Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch ve městě Třebíč

Cestovní ruch ve městě Třebíč

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kučerová
Šetření:11. 01. 2013 - 27. 01. 2013
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

jmenuji se Lenka Kučerová a jsem studentkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tímto Vás chci požádat o vyplnění dotazníku, který se týká cestovního ruchu ve městě Třebíč. Veškeré informace získané tímto dotazníkem budou použity pro účely mé bakalářské práce. 

Dotazník je určen všem lidem od 15 let věku.

 

Předem Vám mnohokrát děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého důvodu jste město Třebíč navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznávání2030,3 %30,3 %  
návštěva známých1624,24 %24,24 %  
kultura1319,7 %19,7 %  
práce1015,15 %15,15 %  
relaxace710,61 %10,61 %  

Graf

2. Odkud jste získal/a informace o městě Třebíč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých3553,03 %53,03 %  
internet1421,21 %21,21 %  
jiný zdroj913,64 %13,64 %  
propagační materiály812,12 %12,12 %  

Graf

3. Turistické atraktivity: Bazilika sv. Prokopa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštívil/a a líbí se mi3959,09 %59,09 %  
ještě nenavštívil/a, ale plánuji1522,73 %22,73 %  
ještě nenavštívila a neplánuji710,61 %10,61 %  
neznám46,06 %6,06 %  
navštívil/a a nelíbí se mi11,52 %1,52 %  

Graf

4. Turistické atraktivity: Židovský hřbitov

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštívil/a jsem a líbí se mi3248,48 %48,48 %  
Ještě nenavštívil/a, ale plánuji1624,24 %24,24 %  
Navštívil/a a nelíbí se mi69,09 %9,09 %  
neznám69,09 %9,09 %  
Ještě nenavštívil/a a neplánuji69,09 %9,09 %  

Graf

5. Turistické atraktivity: Městská věž:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštívil/a jsem a líbí se mi4466,67 %66,67 %  
Ještě nenavštívil/a, ale plánuji1015,15 %15,15 %  
Ještě nenavštívil/a a neplánuji710,61 %10,61 %  
neznám46,06 %6,06 %  
Navštívil/a a nelíbí se mi11,52 %1,52 %  

Graf

6. Turistické atraktivity: Valdštejnský zámek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštívil/a jsem a líbí se mi2943,94 %43,94 %  
Ještě nenavštívil/a, ale plánuji1827,27 %27,27 %  
Ještě nenavštívil/a a neplánuji1015,15 %15,15 %  
neznám913,64 %13,64 %  

Graf

7. Jaké ubytovací zařízení jste během pobytu využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u známých/příbuzných2842,42 %42,42 %  
žádné1218,18 %18,18 %  
hotel1116,67 %16,67 %  
penzion1116,67 %16,67 %  
kemp23,03 %3,03 %  
ubytovna23,03 %3,03 %  

Graf

8. Jak jste se během pobytu stravoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
restaurace, hospoda, pizzerie2740,91 %40,91 %  
částečně z vlastních zdrojů a pohostinských zařízeních2334,85 %34,85 %  
převážně z vlastních zdrojů1624,24 %24,24 %  

Graf

9. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro společenské vyžití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a využil/a jsem jich2537,88 %37,88 %  
Ano a nevyužil/a jsem jich2131,82 %31,82 %  
Ne a chtěl/a bych jich víc1725,76 %25,76 %  
Ne a je mi to jedno23,03 %3,03 %  
Ano a nevyžil/a jsem jich11,52 %1,52 %  

Graf

10. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro sportovní vyžití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a nevyužil/a jsem jich2334,85 %34,85 %  
Ano a využil/a jsem jich2030,3 %30,3 %  
Ne a chtěl/a bych jich víc1116,67 %16,67 %  
Ne a je mi to jedno1116,67 %16,67 %  
Ano a nevyžil/a jsem jich11,52 %1,52 %  

Graf

11. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro kulturní vyžití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a využil/a jsem jich3146,97 %46,97 %  
Ano a nevyužil/a jsem jich2334,85 %34,85 %  
Ne a chtěl/a bych jich víc69,09 %9,09 %  
Ne a je mi to jedno69,09 %9,09 %  

Graf

12. Které z těchto zařízení jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1319,7 %19,7 %  
kino1116,67 %16,67 %  
venkovní koupaliště1116,67 %16,67 %  
jiné1015,15 %15,15 %  
bowling913,64 %13,64 %  
divadlo812,12 %12,12 %  
zimní stadion23,03 %3,03 %  
galerie23,03 %3,03 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotil/a úroveň stravovacích služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2537,88 %37,88 %  
dobrý2537,88 %37,88 %  
výborný1522,73 %22,73 %  
nedostatečný11,52 %1,52 %  

Graf

14. Jak byste ohodnotil/a úroveň ubytovacích zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2740,91 %40,91 %  
chvalitebný2639,39 %39,39 %  
výborný1218,18 %18,18 %  
dostatečný11,52 %1,52 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotil/a cenovou úroveň služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3248,48 %48,48 %  
dobrý2436,36 %36,36 %  
výborný57,58 %7,58 %  
dostatečný46,06 %6,06 %  
nedostatečný11,52 %1,52 %  

Graf

16. Jak byste ohodnotil/a čistotu a pořádek ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3146,97 %46,97 %  
dobrý1928,79 %28,79 %  
výborný1116,67 %16,67 %  
dostatečný57,58 %7,58 %  

Graf

17. Jak byste ohodnotil/a personál ve službách cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2740,91 %40,91 %  
chvalitebný2436,36 %36,36 %  
výborný1218,18 %18,18 %  
dostatečný34,55 %4,55 %  

Graf

18. Jak byste ohodnotil/a informační služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2334,85 %34,85 %  
dobrý2131,82 %31,82 %  
výborný2030,3 %30,3 %  
dostatečný23,03 %3,03 %  

Graf

19. Využil/a jste během návštěvy města informační centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3350 %50 %  
ne3350 %50 %  

Graf

20. Které informační centrum jste navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TIC Malovaný dům2573,53 %37,88 %  
TIC Zadní synagoga720,59 %10,61 %  
TIC Bazilika sv. Prokopa25,88 %3,03 %  

Graf

21. Kolikrát jste navštívil/a město Třebíč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát3350 %50 %  
1 až 5 krát1725,76 %25,76 %  
jsem tu poprvé1624,24 %24,24 %  

Graf

22. Jak dlouhý byl Váš pobyt ve městě Třebíč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tří a vícedenní3553,03 %53,03 %  
dvoudenní1624,24 %24,24 %  
jednodenní1522,73 %22,73 %  

Graf

23. Plánujete v budoucnu město Třebíč navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, do půl roku3146,97 %46,97 %  
ano, někdy později2740,91 %40,91 %  
spíše ne812,12 %12,12 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4669,7 %69,7 %  
muž2030,3 %30,3 %  

Graf

25. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let2943,94 %43,94 %  
31-50 let2334,85 %34,85 %  
do 20 let710,61 %10,61 %  
nad 50 let710,61 %10,61 %  

Graf

26. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3045,45 %45,45 %  
vysokoškolské2233,33 %33,33 %  
vyučen/a913,64 %13,64 %  
základní57,58 %7,58 %  

Graf

27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100km2334,85 %34,85 %  
do 50km1725,76 %25,76 %  
do 100km1522,73 %22,73 %  
do 10km1116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Odkud jste získal/a informace o městě Třebíč?

 • odpověď od známých:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva známých na otázku 1. Z jakého důvodu jste město Třebíč navštívil/a?

3. Turistické atraktivity: Bazilika sv. Prokopa:

 • odpověď navštívil/a a líbí se mi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10km na otázku 27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštívil/a jsem a líbí se mi na otázku 4. Turistické atraktivity: Židovský hřbitov

4. Turistické atraktivity: Židovský hřbitov

 • odpověď Navštívil/a jsem a líbí se mi:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10km na otázku 27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

5. Turistické atraktivity: Městská věž:

 • odpověď Navštívil/a jsem a líbí se mi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi penzion na otázku 7. Jaké ubytovací zařízení jste během pobytu využil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 13. Jak byste ohodnotil/a úroveň stravovacích služeb?

7. Jaké ubytovací zařízení jste během pobytu využil/a?

 • odpověď u známých/příbuzných:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva známých na otázku 1. Z jakého důvodu jste město Třebíč navštívil/a?

17. Jak byste ohodnotil/a personál ve službách cestovního ruchu?

 • odpověď dobrý:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 18. Jak byste ohodnotil/a informační služby?

19. Využil/a jste během návštěvy města informační centrum?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 18. Jak byste ohodnotil/a informační služby?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi TIC Malovaný dům na otázku 20. Které informační centrum jste navštívil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 13. Jak byste ohodnotil/a úroveň stravovacích služeb?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 14. Jak byste ohodnotil/a úroveň ubytovacích zařízení?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 17. Jak byste ohodnotil/a personál ve službách cestovního ruchu?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě nenavštívil/a, ale plánuji na otázku 5. Turistické atraktivity: Městská věž:

21. Kolikrát jste navštívil/a město Třebíč?

 • odpověď vícekrát:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10km na otázku 27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

22. Jak dlouhý byl Váš pobyt ve městě Třebíč?

 • odpověď tří a vícedenní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10km na otázku 27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého důvodu jste město Třebíč navštívil/a?

2. Odkud jste získal/a informace o městě Třebíč?

3. Turistické atraktivity: Bazilika sv. Prokopa:

4. Turistické atraktivity: Židovský hřbitov

5. Turistické atraktivity: Městská věž:

6. Turistické atraktivity: Valdštejnský zámek:

7. Jaké ubytovací zařízení jste během pobytu využil/a?

8. Jak jste se během pobytu stravoval/a?

9. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro společenské vyžití?

10. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro sportovní vyžití?

11. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro kulturní vyžití?

12. Které z těchto zařízení jste využil/a?

13. Jak byste ohodnotil/a úroveň stravovacích služeb?

14. Jak byste ohodnotil/a úroveň ubytovacích zařízení?

15. Jak byste ohodnotil/a cenovou úroveň služeb?

16. Jak byste ohodnotil/a čistotu a pořádek ve městě?

17. Jak byste ohodnotil/a personál ve službách cestovního ruchu?

18. Jak byste ohodnotil/a informační služby?

19. Využil/a jste během návštěvy města informační centrum?

20. Které informační centrum jste navštívil/a?

21. Kolikrát jste navštívil/a město Třebíč?

22. Jak dlouhý byl Váš pobyt ve městě Třebíč?

23. Plánujete v budoucnu město Třebíč navštívit?

24. Jste:

25. Věková kategorie:

26. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého důvodu jste město Třebíč navštívil/a?

2. Odkud jste získal/a informace o městě Třebíč?

3. Turistické atraktivity: Bazilika sv. Prokopa:

4. Turistické atraktivity: Židovský hřbitov

5. Turistické atraktivity: Městská věž:

6. Turistické atraktivity: Valdštejnský zámek:

7. Jaké ubytovací zařízení jste během pobytu využil/a?

8. Jak jste se během pobytu stravoval/a?

9. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro společenské vyžití?

10. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro sportovní vyžití?

11. Je podle Vás ve městě dostatek zařízení pro kulturní vyžití?

12. Které z těchto zařízení jste využil/a?

13. Jak byste ohodnotil/a úroveň stravovacích služeb?

14. Jak byste ohodnotil/a úroveň ubytovacích zařízení?

15. Jak byste ohodnotil/a cenovou úroveň služeb?

16. Jak byste ohodnotil/a čistotu a pořádek ve městě?

17. Jak byste ohodnotil/a personál ve službách cestovního ruchu?

18. Jak byste ohodnotil/a informační služby?

19. Využil/a jste během návštěvy města informační centrum?

20. Které informační centrum jste navštívil/a?

21. Kolikrát jste navštívil/a město Třebíč?

22. Jak dlouhý byl Váš pobyt ve městě Třebíč?

23. Plánujete v budoucnu město Třebíč navštívit?

24. Jste:

25. Věková kategorie:

26. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

27. Vzdálenost Vašeho bydliště od města Třebíč:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, L.Cestovní ruch ve městě Třebíč (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cestovni-ruch-ve-meste-trebi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.