Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování s nízkými náklady

Cestování s nízkými náklady

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Rieger
Šetření:16. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):22 / 17.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplňte prosím následující dotazník o vašich zkušenostech o cestování.

Odpovědi respondentů

1. Během posledního roku jsem navštívil(a) ... cizích zemí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 nebo 31252,17 %52,17 %  
0 nebo 1834,78 %34,78 %  
4 nebo 528,7 %8,7 %  
víc než 514,35 %4,35 %  

Graf

2. Z tohoto počtu jich ... bylo mimo Evropu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01773,91 %73,91 %  
1 nebo 2626,09 %26,09 %  

Graf

3. Ve srovnání s předešlým rokem jsem cestoval(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně939,13 %39,13 %  
stejně730,43 %30,43 %  
více730,43 %30,43 %  

Graf

4. Cestuji s nízkými náklady.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou1460,87 %60,87 %  
vždy521,74 %21,74 %  
zřídka28,7 %8,7 %  
nikdy14,35 %4,35 %  
jiná odpověď14,35 %4,35 %  

Graf

5. Když cestuji letadlem většinou si kupuji low-cost lety.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, necestuji letadlemotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %56,52 %  
necestuji letadlem834,78 %34,78 %  
ne28,7 %8,7 %  

Graf

6. Používám low-cost lety v ... všech mých cest do zahraničí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
76-100%746,67 %30,43 %  
jiná odpověď320 %13,04 %  
51-75%320 %13,04 %  
25-50%213,33 %8,7 %  

Graf

7. Při hledání letu zkouším vyhledávat odlet z více jak jednoho letiště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy533,33 %21,74 %  
zřídka426,67 %17,39 %  
většinou426,67 %17,39 %  
nikdy213,33 %8,7 %  

Graf

8. Při hledání letu zkouším vyhledávat přílet na více jak jedno letiště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka533,33 %21,74 %  
vždy426,67 %17,39 %  
většinou426,67 %17,39 %  
nikdy213,33 %8,7 %  

Graf

9. Při hledání letu hledám na více než jedné webové stránce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15100 %65,22 %  

Graf

10. Kontroluji ceny letů pravidelně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %39,13 %  
ne640 %26,09 %  

Graf

11. Dostávám nabídky od leteckých společností emailem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %34,78 %  
ne746,67 %30,43 %  

Graf

12. Uvítal bych dostávat informace o levných letech do mnou vybraných destinací nebo ze mnou zadaných letišť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %56,52 %  
ne213,33 %8,7 %  

Graf

13. Informuji své přátele o nabídkách levných letů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy640 %26,09 %  
zřídka533,33 %21,74 %  
většinou320 %13,04 %  
vždy16,67 %4,35 %  

Graf

14. Moji přátelé mě informují o nabídkách levných letů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
ano313,04 %13,04 %  
jiná odpověď14,35 %4,35 %  

Graf

15. Své cesty plánuji před tím, než si koupím jízdenku nebo letenku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1356,52 %56,52 %  
zřídka521,74 %21,74 %  
většinou417,39 %17,39 %  
nikdy14,35 %4,35 %  

Graf

16. Jsem připravený/připravená naplánovat si cestu do destinace, kam jsou zrovna levné letenky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1460,87 %60,87 %  
ne626,09 %26,09 %  
jiná odpověď313,04 %13,04 %  

Graf

17. Jsem student/studentka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

18. Jako student jsem cestoval víc než nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %21,74 %  

Graf

19. Jsem nebo jsem byl/a Erasmus student.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21, nevím, co je Erasmusotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
nevím, co je Erasmus313,04 %13,04 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

20. Jako Erasmus jsem cestoval/a/cestuji více než normálně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %4,35 %  

Graf

21. Můj věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-251773,91 %73,91 %  
0-19313,04 %13,04 %  
26-3028,7 %8,7 %  
více než 3014,35 %4,35 %  

Graf

22. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1982,61 %82,61 %  
muž417,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rieger, J.Cestování s nízkými náklady (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cestovani-s-nizkymi-naklady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.