Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v česko-polském pohraničí

Cestovní ruch v česko-polském pohraničí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Rožnovská
Šetření:24. 05. 2010 - 04. 06. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):21 / 6.9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Soňa Rožnovská a jsem studentkou geografie v Liberci. Provádím průzkum cestovního ruchu v česko-polském pohraničí euroregionu Glacensis (okresy: Náchod, Rychnov n. Kněžnou a powiat Klodzky), v rámci své diplomové práce, jehož účelem je monitorovat stav a změny týkající se cestovního ruchu v tomto euroregionu z Vašeho pohledu. Můžete mi prosím věnovat několik minut času? Ráda bych Vám formou dotazníku položila několik otázek týkajících se Vás a Vašich postřehů z pobytů, popřípadě života, v této oblasti. Cílem práce je zhodnotit stávájící cestovní ruch v dané oblasti a na základě průzkumu navrhnout možné varianty pro zlepšení a rozšíření nabídky především v oblasti netradičních forem cestovního ruchu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na otázky v dotazníku odpovídejte zaškrtnutím  možnosti, která nejlépe vyjadřuje Vaši situaci nebo Váš názor. U otázek otevřených doplňte odpověď slovním vyjádřením.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste již navštívili euroregion Glacensis (okresy: Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, powiat Klodzky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdy → konec dotazníku, byl(a) jsem zde jednouotázka č. 2, byl(a) jsem zde 2 až 3krátotázka č. 2, byl(a) jsem zde vícekrátotázka č. 2, žiji v tomto regionuotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy770 %70 %  
byl(a) jsem zde 2 až 3krát220 %20 %  
žiji v tomto regionu110 %10 %  

Graf

2. Která místa v česko-polském pohraničí euroregionu Glacensis jste již navštívil/a?(okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, powiat Klodzky)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov

Náchod a okolí

okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

3. Když se rozhodnete cestovat do česko-polského pohraničí, jakou formu organizace cesty zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně - zařídím si sám3100 %30 %  

Graf

4. Jaký způsob přepravy volíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem266,67 %20 %  
vlakem133,33 %10 %  

Graf

5. Jak dlouhý pobyt volíte při cestováni v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 noclehy (např. víkendový)133,33 %10 %  
3 až 7 noclehů (např. týdenní)133,33 %10 %  
delší133,33 %10 %  

Graf

6. S kým tu nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády/známými266,67 %20 %  
s partnerem/partnerkou133,33 %10 %  

Graf

7. Jaký převažující typ ubytování zde volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné hromadné ubytovací zařízení (turistická chata, ubytovna, hostel,a266,67 %20 %  
u známých, příbuzných, vlastní chata133,33 %10 %  

Graf

8. Stravujete se zde v restauračních zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně - jak kdy3100 %30 %  

Graf

9. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy tohoto euroregionu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod.3100 %30 %  
zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod.3100 %30 %  
poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod.266,67 %20 %  
relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.133,33 %10 %  
zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod.133,33 %10 %  
návštěva příbuzných nebo známých133,33 %10 %  

Graf

10. Které aktivity v tomto euroregionu jsou pro Vás nejlákavější? (Vyberte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cykloturistika, horská cyklistika3100 %30 %  
pěší turistika266,67 %20 %  
poznávací turistika (návštěvy hradů, zámků, památek, muzeí, galerií apod.)266,67 %20 %  
lyžování, zimní sporty133,33 %10 %  
péče o fyzickou a duševní kondici (fitness, posilování, sauna, rehabilitace apod.)133,33 %10 %  

Graf

11. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto euroregionu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO - ale někdy později266,67 %20 %  
ANO - žiji zde133,33 %10 %  

Graf

12. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni)30.667
2 - úroveň veřejného stravování30.667
3 - služby pro motoristy3.3330.222
4 - služby pro cykloturisty30.667
5 - služby pro lyžaře2.6671.556
6 - úroveň personálu ve službách cestovního ruchu3.3330.889
7 – nabídka služeb3.3330.222
8 - cenová úroveň služeb2.3330.222

Graf

13. Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost tohoto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit1.6670.222
2 - rozsah a dostupnost stravovacích kapacit1.6670.222
3 - dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)20.667
4 - dostupnost regionu hromadnou dopravou30.667
5 - vybavení regionu pro sportovní aktivity20
6 - nákupní možnosti (prodejní síť)2.3330.222
7 - příležitosti pro zábavu a společenské vyžití2.6670.222
8 - vybavenost regionu atrakcemi pro děti30

Graf

14. Jak hodnotíte péči o rozvoj cestovního ruchu v následujících oblastech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - poskytování informací o regionu3.3331.556
2 - místní orientační značení (směrovky, tabule)20
3 - péče o památky a turistické atraktivity2.3330.222
4 - péče o životní prostředí2.3330.222
5 - péče o bezpečnost návštěvníků2.6670.222
6 - nabídka programů pro volný čas30.667
7 - drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)2.6670.222
8 - přátelskost místních lidí k návštěvníkům20.667

Graf

15. V dnešní době jsou v oblibě netradiční formy cestovního ruchu. Které byste nejvíce uvítali, kdyby se rozvinuly v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrodružná turistika3100 %30 %  
hipoturistika (cestování na koni v přírodě)266,67 %20 %  
golfová turistika133,33 %10 %  

Graf

16. Jaký druh dobrodružné turistiky by vás nejvíce přilákal do tohoto regionu? (vyberte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
treking (horská turistika s přespáváním v přírodě)266,67 %20 %  
vodáctví133,33 %10 %  
motorové létaní (vyhlídkové lety)133,33 %10 %  
sjezdové tratě pro horská kola (MTB)133,33 %10 %  
paintball, airsoft133,33 %10 %  
teambuildingové akce (stmelování kolektivu)133,33 %10 %  

Graf

17. Co Vám v tomto regionu nejvíce schází? Popřípadě chtěli byste ještě něco dodat k problematice cestovního ruchu v tomto regionu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí zde pravý destinační management, vetší spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Kvalitnější dopravní dostupnost některých oblastí - veřejnou dopravou

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena266,67 %20 %  
muž133,33 %10 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou266,67 %20 %  
vysokoškolské133,33 %10 %  

Graf

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 49 let133,33 %10 %  
16 - 25 let133,33 %10 %  
26 - 35 let133,33 %10 %  

Graf

21. Napiště okres, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl.m.Praha133,33 %10 %  
Praha-Západ133,33 %10 %  
Trutnov 133,33 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rožnovská, S.Cestovní ruch v česko-polském pohraničí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-cesko-polskem-pohranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.