Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch

Cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Janoušek
Šetření:08. 11. 2013 - 20. 11. 2013
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chci vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na cestovní ruch na Písecku.

Můj průzkum bude sloužit pro mou seminární práci a budu rád, když ji v dále budou moci použít i další studenti.

Předem moc děkuji za ochotu a strávený čas.

T. J.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8181,82 %82,65 %  
muž1818,18 %18,37 %  

Graf

2. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2020,2 %20,41 %  
Středočeský kraj1313,13 %13,27 %  
Moravskoslezský kraj1111,11 %11,22 %  
Jihomoravský kraj1010,1 %10,2 %  
Jihočeský kraj88,08 %8,16 %  
Pardubický kraj77,07 %7,14 %  
Olomoucký kraj66,06 %6,12 %  
Zlínský kraj55,05 %5,1 %  
Ústecký kraj55,05 %5,1 %  
Plzeňský kraj44,04 %4,08 %  
Liberecký kraj33,03 %3,06 %  
Karlovarský kraj33,03 %3,06 %  
Kraj Vysočina22,02 %2,04 %  
Královéhradecký kraj11,01 %1,02 %  
Slovensko11,01 %1,02 %  

Graf

3. Navštívil/a jste během své dovolené nebo jako součást vašeho výletu či cesty město Písek nebo jeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 4, Ne.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6666,67 %67,35 %  
Ano.3333,33 %33,67 %  

Graf

4. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní a historické památky1236,36 %12,24 %  
Návštěva příbuzných či přátel721,21 %7,14 %  
Pěší turistika, příroda618,18 %6,12 %  
Kulturní a společenské akce26,06 %2,04 %  
Chata13,03 %1,02 %  
služební cesta13,03 %1,02 %  
Pracovně 13,03 %1,02 %  
Památky i příroda s pěší turistikou13,03 %1,02 %  
lázně13,03 %1,02 %  
Pracovní cesta13,03 %1,02 %  

Graf

5. Za nejzajímavější kulturní památku v oblasti považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenný most2369,7 %23,47 %  
Hrad412,12 %4,08 %  
Zemský hřebčinec písek26,06 %2,04 %  
Muzeum26,06 %2,04 %  
nebyla jsem v Písku, jen v okolí13,03 %1,02 %  
Děkanský kostel + věž13,03 %1,02 %  

Graf

6. Kterou z následujících událostí jste v Písku navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou, ale rád/a bych jednu z uvedených navšítvil/a.1957,58 %19,39 %  
Žádnou. Nemám v plánu něco takového navštívit.824,24 %8,16 %  
Slavnosti – Dotkni se písku39,09 %3,06 %  
Bienále39,09 %3,06 %  
Pivní festival26,06 %2,04 %  
Cipískoviště13,03 %1,02 %  
Filmový festival13,03 %1,02 %  
Světlo v ulicích13,03 %1,02 %  

Graf

7. Myslíte si, že je Kamenný most na listu památek UNESCO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není.4646,46 %46,94 %  
Ano, je.4141,41 %41,84 %  
Není, ale měl by být.1212,12 %12,24 %  

Graf

8. Považujete region Písecko za známý turistický cíl v rámci České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím si, že většina lidí ho zná.3939,39 %39,8 %  
Ne, myslím si, že mnoho lidí ho nezná.3838,38 %38,78 %  
Nedokážu posoudit.2222,22 %22,45 %  

Graf

9. Mezi městy Písek a Strakonice je věčná rivalita. Které město máte raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5959,6 %60,2 %  
Písek2828,28 %28,57 %  
Strakonice1212,12 %12,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Navštívil/a jste během své dovolené nebo jako součást vašeho výletu či cesty město Písek nebo jeho okolí?

  • odpověď Ano.:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kulturní a historické památky na otázku 4. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kamenný most na otázku 5. Za nejzajímavější kulturní památku v oblasti považujete:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou, ale rád/a bych jednu z uvedených navšítvil/a. na otázku 6. Kterou z následujících událostí jste v Písku navštívil/a?

9. Mezi městy Písek a Strakonice je věčná rivalita. Které město máte raději?

  • odpověď Nevím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský kraj na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Z jakého kraje pocházíte?

3. Navštívil/a jste během své dovolené nebo jako součást vašeho výletu či cesty město Písek nebo jeho okolí?

4. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

5. Za nejzajímavější kulturní památku v oblasti považujete:

6. Kterou z následujících událostí jste v Písku navštívil/a?

7. Myslíte si, že je Kamenný most na listu památek UNESCO?

8. Považujete region Písecko za známý turistický cíl v rámci České republiky?

9. Mezi městy Písek a Strakonice je věčná rivalita. Které město máte raději?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Z jakého kraje pocházíte?

3. Navštívil/a jste během své dovolené nebo jako součást vašeho výletu či cesty město Písek nebo jeho okolí?

4. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

5. Za nejzajímavější kulturní památku v oblasti považujete:

6. Kterou z následujících událostí jste v Písku navštívil/a?

7. Myslíte si, že je Kamenný most na listu památek UNESCO?

8. Považujete region Písecko za známý turistický cíl v rámci České republiky?

9. Mezi městy Písek a Strakonice je věčná rivalita. Které město máte raději?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janoušek, T.Cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cestovni-ruch-na-pisecku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.