Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd

Cestovní ruch v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zita Stankovská
Šetření:01. 02. 2010 - 09. 02. 2010
Počet respondentů:300
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit aktuální trendy a preference turistů při cestovním ruchu v oblasti Lužických hor a Ještědu. Výsledky výzkumu budou použity jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma: Aktuální trendy a podpora cestovního ruchu v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18561,67 %61,67 %  
Muž11538,33 %38,33 %  

Graf

2. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní využití10635,33 %35,33 %  
Pěší turistika10234 %34 %  
Cykloturistika4113,67 %13,67 %  
Návštěva památek3612 %12 %  
Jiné155 %5 %  

Graf

3. Za nejvýznamnější kulturní památku v oblasti považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ještěd19163,67 %63,67 %  
Zámek Lemberk4214 %14 %  
Bazilika sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí299,67 %9,67 %  
Skalní hrad Sloup279 %9 %  
Jiná113,67 %3,67 %  

Graf

4. Za nejvýznamnější přírodní památku považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Panská skála13344,33 %44,33 %  
Bílé Kameny9531,67 %31,67 %  
Jiná4916,33 %16,33 %  
Luž237,67 %7,67 %  

Graf

5. Nejvyšší horou Lužických hor je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Luž18662 %62 %  
Ještěd5719 %19 %  
Smrk4113,67 %13,67 %  
Javorník165,33 %5,33 %  

Graf

6. Vesnickou památkovou zónou v Lužických horách je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kryštofovo údolí17458 %58 %  
Světlá pod Ještědem6421,33 %21,33 %  
Nový Bor3913 %13 %  
Český Dub237,67 %7,67 %  

Graf

7. Navštívili jste někdy Ještěd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29197 %97 %  
ne93 %3 %  

Graf

8. Navštívili jste Ještěd v rámci Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24180,33 %80,33 %  
ano5919,67 %19,67 %  

Graf

9. Uveďte Vámi preferovaný způsob dopravy na Ještěd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší chůze10735,67 %35,67 %  
Lanová dráha9632 %32 %  
Automobi5317,67 %17,67 %  
Jízdní kolo279 %9 %  
Jiný způsob93 %3 %  
Autobus82,67 %2,67 %  

Graf

10. Myslíte si, že je propagace cestovního ruchu v oblasti Lužických hor a Ještědu dostačující k získání tuzemských i zahraničních turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14347,67 %47,67 %  
Spíše ano10535 %35 %  
Ano279 %9 %  
Ne258,33 %8,33 %  

Graf

11. Uveďte nejvhodnější formu propagace oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdělovací prostředky12842,67 %42,67 %  
Reklama formou různých letáků, billboardů, pozvánek na významné turistické akce11337,67 %37,67 %  
Brožury, katalogy3210,67 %10,67 %  
Jiná forma217 %7 %  
Propagace prodeje62 %2 %  

Graf

12. Ubytovací a stravovací služby v této lokalitě považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně vyhovující17658,67 %58,67 %  
Vyhovující7725,67 %25,67 %  
Částečně nevyhovující3712,33 %12,33 %  
Nevyhovující103,33 %3,33 %  

Graf

13. V rámci ubytování v dané lokalitě byste zlepšili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cenu za ubytování13444,67 %44,67 %  
Kvalitu ubytování6622 %22 %  
Počet ubytovacích zařízení - penzionů, motelů, apod.5418 %18 %  
Jiné3612 %12 %  
Počet ubytovacích zařízení - hotelů103,33 %3,33 %  

Graf

14. V rámci stravování v dané lokalitě byste zlepšili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitu stravování9030 %30 %  
Cenu7926,33 %26,33 %  
Větší počet restaurací5719 %19 %  
Větší počet rychlého občerstvení4715,67 %15,67 %  
Jinýé279 %9 %  

Graf

15. Uveďte typ dopravy, který nejraději využíváte v rámci cestovního ruchu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Silníční doprava14648,67 %48,67 %  
Cykloturistika5317,67 %17,67 %  
Pěší turistika5217,33 %17,33 %  
Železniční doprava4214 %14 %  
Jiné72,33 %2,33 %  

Graf

16. Využíváte služeb turistických informačních center?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne12040,27 %40 %  
Ano7123,83 %23,67 %  
Spíše ano6923,15 %23 %  
Ne3812,75 %12,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

3. Za nejvýznamnější kulturní památku v oblasti považujete:

4. Za nejvýznamnější přírodní památku považujete:

5. Nejvyšší horou Lužických hor je:

6. Vesnickou památkovou zónou v Lužických horách je:

7. Navštívili jste někdy Ještěd?

8. Navštívili jste Ještěd v rámci Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009?

9. Uveďte Vámi preferovaný způsob dopravy na Ještěd.

10. Myslíte si, že je propagace cestovního ruchu v oblasti Lužických hor a Ještědu dostačující k získání tuzemských i zahraničních turistů?

11. Uveďte nejvhodnější formu propagace oblasti:

12. Ubytovací a stravovací služby v této lokalitě považujete za:

13. V rámci ubytování v dané lokalitě byste zlepšili:

14. V rámci stravování v dané lokalitě byste zlepšili:

15. Uveďte typ dopravy, který nejraději využíváte v rámci cestovního ruchu:

16. Využíváte služeb turistických informačních center?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Uveďte hlavní důvod návštěvnosti dané lokality:

3. Za nejvýznamnější kulturní památku v oblasti považujete:

4. Za nejvýznamnější přírodní památku považujete:

5. Nejvyšší horou Lužických hor je:

6. Vesnickou památkovou zónou v Lužických horách je:

7. Navštívili jste někdy Ještěd?

8. Navštívili jste Ještěd v rámci Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009?

9. Uveďte Vámi preferovaný způsob dopravy na Ještěd.

10. Myslíte si, že je propagace cestovního ruchu v oblasti Lužických hor a Ještědu dostačující k získání tuzemských i zahraničních turistů?

11. Uveďte nejvhodnější formu propagace oblasti:

12. Ubytovací a stravovací služby v této lokalitě považujete za:

13. V rámci ubytování v dané lokalitě byste zlepšili:

14. V rámci stravování v dané lokalitě byste zlepšili:

15. Uveďte typ dopravy, který nejraději využíváte v rámci cestovního ruchu:

16. Využíváte služeb turistických informačních center?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stankovská, Z.Cestovní ruch v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cestovni-ruch-v-turisticke-oblasti-luzicke-hory-a-jested.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.