011,15 %7,71 %  
přenosná časová jízdenka145,2 %3,6 %  

Graf

4. Jakým způsobem nakupujete časové jízdenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [onlineotázka č. 5, na prodejních místechotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na prodejních místech18870,15 %48,33 %  
online8029,85 %20,57 %  

Graf

5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roční13149,43 %33,68 %  
čtvrtletní5821,89 %14,91 %  
měsíční4215,85 %10,8 %  
5měsíční176,42 %4,37 %  
10měsíční176,42 %4,37 %  

Graf

6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS jízdenka4838,4 %12,34 %  
v automatu4838,4 %12,34 %  
v trafice1713,6 %4,37 %  
jezdím zdarma (patřím do skupiny cestujících, kteří jezdí zdarma)108 %2,57 %  
u řidiče21,6 %0,51 %  

Graf

7. Jaký typ dopravního prostředku využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metro35992,29 %92,29 %  
tramvaj30879,18 %79,18 %  
autobus28974,29 %74,29 %  
vlak10928,02 %28,02 %  
jiné143,6 %3,6 %  

Graf

8. Jak hodnotíte intervaly spojů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný20251,93 %51,93 %  
výborný8722,37 %22,37 %  
dobrý7419,02 %19,02 %  
dostatečný194,88 %4,88 %  
nedostatečný71,8 %1,8 %  

Graf

9. Jak hodnotíte návaznost spojů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný18547,56 %47,56 %  
dobrý10928,02 %28,02 %  
výborný4712,08 %12,08 %  
dostatečný389,77 %9,77 %  
nedostatečný102,57 %2,57 %  

Graf

10. Jaká je podle Vás kapacita dopravních prostředků v období dopravní špičky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý11830,33 %30,33 %  
dostatečný9123,39 %23,39 %  
chvalitebný8722,37 %22,37 %  
nedostatečný6616,97 %16,97 %  
výborný276,94 %6,94 %  

Graf

11. Jak hodnotíte dodržování jízdních řádů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný15940,87 %40,87 %  
dobrý9925,45 %25,45 %  
výborný7820,05 %20,05 %  
dostatečný4210,8 %10,8 %  
nedostatečný112,83 %2,83 %  

Graf

12. Jak hodnotíte cenu jízdného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý11730,08 %30,08 %  
chvalitebný10125,96 %25,96 %  
výborný9123,39 %23,39 %  
dostatečný5915,17 %15,17 %  
nedostatečný215,4 %5,4 %  

Graf

13. Jak hodnotíte čistotu dopravních prostředků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý14437,02 %37,02 %  
chvalitebný12832,9 %32,9 %  
dostatečný6616,97 %16,97 %  
výborný379,51 %9,51 %  
nedostatečný143,6 %3,6 %  

Graf

14. Využíváte parkoviště P+R?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 18, parkuji v blízkosti MHD mimo P+Rotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34187,66 %87,66 %  
ano338,48 %8,48 %  
parkuji v blízkosti MHD mimo P+R153,86 %3,86 %  

Graf

15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1132,35 %2,83 %  
nedostatečný1029,41 %2,57 %  
chvalitebný720,59 %1,8 %  
dostatečný617,65 %1,54 %  

Graf

16. Jak hodnotíte síť P+R parkovišť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný926,47 %2,31 %  
dostatečný926,47 %2,31 %  
chvalitebný823,53 %2,06 %  
dobrý617,65 %1,54 %  
výborný25,88 %0,51 %  

Graf

17. Jak hodnotíte cenu za parkování na P+R?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1441,18 %3,6 %  
chvalitebný1029,41 %2,57 %  
dobrý720,59 %1,8 %  
dostatečný25,88 %0,51 %  
nedostatečný12,94 %0,26 %  

Graf

18. Považujete pražskou MHD za konkurenční k individuální automobilové dopravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24161,95 %61,95 %  
ne9424,16 %24,16 %  
nevím5413,88 %13,88 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26267,35 %67,35 %  
muž12732,65 %32,65 %  

Graf

20. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let15138,82 %38,82 %  
26 - 35 let12832,9 %32,9 %  
36 - 45 let5714,65 %14,65 %  
46 - 55 let297,46 %7,46 %  
56 - 65 let143,6 %3,6 %  
66 let a více102,57 %2,57 %  

Graf

21. Jaké je místo Vašeho současného bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha23861,18 %61,18 %  
mimo Prahu15138,82 %38,82 %  

Graf

22. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná/zaměstnaný21655,53 %55,53 %  
student11429,31 %29,31 %  
OSVČ235,91 %5,91 %  
důchodce184,63 %4,63 %  
na mateřské dovolené71,8 %1,8 %  
jiná61,54 %1,54 %  
nezaměstnaná/nezaměstnaný51,29 %1,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často jezdíte pražskou MHD?

 • odpověď denně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10měsíční na otázku 5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

2. Využíváte předplatní časové jízdenky?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jezdím zdarma (patřím do skupiny cestujících, kteří jezdí zdarma) na otázku 6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v automatu na otázku 6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v trafice na otázku 6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS jízdenka na otázku 6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně na otázku 1. Jak často jezdíte pražskou MHD?

3. Jaký typ?

 • odpověď Opencard/Lítačka:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5měsíční na otázku 5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi online na otázku 4. Jakým způsobem nakupujete časové jízdenky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi roční na otázku 5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

4. Jakým způsobem nakupujete časové jízdenky?

 • odpověď na prodejních místech:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi průkazka PID na otázku 3. Jaký typ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5měsíční na otázku 5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

14. Využíváte parkoviště P+R?

 • odpověď ano:
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 17. Jak hodnotíte cenu za parkování na P+R?
  • 10.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?

20. Jaký je Váš věk?

 • odpověď do 25 let:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10měsíční na otázku 5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 22. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

21. Jaké je místo Vašeho současného bydliště?

 • odpověď mimo Prahu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi v automatu na otázku 6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?
 • odpověď Praha:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 9. Jak hodnotíte návaznost spojů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jezdíte pražskou MHD?

2. Využíváte předplatní časové jízdenky?

3. Jaký typ?

4. Jakým způsobem nakupujete časové jízdenky?

5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?

7. Jaký typ dopravního prostředku využíváte?

8. Jak hodnotíte intervaly spojů?

9. Jak hodnotíte návaznost spojů?

10. Jaká je podle Vás kapacita dopravních prostředků v období dopravní špičky?

11. Jak hodnotíte dodržování jízdních řádů?

12. Jak hodnotíte cenu jízdného?

13. Jak hodnotíte čistotu dopravních prostředků?

14. Využíváte parkoviště P+R?

15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?

17. Jak hodnotíte cenu za parkování na P+R?

18. Považujete pražskou MHD za konkurenční k individuální automobilové dopravě?

19. Jste:

20. Jaký je Váš věk?

21. Jaké je místo Vašeho současného bydliště?

22. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jezdíte pražskou MHD?

2. Využíváte předplatní časové jízdenky?

3. Jaký typ?

4. Jakým způsobem nakupujete časové jízdenky?

5. Jakou časovou jízdenku nakupujete nejčastěji?

6. Jakým způsobem nakupujete jízdenky?

7. Jaký typ dopravního prostředku využíváte?

8. Jak hodnotíte intervaly spojů?

9. Jak hodnotíte návaznost spojů?

10. Jaká je podle Vás kapacita dopravních prostředků v období dopravní špičky?

11. Jak hodnotíte dodržování jízdních řádů?

12. Jak hodnotíte cenu jízdného?

13. Jak hodnotíte čistotu dopravních prostředků?

14. Využíváte parkoviště P+R?

15. Jak hodnotíte kapacitu parkovacích míst?

17. Jak hodnotíte cenu za parkování na P+R?

18. Považujete pražskou MHD za konkurenční k individuální automobilové dopravě?

19. Jste:

20. Jaký je Váš věk?

21. Jaké je místo Vašeho současného bydliště?

22. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němcová, D.Cestování pražskou MHD (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://cestovani-prazskou-mhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.