Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch osob se zdravotním postižením z pohledu veřejnosti

Cestovní ruch osob se zdravotním postižením z pohledu veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kačírková
Šetření:10. 11. 2012 - 23. 11. 2012
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Lucie Kačírková a jsem studentkou magisterského studia Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma „Analýza potřeb osob zdravotně postižených při účasti na cestovním ruchu“ a ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění krátkého dotazníku vztahujícímu se k této problematice.
Cílem tohoto průzkumu je získat informace o tom, jak veřejnost vnímá potřeby zdravotně handicapovaných osob v oblasti cestovního ruchu.

 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

 

Bc. Lucie Kačírková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9068,7 %68,7 %  
muž4131,3 %31,3 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let7355,73 %55,73 %  
26 – 35 let4433,59 %33,59 %  
36 - 45 let75,34 %5,34 %  
46 – 65 let75,34 %5,34 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání7758,78 %58,78 %  
středoškolské vzdělání s maturitou4836,64 %36,64 %  
vyšší odborné vzdělání32,29 %2,29 %  
středoškolské vzdělání bez maturity21,53 %1,53 %  
základní vzdělání10,76 %0,76 %  

Graf

4. Koho považujete za osobu zdravotně postiženou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,j

?

.

...

člověk s handicapem (na vozíčku, o holích)

Člověk s mentálním či tělesným či kombinovaným postižením.

člověk, který má jakékoli omezení ve srovnání s naprosto zdravým člověkem

Člověk, který má omezené možnosti pohyby nebo myšlení.

člověka s nějakým handicapem-na vozíčku, zrakově postiženého, mentálně postiženého apod.

člověka s omezenou pohyblivostí, nevidomého, hluchého apod.

Člověka s psichyckym nebo fyzickým hendikepem.

Člověka, který má problém s pohybem či je postižený např. mentálně

Držitele průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, nebo osobu, která je dočasně zdravotně indisponována a prima vista - sádra na končetině, těhotenství etc., prostě osoba se sníženou schopností pohybu a / nebo orientace.

držitele průkazu ZTP

fyz. i mentálně postižené osoby

fyzicky či mentálně nemocného člověka, který se nemůže částečně či plně pohybovat a který nemůže vlivem svého postižení provádět úkony běžného života

fyzicky postizena osoba: vozickari, osoby trpici ruznymi nemocemi, ktere je omezuji v pohybu, osoby se zrakovymi a sluchovymi onemocnenimi

Handicapovane osoby

handicapovaní, tělesně postižení

hluchý, slepý, na vozíku, se sníženou mobilitou

jakkoliv omezenou pohybově, po amputaci končetiny/končetin, s poruchami zraku, sluchu

Každého tělesně či duševně postiženého člověk, jehož handicap mu znemožňuje být plnohodnotně nezávislí (mít zaměstnání a žít bez pomoci někoho jiného)

Kdokoliv, kdo je omezován určité činnosti např. pohyb, kvalita života apod.

kohokoliv se zdravotním postižením

kohokoliv zdravotně postiženého

kryply

lékařem takto označenou

lidé na vozíčku, lidé s psychickými problémy, slepého, hluchého, němého, ...

lide na voziku, slepi apod.

Lidé se zdravotním omezením od chybějící končetin po poruchy nervové soustavy.

lidé vlastnící průkaz ZTP + lidé s omezení pohybového aparátu + lidé s mentálním postižením

lidi na vozíčku, slepce, hluchoněmé

lidi s určitým tělěsným handicapem, který jim brání ve volném pohybu bez pomoci. Na vozíčku, nutnost používat pomůcky pro stabilitu,...

má průkaz ZTP

méně pohyblivou, zrakově či sluchově postiženou

mentální postižení, fyzické postižení

někoho kdo je ztp

nemůže chodit nebo neslyší nebo nevidí

nesoběstačnou osobu

Nevidomé,lidé na inv. vozíku

nevim

OMEZENÁ TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ SCHOPNOST

Omezení pohybového aparátu i mentálně zasažený člověk

osoba která má omezené pohybové schopnosti, osoba nevidomá

Osoba které svým zdravotním stavem omezena (v pohybu, vyžaduje speciální péči, stravu nebo prostčedí)

osoba na vozíku

osoba na vozíku

Osoba s omezenou možností pohybu

Osoba s omezenými možnostmi vývoje, pohybu, myšlení.

osoba s průkazem ZTP

osoba s průkazem ZTP nebo ZTP-P

osoba s tělesným nebo mentálním handicapem, omezení vlastního rozhodování a tělesného pohybu

Osoba s výrazněji omezenou možností pohybu

osoba se zdravotním handicapem, která nedokáže bez pmoci ostatních bez problémů fungovat

osoba se zdravotním omezením (které jí ale nemusí nutně bránit ve výkonu běžných činností, jelikož se s ním už sžila)

Osoba se zrakovým, sluchovým, tělesným či mentálním postižením, řadí se sem i děti s SVPU ale dle mého názoru se poruchy učení nemusí řadit do postižení, i když tyto jedinci získávají nálepku integrovaných dětí.

osoba, která je nějak omezena v pohybu nebo má jiný hendikep-nevidomí, neslyšící

osoba, která má určité překážky způsobené zdravotními problémy

osoba, která na základě vrozeného nebo získaného zdravotního nebo mentálního handicapu je omezená po bio-psycho-sociálním aspektu lidského života v jehož důsledku má sníženou kvalitu života.

Osoba, která není schopná plnohodnotného života bez cizí pomoci.

Osoba, která se pohybuje za pomocí pomůcek k chůzi (berle, slepecká hole) a nebo osoba, která se pohybuje za díky invalidnímu vozíku.

Osoba, která trpí psychickou, popř. fyzickou odchylkou ve zdravotním stavu od normálu.

Osoba, která ze zdravotních důvodů není schopná vykonávat pro nás běžné věci (hlavně co se týče pohybu, přesunů atd.), k běžnému životu potřebuje různá speciální zařízení, popřípadě pomoc druhé osoby.

osobu fyzicky či psychicky natolik nemocnou, že nemůže vykonávat běžné činnosti bez cizí pomoci či speciálních pomůcek

osobu fyzicky, nebo psychicky neschopnou vykonávat věci, potřeby, přání jako zdravý lidé....

osobu jejiž zdravotní stav (postižení) jí znemožňuje dělat běžné činnosti bez cizí pomoci či technické podpory Př. řídit auto

osobu jejíž zdravotní stav neumožňuje běžný pohyb ve společnosti

osobu která má fyzické nebo mentální postižení, které ji omezuje v normálním životě

osobu na vozíčku

osobu na vozíčku, osobu nevidomou, neslyšící, mentálně postižené

osobu na vozíku nebo špatně pohyblivou

Osobu s fyzickym nebo psychickym postizenim

osobu s handicapem

osobu s handicapem, která nemůže 100% fungovat jako zdravý člověk

Osobu s jakýmkoliv typem handicapu, a to nejen viditelných fyzických indispozic, ale i např. vážných nemocí.

Osobu s mentálním či fyzickým postižením

osobu s omezenou pohybovostí, osobu na vozíčku,...

Osobu s tělesným postižením, s mentálním postižením, popřípadě i osoby se sluchovými, či zrakovými vadami.

osobu s určitým pohybovým či smyslovým handicapem

osobu se sníženou hranicí pohyblivosti či s určitým zdravotním handicapem

Osobu se sníženou schopností pohybu či orientace

osobu zdravotně postiženou

osobu, která má fyzické, mentálné, sociální znevýhodnění z důvodu určité vady funkcr tělesného orgán nebo poruchy orgánu, které osobu omezuje nebo znemožňuje v určitých aktivitách nebo snižuje nebo znemožňuje jejího sociálního uplatnění

osobu, která má fyzický nebo psychický handicap

Osobu, která má má jakékoli zdravotní problémy, ať fyzické či mentální.

Osobu, která má zhoršenou schopnost pohybu, nebo se v některých situacích neobejde bez cizí pomoci.

osobu, která nedokáže žít a fungovat bez pomoci okolí

Osobu, která nedokáže žít plnohodnotný život ve všech běžných aspektech

osobu, která nemůže provádět fyzické úkony běžného života

Osobu, která vzhledem ke svemu zdravotnímu stavu (fyzickemu i psychickému) nemá stejné možnosti jako většinová populace.

Osobu, která z fyzického nebo mentálního hlediska není schopná plnohodnotně fungovat ve stejných podmínkách jako zdraví jedinci.

osobu, neschopnou samostatneho pohybu, cinnosti, aktivity, potrebuje podpurne pomucky atd.

Osoby invalidní nebo zdravotně znevýhodněné.

Osoby kterým jejich zdravotní stav neumožnůje pohybovat se jako věžinová "zdravá" společnost.

Osoby mentálně postižené, osoby s nějakou psychickou poruchou

Osoby s fyzickým nebo mentálním postižením

osoby s jakýmkoliv zdravotním hendikepem

Osoby se zdravotním znevýhodněním, které mají problémy například s pohybem, jsou smyslově nebo intelektově omezení.

Osoby, které jsou nějakým způsob "handicapové" tělesně či duševně.

Ozp

pmezená možnost pohybu, sluchove, zdravotne postizeni

s omezením pohybu

s pohybovím omezením, slepou

s problémami na fyzickej, alebo psychickej báze, ktoré človeku zabraňujú viesť plnohodnotný život

s tělesným handicapem

s určitými problémy a omezením v něterých činnostech

splňuje parametry pro držitele průkazu ZTP/P

Tělesně postižené (př. vozíčkáře), mentálně postižené (př. po obrně i psychicky narušené osoby). I doačasně postižené - s berlema

tělesně postižený

Ten kdo má dlouhodobé nebo trvalé zdravotní postižení (poškození)

Ten kdo se nemůže normálně pohybovat, musí mít vozíček, nebo někdo kdo potřebuje neustálý neustálý dohled, mentálně, sluchově, zrakově a postižení

Tězce fyzicky postižená osoba, mentálně postižená osoba.

toho, kdo má nějaké zdravotní potíže - vozíčkář, nevidomí, ochrnutý atd.

Toho, kdo potřebuje zvláštní péči.

Tu osobu, která některé věci(dle rozsahu postižení) nemůže udělat bez cizí pomoci, čili je odkázána na pomoc druhých.

V cestovním ruchu především pohybově postiženou, však i psychicky nestálou a nesamostatnou.

vozíčkář

vozíčkář, člověk s poruchou vidění, sluchu, mentálně postižený

vozíčkář, nevidomý, francouzské hole, neslyšící, různé druhy postižení, které ztěžují pohyb, atd.

vozíčkáře, lidi s jakýmkoliv vážným zdravotním handicapem

Vozíčkáře, zrakově postižené, mentálně postižené

vozíčkáři a další osoby s omezením pohybu, zrakově a sluchově postižení

vozíčkáři, nevidomí atd.

vozíčkáři, zrakově a sluchově postižení, mentálně postižení..

všechny které mají nějaký zdravotní hendikep a potřebují pomoc druhých

všechny, kterým zdravotní stav neumožňuje dělat vše bez bolesti a problémů.

z hlediska trhu osobu s takovým zdravotním handicapem, který jí nedovoluje čerpat výrobky a služby stejným způsobem jako osoby bez handicapu

zalezi na tom, pro jake ucely, obecne osobu se snizenou schopnosti pohybu, jinak napr i slepe, hluche,...

zdravotně postižená osoba je podle mého názoru osoba nějakým způsobem postižena tělesně - špatně pohyblivá (po obrně), ochrnutá, ... a za zdravotně postiženou osobu považuji také osobu postiženou nějakým mentálním postižením (Downův syndrom), za zdravotní postižení ale považuji například nemoc motýlích křídel atd.

zdravotně postiženou osobu

ztp, ztp/p

5. S jakými překážkami se dle Vašeho názoru osoby zdravotně postižené při cestování nejčastěji potýkají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
architektonické bariéry v ubytovacích a stravovacích zařízeních10479,39 %79,39 %  
bariéry v oblasti dopravních služeb8766,41 %66,41 %  
nepřístupnost památek6549,62 %49,62 %  
nepřizpůsobení nabídky doplňkových služeb potřebám handicapovaných osob (kulturní či sportovní program, společenské akce, apod.)6146,56 %46,56 %  
lidé, kteří nevědí, jak jim pomoci nebo nechtějí pomoci10,76 %0,76 %  
s lhostejností10,76 %0,76 %  
Především bariéry přístupu ze strany široké veřejnosti.10,76 %0,76 %  
(ne)pomoc ostatních lidí10,76 %0,76 %  
Památky a další "atrakce" často neuvádějí ani na svých webových stránkách, zda je to přístupno i tělesně postiženým či nikoliv10,76 %0,76 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s případem, kdy osobě zdravotně postižené bylo odmítnuto poskytnutí nějaké služby právě z důvodu jejího omezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11890,08 %90,08 %  
ANO139,92 %9,92 %  

Graf

7. Na předchozí otázku jste odpověděl/a ANO, můžete prosím situaci stručně popsat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

(Dnes se používá nejlépe výraz zdravotně znevýhodněný jedinec anebo jedinec se specifickými potřebami, viz definice světové zdarvotnické organizace WHO, http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html) Zdravotně znevýhodněná dívka - uchazečka o studium oboru kadeřnictví při dni otevřených dvěří ve škole, kde obor kadeřnictví vyučuje, byla již dopředu touto školou srozuměna, že jí škola neumožní stuidum z důvodu jejího znevýhodnění v obavách, že dívka by studium nezvládla, aniž by ale nejdřívě řádně prošla výběrovým řízením; v podstatě ji zcela odradili; vymezená místo pro zdravotně znevýhodněné jedince jsou omezena kapacitou dopravního prostředku, např. elektrický vozík autobus nepojme... ( zde předjímám odpověď k otázce č.14 o jednotné certifikaci služeb v cestovním ruchu, nevím, co topřesně znamená..., ale já odpověděla, že jsem pro, protože to asi bude něco prospěšného:-)?

architektnická bariera pro vstup do budovy

dítě s obrnou, špatně chodící, nebylo přijato do mateřské školy

Mnoho situací od neochoty učitelů přizpůsobit např.: testový materiál, zkoušení apod. danému jedinci s postižením přes společenské bariéry které vznikají z neochoty, či strachu z neznámého.

Nastoupení vozíčkáře do vlaku

nemožnost použít urč. stanice metra

Obsluha ve Španělsku nechtěla pustit na lanovku nevidomého muže, který měl již zaplacenou jízdu.

Pán na vozíčku nepuštěn na prohlídku podzemí - prohlídková trasa obsahovala schody

S hluchoněním na přepážce české pošty nebylo možno nijak komunikovat.

Stařičká babička vlekla do schodů velkou nákupní tašku a navíc byla na vozíku, nikdo babičce nepomohl s taškou ani ji nepostrčil do schodů

V Punkevních jeskyních bylo uvedeno, že jsou přístupny i tělesně postiženým, přičemž nikde nebylo uvedeno že je tam přibližně 120 schodů.

8. Setkal/a jste se někdy s případem neschopnosti personálu (v oblasti dopravy, ubytování nebo stravování) vyhovět specifické potřebě osoby zdravotně postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11386,26 %86,26 %  
ANO1813,74 %13,74 %  

Graf

9. Na předchozí otázku jste odpověděl/a ANO, můžete situaci stručně popsat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fyzicky znevýhodněná osoby seniorského věku při výstupu z autobusu neměla dost času, aby vystoupila, z nějakého důvodu řidič zavřel dveře dříve, aniž by si ověřil, že jsou dveře volné a seniorak spadla na zem

-//-

Byl jsem se zeptat na ČD, zda je možno aby tělesně postižený cestoval sám vlakem. Prý ano, ale je nutné si to několik dní dopředu domluvit.

Např. při cestě autobusem není vždy možné přepravovat osoby s mentálním postižením uvězněných na vozíčku.

Několikrát jsem se setkal ve vlacích nebo MHD s hrůbým zacházeím k zravotně postiženému. Byly to ale spíš výjimečně.

Neschopnost s pomocí při nástupu do vlaku.

Opět mnoho říkladů např.: pokoje které mají být bezbariérové neodpovídají...

personál hotelu měl problém s pomocí člověku na vozíčku na pohyblivou plošinu, která by mu pomohla překonat pár schodů

Přeprava osoby na vozíku linkovým autobusem - pokud nemá doprovod, prakticky není možné invalidní vozík do autobusu naložit. Není to ani neochotou personálu, jako neochotou objednavatelů služeb (krajů) zafinancovat nízkopodlažní autobusy a jejich nasazování v přiměřených a rozumných intervalech. Přeprava osoby na invalidním vozíku vlakem - i když měl vlak podle platného GVD řazen vůz pro přepravu invalidů na vozíku a přeprava byla řádně a včas ohlášena, nebyli sto připravit dostatečný počet zaměstnanců. Invalida nakonec odjel, ale způsobilo to zpoždění vlaku cca 20 minut. Selhání lidského faktoru, bohužel u ČD (čekej dacane!) velmi, velmi časté. Dalším obecným problémem je nedostatečná kapacita linkových autobusů pro přepravu invalidních vozíků / dětských kočárků. Vozidla nejsou již z výroby uzpůsobena na to, aby přepravovala více, než jeden dětský kočárek nebo invalidní vozík. Děje-li se tak, pak na úkor bezpečnosti a plynulosti přepravy a na úkor ostatních cestujících. Přitom matky na MD se musejí dostat k lékaři, nakoupit etc. Opět chybí dostatečná erudovanost a intervence objednavatele dopravy. Chyba v systému.

řidič pres svuj pupek nemoh vytahnout vozik do autobusu

V autobusu chyběla vysouvací plošina, postižený nemohl nastoupit. Stravování - paní se dostala do restaurace, ale ke stolu se nemohla dostat - nevyhovoval velikostně vozíčku. Atd.

V hotelu paní na invalidním vozíku nebylo vyhověno, když požadovala pokoj s vanou a nikoli se sprchovým koutem

V hromadné dopravě nebyla nizkopodlažní, lidé museli vozíčkáře vytáhmout nahoru

vozíčkář, nádraží vlakové Třebíč, půjčovali si plošinu - moc keců....

Vozíčkáře bylo možné přepravit pouze v nákladním prostoru rychlíku, kde se netopilo.

10. Současnou situaci v České republice, co se týče přístupnosti služeb v oblasti cestovního ruchu osobám se zdravotním postižením, považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše špatnou – potřeby OZP nejsou uspokojovány v dostatečné míře, existuje mnoho bariér6549,62 %49,62 %  
Uspokojivou – potřeby OZP jsou do určité míry uspokojovány, ale stále existují bariéry4131,3 %31,3 %  
Nemohu posoudit2015,27 %15,27 %  
Velmi špatnou – potřeby OZ nejsou uspokojovány43,05 %3,05 %  
Výbornou – potřeby OZP v cestovním ruchu jsou uspokojovány vždy a na vysoké úrovni10,76 %0,76 %  

Graf

11. Kterým skupinám lidí z následujícího výčtu je dle Vašeho názoru bezbariérové prostředí prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoby s omezenou schopností pohybu12192,37 %92,37 %  
senioři10076,34 %76,34 %  
osoby s poruchami zraku8262,6 %62,6 %  
rodiny s malými dětmi6448,85 %48,85 %  
těhotné ženy4735,88 %35,88 %  
osoby malého nebo nadměrného vzrůstu2519,08 %19,08 %  
osoby s poruchami sluchu2116,03 %16,03 %  

Graf

12. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s omezenou schopností pohybu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy9874,81 %74,81 %  
často1813,74 %13,74 %  
vůbec129,16 %9,16 %  
velmi často (při každé dovolené)32,29 %2,29 %  

Graf

13. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s poruchami zraku nebo sluchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy8665,65 %65,65 %  
vůbec3627,48 %27,48 %  
často86,11 %6,11 %  
velmi často (při každé dovolené)10,76 %0,76 %  

Graf

14. Myslíte si, že je důležité, aby byl v České republice zaveden jednotný standard certifikace služeb cestovního ruchu pro OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11184,73 %84,73 %  
NE2015,27 %15,27 %  

Graf

15. Na předchozí otázku jste odpověděl/a NE, uveďte prosím proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čím víc certifikátů, tím hůř

Jakékoliv nařizování a řízení jednotnosti je na draka. Služby postiženým musí bý uváděny jako reklama a přednost té konkrétní firmy, kterou se budou chlubit.

jednotný standard není potřeba, ať si každý stanoví své dle svého uvážení

Myslím že potřeby OZP jsou značně individuální a takovýto standard tak nemusí mít vypovídající hodnotu.

Myslím, že není třeba vytvářet jednotné standarty na každou situaci.

Některé zdravotní postižení nejsou tak závažné jako u ostatních

nemám na to názor

nemyslím si že je potřeba to řešit

neni tech narizeni uz tak dost?

Nerozumím otázce

nevím co si pod takovým standardem představit. obecný standard nic neřeší a důkladně sestavený standard zase těžko kontrolovatelný. poskytovatel služeb, který chce vyjít vstříc OZP jim podmínky dá a ten kdo vyloženě nechce, tak standard vždy obejde.

protože nerozumím otázce

současný stav je dostačující

standard služeb nic neřeší

Vznikla by tím další administrace a nevěřím ve větší přínos. Myslím si, že každé postižení vyžaduje jiný přístup.

16. Dali byste Vy osobně při plánování vlastní dovolené přednost ubytování v ubytovacím zařízení, které se prezentuje jako zařízení poskytující bezbariérové služby před jiným zařízením? (za předpokladu stejné ceny za ubytování a umístění ve stejné lokalitě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, nevidím v tom žádnou výhodu6045,8 %45,8 %  
spíše ano, ale zvažoval/a bych i další kritéria4937,4 %37,4 %  
ano, určitě139,92 %9,92 %  
určitě ne96,87 %6,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Kterým skupinám lidí z následujícího výčtu je dle Vašeho názoru bezbariérové prostředí prospěšné?

  • odpověď osoby s poruchami zraku:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osoby s poruchami sluchu na otázku 11. Kterým skupinám lidí z následujícího výčtu je dle Vašeho názoru bezbariérové prostředí prospěšné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. S jakými překážkami se dle Vašeho názoru osoby zdravotně postižené při cestování nejčastěji potýkají?

6. Setkal/a jste se někdy s případem, kdy osobě zdravotně postižené bylo odmítnuto poskytnutí nějaké služby právě z důvodu jejího omezení?

8. Setkal/a jste se někdy s případem neschopnosti personálu (v oblasti dopravy, ubytování nebo stravování) vyhovět specifické potřebě osoby zdravotně postižené?

10. Současnou situaci v České republice, co se týče přístupnosti služeb v oblasti cestovního ruchu osobám se zdravotním postižením, považuji za:

11. Kterým skupinám lidí z následujícího výčtu je dle Vašeho názoru bezbariérové prostředí prospěšné?

12. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s omezenou schopností pohybu?

13. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s poruchami zraku nebo sluchu?

14. Myslíte si, že je důležité, aby byl v České republice zaveden jednotný standard certifikace služeb cestovního ruchu pro OZP?

16. Dali byste Vy osobně při plánování vlastní dovolené přednost ubytování v ubytovacím zařízení, které se prezentuje jako zařízení poskytující bezbariérové služby před jiným zařízením? (za předpokladu stejné ceny za ubytování a umístění ve stejné lokalitě)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. S jakými překážkami se dle Vašeho názoru osoby zdravotně postižené při cestování nejčastěji potýkají?

6. Setkal/a jste se někdy s případem, kdy osobě zdravotně postižené bylo odmítnuto poskytnutí nějaké služby právě z důvodu jejího omezení?

8. Setkal/a jste se někdy s případem neschopnosti personálu (v oblasti dopravy, ubytování nebo stravování) vyhovět specifické potřebě osoby zdravotně postižené?

10. Současnou situaci v České republice, co se týče přístupnosti služeb v oblasti cestovního ruchu osobám se zdravotním postižením, považuji za:

11. Kterým skupinám lidí z následujícího výčtu je dle Vašeho názoru bezbariérové prostředí prospěšné?

12. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s omezenou schopností pohybu?

13. Jak často se při trávení dovolené setkáváte s turisty s poruchami zraku nebo sluchu?

14. Myslíte si, že je důležité, aby byl v České republice zaveden jednotný standard certifikace služeb cestovního ruchu pro OZP?

16. Dali byste Vy osobně při plánování vlastní dovolené přednost ubytování v ubytovacím zařízení, které se prezentuje jako zařízení poskytující bezbariérové služby před jiným zařízením? (za předpokladu stejné ceny za ubytování a umístění ve stejné lokalitě)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kačírková, L.Cestovní ruch osob se zdravotním postižením z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestovni-ruch-osob-se-zdravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.