Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v milevském mikroregionu

Cestovní ruch v milevském mikroregionu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Hobzek
Šetření:01. 03. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé, děkuji za navštívení tohoto dotazníku. Rozhodl jsem se iniciovat průzkum ohledně Vašich postojů a názorů na různé otázky z oblasti cestovního ruchu v milevském mikroregionu.

Tento průzkum je určený především obyvatelům žijícím právě v tomto mikroregionu jakožto přepoklad toho, že tuto oblast dobře znají a odpovědi tedy budou založeny z vysoké části na reálném podkladu. V případě znalosti tohoto mikroregionu uvítám samozřejmě také vyplnění od všech ostatních.

Na toto téma zpracovávám bakalářskou práci, ve které výsledky tohoto průzkumu využiji.

Odpovědi respondentů

1. Považujete milevský mikroregion z hlediska cestovního ruchu za atraktivní ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5450,94 %50,94 %  
ne4643,4 %43,4 %  
nevím65,66 %5,66 %  

Graf

2. Myslíte si, že má milevský mikroregion z pohledu cestovní ruchu nevyužitý potenciál ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5249,06 %49,06 %  
nevím3633,96 %33,96 %  
ne1816,98 %16,98 %  

Graf

3. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ano" - ve které oblasti nejvíce ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktivní turistika, ekoturistika, sightseeing

celkově

cyklostezky

Hrady a zámky

chybí jednotný postoj zastupitelů, což má na svědomí, že se nedělá nic, jediní manažeři cestovního ruchu v Milevsku jsou premonstráti

Chybí více možností strávení volného času pro turisty

Klášter a spojení možných podnikatelských aktivit-služeb v centru města i okolí

Klášter, potřebná rekonstrukce nádvoří, vytvoření ubytovacích kapacit v tomto objektu...

Klášter, Spor

Klášter...a jiné podobné

kulturní akce, možnosti letního koupání,...

Kulturní akce. Vzhledem k tomu, že Milevsko patří v regionu spíše k větším městům, tak v něm pořádané akce nepřekračují jeho hranice.

Málo ubytovacích zařízení

není se kde koupat, chybí pořádné koupaliště

Není schopné přilákat turisty na kulturní akce které se v Milevsku pořádají, chybí dostatečně kvalitní ubytování

nevim

Nuto budovat potenciál.. domnívám se , že hlavně pochopitelně léto, Milevský region nikdy nebude zimní středisko..... 1. volnočasové aktivity, sport pro všechny...., kola, kol. brusle, adrenalinové centrum, nordick wolking, golf, ....... - vzor Hluboká n/Vl. 2. kultura, letní parket, 3. nutno budovat ubytování, stravování.. hospod mnoho, kvalita málo, 4. Orlická přehrada..... 5.Chybí možnost uspořádat větší setkání, ,,kongers,, nejsou prostory a ubytování..

Památky

Průvodcovské služby krajem, jsou tam vůbec?

především v oblasti ubytování, chybí odpovídající kvalita ubytovacích kapacit

Příroda, významná kulturní památka.

rodinné aktivity (kam v Milevsku s dětmi?)

řešení ubytování, více reklamy

sportovní aktivity

ubytovací kapacity, kulturní akce, reklama

Ubytování

ubytování a služby s tím spojené

ubytování pro turisty a propagace kulturních památek

Ubytování, sportovní vyžití...

UDRŽENÍ TURISTŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ DÉLE NEŽ PÁR HODIN.

Určitě by se našly hlavně přírodní a stavebně-historické památky, které by si zasloužily větší zájem a propagaci, nedokážu být konkrétní.

v oblasti přírodních památek

Více bych propagoval historii některých našich stavebních památek. Podle mně městu chybí nějaká reklama na jednotlivé stavební památky. Představoval bych si před každou stavební památkou nějakou tabulku, kde by bylo stručně napsáno něco o její historii a vzniku. Samozřejmě po městě by museli být umístěny veřejné ukazatele na tyto jednotlivé památky, aby se k nim turisté lépe dostávali. jako velké mínus je již dávno zrušená stará pivnice, která byla za své doby velmi navštěvovanou destinací. Podle mně se Milevsko snaží propagovat cestovní ruch mimo město. Stím vším také souvisí ubytování v Milevsko, kde není na výběr. Jenom pro doplnění: Za propagaci nepovažuji udělat sestřih s Jančaříkem a objíždět s ním památky. Na televizi OK se dívá málo lidí a tím tak akorát Milevsko vyhodilo zbytečné peníze. k otázce č. 3: Samozřejmě, že chybí. Ale aby bylo možno vůbec ,,hotýlek" postavit, tak se musí zlepšit informovanost turistů a nalákat je sem. Milevko a jeho region je velmi pěkný a zajímaví. Jinak hotel nemá cenu stavět :) Nejdřív reklama, turisti = hotel :)

Vinařství

zatim nevyuzity potencial milevskeho klastera - druhe nadvori

4. Myslíte si, že v současné době je k dispozici dostatečné množstvi propagačních materiálů o milevském mikroregionu ? (př. mapy, průvodce, informační letáky, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4845,28 %45,28 %  
nevím3028,3 %28,3 %  
ano2826,42 %26,42 %  

Graf

5. "Na území milevského mikroregionu se nachází zajímavé turistické cíle, které jsou lákavé, ale v zájmu většího povědomí o nich, by byla zapotřebí jejich ještě větší propagace."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9185,85 %85,85 %  
nevím109,43 %9,43 %  
nesouhlasím54,72 %4,72 %  

Graf

6. Považujete pěší turistické trasy a cyklotrasy v oblasti milevského mikroregionu v kontextu s krásou místní krajiny za atraktivní ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8782,08 %82,08 %  
ne1917,92 %17,92 %  

Graf

7. Které z následujících kulturních atraktivit považujete za největší turistická lákadla milevského mikroregionu? Prosím o 3.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Premonstrátský klášter v Milevsku9892,45 %92,45 %  
Židovská synagoga a židovský hřbitov v Milevsku5955,66 %55,66 %  
Poutní kostel Panny Marie s ambity v Sepekově4542,45 %42,45 %  
Kostel Sv. Bartoloměje na náměstí E.Beneše v Milevsku3533,02 %33,02 %  
Drobná architektura s náboženským podtextem - kapličky, výklenkové kapličky, boží muka, zvoničky3230,19 %30,19 %  
Obec Kovářov - vesnice roku 20042220,75 %20,75 %  
Vášův mlýn21,89 %1,89 %  
Orlická přehrada10,94 %0,94 %  
myslím že i v kulturním domě se dějí zajímavé akce10,94 %0,94 %  
Kulturní akce(pivní slavnosti,setkání motorkářů)10,94 %0,94 %  
Open Air Music Fest Přeštěnice10,94 %0,94 %  
obec Zběšice10,94 %0,94 %  
vodní tvrz Vlksice10,94 %0,94 %  
židovský hřbitov10,94 %0,94 %  
plus různé festivaly a maškary10,94 %0,94 %  
Tradice Milevských maškar10,94 %0,94 %  
Petrovice, Obděnice10,94 %0,94 %  
Zvíkov, Orlík10,94 %0,94 %  
Bistro :-D10,94 %0,94 %  

Graf

8. Které z následujících přírodní atraktivit milevského mikroregionu považujete za nejzajímavější ? Prosím o 3.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Park Bažantnice s kamennými žulovými sochami v Milevsku7671,7 %71,7 %  
"Balvanové království" Kněz u Hrazan s kameny dosahující výšky až 4 metrů a délky až 8 metrů7267,92 %67,92 %  
Chráněné území nedaleko Sepekova v oblasti části říčky Smutné s výskytem chráněných Vyder říčních6359,43 %59,43 %  
Rybník Boukal u Milevska s výskytem chráněných vodních živočichů, konkrétně Potápkou malou a Rosničkou zelenou3129,25 %29,25 %  
Lesní rašeliniště Bachmač s vzácnou flórou v oblasti řeky Vltavy2523,58 %23,58 %  
Louka Dehetník u Milevska se vzácným lučním rašeliným porostem, kterému se v lidovém léčitelství řiká "hořký jetel"2422,64 %22,64 %  
Petrovicko32,83 %2,83 %  
květovská obora10,94 %0,94 %  
Údolí Hrejkovického potoka až k řece10,94 %0,94 %  
rybník Chobot v Sepekově se skalnatým vodopádem10,94 %0,94 %  
ja ty další neznam...10,94 %0,94 %  
Obora-Kučeř10,94 %0,94 %  
Okolí Hrejkovického potoka10,94 %0,94 %  
celková příroda v okolí, klid, pohoda..........10,94 %0,94 %  
blitky u bistra10,94 %0,94 %  

Graf

9. Prospělo by milevskému mikroregionu více kulturních a společenských událostí nadregionálního významu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10498,11 %98,11 %  
ne21,89 %1,89 %  

Graf

10. Které z následujících společenských a kulturních událostí lokálního významu má podle vás největší předpoklad do budoucna stát se událostí nadregionálního významu ? Prosím o 2.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Milevské maškary6460,38 %60,38 %  
Bartolomějské posvícení6460,38 %60,38 %  
Milevské léto v amfiteátru DK Milevsko3936,79 %36,79 %  
Milevské pivní slavnosti3533,02 %33,02 %  
Hudební sklepy v Galerii "M" Milevsko76,6 %6,6 %  
Milevské bienále duchovní hudby54,72 %4,72 %  
koncerty:Brouk,Nádražka...10,94 %0,94 %  
Svěcení motorek10,94 %0,94 %  
Pohádkový les10,94 %0,94 %  
tres artes10,94 %0,94 %  
Vicinity Indoor Dance Plestival10,94 %0,94 %  
Přeštěnice musicfest10,94 %0,94 %  
divadlo v tvrzi Vlksice10,94 %0,94 %  

Graf

11. Který z následujících faktorů podle vás nejvíce brání nárůstu počtu návštěvníků společenských a kulturních událostí (i vícedenních) v milevském mikroregionu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná ubytovací kapacita pro "přespolní" v rámci vícedenních událostí5955,66 %55,66 %  
Nedostatečná propagace současných společenských a kulturních událostí "ven"4643,4 %43,4 %  
Nedostatečná kvalita již existujích a pořádaných společenských a kulturních událostí2422,64 %22,64 %  
Nezájem větších sponzorů a tím i zkvalitnění progr10,94 %0,94 %  
lenost lidí cokoli navštěvovat10,94 %0,94 %  
kulturní zaostalost obyvatel mikroregionu10,94 %0,94 %  
romové a jejich asociální chování10,94 %0,94 %  
Nemáme prostory a ubytovací kapacity pro pořádání 10,94 %0,94 %  

Graf

12. Pro předpoklad rozvoje cestovního ruchu v oblasti, je důležitý sortiment poskytovaných základních služeb. Oznámkujte prosím z celkového pohledu množství i kvality jednotlivé služby :

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ubytovací služby (př. počet ubytovacích zařízení, stravovací služby součástí,..)3.6321.1
Stravovací služby (př. počet stravovacích zařízení, kvalita kuchyní, popř. obsluhy,..)2.3770.612
Dopravní služby (př. pravidelná přeprava osob, info o dopravních spojích, poskytování služeb na nádražích,..)3.0660.779

Graf

13. Myslíte si, že městu Milevsku chybí opravdu kvalitní Hotel (popř. i malý kvalitní Hotýlek) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10094,34 %94,34 %  
ne65,66 %5,66 %  

Graf

14. Které z následujících restaurací považujete z pohledu interiéru, celkové atmosféry a kvality kuchyně a obsluhy za nejlepší ? Prosím o 4.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Restaurace Ve Stodole Milevsko9492,16 %88,68 %  
Restaurace Klabo Saloon Milevsko4645,1 %43,4 %  
Restaurace Obecní Dům Sepekov4039,22 %37,74 %  
Restaurace penzionu MAVL Přeštěnice3938,24 %36,79 %  
Restaurace U Jindřícha Milevsko3534,31 %33,02 %  
Restaurace Relax Club Milevsko2120,59 %19,81 %  
Restaurace Na Křižovatce Kovářov1716,67 %16,04 %  
Restaurace Na Rynku Bernartice87,84 %7,55 %  
Restaurace SPORTHotel Milevsko65,88 %5,66 %  
Harlekyn32,94 %2,83 %  
Restaurace U Krtka Chyšky21,96 %1,89 %  
Zámeček21,96 %1,89 %  
Maděrovka21,96 %1,89 %  
Pizzeria Gianno21,96 %1,89 %  
Hostinec U Broučka:)10,98 %0,94 %  
Hrejkovice...víc označit nemůžu10,98 %0,94 %  
bohužel více uvést nemohu10,98 %0,94 %  
Harlekýn v DK10,98 %0,94 %  
Kavárna U soudu10,98 %0,94 %  
Pizzeria Giano Milevsko10,98 %0,94 %  
V klabu se mi líbí jen interiér, jídlo je děs :)10,98 %0,94 %  
buď je neznam nebo jsou nic moc10,98 %0,94 %  
Slušovice (na palubě)10,98 %0,94 %  
Café-Bistro10,98 %0,94 %  
Pizzerie u aurobusového nádraží10,98 %0,94 %  
Hrejkovicka Hospoda10,98 %0,94 %  
Budvarka10,98 %0,94 %  
Pizerie Milevsko10,98 %0,94 %  
restaurace Harlekýn Milevsko10,98 %0,94 %  
nenapadá mě10,98 %0,94 %  
Pizzeria Milevsko10,98 %0,94 %  
Restaurace dům kultury10,98 %0,94 %  

Graf

15. Považujete četnost autobusových spojení jezdících po oblasti milevského mikroregionu za dostačující ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4946,23 %46,23 %  
nevím3331,13 %31,13 %  
ano2422,64 %22,64 %  

Graf

16. Z jakých směrů by byla podle vás pro celý mikroregion užitečná přímá pravidelná autobusová spojení (pozn. i se zastávkami) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České Budějovice5671,79 %52,83 %  
Plzeň2734,62 %25,47 %  
Brno1316,67 %12,26 %  
Příbram1114,1 %10,38 %  
Šumava1012,82 %9,43 %  
nic33,85 %2,83 %  

Graf

17. Co si myslíte, že by účastníky cestovního ruchu mohlo lákat přicestovat a co naopak odradit od přicestování do milevského mikroregionu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

(-) Nevyrovnaná atraktivita regionu v průběhu roku.

Centrum, klášter, príroda i přilehlé vesnice a jejich zajímavosti

Hlavním tahákem by mohl být nějaký festival,pravidelně pořádaný, například v oblasti Pytláku, či blíže městu. (něco jako Open Air). Dalším tahákem by mohlo být koupaliště, případně by se dalo třeba v létě zavést pravidelné "koupací" spoje do kempů u přehrady. Odradit by mohlo především nuda a všednost.

Klášter a jeho aktivity.

Klášter, hrady a zámky v okolí a odradit podoba milevského náměstí s autobusovým nádražím.

lákat - hezká krajina, dobré ceny odradit - nedostatek ubytovacích zařízení, nedostatek opravdu kulturních akcí, hodně Romů

lákat by mohli zajímé kulturní akce (koncerty, maškary apod.)

Lákat je mohou právě kulturní památky, klid a okolní příroda. Na druhou stranu odrazovat je může nedostatek kvalitního ubytování a restaurací a velmi nízké kulturní vyžití.

Lákat- blízkost řeky Vltavy, Zvíkova, Orlíku Odrazovat- nedostatek ubytovacích míst, kvalita ubytování a stravování, nedostatečné kulturní vyžití, nedostatek nekuřáckých prostor

Lepší propagace, chtít vidět milevsko, velmi starý a významný klášter ! Odradí " malost " města.

Máme spoustu tradic a jedna z největších jednoznačně Maškary, odradit určitě ubytování. V samotném Milevsko chybí jak jsem se již zmiňoval hotel. Nikde jinde nemá cenu ho stavět. Dám příklad hotel Maděrovka. Ten se moc neujal a majitel sním měl velké problémi. Nevím jak je to již dnes.

možná klášter by moh někoho přilákat a nebo nějaký akce v kulturáku

Na první pohled nic zvláštního.

nedostatečná nabídka ubytování zcela jistě mnoho lidí odradí,přilákat je může premonstrátský klášter v milevsku např.

nevím

Odradit současný stav hotelových zařízení. Skoro žádný kulturní program. Lákat architektura a příroda v okolí.

odradit: nečistota, nedostatek ubytování, pouze jedna restaurace, kde se dá dobře najíst

odrazuje to, že tu nic není

pořádané akce x nedostatek kultury a památek

Přiláká Klášter a Bažantnice, odradí nedostatek ubytování.

přilákat - akce, festivaly, program odradit - služby

přilákat - kulturní památky, odradit - nedostatek služeb pro turisty, hlavně ubytovací kapacity

přilákat - pravidelné kulturní akce ( musicfest Přeštěnice, maškary ), odlákat: ( negativní zprávy o kriminalitě v Milevsku ( hlavně večerní hodiny )

přilákat milevský klášter, odradit ubytování

Společenské akce většího významu. Větší propagace a více vystavovaných věcí v Milevském muzeu. Sjednocení a propagace trasy: Bažantnice, klášter, muzeum, Vášův mlýn a dopracovat a zkrášlit koupaliště a udělat chodník až k Vášáku. Odradit nevím.

Sportovní akce

tak určitě láká klášter, přehrada Orlík a okolní památky

to nevím

Vice kulturnich a spolecenskych akci velkeho rozsahu.

viz bod 3.........

vlakové nádraží je ve strašném stavu máme hezké muzeum...

Zajímavé aktivity v Klášteře a centru města-náměstí více a nápaditě využívat ve vazbě na všechny podnikatele ve službách ve městě/akce, které pomáhají všem podnikatelům a ne jen vyvvoleným/, atraktivní práce Informačního nízkonákladového centra města Odrazuje-nedostatek parkovacích míst na Husově náměstí, kde se úpravami ubralo zbytečně a truhlíky zabraly místa třeba pro motorky..Každé místečko pro parking je důležité. Nedostatek všeobecné informovanosti o zajímavých akcích a spolupráce s podnikateli- vzájemně prospěšné provázanosti chybí...bez viditelných synergií nikdo do Milevska nebude vážit opakovaně cestu....Synergie budou vytvářet dobrou atmosféru, radnice musí vytvářet dobré podmínky podnikatelům i uživatelům a ne jim to ztěžovat....

18. Představte si tuto situaci : "Jste účastník cestovního ruchu co už přicestoval do milevského mikroregionu a chtěl by zde např. den, dva, tři zůstat. Co by vám zde nejvíce vadilo (popř. chybělo) a co byste naopak vyzdvihli ?"

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1.špatné spojení třeba na zvíkov 2. ubytování 3. u cizinců neschopnost poradit, kde co je od místních

1)Nedostatek ubytovacích zařízení, nedostatek orientačních prvků po městě nedostatečné kulturní vyžití pokud zde nejsem zrovna v době nějaké "akce"

bazén,by byl dobrý,kdyby byl postaven.je to dobrý relax.

Hotýlek se zázemím

hrozné ubytování, špatná infrastruktura, naopak velké množství restauračních zařízení....

chtěla bych rychle najít informační centrum

Chybělo - ubytování, přínos - cyklostezky, turistické trasy, památky.

chybělo: aquapark pro špatné počasí vyzdvihnu: Vášův mlýn - relax

chybí kulturní, technické a přírodní památky a zajímavosti

Chybí kvalitní a přesto cenově dostupné ubytování, možnost nákupu v odpoledních hodinách a o víkendu v centru města, vůbec celkově centrum města je po páté odpoledne a o víkendu úplně mrtvé.

chybí ubytování, chybí jazyková vybavenost v kulturních i jiných sférách pro zahraniční turisty, dopravní spojení není nic moc, chybí některé služby jako půjčené kol apod.

Kvaliktní ubytování, kvalitní stravování, sportovní vyžití /fotbal a hokej nehraju/,

kvalitní stravování a ubytování chybí ale v okolí je spousta zajímavich věcí a super pěší i cikloturistika zajímavé jsou i okolní regiony

Malo informaci o zajimavych mistech.

Myslím, že problém by byl s vyplněněním volného času. Sportovní aktivity jsou poněkud omezené co se týče sportovních areálů apod.

Náměstí a vyzdvihl klášter a okolí.

Nejprve musím vědět, proč zrovna se v Milevsku zdržet...Dobrá nabídka všech možných aktivit ve městě a okolí a návaznost na hrady a zámky a také na Písek(nejstarší Kamenný most, rozhledna Jarník,.. )a Tábor(historické centrum). Portál s internetovými možnostmi různých variant aktivit tak, aby si je mohl návštěvník jako svoj "balíčky" namodelovat sám a patřičně užít. Vytvářet interaktivní vazby...např. na něčem se společně podílet(Jako rekordy, sbírky,attp...)

nejvíc by mi vadilo ubytování, naopak kladem by byli možnosti zábavy (kino,bowling,kulturní památky)

Nekvalitní ubytování (pokud nechci bydlet ve stanu na Vášáku). Zároveň je v mikroregionu nedostatek večerního zabavení, pokud návštěvník preferuje něco jiného než "jít na pivo" (jedinou alternativou je akorát kino, která má sice skvělý poměr cena/výkon, ale svou nabídkou se ne vždy může trefit do vkusu návštěvníka, i když v tomto případě se jedná o maximum možného). Vyzdvihl bych kulturní památky ( i když ty vydrží návštěvníkovi max. jeden den) a okolní krajinu.

Nemohl bych si nechat ujít návštěvu památek, výletu na Orlík a vadilo by mi, že bych hledal dlouho cestu po Milevsku, než bych našel jednotlivé památky

Není zde dobré ubytování, čistota města nic moc a kultura špatná. Asi bych se tu nudila. Dopravit se lze do okolí ( Orlík, Zvíkov....)pouze vlastním dopravním prostředkem. Hezké jsou výhledy z okolních rozhleden ale informovanost o nich je malá.

Není, kde se ubytovat.

nevím

Nudila bych se.

pozitivně vnímám info centrum v centru města kde je možno získat info a všem.

Protože v samotném Milevsku by mě to asi moc dlouho nedrželo, protože jediné lákadlo by pro mě byl klášter, chtěla bych pravděpodobně vyrazit hlavně směr Zvíkovské Podhradí a Orlík, jenže ouha. Spojení na tuto stranu je katastrofální. Obzvlášť tedy ten Zvíkov, který hlavně v letním období je velkým lákadlem kvůli místnímu koupališti, hradu a také minipivovaru. Za vyzdvihnutí, nebo doporučení stojí asi oblast kolem Vášova mlýna a to hlavně za příznivého počasí. Hlavní negativum je jistě nedostatečná kapacita ubytování. Sport hotel by mě jako návštěvníka velmi odradil. Jistě by zde mohl být nějaký menší penzionek.

Rozhodně nekuřácké restaurace, více možností ubytování - chybí.

Sportovní vyžití v Milevsku v zimě. Nezajímavost některých kulturních událostí pro nezasvěcené osoby z jiné části země. Jinak Milevsko si žije svůj vlastní uzavřený život, pořádá si programy samo pro sebe.

stále se dodržující polední pauza po celém Milevsku je tam prostě krásně a okolí je okouzlující

To samé co v otázce 17.

turistická infrastruktura, zejména ubytování, další muzeum či tématická expozice. poklidnou atmosféru se svým kouzlem

určitě bych si prošla památky, které jsou zajímavé a hlavně vyjela do okolních vesnic.. A co by mi vadilo? O Milevsku se slýchá, že je v noci nebezpečné, tak asi to.. Jinak také, nevím, kde bych se ubytovala, aby to bylo opravdu pěkné...

Vadilo - nedostatek ubytovacích zařízení

Vadilo(chybělo) - hotel Vyzdvihl - památky, příroda v okolí Milevska

Vadily by mi nedostatečné možnosti na ubytování, hodně Romů. Vyzdvihla bych krásu krajiny a blízkost přehrady Orlík, blízkost kempů, ...

velmi drahé ubytování poměrně hezká příroda v okolí

Více kulturnich akci

Více života ve městě...

viz otázka 17, vyzdvihla bych milevské okolí, přírodu, lesy..

vyzdvihl bych dostatek hospod/restaurací.vadila by mi absence mensiho plaveckého bazénu..nebo koupaliště..to co se tam teď staví bych nenazýval koupaliště

zavírací doby již v 17 hodin,v restauracích partičky hlučných lidí a romů,často opilci na ulicích

zážitky x kostely

znovu by vadilo to ubytování

19. V jaké části milevského mikroregionu žijete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město Milevsko7166,98 %66,98 %  
Kovářovsko1211,32 %11,32 %  
Sepekovsko54,72 %4,72 %  
Chyšecko32,83 %2,83 %  
Bernarticko32,83 %2,83 %  
Hrejkovicko21,89 %1,89 %  
nic21,89 %1,89 %  
Zbislav10,94 %0,94 %  
Nadějkovsko10,94 %0,94 %  
Hrejkovice10,94 %0,94 %  
nežiji v mil regionu ale znam jej dobre10,94 %0,94 %  
Praha10,94 %0,94 %  
Zbelítovsko10,94 %0,94 %  
jiný kraj10,94 %0,94 %  
nežiju v milevském mikroregionu10,94 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Které z následujících společenských a kulturních událostí lokálního významu má podle vás největší předpoklad do budoucna stát se událostí nadregionálního významu ? Prosím o 2.

  • odpověď Bartolomějské posvícení:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příbram na otázku 16. Z jakých směrů by byla podle vás pro celý mikroregion užitečná přímá pravidelná autobusová spojení (pozn. i se zastávkami) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete milevský mikroregion z hlediska cestovního ruchu za atraktivní ?

2. Myslíte si, že má milevský mikroregion z pohledu cestovní ruchu nevyužitý potenciál ?

4. Myslíte si, že v současné době je k dispozici dostatečné množstvi propagačních materiálů o milevském mikroregionu ? (př. mapy, průvodce, informační letáky, apod.)

5. "Na území milevského mikroregionu se nachází zajímavé turistické cíle, které jsou lákavé, ale v zájmu většího povědomí o nich, by byla zapotřebí jejich ještě větší propagace."

6. Považujete pěší turistické trasy a cyklotrasy v oblasti milevského mikroregionu v kontextu s krásou místní krajiny za atraktivní ?

7. Které z následujících kulturních atraktivit považujete za největší turistická lákadla milevského mikroregionu? Prosím o 3.

8. Které z následujících přírodní atraktivit milevského mikroregionu považujete za nejzajímavější ? Prosím o 3.

9. Prospělo by milevskému mikroregionu více kulturních a společenských událostí nadregionálního významu ?

10. Které z následujících společenských a kulturních událostí lokálního významu má podle vás největší předpoklad do budoucna stát se událostí nadregionálního významu ? Prosím o 2.

11. Který z následujících faktorů podle vás nejvíce brání nárůstu počtu návštěvníků společenských a kulturních událostí (i vícedenních) v milevském mikroregionu ?

12. Pro předpoklad rozvoje cestovního ruchu v oblasti, je důležitý sortiment poskytovaných základních služeb. Oznámkujte prosím z celkového pohledu množství i kvality jednotlivé služby :

13. Myslíte si, že městu Milevsku chybí opravdu kvalitní Hotel (popř. i malý kvalitní Hotýlek) ?

14. Které z následujících restaurací považujete z pohledu interiéru, celkové atmosféry a kvality kuchyně a obsluhy za nejlepší ? Prosím o 4.

15. Považujete četnost autobusových spojení jezdících po oblasti milevského mikroregionu za dostačující ?

16. Z jakých směrů by byla podle vás pro celý mikroregion užitečná přímá pravidelná autobusová spojení (pozn. i se zastávkami) ?

19. V jaké části milevského mikroregionu žijete ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete milevský mikroregion z hlediska cestovního ruchu za atraktivní ?

2. Myslíte si, že má milevský mikroregion z pohledu cestovní ruchu nevyužitý potenciál ?

4. Myslíte si, že v současné době je k dispozici dostatečné množstvi propagačních materiálů o milevském mikroregionu ? (př. mapy, průvodce, informační letáky, apod.)

5. "Na území milevského mikroregionu se nachází zajímavé turistické cíle, které jsou lákavé, ale v zájmu většího povědomí o nich, by byla zapotřebí jejich ještě větší propagace."

6. Považujete pěší turistické trasy a cyklotrasy v oblasti milevského mikroregionu v kontextu s krásou místní krajiny za atraktivní ?

7. Které z následujících kulturních atraktivit považujete za největší turistická lákadla milevského mikroregionu? Prosím o 3.

8. Které z následujících přírodní atraktivit milevského mikroregionu považujete za nejzajímavější ? Prosím o 3.

9. Prospělo by milevskému mikroregionu více kulturních a společenských událostí nadregionálního významu ?

10. Které z následujících společenských a kulturních událostí lokálního významu má podle vás největší předpoklad do budoucna stát se událostí nadregionálního významu ? Prosím o 2.

11. Který z následujících faktorů podle vás nejvíce brání nárůstu počtu návštěvníků společenských a kulturních událostí (i vícedenních) v milevském mikroregionu ?

12. Pro předpoklad rozvoje cestovního ruchu v oblasti, je důležitý sortiment poskytovaných základních služeb. Oznámkujte prosím z celkového pohledu množství i kvality jednotlivé služby :

13. Myslíte si, že městu Milevsku chybí opravdu kvalitní Hotel (popř. i malý kvalitní Hotýlek) ?

14. Které z následujících restaurací považujete z pohledu interiéru, celkové atmosféry a kvality kuchyně a obsluhy za nejlepší ? Prosím o 4.

15. Považujete četnost autobusových spojení jezdících po oblasti milevského mikroregionu za dostačující ?

16. Z jakých směrů by byla podle vás pro celý mikroregion užitečná přímá pravidelná autobusová spojení (pozn. i se zastávkami) ?

19. V jaké části milevského mikroregionu žijete ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hobzek, K.Cestovní ruch v milevském mikroregionu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-milevskem-mi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.