Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v Máchově kraji

Cestovní ruch v Máchově kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Juříková
Šetření:09. 11. 2011 - 16. 11. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku na téma Cestovní ruch v Máchově kraji, který bude sloužit zejména jako podklad pro seminární práci z předmětu Ekonomika cestovního ruchu. 10 otázek dotazníku Vám zabere jen chviličku. 

Děkuji! 

Tereza Juříková

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy v Máchově kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2177,78 %77,78 %  
ne622,22 %22,22 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete tuto oblast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně838,1 %29,63 %  
výjimečně419,05 %14,81 %  
jednou za cas14,76 %3,7 %  
byla jsem tam jednou14,76 %3,7 %  
mene casto14,76 %3,7 %  
jednou za 2 roky 14,76 %3,7 %  
příležitostně14,76 %3,7 %  
1x za pět let14,76 %3,7 %  
méně než 1x ročně14,76 %3,7 %  
Byla jsem tam jen jednou14,76 %3,7 %  
nic14,76 %3,7 %  

Graf

3. Jaký dopravní prostředek využíváte při cestě do Máchova kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto1780,95 %62,96 %  
kombinace výše uvedených dopravních prostředků314,29 %11,11 %  
vlak14,76 %3,7 %  

Graf

4. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura838,1 %29,63 %  
relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky628,57 %22,22 %  
turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování419,05 %14,81 %  
zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, gastronomie, nákupy 14,76 %3,7 %  
služebně14,76 %3,7 %  
ZKOUŠKY LOVECKÝCH PSŮ14,76 %3,7 %  

Graf

5. Jaká jsou podle vašeho názoru největší pozitiva této oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní bohatství1466,67 %51,85 %  
kulturní bohatství (památky a jiné)628,57 %22,22 %  
přírodní a kulturní bohatství14,76 %3,7 %  

Graf

6. Jaká jsou podle vašeho názoru největší negativa této oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé množství nabízených služeb523,81 %18,52 %  
špatná dopravní dostupnost523,81 %18,52 %  
nedostatečná kvalita ubytování419,05 %14,81 %  
nevím314,29 %11,11 %  
nedostatečná kvalita stravování14,76 %3,7 %  
nic14,76 %3,7 %  
nedokáži posoudit14,76 %3,7 %  
NEDOKÁŽU POSOUDIT14,76 %3,7 %  

Graf

7. Délka vašeho pobytu v Máchově kraji je obvykle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 dní1047,62 %37,04 %  
méně než 2 dny942,86 %33,33 %  
5-7 dní29,52 %7,41 %  

Graf

8. Jaké volíte během pobytu ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel, penzion942,86 %33,33 %  
kemp, tábořiště523,81 %18,52 %  
vlastní ubytování, chata29,52 %7,41 %  
bez ubytování14,76 %3,7 %  
nic14,76 %3,7 %  
žádné14,76 %3,7 %  
u známých, příbuzných14,76 %3,7 %  
jedu pouze na jednodenní výlet14,76 %3,7 %  

Graf

9. Stravujete se zde v restauračním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - téměř vždy1152,38 %40,74 %  
částečně942,86 %33,33 %  
ne - nikdy14,76 %3,7 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1990,48 %70,37 %  
muž29,52 %7,41 %  

Graf

11. Jaká je vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let1047,62 %37,04 %  
41 - 60 let523,81 %18,52 %  
61 a více let419,05 %14,81 %  
26 - 40 let29,52 %7,41 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou 1152,38 %40,74 %  
vysokoškolské838,1 %29,63 %  
bez maturity29,52 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (79,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Juříková, T.Cestovní ruch v Máchově kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-machove-kraj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.