Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Četba odborné literatury

Četba odborné literatury

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Krčková
Šetření:25. 04. 2010 - 05. 05. 2010
Počet respondentů:269
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.74
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, chtěly bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem našeho výzkumu je zjistit, zda lidé čtou odbornou literaturu a proč, jakým jejím formám dávají přednost. 

 

Děkujeme předem za Váš čas

 

Adéla Krčková, Anna Hoťová, Anna Veselková

studentky Informačních studií a knihovnictví na UK

 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s odbornou literaturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, někdy jsem ji už četl/aotázka č. 2, ne, ještě jsem ji nikdy nečetl/aotázka č. 10, nevím, nejsem si jist/aotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdy jsem ji už četl/a26297,04 %97,4 %  
nevím, nejsem si jist/a72,59 %2,6 %  
ne, ještě jsem ji nikdy nečetl/a10,37 %0,37 %  

Graf

2. Z jakého důvodu čtete odbornou literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výplývá to z mých studijních povinností20879,39 %77,32 %  
z osobního zájmu o danou věc15659,54 %57,99 %  
vyplývá to z mých pracovních povinností5119,47 %18,96 %  
z jiného důvodu72,67 %2,6 %  

Graf

3. Jak často čtete odbornou literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou týdně11644,27 %43,12 %  
jednou měsíčně8331,68 %30,86 %  
každý den4416,79 %16,36 %  
jednou do roka114,2 %4,09 %  
méně často83,05 %2,97 %  

Graf

4. Upřednostňujete nějaký typ odborné literatury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, klasickou tištěnou16261,83 %60,22 %  
ne, je mi to jedno6123,28 %22,68 %  
ano, online dokumenty2810,69 %10,41 %  
ano, elektronickou formu (např CD s texty spod.)62,29 %2,23 %  
ano, online dokumenty31,15 %1,12 %  
ano, elektronické nosiče (např CD s texty spod.)10,38 %0,37 %  
nevím10,38 %0,37 %  

Graf

5. Když při četbě odborné literatury (forma tištěný dokumet) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udělám si výpisky na papír/ do textového souboru14756,54 %54,65 %  
zvýrazním zvýrazňovačem 6023,08 %22,3 %  
nedělám si poznámky3011,54 %11,15 %  
podtrhnu tužkou 218,08 %7,81 %  
podtrhnu perem 20,77 %0,74 %  

Graf

6. Když při četbě odborné literatury (elektronická podoba) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stáhnu do textového souboru a dále netisknu10943,25 %40,52 %  
stáhnu a posléze vytisknu7630,16 %28,25 %  
vypíšu si je na papír 4517,86 %16,73 %  
používám schránky na uložení poznámek (OneNote, Net Notes popř. schránky u jednotlivých databází)114,37 %4,09 %  
nedělám si poznámky114,37 %4,09 %  

Graf

7. Jak si nejčastěji označujete místo, na kterém jste při četbě odborné literatury skončil/a s četbou? (forma tištěná kniha)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vložím klasickou záložku 15359,3 %56,88 %  
neoznačuji, nalistuji po paměti 6023,26 %22,3 %  
knihu položím hřbetem nahoru, a v této poloze zůstane do doby, než budu mít znovu čas 5220,16 %19,33 %  
vkládám různé 3D objekty (propiska, ovladač, nedojedená houska se 4216,28 %15,61 %  
vlepím reflexní samolepící papírek 3312,79 %12,27 %  
neoznačuji, nalistuji po paměti 166,2 %5,95 %  
udělám na rohu stránky "oslí roh", pro snadnější nalistování 135,04 %4,83 %  
neoznačuji, čtu bez přestávky v jednom kuse 51,94 %1,86 %  

Graf

8. Využíváte při studiu/práci oborové databáze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10841,22 %40,15 %  
nevím, co to je8130,92 %30,11 %  
ne7327,86 %27,14 %  

Graf

9. Co většinou uděláte, když potřebujete sehnat odbornou literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledám na internetu (např,pomocí googlu atd.)18871,76 %69,89 %  
jdu do knihovny a vyhledám si sám/sama16462,6 %60,97 %  
využívám oborové databáze5922,52 %21,93 %  
zajdu do knihkupectví3613,74 %13,38 %  
jdu do knihovny a požádám o pomoc knihovníka3412,98 %12,64 %  
jiné114,2 %4,09 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18869,63 %69,89 %  
muž8230,37 %30,48 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka vysoké školy17163,33 %63,57 %  
pracující4817,78 %17,84 %  
student/ka střední školy4817,78 %17,84 %  
na mateřské dovolené31,11 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Z jakého důvodu čtete odbornou literaturu?

  • odpověď z osobního zájmu o danou věc:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi používám schránky na uložení poznámek (OneNote, Net Notes popř. schránky u jednotlivých databází) na otázku 6. Když při četbě odborné literatury (elektronická podoba) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

8. Využíváte při studiu/práci oborové databáze?

  • odpověď ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi využívám oborové databáze na otázku 9. Co většinou uděláte, když potřebujete sehnat odbornou literaturu?

9. Co většinou uděláte, když potřebujete sehnat odbornou literaturu?

  • odpověď jdu do knihovny a vyhledám si sám/sama:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi udělám na rohu stránky "oslí roh", pro snadnější nalistování na otázku 7. Jak si nejčastěji označujete místo, na kterém jste při četbě odborné literatury skončil/a s četbou? (forma tištěná kniha)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte osobní zkušenost s odbornou literaturou?

2. Z jakého důvodu čtete odbornou literaturu?

3. Jak často čtete odbornou literaturu?

4. Upřednostňujete nějaký typ odborné literatury?

5. Když při četbě odborné literatury (forma tištěný dokumet) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

6. Když při četbě odborné literatury (elektronická podoba) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

7. Jak si nejčastěji označujete místo, na kterém jste při četbě odborné literatury skončil/a s četbou? (forma tištěná kniha)

8. Využíváte při studiu/práci oborové databáze?

9. Co většinou uděláte, když potřebujete sehnat odbornou literaturu?

10. Jste

11. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte osobní zkušenost s odbornou literaturou?

2. Z jakého důvodu čtete odbornou literaturu?

3. Jak často čtete odbornou literaturu?

4. Upřednostňujete nějaký typ odborné literatury?

5. Když při četbě odborné literatury (forma tištěný dokumet) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

6. Když při četbě odborné literatury (elektronická podoba) narazíte na informace, které si chcete uchovat pro budoucí použití, tak nejčastěji si je

7. Jak si nejčastěji označujete místo, na kterém jste při četbě odborné literatury skončil/a s četbou? (forma tištěná kniha)

8. Využíváte při studiu/práci oborové databáze?

9. Co většinou uděláte, když potřebujete sehnat odbornou literaturu?

10. Jste

11. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krčková, A.Četba odborné literatury (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cetba-odborne-literatury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.