Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v CHKO Kokořínsko

Cestovní ruch v CHKO Kokořínsko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Svobodová
Šetření:02. 04. 2014 - 29. 04. 2014
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):15 / 8.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen lidem s trvalým bydlištěm v CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí. Výsledky průzkumu budou použity pro mou diplomovou práci na téma "Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko".

Děkuji za vyplnění. Každá Vaše odpověď mi velmi pomůže!

Bc. Eliška Svobodová

Odpovědi respondentů

1. Nachází se Vaše trvalé bydliště na území CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4960,49 %60,49 %  
Ne3239,51 %39,51 %  

Graf

2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4285,71 %51,85 %  
Ne714,29 %8,64 %  

Graf

3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4183,67 %50,62 %  
Ne816,33 %9,88 %  

Graf

4. Setkáváte se ve Vaší obci a okolí s účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4897,96 %59,26 %  
Ne12,04 %1,23 %  

Graf

5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V přírodě4389,58 %53,09 %  
V restauračních zařízeních3266,67 %39,51 %  
V dopravních prostředcích1939,58 %23,46 %  
Při výkonu povolání510,42 %6,17 %  
v obci kde bydlím12,08 %1,23 %  
ve městě12,08 %1,23 %  
v místě mého bydliště12,08 %1,23 %  
v krámě12,08 %1,23 %  

Graf

6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí2960,42 %35,8 %  
Spíše pozitivně1633,33 %19,75 %  
Spíše negativně36,25 %3,7 %  

Graf

7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.

CR = cestovní ruch

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí3775,51 %45,68 %  
CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí3775,51 %45,68 %  
CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva2653,06 %32,1 %  
CR pomáhá řešit nezaměstnanost2346,94 %28,4 %  
CR pomáhá chránit životní prostředí918,37 %11,11 %  
CR devastuje životní prostředí816,33 %9,88 %  
CR přispívá k ochraně kulturně-historických památek714,29 %8,64 %  
CR zvyšuje cenovou hladinu prodávaných výrobků a služeb510,2 %6,17 %  
CR poškozuje kulturně - historické památky36,12 %3,7 %  
CR narušuje poklidný život místních obyvatel36,12 %3,7 %  
nevím12,04 %1,23 %  

Graf

8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4285,71 %51,85 %  
Ne714,29 %8,64 %  

Graf

9. Jakým způsobem by měl být rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko podpořen?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

lepší propagace

nějaké akce by to chtělo, aby sem lidé začali jezdit

nevím

nevím

nevím

oprava silnic

víc propagovat v médiích

Více atrakcí, kulturních akcí, marketingové kampaně.

více restaurací, stezky, organizované pochody, výlety

Zlepšení dopravní obslužnosti regionu a větší zájem CHKO o CR v regionu a to nejen směrem k omezování turistů, ale i naopak.

zlepšit dopravu, a taky víc propagovat

Zvýšit počet naučných stezek, pořádat komentované výlety, více využívat potenciál historie obcí

10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2857,14 %34,57 %  
Ne2142,86 %25,93 %  

Graf

11. Jaký užitek Vám cestovní ruch přináší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

akce pro lidi, kterých se můžu zůčastnit

Jezdí sem lidé a je tu živo. Bez CR by zde zemřel pes a člověka by tu nebavilo žít, možná by to nepřímo ovlivnilo mé zaměstnání.

klienty

kontakt s lidmi

Podporu místních podnikatelů, invenci pro další fungování služeb

Ubytovací klientelu.

víc se řeší infrastruktura i pro občany

více akcí a událostí

zábavu, relax v přírodě, kontakt s lidmi

začal jsem se zajímat o dopad vlivu činnosti lidí na životní prostředí

Zaměstnání

12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2959,18 %35,8 %  
Ano2040,82 %24,69 %  

Graf

13. Co si představujete pod pojmem udržitelný cestovní ruch?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cestovní ruch, který je šetrný k přírodě a místním obyvatelům, zachovává hodnoty pro budoucí generace

cestovní ruch, který má dlouhodobé perspektivy

je to cestovní ruch který se snaží zachovat kulturní hodnoty do budoucna pro naše dtěi atd.

podpora cestovního ruchu?

Takový cestovní ruch, který zachovává přírodní a kulturní hodnoty i pro příští generace tak, aby i ony se z něho mohly těšit.

zajištění služeb pro potřeby cestovního ruchu a zároveň rozvoje území

že je šetrný k přírodě

že lidé na nějaké místo cestují a budou cestovat, vylepšování turistických stezek - míst, rekonstruování různých ubytovacích zařízení

14. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 403367,35 %40,74 %  
41 – 601020,41 %12,35 %  
Více než 61 let36,12 %3,7 %  
Méně než 20 let36,12 %3,7 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3469,39 %41,98 %  
Muž1530,61 %18,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Nachází se Vaše trvalé bydliště na území CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Setkáváte se ve Vaší obci a okolí s účastníky cestovního ruchu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V dopravních prostředcích na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V přírodě na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V restauračních zařízeních na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše pozitivně na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá řešit nezaměstnanost na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 – 40 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 15. Jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 15. Jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?

3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V restauračních zařízeních na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 15. Jste?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

4. Setkáváte se ve Vaší obci a okolí s účastníky cestovního ruchu?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V dopravních prostředcích na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V přírodě na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V restauračních zařízeních na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše pozitivně na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá řešit nezaměstnanost na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 – 40 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 15. Jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Nachází se Vaše trvalé bydliště na území CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 15. Jste?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?

5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?

 • odpověď V přírodě:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V dopravních prostředcích na otázku 5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.

 • odpověď CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 14. Vaše věková kategorie?
 • odpověď CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá řešit nezaměstnanost na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.

8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 15. Jste?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR pomáhá řešit nezaměstnanost na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi CR přináší finanční prostředky do rozpočtů obcí na otázku 7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 – 40 na otázku 14. Vaše věková kategorie?

12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 14. Vaše věková kategorie?

14. Vaše věková kategorie?

 • odpověď 21 – 40:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nachází se Vaše trvalé bydliště na území CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí?

2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?

4. Setkáváte se ve Vaší obci a okolí s účastníky cestovního ruchu?

5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?

6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?

7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.

8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?

10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?

12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

14. Vaše věková kategorie?

15. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nachází se Vaše trvalé bydliště na území CHKO Kokořínsko nebo v jeho nejbližším okolí?

2. Zajímáte se o životní prostředí v CHKO Kokořínsko?

3. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vaší obci a okolí?

4. Setkáváte se ve Vaší obci a okolí s účastníky cestovního ruchu?

5. Kde se s účastníky cestovního ruchu setkáváte?

6. Jak vnímáte účastníky cestovního ruchu, se kterými se setkáváte?

7. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj CHKO Kokořínsko.

8. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko?

10. Myslíte si, že Vám cestovní ruch přináší nějaký užitek?

12. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

14. Vaše věková kategorie?

15. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, E.Cestovní ruch v CHKO Kokořínsko (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-chko-kokorin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.