Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v česko-polském pohraničí

Cestovní ruch v česko-polském pohraničí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Rožnovská
Šetření:24. 05. 2010 - 04. 06. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):21 / 6.9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Soňa Rožnovská a jsem studentkou geografie v Liberci. Provádím průzkum cestovního ruchu v česko-polském pohraničí euroregionu Glacensis (okresy: Náchod, Rychnov n. Kněžnou a powiat Klodzky), v rámci své diplomové práce, jehož účelem je monitorovat stav a změny týkající se cestovního ruchu v tomto euroregionu z Vašeho pohledu. Můžete mi prosím věnovat několik minut času? Ráda bych Vám formou dotazníku položila několik otázek týkajících se Vás a Vašich postřehů z pobytů, popřípadě života, v této oblasti. Cílem práce je zhodnotit stávájící cestovní ruch v dané oblasti a na základě průzkumu navrhnout možné varianty pro zlepšení a rozšíření nabídky především v oblasti netradičních forem cestovního ruchu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na otázky v dotazníku odpovídejte zaškrtnutím  možnosti, která nejlépe vyjadřuje Vaši situaci nebo Váš názor. U otázek otevřených doplňte odpověď slovním vyjádřením.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste již navštívili euroregion Glacensis (okresy: Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, powiat Klodzky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdy → konec dotazníku, byl(a) jsem zde jednouotázka č. 2, byl(a) jsem zde 2 až 3krátotázka č. 2, byl(a) jsem zde vícekrátotázka č. 2, žiji v tomto regionuotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy770 %70 %  
byl(a) jsem zde 2 až 3krát220 %20 %  
žiji v tomto regionu110 %10 %  

Graf

2. Která místa v česko-polském pohraničí euroregionu Glacensis jste již navštívil/a?(okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, powiat Klodzky)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov

Náchod a okolí

okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

3. Když se rozhodnete cestovat do česko-polského pohraničí, jakou formu organizace cesty zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně - zařídím si sám3100 %30 %  

Graf

4. Jaký způsob přepravy volíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem266,67 %20 %  
vlakem133,33 %10 %  

Graf

5. Jak dlouhý pobyt volíte při cestováni v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 noclehy (např. víkendový)133,33 %10 %  
3 až 7 noclehů (např. týdenní)133,33 %10 %  
delší133,33 %10 %  

Graf

6. S kým tu nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády/známými266,67 %20 %  
s partnerem/partnerkou133,33 %10 %  

Graf

7. Jaký převažující typ ubytování zde volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné hromadné ubytovací zařízení (turistická chata, ubytovna, hostel,a266,67 %20 %  
u známých, příbuzných, vlastní chata133,33 %10 %  

Graf

8. Stravujete se zde v restauračních zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně - jak kdy3100 %30 %  

Graf

9. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy tohoto euroregionu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod.3100 %30 %  
zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod.3100 %30 %  
poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod.266,67 %20 %  
relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.133,33 %10 %  
zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod.133,33 %10 %  
návštěva příbuzných nebo známých133,33 %10 %  

Graf

10. Které aktivity v tomto euroregionu jsou pro Vás nejlákavější? (Vyberte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cykloturistika, horská cyklistika3100 %30 %  
pěší turistika266,67 %20 %  
poznávací turistika (návštěvy hradů, zámků, památek, muzeí, galerií apod.)266,67 %20 %  
lyžování, zimní sporty133,33 %10 %  
péče o fyzickou a duševní kondici (fitness, posilování, sauna, rehabilitace apod.)133,33 %10 %  

Graf

11. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto euroregionu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO - ale někdy později266,67 %20 %  
ANO - žiji zde133,33 %10 %  

Graf

12. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni)30.667
2 - úroveň veřejného stravování30.667
3 - služby pro motoristy3.3330.222
4 - služby pro cykloturisty30.667
5 - služby pro lyžaře2.6671.556
6 - úroveň personálu ve službách cestovního ruchu3.3330.889
7 – nabídka služeb3.3330.222
8 - cenová úroveň služeb2.3330.222

Graf

13. Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost tohoto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit1.6670.222
2 - rozsah a dostupnost stravovacích kapacit1.6670.222
3 - dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)20.667
4 - dostupnost regionu hromadnou dopravou30.667
5 - vybavení regionu pro sportovní aktivity20
6 - nákupní možnosti (prodejní síť)2.3330.222
7 - příležitosti pro zábavu a společenské vyžití2.6670.222
8 - vybavenost regionu atrakcemi pro děti30

Graf

14. Jak hodnotíte péči o rozvoj cestovního ruchu v následujících oblastech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 - poskytování informací o regionu3.3331.556
2 - místní orientační značení (směrovky, tabule)20
3 - péče o památky a turistické atraktivity2.3330.222
4 - péče o životní prostředí2.3330.222
5 - péče o bezpečnost návštěvníků2.6670.222
6 - nabídka programů pro volný čas30.667
7 - drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)2.6670.222
8 - přátelskost místních lidí k návštěvníkům20.667

Graf

15. V dnešní době jsou v oblibě netradiční formy cestovního ruchu. Které byste nejvíce uvítali, kdyby se rozvinuly v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrodružná turistika3100 %30 %  
hipoturistika (cestování na koni v přírodě)266,67 %20 %  
golfová turistika133,33 %10 %  

Graf

16. Jaký druh dobrodružné turistiky by vás nejvíce přilákal do tohoto regionu? (vyberte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
treking (horská turistika s přespáváním v přírodě)266,67 %20 %  
vodáctví133,33 %10 %  
motorové létaní (vyhlídkové lety)133,33 %10 %  
sjezdové tratě pro horská kola (MTB)133,33 %10 %  
paintball, airsoft133,33 %10 %  
teambuildingové akce (stmelování kolektivu)133,33 %10 %  

Graf

17. Co Vám v tomto regionu nejvíce schází? Popřípadě chtěli byste ještě něco dodat k problematice cestovního ruchu v tomto regionu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí zde pravý destinační management, vetší spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Kvalitnější dopravní dostupnost některých oblastí - veřejnou dopravou

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena266,67 %20 %  
muž133,33 %10 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou266,67 %20 %  
vysokoškolské133,33 %10 %  

Graf

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 49 let133,33 %10 %  
16 - 25 let133,33 %10 %  
26 - 35 let133,33 %10 %  

Graf

21. Napiště okres, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl.m.Praha133,33 %10 %  
Praha-Západ133,33 %10 %  
Trutnov 133,33 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rožnovská, S.Cestovní ruch v česko-polském pohraničí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-cesko-polskem-pohranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.