Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování zrakově postižených.

Cestování zrakově postižených.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Štrosner
Šetření:07. 03. 2016 - 21. 03. 2016
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento veřejný průzkum je určen pro každého, kdo je ochoten podělit se o svůj názor.

-

Cílem průzkumu je vytvoření hypotézy, co si společnost myslí, tedy co předpokládá či jaký má názor na cestování zrakově hendikepovaných občanů (nevidomých a slabozrakých) v ČR.

-

Cestování se týká převážně v oblasti návštěv památkových objektů (hradů a zámků v České republice).

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6193,85 %93,85 %  
ne46,15 %6,15 %  

Graf

2. Proč si myslíte, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jejich hendikep je překážkou, přesto mohou zažít plnohodnotný zážitek při cestování3659,02 %55,38 %  
jejich hendikep není překážkou při cestování2236,07 %33,85 %  
Chteji/potřebuji cestovat. 11,64 %1,54 %  
kvůli atmosféře11,64 %1,54 %  
Protože jsem sama nevidomá a cestuji.11,64 %1,54 %  

Graf

3. Proč si myslíte, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) necestují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli jejich hendikepu si nemohou plnohodnotně "užít" cestování4100 %6,15 %  

Graf

4. Myslíte si, že existují speciální služby v cestovním ruchu zaměřené na zrakově postižené osoby (slabozrací, nevidomí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4670,77 %70,77 %  
ne1929,23 %29,23 %  

Graf

5. Myslíte si, že existuje hrad či zámek v České republice, který svou prohlídku uzpůsobil zrakově postiženým osobám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4772,31 %72,31 %  
ne1827,69 %27,69 %  

Graf

6. Kolik si myslíte, že těchto hradů či zámků existuje v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-52963,04 %44,62 %  
6-101226,09 %18,46 %  
více jak 1048,7 %6,15 %  
Nevím přesný počet12,17 %1,54 %  

Graf

7. Proč si myslíte, že tyto služby hrad či zámek nenabízí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrakově postižení občas cestují, ale málo, proto hrad či zámek tuto službu nevytváří952,94 %13,85 %  
vytvoření těchto služeb je nákladné pro hrad či zámek847,06 %12,31 %  
Hradu/zámku jsou nevidomí buřt. 15,88 %1,54 %  
Protože si zodpovědní neuvědomují, že i tací lidé navštěvují hrady a zámky!15,88 %1,54 %  
Na žádném zámku jsem se s tím nesetkala.15,88 %1,54 %  
protože si myslí, že zrakově postižení necestují15,88 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

2. Proč si myslíte, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

4. Myslíte si, že existují speciální služby v cestovním ruchu zaměřené na zrakově postižené osoby (slabozrací, nevidomí)?

5. Myslíte si, že existuje hrad či zámek v České republice, který svou prohlídku uzpůsobil zrakově postiženým osobám?

6. Kolik si myslíte, že těchto hradů či zámků existuje v České republice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

2. Proč si myslíte, že zrakově postižení (slabozrací, nevidomí) cestují?

4. Myslíte si, že existují speciální služby v cestovním ruchu zaměřené na zrakově postižené osoby (slabozrací, nevidomí)?

5. Myslíte si, že existuje hrad či zámek v České republice, který svou prohlídku uzpůsobil zrakově postiženým osobám?

6. Kolik si myslíte, že těchto hradů či zámků existuje v České republice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štrosner, L.Cestování zrakově postižených. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://cestovani-zrakove-postizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.