Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch ve Štramberku

Cestovní ruch ve Štramberku

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Horutová
Šetření:31. 01. 2010 - 16. 02. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.05
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Jedná se o výzkum týkající se cestovního ruchu v destinaci Štramberk. Cílem výzkumu je zjistit charakteristiku, motivy a spokojenost návštěvníků tohoto města. Vaše názory jsou pro mě důležité, a to proto, abyste byli se službami tohoto města spokojeni a rádi se sem vraceli.

Dotazník je zcela anonymní, proto prosím o pravdivé odpovědi. Děkuji Vám za čas, který vyplnění dotazníku věnujete a přeji příjemný zbytek dne.

 

Prosím pokud jste věkové skupiny 18 - 30 let nevyplňujte dotazník!!

Odpovědi respondentů

1. Znáte město Štramberk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %71,43 %  
ne731,82 %33,33 %  

Graf

2. Navštívil(-a) jste již město Štramberk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %57,14 %  
ne1045,45 %47,62 %  

Graf

3. Chystáte se k návštěvě tohoto města?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %23,81 %  
nevím440 %19,05 %  
ano110 %4,76 %  

Graf

4. Proč jste město dosud nenavštívil(-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká vzdálenost od místa bydliště330 %14,29 %  
nedostatek volného času330 %14,29 %  
nemá mi co nabídnout220 %9,52 %  
Neláká mě110 %4,76 %  
špatná dostupnost110 %4,76 %  

Graf

5. Co by Vás přimělo k návštěvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavá společenská akce440 %19,05 %  
výhodná nabídka zájezdu330 %14,29 %  
pracovní povinnosti110 %4,76 %  
nic110 %4,76 %  
obchodní jednání110 %4,76 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste se dopravil(-a) do města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobním automobilem758,33 %33,33 %  
vlakem216,67 %9,52 %  
pěšky18,33 %4,76 %  
kombinace (vlak + bus)18,33 %4,76 %  
autobusem18,33 %4,76 %  

Graf

7. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden den nebo méně975 %42,86 %  
8 - 14 dní216,67 %9,52 %  
3 dny18,33 %4,76 %  

Graf

8. Kde jste byl(-a) ubytován(-a) po dobu pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde866,67 %38,1 %  
penzion216,67 %9,52 %  
tábor18,33 %4,76 %  
u rodiny18,33 %4,76 %  

Graf

9. Jaký byl důvod Vaší návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházka650 %28,57 %  
památky650 %28,57 %  
příroda433,33 %19,05 %  
návštěva akce325 %14,29 %  
návštěva přátel/rodiny216,67 %9,52 %  
práce18,33 %4,76 %  
koupání18,33 %4,76 %  
pěší/cyklo turistika18,33 %4,76 %  
jiné18,33 %4,76 %  

Graf

10. S kterými z nabízených možností jste byl(-a) ve městě spokojen(-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní prostředí975 %42,86 %  
kulturní památky866,67 %38,1 %  
vybavenost stravovacími zařízeními650 %28,57 %  
společenské akce433,33 %19,05 %  
chování místních obyvatel k turistům325 %14,29 %  
vybavenost ubytovacími zařízeními18,33 %4,76 %  
ceny18,33 %4,76 %  
chování lidí pracujících ve službách18,33 %4,76 %  

Graf

11. Jak hodnotíte informace o městě, které máte k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dostatečné1463,64 %66,67 %  
nedostatečné522,73 %23,81 %  
spíše nedostatečné29,09 %9,52 %  
vyčerpávající14,55 %4,76 %  

Graf

12. Uvítal(-a) byste ve městě služby průvodce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím940,91 %42,86 %  
ne836,36 %38,1 %  
ano522,73 %23,81 %  

Graf

13. Co se Vám vybaví, když se řekne Štramberk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Štramberské uši29,09 %9,52 %  
Hrad29,09 %9,52 %  
nic29,09 %9,52 %  
Trúba29,09 %9,52 %  
Trúba, jeskyně, arboretum, tábor, těžba vápence14,55 %4,76 %  
uši14,55 %4,76 %  
Popravdě - nic.14,55 %4,76 %  
muzeum Z. Buriana14,55 %4,76 %  
Trúba, uši14,55 %4,76 %  
město14,55 %4,76 %  
ostatní odpovědi asi nic
nevim
Trúba,Šipka, Zdeněk Burian, Kotouč.............
Štramberské uši, Trůba
trúba a uši
truba, usi
Trúba, Kotouč, Jeskyně, Tataři, Gong, Pivovar
hrad Štramberk, malé městečko, vlidní obyvatelé
836,36 %38,1 % 

Graf

14. Zvolte prosím, jak jsou pro Vás důležité následující prvky v cestovním ruchu:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přírodní prostředí2.5452.43
klid v místě pobytu2.6361.959
dopravní dostupnost2.9091.446
vybavení ubytováním2.8640.936
kvalita stravy2.9551.407
přívětivost personálu2.7271.562
přívětivost obyvatel2.9551.771
služby infocenter2.9091.083
možnosti výletů2.4552.521
turistické trasy2.5911.514
kulturní vyžití2.7731.721
sportovní vyžití2.9091.992
vybavenost obchody2.9551.043
historické památky2.51.795
vodní plochy3.1361.39
lyžařské sjezdovky3.3642.05

Graf

15. Který z uvedených vývojových směrů cestovního ruchu byste vyzkoušeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
wellness627,27 %28,57 %  
adrenalinové aktivity522,73 %23,81 %  
expedice522,73 %23,81 %  
dámská/pánská jízda313,64 %14,29 %  
dobrodružné prázdniny rodin29,09 %9,52 %  
dobrovolnická dovolená14,55 %4,76 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1254,55 %57,14 %  
muž1045,45 %47,62 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let1045,45 %47,62 %  
18 - 30 let836,36 %38,1 %  
do 17 let313,64 %14,29 %  
46 - 50 let14,55 %4,76 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou836,36 %38,1 %  
vysokoškolské731,82 %33,33 %  
základní627,27 %28,57 %  
střední bez maturity14,55 %4,76 %  

Graf

19. Velikost Vašeho trvalého bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel627,27 %28,57 %  
1 001 - 3 000 obyvatel418,18 %19,05 %  
10 001 - 50 000 obyvatel418,18 %19,05 %  
50 001 - 100 000 obyvatel313,64 %14,29 %  
3 001 - 10 000 obyvatel313,64 %14,29 %  
do 1000 obyvatel29,09 %9,52 %  

Graf

20. Máte nějaké náměty, připomínky či konkrétní návrhy týkající se města Štramberk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bývá tam problém s parkováním...

NE

ne

ne

Opravit schody na Trůbu a udržovat je i v zimě, větší informovanost o záchytném parkovišti a možnost přepravy např. vláčkem na silnici od nádraží na náměstí ( mysleme na starší občany ), možnost větší propagace Kopřivnického muzea ( je jedinečné a skvělé - ale nedostaečná otvírací doba ) a samozřejmě i naopak. Propagace a informovanost i v hotelích o okolí je nutná, např v Gongu se soustřeďuje klientele ubytovaná na SC a ti neví nic o krásném okolí a v zásadě návštěva Štramberka je nestimuluje k osobní návštěvě, dovolené ve Štramberku.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Horutová, V.Cestovní ruch ve Štramberku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cestovni-ruch-ve-stramberku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.