Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Četnost sprchování a koupání

Četnost sprchování a koupání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Krchňáček
Šetření:08. 05. 2010 - 14. 05. 2010
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Důvod průzkumu je zjištění údajů pro vytvoření seminární práce do předmětu Statistika. 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát se během jednoho týdne obvykle sprchujete, nebo koupete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
74042,11 %42,11 %  
101111,58 %11,58 %  
41010,53 %10,53 %  
577,37 %7,37 %  
366,32 %6,32 %  
644,21 %4,21 %  
1433,16 %3,16 %  
233,16 %3,16 %  
833,16 %3,16 %  
933,16 %3,16 %  
ostatní odpovědi 12
13
15
1
0
55,26 %5,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.72
Minimum:2
Maximum:13
Variační rozpětí:11
Rozptyl:4.78
Směrodatná odchylka:2.19
Medián:7
Modus:7

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6972,63 %72,63 %  
muž2627,37 %27,37 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231717,89 %17,89 %  
221515,79 %15,79 %  
241010,53 %10,53 %  
2099,47 %9,47 %  
2155,26 %5,26 %  
1755,26 %5,26 %  
1644,21 %4,21 %  
2944,21 %4,21 %  
2533,16 %3,16 %  
2633,16 %3,16 %  
ostatní odpovědi 27
45
19
34
32
41
48
33
40
37
13
36
47
38
2021,05 %21,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.21
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:29.14
Směrodatná odchylka:5.4
Medián:23
Modus:23

Graf

4. Nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5153,68 %53,68 %  
vysokoškolské3233,68 %33,68 %  
základní88,42 %8,42 %  
střední bez maturity33,16 %3,16 %  
žádné11,05 %1,05 %  

Graf

5. Jaký je přibližně počet obyvatel obce ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000001111,58 %11,58 %  
200066,32 %6,32 %  
2000044,21 %4,21 %  
10000044,21 %4,21 %  
350033,16 %3,16 %  
30000033,16 %3,16 %  
2500033,16 %3,16 %  
60033,16 %3,16 %  
300033,16 %3,16 %  
800033,16 %3,16 %  
ostatní odpovědi 900
1500
45000
30000
40000
1250000
250
170000
17000
5000
23000
400000
90000
30.000
50000
60000
350
300
10000
4000
9000
1150000
600000
80000
70000
2700
1200000
3200
1100000
11000
1500000
53000
12000
500
190.000
15000
450
27000
1100
7000000
5254,74 %54,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:208363.22
Minimum:300
Maximum:1200000
Variační rozpětí:1199700
Rozptyl:141016489387.2
Směrodatná odchylka:375521.62
Medián:20000
Modus:1000000

Graf

6. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný5355,79 %55,79 %  
Zlínský1616,84 %16,84 %  
Jihomoravský1414,74 %14,74 %  
Moravskoslezský66,32 %6,32 %  
mimo ČR44,21 %4,21 %  
Olomoucký22,11 %2,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Ve kterém kraji žijete?

  • odpověď jiný:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 600000 - 7000000 > na otázku 5. Jaký je přibližně počet obyvatel obce ve které žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát se během jednoho týdne obvykle sprchujete, nebo koupete?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Nejvyšší dokončené vzdělání?

5. Jaký je přibližně počet obyvatel obce ve které žijete?

6. Ve kterém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát se během jednoho týdne obvykle sprchujete, nebo koupete?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Nejvyšší dokončené vzdělání?

5. Jaký je přibližně počet obyvatel obce ve které žijete?

6. Ve kterém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krchňáček , M.Četnost sprchování a koupání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cetnost-sprchovani-a-koupani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.