Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v Klášterci nad Ohří

Cestovní ruch v Klášterci nad Ohří

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Čeněk Hadrávek
Šetření:17. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko/Vážený respondente,

následující anketa je realizována za účelem zjištění Vašeho názoru na cestovní ruch v Klášterci nad Ohří. Hledanými respondenty jsou nedávní návštěvníci a obyvatelé tohoto města ve věku nad 18 let.

Její výsledky budou použity pro účely mé bakalářské práce psané v rámci studia na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jež se zabývá právě problematikou cestovního ruchu v Klášterci nad Ohří, a zároveň budou po jejím skončení publikovány na tomto serveru. Anketa je zcela anonymní a její výsledky budou zveřejněny jako celek v rámci výše zmíněné práce. V případě, že byste měla/měl o zpracované výsledky ankety v elektronické formě zájem, uveďte na sebe prosím na konci dotazníku e-mailový kontakt, abych Vám je mohl zaslat.

S poděkováním

Čeněk Hadrávek

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste v posledních 3 letech Klášterec nad Ohří, případně jste obyvatelem tohoto města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [město jsem navštívil/aotázka č. 2, jsem obyvatelem/obyvatelkou Klášterce nad Ohříotázka č. 2, město jsem nenavštívil/a, ani nejsem jeho obyvatelem/obyvatelkou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem obyvatelem/obyvatelkou Klášterce nad Ohří 4256,76 %56,76 %  
město jsem navštívil/a 2027,03 %27,03 %  
město jsem nenavštívil/a, ani nejsem jeho obyvatelem/obyvatelkou1216,22 %16,22 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-17 → konec dotazníku, 18-30otázka č. 3, 31-40otázka č. 3, 41-50otázka č. 3, 51-60otázka č. 3, 61 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304775,81 %63,51 %  
41-5058,06 %6,76 %  
31-4046,45 %5,41 %  
51-6046,45 %5,41 %  
61 a více11,61 %1,35 %  
0-1711,61 %1,35 %  

Graf

3. Označte tvrzení, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru. „Klášterec nad Ohří vnímám v rámci České republiky jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevýznamné centrum cestovního ruchu.“2337,7 %31,08 %  
centrum cestovního ruchu s běžným významem.“ 2236,07 %29,73 %  
nevýznamné centrum cestovního ruchu.“914,75 %12,16 %  
spíše významné centrum cestovního ruchu.“ 58,2 %6,76 %  
nevím/nedokážu posoudit23,28 %2,7 %  

Graf

4. Které slovo či slovní spojení Vás jako první napadne v souvislosti s cestovním ruchem v Klášterci nad Ohří?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Lázně Evženie

aquapark

aquapark

bída

Jízda na lodích - Ohře

klášterecký zámek s parkem

klid

kostel

koupaliště

Krásný zámek a park

lázeňské město

Lázeňské,malebné a upravené město.

lázně

lázně

Lázně

Lázně

Lázně

lázně Evženie

Lázně Evženie.

Lázně na nic

lázně, zámek

lázně, zámek

léčivé prameny

máme nádherný park

minimální

neschopni urednici na radnici

nevim

nevyužitý potenciál

nic

nuda

okolí, příroda, poloha města

park

porcelán

porcelán, zámek

porcelánka, Thunská hrobka

Sezónní

Špatné parkování, špatné služby

Zahraniční turisté

Zámecká zahrada

zámecký park

Zámecký park

Zámek

zámek

Zámek

zámek

zámek

zámek

Zámek

zámek

zamek

zámek

zámek

Zámek

zámek

zámek a lázně

zámek a zámecký park

zámek, lázně, park

zámek, minerální prameny

zámek, muzeum porcelánu

zámek, porcelán

5. Jak hodnotíte stav přírody ve městě (např. zámecký park) a jeho nejbližším okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadprůměrný2642,62 %35,14 %  
dobrý2337,7 %31,08 %  
výborný813,11 %10,81 %  
podprůměrný23,28 %2,7 %  
nevím/nedokážu posoudit11,64 %1,35 %  
špatný11,64 %1,35 %  

Graf

6. Jak jste spokojen/a s možností využití přírodních podmínek ve městě a jeho nejbližším okolí k nejrůznějším formám aktivního trávení volného času (cykloturistika, turistika, vodní sporty atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2337,7 %31,08 %  
ani spokojen(a)/ani nespokojen(a) 2032,79 %27,03 %  
zcela spokojen/a 914,75 %12,16 %  
spíše nespokojen/a58,2 %6,76 %  
nevím/nedokážu posoudit 34,92 %4,05 %  
zcela nespokojen/a 11,64 %1,35 %  

Graf

7. Ochutnal/a jste v posledních 3 letech některý z místních minerálních pramenů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4370,49 %58,11 %  
ne1422,95 %18,92 %  
nevím/neapamatuji se46,56 %5,41 %  

Graf

8. Myslíte si, že je řeka Ohře z hlediska cestovního ruchu dostatečně využívaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1931,15 %25,68 %  
spíše ano1321,31 %17,57 %  
nevím/nedokážu posoudit1219,67 %16,22 %  
ani ano/ani ne69,84 %8,11 %  
určitě ne69,84 %8,11 %  
určitě ano58,2 %6,76 %  

Graf

9. Navštívil/a jste v posledních 3 letech zříceniny na Šumné či Lestkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3354,1 %44,59 %  
ne2744,26 %36,49 %  
nevím/neapamtuji se11,64 %1,35 %  

Graf

10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4065,57 %54,05 %  
ano2032,79 %27,03 %  
nevím/nepamatuji se11,64 %1,35 %  

Graf

11. Označte tvrzení, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru. „Nabídku kulturních akcí ve městě považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše uspokojivou.“1727,87 %22,97 %  
spíše neuspokojivou.“ 1524,59 %20,27 %  
ani uspokojivou/ani neuspokojivou.“ 1016,39 %13,51 %  
nevím/nedokážu posoudit813,11 %10,81 %  
zcela neuspokojivou.“ 813,11 %10,81 %  
zcela uspokojivou.“ 34,92 %4,05 %  

Graf

12. Jak jste spokojen/a se službami místního aquaparku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a 2032,79 %27,03 %  
nevím/nedokážu posoudit1727,87 %22,97 %  
ani spokojen(a)/ani nespokojen(a) 1016,39 %13,51 %  
spíše nespokojen/a 1016,39 %13,51 %  
zcela spokojen/a 46,56 %5,41 %  

Graf

13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a 2134,43 %28,38 %  
spíše nespokojen/a 1524,59 %20,27 %  
nevím/nedokážu posoudit 1219,67 %16,22 %  
ani spokojen(a)/ani nespokojen(a) 813,11 %10,81 %  
zcela nespokojen/a 46,56 %5,41 %  
zcela spokojen/a 11,64 %1,35 %  

Graf

14. Jak hodnotíte kvalitu ubytovacích zařízení ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná2947,54 %39,19 %  
nevím/nedokážu posoudit 2744,26 %36,49 %  
podprůměrná46,56 %5,41 %  
špatná 11,64 %1,35 %  

Graf

15. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita stravovacích zařízení ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná3150,82 %41,89 %  
podprůměrná 1321,31 %17,57 %  
nevím/nedokážu posoudit 813,11 %10,81 %  
špatná58,2 %6,76 %  
nadprůměrná46,56 %5,41 %  

Graf

16. Existuje dle Vašeho názoru nějaká oblast cestovního ruchu, která by měla být v Klášterci nad Ohří zlepšena, případně zcela nově vybudována a rozvinuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, ne → konec dotazníku, nevím/nedokážu posoudit → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3252,46 %43,24 %  
nevím/nedokážu posoudit2845,9 %37,84 %  
ne11,64 %1,35 %  

Graf

17. Uveďte prosím jaká:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aquapark - neškodilo by rozšížení plaveckých ploch, případně dovybudování krytého bazénu

Bazén, kolečkové brusle, ad. musíme jezdit pryč z města

cyklostezka

čistota, pořádek, chodníky, pěšiny a stezky,

gastronomie, místo pro in-line brusle

Gastronomie, Ubytování, Festivaly, Sportovní události

Hřistě

Informační tabule na Lestkově či Šumné

inline brusle(špatné stavy silnic)

krytý bazén

kultura - častější divadelní vystoupení, organizovat koncertní vystoupení sport - výstavba turistických stezek, místo pro inline, možnost plavání v místním bazénu 1.zš přes zimu, sálové sporty památky - aspoň částečná údržba

kulturni akce , sport

Lákat návštěvníky na daleko více věcí, než na lázně. To, že se do nich investovaly miliony a v podstatě jsou sotva schopny si na sebe vydělat moc dlouho nad vodou město neudrží. Investice do částí, resp. části města, kde se turisté nesetkají vůbec s typickým "životem" v Klášterci taky není moc na místě. Ženou si je totiž jako do ohrádky aby živili pouze zařízení (restaurační apod.) v okolí lázní. Pak se nemůžou obyvatelé divit, že ve "městě" není žádná kvalitní restaurace/tělocvična/kultura, kterou by mohli návštěvníci využívat. Na druhou stranu, pokud je vrchol kultury pro 90% lidí nákup v hypermarketu, nemůžeme se pozastavovat nad tím, jak to v Klášterci vlastně vypadá :)

Lepší možnosti stravování, sportování

lepší vodácké zázemí a úprava splavnosti Ohře až do Klášterce

Lestkov, Šumná

lodní doprava, více kulturních akcí

Málo stezek ať už pro kola či brusle. Myslím, že lidi by to uvítaly.

pěší turistika

Prohlídky po městě a okolí Klášterce s průvodcem, sportovní centrum

přitáhnout do města další návštěvníky, nabídnout netradiční vyžití, něco co jinde není - jinak se město neliší, nevybočuje, ničím zvláštním "navíc" neláká = nezajímavé

restaurace, letní zahrádky, Ohře a jeho využití (loďky)

rozšírení cyklostezky

sport

sport

Sportovní akce

sportovní vyžití

V centru není možné ve všední dny zaparkovat, jelikož téměř všechna parkovací místa zaberou zaměstnanci radnice a od tohoto problému roste problém další. Turista jede jinam a tak na náměstí nic nemáme. Před rokem 1989 bylo na náměstí a okolo něj 39 provozoven a služeb.

Vydat a kontrolovat počet psů jejich přihlášení a známky příp.čidla v Klášterci,zamezit znečistování chodníků a veřejných prostot.Vymezit prostory pro psi pro konání jejich potřeb.Městská policie se prochází a myslí si,že je je ve m,ěstě důližitá.

zábavní a kulturní služby

zlepšení prezentace zámku, které by přivedlo více turistů

zlepšení wellness služeb

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívil/a jste v posledních 3 letech Klášterec nad Ohří, případně jste obyvatelem tohoto města?

 • odpověď jsem obyvatelem/obyvatelkou Klášterce nad Ohří :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše neuspokojivou.“ na otázku 11. Označte tvrzení, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru. „Nabídku kulturních akcí ve městě považuji za:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?
 • odpověď město jsem navštívil/a :
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím/nedokážu posoudit na otázku 13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?

7. Ochutnal/a jste v posledních 3 letech některý z místních minerálních pramenů?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 12. Jak jste spokojen/a se službami místního aquaparku?

10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Ochutnal/a jste v posledních 3 letech některý z místních minerálních pramenů?

14. Jak hodnotíte kvalitu ubytovacích zařízení ve městě?

 • odpověď nevím/nedokážu posoudit :
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím/nedokážu posoudit na otázku 13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste v posledních 3 letech Klášterec nad Ohří, případně jste obyvatelem tohoto města?

2. Kolik je Vám let?

3. Označte tvrzení, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru. „Klášterec nad Ohří vnímám v rámci České republiky jako:

4. Které slovo či slovní spojení Vás jako první napadne v souvislosti s cestovním ruchem v Klášterci nad Ohří?

5. Jak hodnotíte stav přírody ve městě (např. zámecký park) a jeho nejbližším okolí?

6. Jak jste spokojen/a s možností využití přírodních podmínek ve městě a jeho nejbližším okolí k nejrůznějším formám aktivního trávení volného času (cykloturistika, turistika, vodní sporty atd.)?

7. Ochutnal/a jste v posledních 3 letech některý z místních minerálních pramenů?

8. Myslíte si, že je řeka Ohře z hlediska cestovního ruchu dostatečně využívaná?

9. Navštívil/a jste v posledních 3 letech zříceniny na Šumné či Lestkově?

10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?

11. Označte tvrzení, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru. „Nabídku kulturních akcí ve městě považuji za:

12. Jak jste spokojen/a se službami místního aquaparku?

13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?

14. Jak hodnotíte kvalitu ubytovacích zařízení ve městě?

15. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita stravovacích zařízení ve městě?

16. Existuje dle Vašeho názoru nějaká oblast cestovního ruchu, která by měla být v Klášterci nad Ohří zlepšena, případně zcela nově vybudována a rozvinuta?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste v posledních 3 letech Klášterec nad Ohří, případně jste obyvatelem tohoto města?

2. Kolik je Vám let?

3. Označte tvrzení, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru. „Klášterec nad Ohří vnímám v rámci České republiky jako:

4. Které slovo či slovní spojení Vás jako první napadne v souvislosti s cestovním ruchem v Klášterci nad Ohří?

5. Jak hodnotíte stav přírody ve městě (např. zámecký park) a jeho nejbližším okolí?

6. Jak jste spokojen/a s možností využití přírodních podmínek ve městě a jeho nejbližším okolí k nejrůznějším formám aktivního trávení volného času (cykloturistika, turistika, vodní sporty atd.)?

7. Ochutnal/a jste v posledních 3 letech některý z místních minerálních pramenů?

8. Myslíte si, že je řeka Ohře z hlediska cestovního ruchu dostatečně využívaná?

9. Navštívil/a jste v posledních 3 letech zříceniny na Šumné či Lestkově?

10. Využil/a jste v posledních 3 letech služeb Lázní Evženie (např. lázeňské služby, wellness služby, bazén, sauna)?

11. Označte tvrzení, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru. „Nabídku kulturních akcí ve městě považuji za:

12. Jak jste spokojen/a se službami místního aquaparku?

13. Jak jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití ve městě?

14. Jak hodnotíte kvalitu ubytovacích zařízení ve městě?

15. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita stravovacích zařízení ve městě?

16. Existuje dle Vašeho názoru nějaká oblast cestovního ruchu, která by měla být v Klášterci nad Ohří zlepšena, případně zcela nově vybudována a rozvinuta?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadrávek, Č.Cestovní ruch v Klášterci nad Ohří (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-klasterci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.