Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury (CA)

Cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury (CA)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bulířová
Šetření:12. 12. 2013 - 10. 01. 2014
Počet respondentů:212
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je vhodný pro všechny. Bude sloužit k mé absolventské práci.

Předem děkuji všem za vyplnění :-D

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15070,42 %70,75 %  
Muž6329,58 %29,72 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let10750,23 %50,47 %  
40 - 49 let4119,25 %19,34 %  
30 - 39 let2210,33 %10,38 %  
0 - 19 let198,92 %8,96 %  
50 - 59 let136,1 %6,13 %  
60 - 69 let73,29 %3,3 %  
70 - 79 let20,94 %0,94 %  
80 a více20,94 %0,94 %  

Graf

3. Spatřujete nějaké rozdíly mezi cestovní kanceláří (CK) a cestovní agenturou (CA)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11353,05 %53,3 %  
ano10046,95 %47,17 %  

Graf

4. Pokud nějaké rozdíly spatřujete, napište prosím jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

--

agentura má větší výběr samozřejmě

agentura nabízí zájezdy cestovních kanceláří, je to prostředník...

Agentura pouze zprostředkovává zájezdy.

agentura zprostředkovává

agentura zprostředkovává zájezdy cestovním kancelářím, sama je nepořádá

CA - jen prodejce, CK - pořadatel

CA - prodává zájezdy cestovních kanceláří

CA je jen prodejce zajezdu, ktere vytvorila CK

CA je pouze prodejcem zájezdu

CA je pouze zprostředkovatel

CA je pouze zprostředkovatel a nenese zodpovědnost za plnění, nemá povinnost pojištění proti úpadku tak jako CK

CA jsou zprostředkovatelé. CK pořádají zájezdy a jsou pojištěni.

CA má širší nabídku zájezdů na jednu destinaci, protože prodává od více CK

CA může zprostředkovat zájezdy od různých CK.

ca nemá svoje vlastní zájezdy

CA nemůže nabízet vlastní zájezdy, pouze jednodenní CK musí mít pojištění proti úpadku

CA nemůže prodávat své zájezdy, zprostředkovává pouze prodej služeb CK

CA nesmí prodávat vlastní pakety, CK ano

CA pouze zprostředkovatel - neutváří produkty (pouze produkty nepřesahující 24 hodin), nabízejí produkty od více CK, smluvní cena za zprostředkování CK vytváří produkty CR

CA pouze zprostředkovává zájezdy cestovních kanceláří, tudíž za ně v konečném důsledku nenese zodpovědnost. CA má pouze ohlašovací živnost, tzn. není potřeba jakékoli kvalifikace k jejímu provozování, na rozdíl od CK.

CA prodává zájezdy cestovních kanceláří, je zprostředkovatel. CK prodává své zájezdy.

CA prodává zájezdy více CK. Rozdílů je mnoho.

CA přeprodává zájezdy jiných CK, sama je nepořádá.

CA si vybírají zájezdy ok CK. CK je mohou i sjednávat

ca sprostretkovatel, ck vyrábí zájezdy

CA větší výběr než CK

CA zájezdy pouze zprostředkovává CK, nemá své vlastní zájezdy.

CA zájezdy zprostředkuje a CK prodává vlastní zájezdy.

CA zprostředkovává i jiné zájezdy od ostatních CK a CA

Cena

cestovní agentura je živnost volná a většinou sjednává zájezdy od CK. Cestovní kancelář je živnost koncesovaná a může nabízet nové zájezdy

Cestovní agentura pouze prodává zájezdy jiných CK

cestovní agentura pouze zprostředkovává zájezdy cestovních kanceláří

cestovní agentura soustřeďuje nabídky z více cestovních kanceláří

Cestovní agentura zpravidla nevymýšlí vlastní zájezdy, má pouze smlouvy s poskytovatelem. Cestovní kancelář musí vše vymýšlet a organizovat sama.

cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdů CK

Cestovní agentury zprostředkovává prodej zájezdů jednotlivych CK tudíž, je lepší projít CA nabídky, je to rychlejší a pohodlnější než chodit do každé CK zvlášť

Cestovní agentury zprostředkovávají prodejei cestovních kanceláří, mají jiné kompetence

Cestovni kancelar zjezdy porada, CA pouze prodava zajezdy jinych CK

cestovní kancelář může organizovat zájezdy, agentura je může maximálně prodávat (už organizované CK)

cestovní kancelář může vytvářet a prodávat své vlastní zájezdy, ale cestovní agentura smí pouze zájezdy zprostředkovávat.

Cestovní kanceláře prodávají zájezdy jako balík služeb, který sami sestavili. Zatím co CA jsou pouhými sprostředkovateli zájezdů od CK.

ck - musí mít pojištění proti upadku a porada vlastni zajezdy ca - je zprostredkovatelem zajezdu

CK - pořadatel zájezdu, CA - pouhý prodejce.

Ck - vytváří zájezdy i prodává, CA - je oprávněná pouze zájezdy prodávat

CK je pojištěná, CA není.

CK má licenci na pořádání zájezdů, CA pouze zprostředkovává

CK musí být pojištěná a může vytvářet zájezdy, CA pouze prodává zájezdy jiných CK

CK musí být pojištěna proti úpadku

CK musí mít koncesi, pojištění a prodává vlastní zájezdy (případně některé od jiných CK), CA nemusí mít pojištění a může zprostředkovávat pouze některou část zájezdu (pouze dopravu, pouze ubytování atd.) nebo nabízí celé zájezdy jiných CK

CK může tvořit své vlastní zájezdy ve smyslu zakonné definice.

CK může vytvářet zájezdy, což CA nemůže

CK narozdíl od CA zájezdy nejen prodává, ale může je i organizovat.

CK prodává jí vytvořené zájezdy, CA je jenom prodejce zájezdů od CK

CK prodává své zájezdy a CA je prostředníkem

CK přímo pořádá, uskutečňuje zájezdy. CA je jen prodává, je to mezičlánek mezi klientem a CK.

CK připravuje zájezdy a může prodávat prostřednictvím CA.

CK sama vyrábí jednotlivé zájezdy a pak je prodává, CA je pouze prodává, nevyrábí je

Ck si porada tajezdy sama, ca je pouze preprodejce ck

CK si tvoří svoje zájezdy a prodává je a CA prodává zájezdy ostatních CK a platí jim za to provizi

CK tvoří zájezdy, CA je jen prodejcem zájezdů CK je koncesovaná živnost

CK vymýšlí a prodává jako produkt zájezdy CA kupuje od CK zájezdy a prodává je.

CK vytváří a vymýšlí zájezdy, animační programy atd. CA je prodává, pokud je to IATA akreditovaná CA, může prodávat i letecky.

CK vytváří vlastní zájezdy, zatímco CA je zprostředkovatel zájezdů všech CK

CK vytváří zájezdy a prodává je, CA je pouze zprostředkovává prodej. CK poskytuje přesnější informace, musí být pojištěna proti úpadku.

CK zájezd organizuje CA může jen prodávat (resp. nesmí poskytovat kombinace služeb)

CK zájezdy organizuje, CA distribuuje zájezdy organizované CK

CK zájezdy organizuje, CA pouze prodává

ck zajezdy porada, ca pouze prodava

CK zájezdy tvoří i prodává CA proádvá zájezdy CK za provizi

kanceláře mají větší nabídku, větší rozsah služeb

koncese, pojištění proti úpadku

lepší poradenství,více moznosti v CA

mám s jednou špatnou zkušenost ...nápravu zajistila až příslušná ck

Nemam k CA duveru

Neprodávají své vlastní zájezdy

nevim co je cestovní agentura

Počet zajištěných služeb

pojištění proti úpadku

Prvním rozdílem je v druhu živnosti, k Cj je třeba živnost koncesovaná. CA spíše zájezdy prodává,nevytváří, je tedy prostředníkem mezi CK a konečným spotřebitelem.

Rozdíl mezi nimi jsem kdysi četla, ale už si nepamatuju :))

rozdíl v založení CK a CA CA si může založit kdokoli, na CK speciální podmínky

u CA je větší výběr zájezdů a různé bonusy k zájezdum

Zjednodušeně: CK je organizátor zájezdů. CA jen zprostředkovatel a prodejce zájezdů organizovaných CK

zprostředkování vs. tvorba produktů

5. Dovolenou v České republice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si zajišťuji sám20093,9 %94,34 %  
využívám služeb CK nebo CA136,1 %6,13 %  

Graf

6. Dovolenou v zahraničí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám služeb CK nebo CA14166,2 %66,51 %  
si zajišťuji sám7233,8 %33,96 %  

Graf

7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám možnost koupě na pobočkách CK a CA9343,66 %43,87 %  
nakupuji přes Internet případně vyřizuji objednávku po telefonu6229,11 %29,25 %  
dovolenou si organizuji sám5827,23 %27,36 %  

Graf

8. Zájezdy kupuji od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkých CK a CA (stabilní postavení na trhu, známé jméno, početná klientela)10951,17 %51,42 %  
dovolenou si organizuji sám6128,64 %28,77 %  
malých „ověřených“ CK a CA (mají svou tradici)4320,19 %20,28 %  

Graf

9. Ověřujete si, zda CK má sjednané pojištění záruk pro případ úpadku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14467,61 %67,92 %  
ne6932,39 %32,55 %  

Graf

10. Vyjmenujte 5 CK a CA, které Vás napadnou v prvním okamžiku:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

..

...

...

...

...

...

...

...

...

....

ADA TOUR, INVIA, ČEDOK, M TOUR, FISCHER

Airstop.cz, last.cz, firotour.cz, cedok.cz, fisher.cz (s Fisherem uz NIKDY!)

Alex, Alexandria, Fischer, Firo, Exim

Alex, Marted, Nikolas Tour, Čedok, Blue Style

Alexandria, Blue Bell, Čedok, Neckermann, Exim

Alexandria, Čedok, FIro, Exim, Alex

ALEXANDRIA, Čedok, Fischer,

Alexandria, Čedok, Fischer, Eximtours, Neckermann

Alexandria, Exim, Invia, Viamare, Fischer

Alexandria, eximtours, fisher

Alexandria, Fischer, Čedok, Exim,

alexandria, fischer, Čedok, invia, firo

Alexandria, Invia, New Travel, Fischer, Balkantravel

Alexandria, Travel, Dantour, Čedok, Fischer

Alexandrie, Čedok, Tipa Tour, Student Agency, Voma

Alexandrie, Čedok, Union Tour, Exim tour, Fischer

Alpina CK Periscope Kudrna Adventura Poznání

BK Tour, Firo Tour, Alexandria, Slantour, Student Agency

Blue Style, Čedok, Invia, Alexandria, EximTours

Blue style, firo tour, čedok, nev-dama, alexandria

Blue style,fischer, dále nevím :/

Bluestyle, Fisher, Čedok, Rueffa Reissen, Exim Tours

byvam v zahranici,nepoznam menà

CA - Novasol, Interhome, Casamundo, Avander, Dansommer CK - Permon, Periscope, Alexandria, Fischer, Čedok

CA Pohoda CK Fischer, Čedok, Blue Style, NevDama

Cedok

cedok, cebus, invia, firotour, exim tours

Cedok, exim tours, firo tour, blue style, fisher

cedok, eximtours, firotour, CKVT, invia

Cedok, Nev Dama, Skol, Fischer, BK tours

CK - Dezka, Exim tours, Jatour, Fisher, Čedok CA - kupalet.cz, nacesty.cz...

CK - EXIM TOURS , Blue style, Alexandrie, Fischer, FIRO Tour, Čedok CA - e Travel, Inwia

CK - Firotour, Exim tours, Bluestyle, Alexandria, Ciao

ck alex, ck fischer, cedok, ck blue style, ck world travel

ck Alex, invia, Viamare, etravel

CK Blue style, CK Exim tours, CK Firo tour

ck caravan,fischer,alexandrie,litour

CK Čedok, CK MAYER & CROCUS, Exim Tours, Firo Tour, CA Invia

CK Fischer, CK Blue Style, CK Čedok, CK , CK Exim Tours, CK Neckermann

CK Fischer, Exim Tours, Firo Tour, Student Agency‎, Blue Style.

CK Fischer, FIRO-tour, EXIM tours, CK Alexandria, Čedok

CK Fischer, Periscope Scandinavia, Alpina, Voma, Firo-tour

CK Foltýnová, Sunny, Eximtours,..

CK ždár, exim tours, fisher, firo tour, CK nomád

CK- Čedok, nev-dama, fischer, firo tour, exim tours, greece tours... CA-Invia, myway, zajezdy, last

CK: čedok, exim tours, fisher, invia, blue style

CK: Čedok, Fischer, Exim tours, Vítkovice tours, Firo tour CA: New Travel, RS Travel, Invia, Tip Tour,

Cyklotur, Víkend, Poznání, Alpina, Nomád

Čedok Firo Tour Blue styl Fischer Neckermann

čedok fišer exim vítkovice kovotour

Čedok, Blue Style, Alexandria, Kovotour, Thomas Cook

Čedok, Blue Style, Exim tours, Kalousek, Firo Tour

Čedok, České kormidlo, Invia, Bonton, Fischer

Čedok, Exim tour, Invia, CK Oceán, CK Kudrna

Čedok, exim tours, alexandria, neckermann, blue style

Čedok, Exim tours, Blue Style, Fisher, Victoria

Čedok, Exim tours, Invia, Ca Monty, Fischer

Čedok, Exim Tours, Radynacestu.cz, Blue Style, FISCHER

Čedok, exim, Fisher

Čedok, Eximtour, Sunnyday

Čedok, EXIMtours, Alexandria, Neckermann, Fisher

Čedok, Firo tour, Eximtours, Alexandria, Invia

Čedok, Firo Tour, Eximtours, Invia,

čedok, firo tour, fischer, student agency, exim tours

ČEDOK, FIRO, GREECE TOUR, INVIA?, FISCHER

Čedok, Firo, Invia, Fischer, Student Agency

Čedok, Fisher, Alexandrie, a CA Invia

čedok, fisher, blue style, invia, dovolena.cz

čedok, fisher, dan tour,

Čedok, Fisher, Sunny days, Appolon, alexandria

Čedok, Fischer

Čedok, Fischer

Čedok, Fischer

Čedok, Fischer

Čedok, Fischer

Čedok, Fischer, alexandria, exim, firo

Čedok, Fischer, Canaria Travel, Invia, Adventura

Čedok, Fischer, Exim Tours, Firo Tour, FIRO-Tour

ČEDOK, FISCHER, EXIM TOURS, FIRO TOUR, invia.cz,

Čedok, Fischer, Exim, Firo, Alexandria

Čedok, FISCHER, EXIMTours, firotour, ALEXANDRIA

čedok, fischer, kovotur, exim, firo

Čedok, Fischer, Rudolf reisen

Čedok, Fišer

Čedok, Fišer, víc si nevzpomínám

Čedok, Ive-RIa Tour, Student Agency, Dezka

Čedok, New Dama, Exim Tours, Fischer, Skol

Čedok, Skol, NEV-DAMA, INTERHOME, Fischer

Čedok, víc mě fakt nenapadne :-)

čedok, Voma, Tipa tour, Exim tours, Alexandria, Kudrna

ČEDOK,Fisher, Bluestyle, Exim Tours, Firo tour

Čekok, Fischer, FiroTour, Exim, Alexandria

EUROMEDIA GROUP,ČEDOK,FISHER REISEN,NEPTUN,SIAM TRAVEL

exim firo orex čambitour čedok

exim tour,firo tour,čedok,alexandria,blue style

exim tours čedok alexandria

exim tours, cestuj.cz, invia, dovolena.cz, mile

Exim tours, čedok, Fisher

Exim tours, Firo tours, čedok, bluestyle invia, dovolena.cz, cestuj.cz

Exim Tours, Fisher,

Exim Tours, Fisher, Firo Tour, Blue Style, Čedok

Exim tours, Fischer, Čedok, Neckerman, Eso

Exim Tours, Fischer, Student agency, Invia, New Travel

Exim Tours, Geops, Adventura, FiroTour, Alexandria

Exim tours, Invia, Fisher, Neckermann, Student agency

Exim Tours,firotour,Čedok,Fisher,

exim, alexandria, čedok, firo, fisher

Exim, Alexandria, Fischer, Haptour

Exim, Firo Tour, Čedok, Adventura, Kudrna

Exim, Firo, Čedok, Fischer, Vítkovice Tours

eximtours, alexandria, livingstone, fisher, NaCesty

Eximtours, blue style, kudrna, valaška, invia

EXIMtours, Fischer, ABC Tours, Ko-Tour, Blue Style

EximTours, Fischer, Blue Style, Alexandria, Invia, Viamare

firo

Firo tour fisher Exim tours

firo tour exim tour

Firo tour, Alexandrie, Čedok, Exim tours, Kovotour plus

Firo tour, Čedok, Blue style

Firo tour, Čedok,Campana tour, Travel agency, Bulgaria tour

firo tour, fischer, čedok, blue style, exim

Firo tour, Fischer, Mipro, Alexandria, Blue Style

Fisher Alexandria Čedok VITATOUR SLANÝ CK SLAN TOUR

Fisher dále nevím, neorientuju se v tom

fisher, a dále nevím..

Fisher, Alexandria, Invia, Slunce a sníh, Čedok

Fisher, Blue style, Mediteran,

fisher, čedok, blue style, neckerman, sluníčko

fisher, čedok, firo tour, exim tours, student agency

fisher, invia, vitkovice tours,

Fisher, katja - tour, Čedok, Invia, Firo - tour

Fisher, sunny days

Fisher, Voma, EximTours, CK VSPJ, M Tour

Fisher, Voma, VSPJ, Zájezdy.cz, dovolena.cz

Fischer

Fischer

Fischer ?,CK Tour ?, Globus?, At.. Adria? Exim ?

Fischer, Ada tour, firo tour, globus, blue style

Fischer, Alexandria, Čedok, Exim, Student Agency

Fischer, Alexandria, New Travel, Exim Tours, Čedok

Fischer, Blue Style, Globe Tour, Firo Tour,

Fischer, Blue Style, Invia,

fischer, blue style, kovo tour, alexandria, čedok

fischer, Čedok

Fischer, Čedok, Melissa Travel, Invia

Fischer, čedok, Blue style, Firo-tour, Exim tours

Fischer, Čedok, Exim tours

Fischer, Čedok, Exim, Aexandria, Greece Tour

Fischer, Čedok, FIRO, NevDama, NaCesty

Fischer, Čedok, Livingstone, Exim Tours, Invia

fischer, čedok, nev dama, firo-tour, alexandria, adventura

Fischer, Čedok, Sunny day, Exim tours

Fischer, Exim Tours, Alexandria, Vítkovice Tours, Student Agency

Fischer, Exim, Firo, Alexandria, Čedok

Fischer, EXIMtours, Čedok, Firo tour, Victoria

Fischer, Firo tour, Invia, Čedok, Exim tours, Neckerman, zajezdy.cz, sdovolena.cz

Fischer, Invia, ostatní by mi trvaly více než 5 sekund

Fischer, Neckermann, Firo, Alexandria, Čedok

Fischer, Nev Damn, Atlantika

Fischer, Victoria, Vítkovice, Čedok

Fischer,Blue style,Čedok,Firo tour,Exim tours

Fischer,Čedok,Blue Style,Exim,Firo

Fišer, Čebus...a dál si nevzpomenu :))

HAPTOUR ALEXANDRIA ČEDOK CAT TOUR FISCHER

haptour, 101 zemek, cedok, firo, fischer

Haptour, Alexandria, Cat tour, Čedok, Exim tour.

haptour, alexandria, cedok, fisher

Haptour, Cattour, Alexandria, Invia, Čedok

Haptour, Čedok, Alexandria, Fischer

Haptour, Čedok, Fischer

Haptour, Čedok, Fischer

Haptour, Fischer, Čedok

Haptour, Zemek, Karavan, Canpania, Fischer

HRG Czech Republic, Exim Tours, Čedok, Alexandria, Student Agency

Inivia Čedok Tipatour

Intact, Čedok, Alexandria, Fischer, Růžový panter

invia, blue style, Čedok, alexandria, exim

invia, cedok,

Invia, Čedok, Fischer

Invia, exim tours, firo tour, bluestyle,

invia, fisher, cedok, eso, exim

Invia, Fisher, Grand Canaria, Cool Agent

Invia, Fischer, firotour, Eximtour, cedok

Invia, Zájezdy, Čedok, BlueStyle, NewDama

Invia, Zájezdy.cz, Fisher, Čedok, Bulgariatour,

Invina, Travel Agency, Fischer, Eximtours, Blue-Style.

Neckermann DE (nikoliv CZ), Firo, Exim

Neckermann, Fischer, ČEDOK, Invia, 5nevím

nevim

nevím

nevim, nepotrebuju je

neznam zadnou

nic

ScubaTour,Fischer,Cedok,

Schauisland Reisen, Neckermann, Firo tour, Exim tours, Čedok

student agency

student agencys, čedok, fischer, blue style

SunnyDays, Neckerman, Čedok, CK Lenka, CK Kontakt

Travel 2002, Čedok, Eximtours, CK Servis, Dovolena.cz, INVIA

vicktoria, dezka, ck vitkovice, ck tour, fischer

vím já?

zájezd, dovolená, zahraničí, CK VOMA, praxe

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Dovolenou v zahraničí

 • odpověď si zajišťuji sám:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolenou si organizuji sám na otázku 8. Zájezdy kupuji od:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolenou si organizuji sám na otázku 7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

 • odpověď dovolenou si organizuji sám:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolenou si organizuji sám na otázku 8. Zájezdy kupuji od:

8. Zájezdy kupuji od:

 • odpověď dovolenou si organizuji sám:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolenou si organizuji sám na otázku 7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Spatřujete nějaké rozdíly mezi cestovní kanceláří (CK) a cestovní agenturou (CA)?

5. Dovolenou v České republice

6. Dovolenou v zahraničí

7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

8. Zájezdy kupuji od:

9. Ověřujete si, zda CK má sjednané pojištění záruk pro případ úpadku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Spatřujete nějaké rozdíly mezi cestovní kanceláří (CK) a cestovní agenturou (CA)?

5. Dovolenou v České republice

6. Dovolenou v zahraničí

7. Pokud objednávám zájezd u CK a CA

8. Zájezdy kupuji od:

9. Ověřujete si, zda CK má sjednané pojištění záruk pro případ úpadku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bulířová, T.Cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury (CA) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cestovni-kancelare-ck-a-cest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.