Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CESTOVÁNÍ S DIABETEM

CESTOVÁNÍ S DIABETEM

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Poncová
Šetření:15. 04. 2011 - 18. 04. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro moji absolventskou práci s názvem Cestování s diabetem sháním diabetiky, kteří by mi chtěli vyplnit následující krátký dotazník, pomocí kterého budu moci dokončit svoji praktickou část práce.

Odpovědi respondentů

1. Rádi cestujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

2. Jak často cestujete? (myšleno s pobytem mimo bydliště déle než 1 noc)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně1152,38 %52,38 %  
Jednou ročně942,86 %42,86 %  
Jednou týdně14,76 %4,76 %  

Graf

3. Jaká bývá náplň Vašeho cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávací1676,19 %76,19 %  
Odpočinková1152,38 %52,38 %  
Pracovní628,57 %28,57 %  
Sportovně-aktivní314,29 %14,29 %  

Graf

4. Jakým cestám dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V tuzemsku1257,14 %57,14 %  
Do zahraničí942,86 %42,86 %  

Graf

5. Jste při výběru dovolené omezeni svojí nemocí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1676,19 %76,19 %  
ano523,81 %23,81 %  

Graf

6. Existují lokality, kam byste si se svojí nemocí netroufli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1257,14 %57,14 %  
ano942,86 %42,86 %  

Graf

7. Pokud ano, které

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cesty do zahraničí

Egypt, některé Asijské země

mimoevropské země

Rumunsko, Ukrajina

Subsaharská Afrika, konfliktní oblasti typu Gruzie, Saudská Arábie, Afghánistán, Haiti

Thajsko, Indie apod.

třeba Egypt

Země s malými hygienickými poměry

země třetího světa, Ukrajina apod., robinsonády v Chorvatsku apod.

8. Museli jste již někdy při cestě v zahraničí vyhledat lékaře kvůli svému diabetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2095,24 %95,24 %  
ano14,76 %4,76 %  

Graf

9. Pokud ano, jaké jste měli zkušenosti s plněním pojišťovny po návratu do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenosti2095,24 %95,24 %  
Dobré14,76 %4,76 %  

Graf

10. Jste při cestování omezeni kromě diabetu ještě jinou nemocí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %90,48 %  
ano29,52 %9,52 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1361,9 %61,9 %  
Muž838,1 %38,1 %  

Graf

12. Jaký máte typ diabetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. typ1571,43 %71,43 %  
2. typ419,05 %19,05 %  
Jiný29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (89,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poncová, P.CESTOVÁNÍ S DIABETEM (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovani-s-diabetem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.