Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch a životní prostředí

Cestovní ruch a životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Raitrová
Šetření:25. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku na téma "Cestovní ruch a životní prostředí". Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity jako podklad mé bakalářské práce.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas vložený do vyplňování.

Vendula Raitrová

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8879,28 %79,28 %  
nevím1210,81 %10,81 %  
ne119,91 %9,91 %  

Graf

2. Pokud jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, zaškrtněte jak moc jste obeznámen/a s touto problematikou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám základní znalosti.7076,92 %63,06 %  
Mám spoustu informací o této problematice a neustále vyhledávám novinky.1415,38 %12,61 %  
Mám znalosti o této problematice a zároveň se aktivně podílím na projektech souvisejících se životním prostředím.77,69 %6,31 %  

Graf

3. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Pokaždé když lidé zasahují do přírody, jsou výsledky jejich činnosti katastrofální."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5145,95 %45,95 %  
spíše nesouhlasím3329,73 %29,73 %  
souhlasím1412,61 %12,61 %  
nevím109,01 %9,01 %  
nesouhlasím32,7 %2,7 %  

Graf

4. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Lidé mohou přírodu předělat k obrazu svému a proto se jí nemusí přizpůsobovat."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5650,45 %50,45 %  
spíše nesouhlasím4237,84 %37,84 %  
spíše souhlasím54,5 %4,5 %  
nevím54,5 %4,5 %  
souhlasím32,7 %2,7 %  

Graf

5. Zaškrtněte co z následujících možností, dle Vašeho názoru, nejvíce škodí životnímu prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znečištění ovzduší způsobené průmyslem. 7870,27 %70,27 %  
Znečištění řek, jezer a potoků.5953,15 %53,15 %  
Používání pesticidů a chemických hnojiv v zemědělství.5045,05 %45,05 %  
Znečištění ovzduší způsobené automobily. 4338,74 %38,74 %  
Zvyšování teplot způsobené "skleníkovým efektem".2623,42 %23,42 %  
lidé10,9 %0,9 %  
nejvíce škodí lidé, protože způsobují všechna výše uvedená tvrzení10,9 %0,9 %  
vliv má vše z výše uvedených10,9 %0,9 %  
člověk10,9 %0,9 %  
Komplexní znečišťování ovzduší a vody, likvidace přírodních zdrojů působené soustavným chováním nerespektujícím ochranu životního prostředí10,9 %0,9 %  
masová urbanizace10,9 %0,9 %  
-10,9 %0,9 %  
Všechny uvedené10,9 %0,9 %  
snižování evapotranspirace, špatné landuse10,9 %0,9 %  

Graf

6. Jak moc souhlasíte s následujícími výroky: (1-vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V životě jsou mnohem důležitější věci než starání se o životní prostředí.2.2071.011
Pokud se nebudou snažit i ostatní lidé, nemá cenu abych se já sám/a snažil/a dělat něco pro životní prostředí.1.9641.386
Mnohé výroky o problémech životního prostředí jsou zveličeny.2.7031.218

Graf

7. Používáte v domácnosti ekologicky šetrná zařízení (spotřebiče tř. A)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze některá.5650,45 %50,45 %  
Ano, všechny spotřebiče v mé domácnosti jsou tř. A.3127,93 %27,93 %  
Nevím, jaké třídy jsou spotřebiče v mé domácnosti.2118,92 %18,92 %  
Ne, nevlastním žádný ekologicky šetrný spotřebič.32,7 %2,7 %  

Graf

8. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy.5145,95 %45,95 %  
Ano, ale jen některý.4742,34 %42,34 %  
Třídím pouze v případě, že je v blízkosti příslušný kontejner.119,91 %9,91 %  
Ne, netřídím vůbec.21,8 %1,8 %  

Graf

9. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6760,36 %60,36 %  
ne3935,14 %35,14 %  
nevím54,5 %4,5 %  

Graf

10. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte se stále se rozrůstajícími černými skládkami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9888,29 %88,29 %  
spíše nesouhlasím76,31 %6,31 %  
nevím43,6 %3,6 %  
spíše souhlasím10,9 %0,9 %  
souhlasím10,9 %0,9 %  

Graf

11. Chováte se šetrně k životnímu prostředí i během Vaší dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snažím se, ale ne vždy je to možné.7365,77 %65,77 %  
Ano, vždy.3733,33 %33,33 %  
Ne, nikdy. Je mi to jedno.10,9 %0,9 %  

Graf

12. Pokud jste na otázku č. 11 odpověděli Ano, zaškrtněte, co během dovolené dodržujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se neplýtvat vodou, elektřinou a jinými zdroji v ubytovacím zařízení.6868,69 %61,26 %  
Využívám místní hromadné dopravy.6161,62 %54,95 %  
Třídím odpad.5858,59 %52,25 %  
Celkově si vybírám takové ubytovací zařízení, které je šetrné k ŽP.88,08 %7,21 %  
neodhazuji odpadky v přírodě11,01 %0,9 %  

Graf

13. Máte povědomí o tzv. Ecolabelingu neboli Ekoznačení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím o co se jedná.4540,54 %40,54 %  
Slyšel/a jsem tento výraz, ale nevím přesně co znamená.4136,94 %36,94 %  
Ne, nikdy jsem o Ekoznačení neslyšel/a.2522,52 %22,52 %  

Graf

14. Byl/a jste někdy ubytován/a v takto označeném ubytovacím zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6861,26 %61,26 %  
nevím4237,84 %37,84 %  
ano10,9 %0,9 %  

Graf

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano uveďte, které ubytovací zařízení jste navštívil/a.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Znáte některé z následujících ubytovacích zařízení? Zaškrtněte která:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chateau Mcely4540,54 %40,54 %  
Hotel Adria (Praha)4237,84 %37,84 %  
Žádný3632,43 %32,43 %  
Hotel Adalbert (Praha)2724,32 %24,32 %  
Plaza Alta Hotel Praha2724,32 %24,32 %  
Jurys Inn Praha1311,71 %11,71 %  

Graf

17. Znáte některé instituce nebo organizace zabývající-se životním prostředím v ČR? Zaškrtněte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo životního prostředí10493,69 %93,69 %  
Česká inspekce životního prostředí7466,67 %66,67 %  
Státní fond životního prostředí4036,04 %36,04 %  
Agentura ochrany přírody a krajiny1513,51 %13,51 %  
Greenpeace, Václav Klaus10,9 %0,9 %  
Greenpeace10,9 %0,9 %  
Duha10,9 %0,9 %  
CZU - FŽP10,9 %0,9 %  
Co znamená "znáte"? Vím, že existují a přibližně i to, čím se zabývají. Stačí to na znalost?10,9 %0,9 %  
Fakulta životního prostředí - U.Karlova, správa KRNAP 10,9 %0,9 %  
ČZU FŽP10,9 %0,9 %  

Graf

18. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními: (1 - vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cestovní ruch narušuje/ ničí životní prostředí (CHKO, přírodní rezervace apod.)3.0721.058
V důsledku cestovního ruchu dochází ke znečišťování krajiny.3.2250.859
V důsledku cestovního ruchu dochází k intenzivnějšímu znečišťování ovzduší (hustší doprava).3.1350.91
Cestovní ruch způsobuje postupné vymizení původních tradic obyvatel.2.6941.492
V důsledku rozvoje cestovního ruchu je vyvíjena větší snaha o ochranu všech druhů památek.3.7751.075
Cestovní ruch zapřičiňuje příliv financí do krajů a vytváří nové pracovní příležitosti.4.1261.299

Graf

19. Zaškrtněte jednu z následujících možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní ruch životní prostředí ovlivňuje v únosné míře.7365,77 %65,77 %  
Cestovní ruch ovlivňuje životní prostředí ve velké míře.3834,23 %34,23 %  
Záleží jak co, ovzduší třeba moc neovlivnuje ale narušení krajiny zcela jistě (lanovky, hotely, silnice, turisté-bordeláři)10,9 %0,9 %  
myslím si, že záleží na lidech kteří dané místo navštíví, podle mě to nelze říct jednoznačně. Existují lidé "slušní" k životnímu prostředí i "neslušní".10,9 %0,9 %  

Graf

20. Z jakého kraje pocházíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský3127,93 %27,93 %  
Praha1513,51 %13,51 %  
Ústecký76,31 %6,31 %  
Královéhradecký76,31 %6,31 %  
Vysočina43,6 %3,6 %  
Pardubický43,6 %3,6 %  
Středočeský kraj32,7 %2,7 %  
ústecký kraj32,7 %2,7 %  
plzeňský 21,8 %1,8 %  
Pardubický kraj21,8 %1,8 %  
ostatní odpovědi Východočeský
středočeského
Královéhradecký kraj
jihočeský
Plzeňský kraj
Moravskoslezský kraj.
Liberecký kraj
Středočeský kraj i Praha
Středočeský (Praha)
Jižní Čechy
Jihomorovský kraj
Parubický
olomouc
Praha 10
Zlínský
Karlovarského
moravskoslezský
moravskoslezkého
Jihomoravský
jižní Morava
Liberecký
Olomoucký kraj
Narozen na Vysočině druhou polovinu života žijící ve středočeském kraji
Moravskoslezský kraj
Oost-Vladeren (Gent, Belgie)
SEVERNÍ ČECHY (PODŘIPSKO)
Zlínského
severní morava
ceske budejovice
3329,73 %29,73 % 

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8879,28 %79,28 %  
Muž2320,72 %20,72 %  

Graf

22. V jaké věkové kategorii se nacházíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let8374,77 %74,77 %  
více než 50 let119,91 %9,91 %  
41-50 let87,21 %7,21 %  
31-40 let76,31 %6,31 %  
méně než 20 let21,8 %1,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Byl/a jste někdy ubytován/a v takto označeném ubytovacím zařízení?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel Adalbert (Praha) na otázku 16. Znáte některé z následujících ubytovacích zařízení? Zaškrtněte která:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

2. Pokud jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, zaškrtněte jak moc jste obeznámen/a s touto problematikou:

3. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Pokaždé když lidé zasahují do přírody, jsou výsledky jejich činnosti katastrofální."

4. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Lidé mohou přírodu předělat k obrazu svému a proto se jí nemusí přizpůsobovat."

5. Zaškrtněte co z následujících možností, dle Vašeho názoru, nejvíce škodí životnímu prostředí:

6. Jak moc souhlasíte s následujícími výroky: (1-vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

7. Používáte v domácnosti ekologicky šetrná zařízení (spotřebiče tř. A)?

8. Třídíte odpad?

9. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

10. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte se stále se rozrůstajícími černými skládkami?

11. Chováte se šetrně k životnímu prostředí i během Vaší dovolené?

12. Pokud jste na otázku č. 11 odpověděli Ano, zaškrtněte, co během dovolené dodržujete:

13. Máte povědomí o tzv. Ecolabelingu neboli Ekoznačení?

14. Byl/a jste někdy ubytován/a v takto označeném ubytovacím zařízení?

16. Znáte některé z následujících ubytovacích zařízení? Zaškrtněte která:

17. Znáte některé instituce nebo organizace zabývající-se životním prostředím v ČR? Zaškrtněte jaké:

18. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními: (1 - vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

19. Zaškrtněte jednu z následujících možností:

20. Z jakého kraje pocházíte:

21. Jste:

22. V jaké věkové kategorii se nacházíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

2. Pokud jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, zaškrtněte jak moc jste obeznámen/a s touto problematikou:

3. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Pokaždé když lidé zasahují do přírody, jsou výsledky jejich činnosti katastrofální."

4. Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením: "Lidé mohou přírodu předělat k obrazu svému a proto se jí nemusí přizpůsobovat."

5. Zaškrtněte co z následujících možností, dle Vašeho názoru, nejvíce škodí životnímu prostředí:

6. Jak moc souhlasíte s následujícími výroky: (1-vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

7. Používáte v domácnosti ekologicky šetrná zařízení (spotřebiče tř. A)?

8. Třídíte odpad?

9. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

10. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte se stále se rozrůstajícími černými skládkami?

11. Chováte se šetrně k životnímu prostředí i během Vaší dovolené?

12. Pokud jste na otázku č. 11 odpověděli Ano, zaškrtněte, co během dovolené dodržujete:

13. Máte povědomí o tzv. Ecolabelingu neboli Ekoznačení?

14. Byl/a jste někdy ubytován/a v takto označeném ubytovacím zařízení?

16. Znáte některé z následujících ubytovacích zařízení? Zaškrtněte která:

17. Znáte některé instituce nebo organizace zabývající-se životním prostředím v ČR? Zaškrtněte jaké:

18. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními: (1 - vůbec nesouhlasím, 5 - plně souhlasím)

19. Zaškrtněte jednu z následujících možností:

20. Z jakého kraje pocházíte:

21. Jste:

22. V jaké věkové kategorii se nacházíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Raitrová, V.Cestovní ruch a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestovni-ruch-a-zivotni-pros.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.