Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování se zvířaty do zahraničí

Cestování se zvířaty do zahraničí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Moravcová
Šetření:07. 04. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy a tento dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé bakalářské práce. Tento dotazník je pouze na několik minutek a je zcela anonymní.

Děkuji Vám za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Cestujete do států Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8888 %88 %  
ne1212 %12 %  

Graf

2. Kam cestujete nejčastěji v rámci Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2225 %22 %  
Německo1618,18 %16 %  
Itálie1517,05 %15 %  
Rakousko1213,64 %12 %  
Francie89,09 %8 %  
Španělsko77,95 %7 %  
Řecko77,95 %7 %  
Maďarsko11,14 %1 %  

Graf

3. Cestujete do států mimo Evropskou unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5656 %56 %  
ne4444 %44 %  

Graf

4. Kam cestujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chorvatsko3257,14 %32 %  
jiné1628,57 %16 %  
Egypt35,36 %3 %  
Turecko23,57 %2 %  
Tunisko23,57 %2 %  
Černá Hora11,79 %1 %  

Graf

5. Plánujete v budoucnosti jet do zahraničí se zvířetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5858 %58 %  
ano2323 %23 %  
nevím1919 %19 %  

Graf

6. Zajímali jste se o to, zda je povoleno cestování se zvířaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5353 %53 %  
ano4747 %47 %  

Graf

7. Víte, dle jakých předpisů se musíte řídit při cestování se zvířetem do zahraničí a zpět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7272 %72 %  
ano2828 %28 %  

Graf

8. Víte, jaké doklady jsou zapotřebí při vývozu či dovozu zvířat do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6161 %61 %  
ano3939 %39 %  

Graf

9. Víte, kde hledat předpisy týkající se vývozu a dovozu zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5555 %55 %  
ano4545 %45 %  

Graf

10. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let8787 %87 %  
30 - 50 let99 %9 %  
nad 50 let22 %2 %  
do 18 let22 %2 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8989 %89 %  
muž1111 %11 %  

Graf

12. Jaká je vaše profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6868 %68 %  
zaměstnanec2020 %20 %  
osoba samostatně výdělečně činná77 %7 %  
jiná33 %3 %  
důchodce22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Cestujete do států mimo Evropskou unii?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chorvatsko na otázku 4. Kam cestujete nejčastěji?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 4. Kam cestujete nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete do států Evropské unie?

2. Kam cestujete nejčastěji v rámci Evropské unie?

3. Cestujete do států mimo Evropskou unii?

4. Kam cestujete nejčastěji?

5. Plánujete v budoucnosti jet do zahraničí se zvířetem?

6. Zajímali jste se o to, zda je povoleno cestování se zvířaty?

7. Víte, dle jakých předpisů se musíte řídit při cestování se zvířetem do zahraničí a zpět?

8. Víte, jaké doklady jsou zapotřebí při vývozu či dovozu zvířat do zahraničí?

9. Víte, kde hledat předpisy týkající se vývozu a dovozu zvířat?

10. Do které věkové kategorie patříte?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaká je vaše profese?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete do států Evropské unie?

2. Kam cestujete nejčastěji v rámci Evropské unie?

3. Cestujete do států mimo Evropskou unii?

4. Kam cestujete nejčastěji?

5. Plánujete v budoucnosti jet do zahraničí se zvířetem?

6. Zajímali jste se o to, zda je povoleno cestování se zvířaty?

7. Víte, dle jakých předpisů se musíte řídit při cestování se zvířetem do zahraničí a zpět?

8. Víte, jaké doklady jsou zapotřebí při vývozu či dovozu zvířat do zahraničí?

9. Víte, kde hledat předpisy týkající se vývozu a dovozu zvířat?

10. Do které věkové kategorie patříte?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaká je vaše profese?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moravcová, M.Cestování se zvířaty do zahraničí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestovani-se-zviraty-do-zahr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.