Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch ve Středočeském kraji - rezidenti (Praha + Středočeský)

Cestovní ruch ve Středočeském kraji - rezidenti (Praha + Středočeský)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Lexa
Šetření:06. 03. 2011 - 05. 04. 2011
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.91
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám předložit dotazník k posouzení prosazovaní udržitelného cestovního ruchu ve Vašem kraji, který je součástí průzkumu Katedry cestovního ruchu VŠE Praha, v rámci kurzu „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“.
Děkujeme za spolupráci.
Pracovníci a studenti Katedry cestovního ruchu VŠE Praha

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve vašem kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5472 %72 %  
ne2128 %28 %  

Graf

2. Setkáváte se ve vašem kraji s účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - v dopravních prostředcích4965,33 %65,33 %  
ano - při výkonu povolání2128 %28 %  
ano - jinak - jak?1114,67 %14,67 %  
ne79,33 %9,33 %  
ve volném čase11,33 %1,33 %  
jako rezident11,33 %1,33 %  
mý kamarádi jsou skoro jen cizinci11,33 %1,33 %  
ještě v centru Prahy, když se ptají na cestu11,33 %1,33 %  
Stodolní11,33 %1,33 %  
v centru Prahy11,33 %1,33 %  
denně, cestou do školy, práce. Bydlím v Praze11,33 %1,33 %  

Graf

3. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5877,33 %77,33 %  
nevím1317,33 %17,33 %  
ne45,33 %5,33 %  

Graf

4. Zatrhněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR přináší finanční prostředky do rozpočtu kraje5776 %76 %  
CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí4154,67 %54,67 %  
Cestovní ruch (CR) pomáhá řešit nezaměstnanost3445,33 %45,33 %  
CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva3141,33 %41,33 %  
CR zvyšuje cenovou hladinu prodávaných výrobků a služeb3141,33 %41,33 %  
CR devastuje životní prostředí 1418,67 %18,67 %  
CR narušuje poklidný život místních obyvatel1317,33 %17,33 %  
díky CR probíhají ve velkém rekultivace11,33 %1,33 %  
ve finále povede k odrazení dalších turistů11,33 %1,33 %  

Graf

5. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - jak?4661,33 %61,33 %  
ne2736 %36 %  
podpora Středočeského kraje11,33 %1,33 %  
lepší služby cr11,33 %1,33 %  
lepší reklama11,33 %1,33 %  
zvyšováním informovanosti11,33 %1,33 %  
podpořila bych turismus mimo Prahu11,33 %1,33 %  
úklid ulic, správa budov hromadného sdružování11,33 %1,33 %  

Graf

6. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 407093,33 %93,33 %  
méně než 20 let34 %4 %  
41 - 6022,67 %2,67 %  

Graf

7. Místo bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3551,47 %46,67 %  
Rakovník22,94 %2,67 %  
Dobříš22,94 %2,67 %  
Praha Východ11,47 %1,33 %  
Olomouc11,47 %1,33 %  
Praha 1011,47 %1,33 %  
Ostrava11,47 %1,33 %  
Úmonín (okres Kutná Hora)11,47 %1,33 %  
Hradec Králové11,47 %1,33 %  
vv11,47 %1,33 %  
ostatní odpovědi Milovice
Vlašim
Dobruška
Kouřim
Malá vesnice v Českém ráji.
kutná hora
Mělník
Most
Jihočeský kraj
Mladá Boleslav
Davle
Boskovice
Příbram
Soběslav
Zlín
střední Čechy
Praha 15
Dřevčice okres Brandýs nad Labem
Praha - Kunratice
Vrané nad Vltavou
Ledeč nad Sázavou
Brandýs nad Labem
2232,35 %29,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve vašem kraji?

2. Setkáváte se ve vašem kraji s účastníky cestovního ruchu?

3. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

4. Zatrhněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje:

5. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

6. Věková skupina

7. Místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve vašem kraji?

2. Setkáváte se ve vašem kraji s účastníky cestovního ruchu?

3. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

4. Zatrhněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje:

5. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

6. Věková skupina

7. Místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lexa, J.Cestovní ruch ve Středočeském kraji - rezidenti (Praha + Středočeský) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovni-ruch-ve-stredoceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.