Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Hanslík
Šetření:15. 12. 2009 - 25. 12. 2009
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, týkajícího se onemocnění CMP- cévní mozkové příhody. Vaše odpovědi mi pomohou získat informace o povědomí tohoto závažného onemocnění.

Děkuji za Váš čas.

Strouhalová Kateřina, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9, studentka 4. ročníku lycea.

Odpovědi respondentů

1. Co je to cévní mozková příhoda (CMP)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Je náhlý uzávěr mozkové tepny trombem (někdy i ruptura tepny), kdy nedochází k prokrvení určité části mozku

je nějaké postižení, popř. odumření mozkové tkáně, důsledkem nějakého poškození, např. nedostatečným zásobováním mozku okysličenou krví

je to akutní onemocnění během kterého dochází k nervovému poškození

když se v mozku udělá sraženina a ucpe cévu, nebo se tam ta sraženina dostane odjinud

Krevní výron v mozku

krvácení do mozku.........?

mrtvice

Mrtvice

mrtvice

mrtvice

Mrtvice. Ucpání cévy, krvácení do mozku.

Netuším

Nevím.

prasknutí cévky v hlavě, která může být způsobena např výdutí, která může mít dále za následek nedokrvení části mozku

prasknutí mozkové cévy

ucpání cévky v mozku

2. Víte jakou věkovou skupinu CMP postihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postihuje všechny věkové skupiny.1270,59 %70,59 %  
Postihuje výjmečně i mladé lidi.529,41 %29,41 %  

Graf

3. Myslíte si, že dědičné dispozice mohou být příčinou CMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.952,94 %52,94 %  
Ano.741,18 %41,18 %  
Nevím.15,88 %5,88 %  

Graf

4. Myslíte si, že špatný životní styl může být příčinou CMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1270,59 %70,59 %  
Spíše ano.423,53 %23,53 %  
Nevím.15,88 %5,88 %  

Graf

5. Jaké má člověk po prodělání CMP postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinované postižení řeči a hybnosti.17100 %100 %  

Graf

6. Jak těžké jsou následky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny odpovědi jsou možné.1694,12 %94,12 %  
Má určitá omezení, ale je schopen žít bez pomoci druhých.15,88 %5,88 %  

Graf

7. Domníváte se, že počet případů CMP u mladých lidí klesá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.952,94 %52,94 %  
Ne.635,29 %35,29 %  
Nevím.211,76 %11,76 %  

Graf

8. Víte, jak se začínající CMP projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.635,29 %35,29 %  
Ano.529,41 %29,41 %  
Nevím.529,41 %29,41 %  
Spíše ne.15,88 %5,88 %  

Graf

9. Zkuste popsat projevy začínající CMP.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

asi mdloby, bezvědomí

bolest?

brnění (či necitlivost) na jednu polovinu těla, svěšený koutek (na té straně, která je ochrnutá), problém či nemožnost řeči,....

Brnění končetin, ztráta rovnováhy, porucha řeči

nedokáže se soustředit na motoriku nemůže (ztrácí schopnost) mluvit postupně upadá do bezvědomí ale to záleží na závažnosti CMP

nepoznaná bolest hlavy, bolesti které jsou nesnesitelné. Daný člověk se nemůže usmát, vypláznout jazyk, zapískat. Následuje postupné mrtvení končetin a dušností. Dále se projevuje silným zvracením až ztrátou vědomí

netuším

Netuším

Nevím.

Pokles koutků, nesrozumitelná řeč, zmatenost, paréza, neplazí jazyk středem,...

Poruchy řeči, hybnosti (hemiparézy), poruchy citlivosti, možné i bezvědomí, nestejné zorničky

poruchy řeči,poruchy hybnosti,nevníma,jazyk k jedné straně koutku

Problémy s řečí a hybností.

špatná schopnost mluvit, hýbat rukou

špatný tlak, únava, přepracovanost, stres

zmatenost............?

10. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.952,94 %52,94 %  
Muž.847,06 %47,06 %  

Graf

11. Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20423,53 %23,53 %  
19317,65 %17,65 %  
18211,76 %11,76 %  
4015,88 %5,88 %  
2415,88 %5,88 %  
2215,88 %5,88 %  
5315,88 %5,88 %  
2615,88 %5,88 %  
2715,88 %5,88 %  
3615,88 %5,88 %  
2315,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.53
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:42.12
Směrodatná odchylka:6.49
Medián:20
Modus:20

Graf

12. Typ vystudované školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná.1270,59 %70,59 %  
Zdravotnická.529,41 %29,41 %  

Graf

13. Na toto místo Vás prosím o Vaše poznámky a připomínky k tématu, vlastní zkušenosti s touto nemocí, otázky, které by Vás zajímaly v souvislosti s CMP.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Danou nemoc jsme prodělala v 15 letech, zkušenosti mám

mám představu o co jde, nechápu proc tady je na výběr jenom ze školy zdravotnické a jiné, na školách technického zaměření se bere taky biologie, a to že jsem se nedostal na medecinu neznamena, že jsem se o ni nezajimal....peknej zbytek dne

Zažil jsem CMP u obou mých rodičů, otec ji nepřežil.

zkušenosti nemám na škole jsme to ještě nebrali

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hanslík, T.Cévní mozková příhoda (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cevni-mozkova-prihoda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.