Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch a výběr dovolené

Cestovní ruch a výběr dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Naďa Prechová
Šetření:21. 09. 2014 - 20. 10. 2014
Počet respondentů:264
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, jehož výsledky využiji ve své diplomové práci.

 

Otázky se týkají marketingového výzkumu kupního chování spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu.


Děkuji za Váš čas a za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak často jezdíte na dovolenou/zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1x za rokotázka č. 2, Cestuji 2x za rokotázka č. 2, Cestuji 3x za rokotázka č. 2, Cestuji 4x za rokotázka č. 2, Cestuji více než 4x za rokotázka č. 2, Necestujiotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za rok12547,35 %47,35 %  
Cestuji 2x za rok7528,41 %28,41 %  
Cestuji 3x za rok2710,23 %10,23 %  
Cestuji více než 4x za rok217,95 %7,95 %  
Necestuji83,03 %3,03 %  
Cestuji 4x za rok83,03 %3,03 %  

Graf

2. Jakým způsobem si zajišťujete dovolenou/zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci - střídavě využívám oba způsoby (v závislosti na okolnostech – typu dovolené, destinaci apod.)13452,34 %50,76 %  
Organizuji si dovolenou sám7428,91 %28,03 %  
Využívám výhradně služeb CK/CA4818,75 %18,18 %  

Graf

3. Znáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13954,3 %52,65 %  
Ne11143,36 %42,05 %  
Agentura je pouze prostředník, přeprodává služby jiných.10,39 %0,38 %  
agentura je většinou pouhý zprostředkovatel 10,39 %0,38 %  
jedna je zprostředkovatelem10,39 %0,38 %  
ck je promární poskytovatel a tvůrce tuistických nabídek, CA přeprodává nabídky CK 10,39 %0,38 %  
CA je pouze zprostředkovatelem. Neprodává vlastní zájezdy, ale zájezdy CK.10,39 %0,38 %  
Agentura nabízí zájezdy mnoha kanceláří10,39 %0,38 %  
CK zájezdy organizuje, CA pouze přeporodává10,39 %0,38 %  
CK zájezd skutečně zajišťuje, organizuje s pomocí svých zdrojů, zaměstnanců (např. vlastních průvodců) apod., zatímco CA pouze přeprodává zájezdy zajištěné jinými CK10,39 %0,38 %  
cest kancel nabízí přímé zájezdy, cest ag zprostředkovává zájezdy cest kanceláří10,39 %0,38 %  
Agentura je zprostředkoval mezi klientem a cestovní kanceláří10,39 %0,38 %  
agentura zprostředkovává zájezdy různých kanceláří10,39 %0,38 %  
agentůra přeprodává zájezdy 10,39 %0,38 %  
Cestovní kancelář sama o sobě pořádá zájezdy, agentura je pouze zprostředkovává10,39 %0,38 %  
cestovní kancelář nese zodpovědnost za zájezd. 10,39 %0,38 %  
je mi to jedno, epotřebuji ani jednu10,39 %0,38 %  
CA přeprodává zájezdy CK10,39 %0,38 %  
CA zprostřdkovává zájezdy od většího počtu CK10,39 %0,38 %  
cestovní agentura nenabízí vlastní zájezdy, ale pouze zprostředkovává zájezdy od jiných cestovních kanceláří10,39 %0,38 %  
CA přeprodává zájezdy, CK pořádá zájezdy10,39 %0,38 %  
CK může vytvářet/organizovat zájezdy, CA je může jen prodávat10,39 %0,38 %  
pojištění10,39 %0,38 %  
kanc.-jedna firma, agentura - více firem10,39 %0,38 %  
Agentura porovnává nabídky kanceláří a ty předkládá zájemci10,39 %0,38 %  
CK vytváří zájezdy a zároveň je prodává a CA je pouze prodává.10,39 %0,38 %  
cestovní agentura poskytuje zájezdy cestovních kanceláří10,39 %0,38 %  
CK - organizuje, zprostředkuje zájezd, CA - odkupuje zájezdy od CK10,39 %0,38 %  
Cestovní agentury pouze zprostředkovávají zájezdy různých CK10,39 %0,38 %  
cestovní kancelář organizuje zájezd, cestovní agentura jej pouze přeprodává, ale neorganizuje10,39 %0,38 %  
cestovní kancelář prodává a nabízí své zajezdy,CA je provizním prodejcem CK a své vlastní zájezdy nemá10,39 %0,38 %  
CK musí být ze zákona pojištěná, může vytvářet zájezd, CA pouze prodává jednotlivé služby, zájezdy vytvořené cestovními kancelářemi10,39 %0,38 %  
Agentura - zprostředkovatel více CK10,39 %0,38 %  
CA spolupracuje s více CK10,39 %0,38 %  
CK zprostředkovává zájezd; CA nabízí zájezdy CK10,39 %0,38 %  
CK prodává vlastní produkt10,39 %0,38 %  
CA poskytuje pouze jednotlivé služby CR, nikoliv zájezdy, ty zprostředkovává10,39 %0,38 %  
CK organizuje, CA přeprodává10,39 %0,38 %  
CK vytváří a prodává zájezdy a musí být pojištěná proti úpadku, CA může zájezdy pouze prodávat nikoliv vytvářet a nemusí být pojištěná proti úpadku10,39 %0,38 %  
kanc.přímo pořádá zájezd, agentura je jen prodejce zájezdu10,39 %0,38 %  
vlastní organizace zájezdů X přeprodej10,39 %0,38 %  
agentura je pouze zprostředkovatel10,39 %0,38 %  
agentura nesmí pořádat zájezdy10,39 %0,38 %  
agentura zprostředkovává prodej produktů některých CK10,39 %0,38 %  
Agentura je pouze prostředník, ale nejsem si tím jistá...10,39 %0,38 %  
CA nemůže sama pořádat zájezdy10,39 %0,38 %  
cestovní kancelář nabízí dovolenou od různých cestovních agentur10,39 %0,38 %  
CK zájezd přímo pořádá, CA je prodejce zájezdů pořádaných jinými CK10,39 %0,38 %  

Graf

4. S kým jezdíte nejčastěji na dovolenou/zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/partnerkou11645,31 %43,94 %  
S rodinou8432,81 %31,82 %  
S přáteli4216,41 %15,91 %  
Sám/sama93,52 %3,41 %  
Pouze s dětmi51,95 %1,89 %  

Graf

5. Kdo nejčastěji vybírá dovolenou/zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/sama10741,8 %40,53 %  
Společně s rodinou10340,23 %39,02 %  
Přítel/přítelkyně249,38 %9,09 %  
Rodiče135,08 %4,92 %  
Manžel/manželka93,52 %3,41 %  

Graf

6. Kam jezdíte na dovolenou/zájezd převážně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropa18672,66 %70,45 %  
Česká republika4316,8 %16,29 %  
Afrika41,56 %1,52 %  
Jižní Amerika20,78 %0,76 %  
Asie20,78 %0,76 %  
ČR + Evropa10,39 %0,38 %  
střídáme kontinenty10,39 %0,38 %  
Tunis, Egypt10,39 %0,38 %  
Evropa, Afrika, Asie a ČR10,39 %0,38 %  
pravidelně střídáme evropa, asie, afrika10,39 %0,38 %  
Indický oceán10,39 %0,38 %  
pouze Francie10,39 %0,38 %  
Evropa, Blízký východ, Východní evropa10,39 %0,38 %  
Celý svět10,39 %0,38 %  
chorvatsko10,39 %0,38 %  
celý svět, nedá se přesněji definovat10,39 %0,38 %  
různé10,39 %0,38 %  
mimo Evropu10,39 %0,38 %  
ČR a Evropa, na rok 2016 plánujeme Thajsko na vlastní pěst10,39 %0,38 %  
různě po celém světě10,39 %0,38 %  
střídáme - jednou v roce Česká nebo Slovenská republika a jednou v roce různě po světě10,39 %0,38 %  
Severní Afrika10,39 %0,38 %  
zahraničí - střídavě Evropa a jiné destinace10,39 %0,38 %  
nemohu jednoznačně odpovědět10,39 %0,38 %  

Graf

7. Na jak dlouhou dovolenou/zájezd jezdíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týden11544,92 %43,56 %  
Deset dní4818,75 %18,18 %  
3-5 dní3312,89 %12,5 %  
12 dní3212,5 %12,12 %  
Dva až tři týdny259,77 %9,47 %  
Měsíc31,17 %1,14 %  

Graf

8. Jaký typ dovolené/zájezdu volíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci9838,28 %37,12 %  
Pobytový u moře9537,11 %35,98 %  
Poznávací5621,88 %21,21 %  
Zimní dovolená na horách72,73 %2,65 %  

Graf

9. Jaký je nejčastější náplň, cíl, smysl dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relaxace13151,17 %49,62 %  
Poznávání nových míst10239,84 %38,64 %  
Sport72,73 %2,65 %  
Návštěva známých/příbuzných41,56 %1,52 %  
relaxace + pozbávání nových míst10,39 %0,38 %  
relaxace, poznavani10,39 %0,38 %  
Poznávání nových míst i relaxace a návštěvy.10,39 %0,38 %  
miluji Francii10,39 %0,38 %  
Zábava a Poznání nových míst10,39 %0,38 %  
někdy relaxace, někdy poznávání nových míst, někdy sport...vyváženě10,39 %0,38 %  
relax, sport, nová místa, je toho víc :)10,39 %0,38 %  
relaxace, poznání nových míst, prestižní důvody10,39 %0,38 %  
čas strávený společně s přáteli s podobnými zájmy10,39 %0,38 %  
cesta10,39 %0,38 %  
Relaxace, turistika, cykloturistika10,39 %0,38 %  
Relaxace současně s poznáváním nových míst10,39 %0,38 %  

Graf

10. Uveďte tři pro Vás nejznámější CK/CA

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čedok 51,96 %1,89 %  
Exim Tours, Čedok, Fischer41,57 %1,52 %  
Čedok, Exim, Firo20,78 %0,76 %  
Čedok, Fischer, Exim tours20,78 %0,76 %  
EximTours, Fisher, Čedok20,78 %0,76 %  
Blue Style, Fischer, Čedok20,78 %0,76 %  
Čedok, Exim Tours, Fischer20,78 %0,76 %  
CK-Nikolas Tours, Vítkovice Tours, Čedok. CA-Student Agency10,39 %0,38 %  
Čedok, aa,aa10,39 %0,38 %  
Invia, Mundo, Fischer10,39 %0,38 %  
ostatní odpovědi victoria,adrialand,fischer
čedok, alexandria
Alexadria, Danitour, Blue Star
Čedok, Vsacan Tour, Fisher
Invia, Axia, Teptour
CA - Invia, CK - Eximtur, Firotour
Fischer
Exim tour, čedok, Alexandria
invia, fischer, adrialand
zájezdy.cz, Čedok, Fisher
Fišer, Čedok
Fischer, Alexandria, Invia
fisher, ?
Invia, Azur Reizen, Blue Style
Čedok,Firo,Exim tour
exim, Firo tour, cedok
Fischer, Firo tour, Cedok
čedok, Fisher, Pradok
Exim tour, Alexandria, Čedok
Čedok, Fišer, Student Agency
Fisher, Exim, Vitkovice
Invia, Studentagency, Carabus
Fischer, Student Agency, Alexandria
Bubo, Adrentour, Rokosport, Satur
Exim, Fischer, Blue Style
Čedou, Tui, Thomas Cook
Fifo, Hydrotour, Fisher
cedok fisher ideal tour
Čedok, Student Agency,
Periscope, Nomád, Carabus
Alex, Alexandria, Čedok
Čedok, Exim tours, Brenna
Alexandria
Čedok, Fisher, CK Alex
Alpina, Invia, Čedok
Fisher, Čedok, Exim Tours
Kudrna, CK Turistika a Hory, S. E. N.
CK Fischer, Firo Tour, Invia
Čedok, CKM, Fischer.
exim tours, cedok, fischer
Fischer, Čedok, Invia-CA
Exim tour, Firo tour, Eso travel
Čedok, Alex, Blue Style
Exim, Čedok, Fisher
Fischer, Exim tours, Blue Style
neznám
Invia, Student Agency, Firo Tour
Hellas, Bonton, Vítkovice tour
exim tours, blue style, fischer
Victoria, CK Sunnydays, dál nevím
Alexandrie, Čedok, Travel servis
Blue Style, Fischer, Canaria Travel
Invia , Čedok , Fisher
Pelikán
Fischer, ČEDOK, Neckermann
Exim Tour, CK Fischer, Student Agency
CK Fischer, Čedok, Intertrans
Čedok, Fisher, Alexandria
Čedok, Invia, Fischer
firo tour, alexandria, čedok
fischer,cedok,azur reisen
Čedok, VítkoviceTour, CK Borisová
Kudrna, Nomád, Čedok
čedok, fisher, eso travel, invia
Invia, Fischer, Pantour
Fischer, Blue style, čedok
Čedok, Autoturist, Blue Sky Travel,
Čedok,Fischer,Invia
Čedok, Alex, Fischer
FIRO, INVIA, TRAVEL
asi Čedok, pokud existuje, pak s emi možná něco vybaví jako Exim, Brenna-tu vlastní kamarádka, ale fakt nevím
Čedok, BonTon, Invia
Alexandria, Fischer
Blue style, Fischer, Cedok
INVIA, ČEDOK, ALEXANDRIA
Čedok, Invia, Nevdamma
Blue Style, Exim tour,
Fischer, Invia, Daen Tukan
cedok, invia, firo tour
fischer, kovotour, firo tour
xx moc neznám, nevyužívám
Invia
Exim Tours, Fisher, Viamare
CK Fischer, ČEDOK, Blue Style
EximTours, Čedok, Fisher
Alex, Firo, Exim
Čedok, Firo Tour, Exim Tours
Tomi,vitkovice,hellas
Blue Style, Exim tours, Čedok
ČeDoK, Fischer, Invia
Invia, Blue-styl, Fisher
Exim tours, Fisher, Invia
Exim Tours, Tui, Neckermann
Čedok, Student agency, Invia
fischer, bktour,chatar
Čedok, Alexandria, Fisher
Invia, Student agency, Čedok
Čedok, Zabloudil, Student Agency
Student Agency, Invia a Fisher
čedok, exim a fischer
Exim Tours, Fischer, Alexandria
Neznám žádné, necestuji přes CK/CA
seneca. satur. bubo
čedok, fisher, další nevím, nevyužívám předražených a nekvalitních slučeb CK/CA
čedok, CK českých drah, CK kudrna
Čedok, Firo tour, Exim tour
Fisher, Alexandria, BlueStyle
Travel Service, CK Alexandria, Ars Viva
ČEDOK, EXIM TOURS, ALEXANDRIA
Kalousek, čedok
invia, exim tour, čedok
Cedok, fisher, invia
invia, student agency, cedok
Exim Tours, Alexandria, Fischer
Schauinslandreisen, Fischer, Čedok
Mellisa travel, cedok, firo
Čedok, Fischer, Alexandria
čedok, fisher, kiwi
Fischer, Firo tour, Čedok
fischer. blue style. invia. billa
Fischer, CK Maritn Tour, ČEDOK
Čedok, firo
Fischer, Blue Style, Neckermann
Čedok, Exim, Fischer
ABC tour, Exim tours, Fischer
Čedok, Fischer, České Kormidlo
Nevím, fisher? Víc nevymyslím :D
Čedok, Fischer, Blue-style
Znám jen Čedok.
Blue Style, Cedok, Exim Tours
Kompas tour, Standa, Fišer
Fisher Čedok Exim tours
Fischer, Exim, Alpin tour
exim tour, čedok, blue sky
exim tour, firo tour, invia
Exim tour, Firo tour, ČEDOK
Fischer, Exim tour, Invia
Exim tours, fisher, blue style
Fisher, Exim, Firo
čedok, invia, eximtours
V-tour, Fisher, Exim Tours
Čedok, Intertrans, Greece Tours
Fisher, Firo-tour, Čedok
Blue style, čedok, fisher
Exim tours, Alexandria, Čedok
Invia, čedok, Blue style
FiroTour, Eximtour, Čedok
Invia, Fischer, Monatour
Exim Tours, Firo Tour, ČEDOK
Čedok, Fišer, firo tour
Fischer, Blue-Style,Exim Tours
Euroski, fischer
Jokratour, Student Agency, Čedok
fisher, invia, travel 2002
CK Čedok, CK Fischer, CK Exim tours
Exim tour, Firo tour, Mayer&Crocus
Osvěta, Sternturist, Eximtours
Fišer, Čedok, Exim tour
Exim Tours, Fisher, Čedok
Invia, Fisher, Travelněco
Fischer, Čedok, Exim tours
Travel Service, Exim Tours, Vítkovice Tours
čedok, firotour, bluestyle
Firo Tour, Alexandria
Fisher, Čedok, Blue Style
Satur, Invia, Bubo
Čedok, fisher, Vítkovice tours
fischer, čedok, alexandria
Fisher, invia, čedok
Fisher, česke kormidlo, student agency
fischer čedok invia
čedok, fišer, mundo
Čedok, Firo Tour, ESO Travel
Invia, Čedok, Fischer
CK Alexandria, zajezdy.cz, invia.cz
Čedok, Canaria Travel, Inex
Čedok, Fischer, Student Agency
Exim tours, Blue style
čedok, exim tours, kalousek
Neckerman, FTI, Bucher
čedok, exim tours
Čedok, Invia, Inex
Bulgariatour, Fischer, Exim tours
exim, eso, neckermann
zájezdy, dovolena.centrum, fisher
EXIM TOUR, FISCHER, ČEDOK (ale nevyužívám je)
Čedok, Fischer, CK Vítkovice tours
2424242
čedok, fischer, blue style
fisher, ck tour
Exim Tours, Firo Tour, CK Alexandria
blue style, cedok,alexandria
FIRO Tour, FISCHER, Blue Style
Duha tour, Boš, Nikolas tours
Čedok, Fischer, Neckerman
Exim Tours, Čedok, Invia
TOLEDO
ČEDOK (CK), FIRO (CK), INVIA (CA)
Fisher, Canaria travel, invia
Firo Tour, Vítkovice Tours, Exim Tours
invia, fischer, firo tour
Student agency, Čedok, Fisher
Fischer, Nova tour
Čedok, Fischer, Firo tours
Fisher
Kompastour, čedok, eximtours
exim tours, invia, fišer
Fišer
Datour, Čedok, Fišer
Čedok, All Inklusive,
Rapotour, minitrans
CK Valaška, Jokratour,
Fischer, Čedok, Victoria
Fisher tour, Vitkovice tour, Nikolas tour
Satur, Hydrotour, Student Agency
Čedok, Fischer, Globtour
Čedok, Exim, Alexandria
Blue style, Exim tours, Alexandria
Čedok, EximTours, Fisher
invia, exim tours, blue style
fischer blue style nev dama
Fisher, Čedok, Neckermann
Blue style , čedok , Exim tours
Firo tour, Alexadria, Čedok
Fisher, Exim Tours, BlueStyle
Firo, Alexandria, Čedok
Ancora, čedok, firo
Čedok, Fisher, Blue Style
Alexandrie, Invia, Čedok
Fisher, Turkish Airlines, Raynair, Pelikán
invia, fischer, marion tour
Student Agency, Zajezdy.cy, Vitkovice
FiroTour, Čedok, Invia
23391,37 %88,26 % 

Graf

11. Upřednostnil/a byste některou z těchto CK/CA při výběru dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16263,28 %61,36 %  
čedok41,56 %1,52 %  
Jistota31,17 %1,14 %  
spolehlivost20,78 %0,76 %  
tradice, dlouholeté zkušenosti20,78 %0,76 %  
dobrá zkušenost20,78 %0,76 %  
dobré zkušenosti20,78 %0,76 %  
kvalita20,78 %0,76 %  
zkušenost20,78 %0,76 %  
Předešlá zkušernost10,39 %0,38 %  
Známí, pokud by měli dobrou cenu.10,39 %0,38 %  
Osvědčené služby10,39 %0,38 %  
Invia - snadné hledání, velký výběr10,39 %0,38 %  
byla jsem spokojená10,39 %0,38 %  
pozitivní zkušenost10,39 %0,38 %  
ano Exim, jezdime s nim každý rok10,39 %0,38 %  
zkusenost10,39 %0,38 %  
pozitivní zkušenosti z okolí10,39 %0,38 %  
Doporučení10,39 %0,38 %  
Vlastní dobrá zkušenost10,39 %0,38 %  
Nejlíp mi vyhovuje 10,39 %0,38 %  
Alpina nabízí více zážitkové zájezdy10,39 %0,38 %  
Dobré zkušenosti moje a mých známých10,39 %0,38 %  
Invia, široké možnosti nabídek10,39 %0,38 %  
jsou moje nejoblíbenější, vyhovují 10,39 %0,38 %  
Stálice na trhu10,39 %0,38 %  
Dobré zkušenosti.10,39 %0,38 %  
jsou známé a spolehlivé10,39 %0,38 %  
Sleva na dovolene10,39 %0,38 %  
možná Kudrnu pro zajímavé zájezdy10,39 %0,38 %  
Byla jsem spokojená.10,39 %0,38 %  
nabídka služeb a zájezdů je reálně cenově dostupná a výběr destinací široký10,39 %0,38 %  
osobní zkušenost10,39 %0,38 %  
Invia - příznivé ceny, kvalitní servis10,39 %0,38 %  
CA, bohatý výber10,39 %0,38 %  
předchozí pozitivní zkušenost10,39 %0,38 %  
dle vlastních zkušeností a zkušeností ostatních, bych některé CK a CA nevolila10,39 %0,38 %  
cena10,39 %0,38 %  
Invia - mám s ní zkušenosti.10,39 %0,38 %  
jde mi o tradici a pozitivní zkušenost jiných10,39 %0,38 %  
výhodnější cena10,39 %0,38 %  
Nevím10,39 %0,38 %  
EximTours - dobré zkušenosti10,39 %0,38 %  
Zajímavý zájezd, místo, které bych chtěla navštívit10,39 %0,38 %  
mám s nimi dobré zkušenosti10,39 %0,38 %  
invia dobré služby10,39 %0,38 %  
minule zkusenosti10,39 %0,38 %  
dobré zkušenosti z minulosti10,39 %0,38 %  
kiwi, protože nabízí tuzemské poznávací zájezdy10,39 %0,38 %  
ze zvyku10,39 %0,38 %  
mam je ověřené10,39 %0,38 %  
Dobré předchozí zkušenosti; velká kvalita za nižší cenu10,39 %0,38 %  
Mám už s některými zkušenosti.10,39 %0,38 %  
osvědčené CK10,39 %0,38 %  
Vlastní zkušenost10,39 %0,38 %  
Exim tours - kvalitní služby10,39 %0,38 %  
Tradice, jistota, stabilita10,39 %0,38 %  
Cestuji s blue style pokaždé a jsem velmi spokojená. Cen vs. Kvalita služeb neprsrovnazelné s konkurencí10,39 %0,38 %  
Máme s ní dobrou zkušenost10,39 %0,38 %  
na základě zkušeností 10,39 %0,38 %  
spolehlivost, renomé velké společnosti10,39 %0,38 %  
Čedok - dobrá pověst a tradice10,39 %0,38 %  
Fischer - je spolehlivý10,39 %0,38 %  
slevy, věrnostní karta - lepší cena10,39 %0,38 %  
pokud jsem línej plánovat dle svého cíle dovolené10,39 %0,38 %  
spokojenost10,39 %0,38 %  
Důvěra ve stabilitu 10,39 %0,38 %  
Fischer, kdyby nešlo o cenu10,39 %0,38 %  
Dle jejich nabidek10,39 %0,38 %  
cestujeme s ní často10,39 %0,38 %  
spolehlivost, důvěryhodnost10,39 %0,38 %  
jsou to velké firmy, jen tak nekrachnou10,39 %0,38 %  
z německými mám dobré zkušenosti10,39 %0,38 %  
protoč10,39 %0,38 %  
jezdíme s ní pravidelně10,39 %0,38 %  
spokojenost z minula10,39 %0,38 %  
spolehlivost, služby10,39 %0,38 %  
Mám velice špatnou zkušenost s Eso travel a díky ní jsem zjistila, že je velký rozdíl mezi jednotlivými CK.10,39 %0,38 %  
nízká cena zájezdů10,39 %0,38 %  
Zkušenosti10,39 %0,38 %  
Opakované dobré zkušenosti, bohatý výběr zájezdů10,39 %0,38 %  
kvůli komfortu a příjemnému zacházení s cestujícími10,39 %0,38 %  
Nižší cena10,39 %0,38 %  
Exim Tours - byli jsme s nimi na dovolené již několikrát a vždy jsme byli spokojení10,39 %0,38 %  

Graf

12. Kde získáváte informace o dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu17367,58 %65,53 %  
Doporučení známých3312,89 %12,5 %  
Předchozí osobní zkušenosti187,03 %6,82 %  
Tištěný katalog124,69 %4,55 %  
Doporučení pracovníků CK/CA62,34 %2,27 %  
Doporučení rodiny41,56 %1,52 %  
Doporučení i osobní zkušenost10,39 %0,38 %  
internet + tištěný katalog10,39 %0,38 %  
Inzerce v časopise/novinách10,39 %0,38 %  
v historii země, a to i současné10,39 %0,38 %  
internet, cestopisy a další knihy z MLP, od přátel, předchozí osobní zkušenost10,39 %0,38 %  
servery na recenze hotelů10,39 %0,38 %  
kombice všeho10,39 %0,38 %  
doporučení, osobní zkušenosti, na internetu10,39 %0,38 %  
internet a zároveň tištěný katalog10,39 %0,38 %  
kombinace nabízených možností10,39 %0,38 %  

Graf

13. V jaké cenové relaci vybíráte nejčastěji dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001-15 000 Kč7328,52 %27,65 %  
15 001-25 000 Kč5722,27 %21,59 %  
5 001-10 000 Kč5019,53 %18,94 %  
Pokud je pro mě hlavním cílem/zájmem návštěva konkrétní destinace, na cenu nehledím.259,77 %9,47 %  
Do 5 000 Kč238,98 %8,71 %  
25 001-50 000 Kč228,59 %8,33 %  
Nad 50 001 Kč62,34 %2,27 %  

Graf

14. Jak dovolenou platíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotově (kartou, převodem z účtu)25599,61 %96,59 %  
Na úvěr10,39 %0,38 %  

Graf

15. Jaký dopravní prostředek na dovolenou volíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letadlo12950,39 %48,86 %  
Osobní automobil7730,08 %29,17 %  
Autobus259,77 %9,47 %  
vlak72,73 %2,65 %  
autostop nebo spolujízda10,39 %0,38 %  
Vlak, letadlo10,39 %0,38 %  
Dle typu dovolené10,39 %0,38 %  
podle typu dovolene10,39 %0,38 %  
obytné auto10,39 %0,38 %  
kombinace všeho10,39 %0,38 %  
kombinace10,39 %0,38 %  
VLAK!!!!!10,39 %0,38 %  
motocykl10,39 %0,38 %  
na rodinnou dovolenou vlak, při CK zájezdech autobus10,39 %0,38 %  
Podle destinace10,39 %0,38 %  
železnice10,39 %0,38 %  
podle toho kam jedu a jaké je tam spojení. Nejraději mám vlak, na vzdálenější cesty letadlo.10,39 %0,38 %  
kombinace, především vlaky10,39 %0,38 %  
auto nebo letadlo, podle destinace10,39 %0,38 %  
auto nebo letadlo, záleýí na navštívené destinaci10,39 %0,38 %  
nemohu jednoznačně říci10,39 %0,38 %  
Auto, případně vlak10,39 %0,38 %  

Graf

16. Ověřujete si, zda má prodejce příslušné pojištění proti úpadku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15962,11 %60,23 %  
Ne9737,89 %36,74 %  

Graf

17. Jaký typ stravování volíte v ubytovacím zařízení nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polopenze8633,59 %32,58 %  
All inclusive7730,08 %29,17 %  
Bez stravování4919,14 %18,56 %  
Snídaně3814,84 %14,39 %  
Plná penze62,34 %2,27 %  

Graf

18. Jak důležité jsou pro Vás při výběru dovolené uvedené faktory?

(Ohodnoťte 1 nejdůležitější, 5 nejméně podstatné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Existence kamenné pobočky2.9342.109
Tištěný katalog3.6131.87
Webové stránky1.8871.796
Ochota pracovníků CK/CA2.0431.768
Doporučení známých2.4381.598
Recenze na internetu2.1911.436
Nízká cena2.6291.265
Dostupnost pobočky3.1691.662
Ubytovací portály2.9571.524
Kategorie hvězdiček2.7671.499

Graf

19. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20577,65 %77,65 %  
Muž5922,35 %22,35 %  

Graf

20. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let11744,32 %44,32 %  
27-35 let8331,44 %31,44 %  
36-54 let4918,56 %18,56 %  
Méně než 18 let83,03 %3,03 %  
55-64 let72,65 %2,65 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské14153,41 %53,41 %  
Středoškolské s maturitou10941,29 %41,29 %  
Základní124,55 %4,55 %  
Výuční list20,76 %0,76 %  

Graf

22. Vyberte prosím kraj, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha9335,23 %35,23 %  
Jihomoravský kraj3212,12 %12,12 %  
Středočeský kraj3011,36 %11,36 %  
Moravskoslezský kraj2810,61 %10,61 %  
Ústecký kraj176,44 %6,44 %  
Zlínský kraj103,79 %3,79 %  
Královéhradecký kraj93,41 %3,41 %  
Olomoucký kraj93,41 %3,41 %  
Jihočeský kraj83,03 %3,03 %  
Plzeňský kraj62,27 %2,27 %  
Liberecký kraj62,27 %2,27 %  
Pardubický kraj62,27 %2,27 %  
Kraj Vysočina51,89 %1,89 %  
Karlovarský kraj51,89 %1,89 %  

Graf

23. Váš hrubý měsíční příjem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001-25 000 Kč11342,8 %42,8 %  
25 001-50 000 Kč7428,03 %28,03 %  
Méně než 5 000 Kč5119,32 %19,32 %  
50 001-100 000 Kč176,44 %6,44 %  
100 001-150 000 Kč72,65 %2,65 %  
150 001 Kč a více20,76 %0,76 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec13450,76 %50,76 %  
Student9736,74 %36,74 %  
OSVČ238,71 %8,71 %  
Na mateřské dovolené83,03 %3,03 %  
Nezaměstnaný20,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. S kým jezdíte nejčastěji na dovolenou/zájezd?

 • odpověď S rodinou:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 5. Kdo nejčastěji vybírá dovolenou/zájezd?

15. Jaký dopravní prostředek na dovolenou volíte nejčastěji?

 • odpověď Letadlo:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi All inclusive na otázku 17. Jaký typ stravování volíte v ubytovacím zařízení nejčastěji?

20. Věková kategorie:

 • odpověď 18-26 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 24. Jste:

24. Jste:

 • odpověď Student:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 5 000 Kč na otázku 23. Váš hrubý měsíční příjem:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 5. Kdo nejčastěji vybírá dovolenou/zájezd?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jezdíte na dovolenou/zájezd?

2. Jakým způsobem si zajišťujete dovolenou/zájezd?

3. Znáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

4. S kým jezdíte nejčastěji na dovolenou/zájezd?

5. Kdo nejčastěji vybírá dovolenou/zájezd?

6. Kam jezdíte na dovolenou/zájezd převážně?

7. Na jak dlouhou dovolenou/zájezd jezdíte nejčastěji?

8. Jaký typ dovolené/zájezdu volíte nejčastěji?

9. Jaký je nejčastější náplň, cíl, smysl dovolené?

11. Upřednostnil/a byste některou z těchto CK/CA při výběru dovolené?

12. Kde získáváte informace o dovolené?

13. V jaké cenové relaci vybíráte nejčastěji dovolenou?

14. Jak dovolenou platíte?

15. Jaký dopravní prostředek na dovolenou volíte nejčastěji?

16. Ověřujete si, zda má prodejce příslušné pojištění proti úpadku?

17. Jaký typ stravování volíte v ubytovacím zařízení nejčastěji?

18. Jak důležité jsou pro Vás při výběru dovolené uvedené faktory?

19. Pohlaví:

20. Věková kategorie:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

22. Vyberte prosím kraj, ve kterém žijete:

23. Váš hrubý měsíční příjem:

24. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jezdíte na dovolenou/zájezd?

2. Jakým způsobem si zajišťujete dovolenou/zájezd?

3. Znáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

4. S kým jezdíte nejčastěji na dovolenou/zájezd?

5. Kdo nejčastěji vybírá dovolenou/zájezd?

6. Kam jezdíte na dovolenou/zájezd převážně?

7. Na jak dlouhou dovolenou/zájezd jezdíte nejčastěji?

8. Jaký typ dovolené/zájezdu volíte nejčastěji?

9. Jaký je nejčastější náplň, cíl, smysl dovolené?

11. Upřednostnil/a byste některou z těchto CK/CA při výběru dovolené?

12. Kde získáváte informace o dovolené?

13. V jaké cenové relaci vybíráte nejčastěji dovolenou?

14. Jak dovolenou platíte?

15. Jaký dopravní prostředek na dovolenou volíte nejčastěji?

16. Ověřujete si, zda má prodejce příslušné pojištění proti úpadku?

17. Jaký typ stravování volíte v ubytovacím zařízení nejčastěji?

18. Jak důležité jsou pro Vás při výběru dovolené uvedené faktory?

19. Pohlaví:

20. Věková kategorie:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

22. Vyberte prosím kraj, ve kterém žijete:

23. Váš hrubý měsíční příjem:

24. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prechová, N.Cestovní ruch a výběr dovolené (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cestovni-ruch-a-vyber-dovole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.