Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?

CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Doskočil
Šetření:28. 04. 2009 - 05. 05. 2009
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímalo by mě, co všechno jsou lidé schopni riskovat, aby  získali milion.

 

Protože všichni, nemůžeme mít zamětnání, které by nám milion vydělalo. Chtěl bych vědět, jaké riziko jsou lidé schopni podstupovat, aby tuto sumu získali.

 

Jak moc tedy riskujete s vašimi penězi vy?

 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že můžete naspořit milion korun na bankovním účtu, pokud po dobu 30 let ukládáte každý měsíc částku 1 000Kč?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7183,53 %83,53 %  
ano1416,47 %16,47 %  

Graf

2. Vložili byste peníze do otevřeného podílového fondu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3035,29 %35,29 %  
ano2934,12 %34,12 %  
ne2630,59 %30,59 %  

Graf

3. Pokud byste si mohli dovolit zaplatit služby profesionálního investičního poradce, využili byste jeho rady?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5160 %60 %  
ne3440 %40 %  

Graf

4. Využili byste kombinaci bankovních produktů, kdyby Vám zajistila lepší zhodnocení než investování přes jednotlivé bankovní produkty?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7183,53 %83,53 %  
ne1416,47 %16,47 %  

Graf

5. Investujete do zajištěných investic (například nemovitosti, zajištěné podílové fondy)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6576,47 %76,47 %  
ano2023,53 %23,53 %  

Graf

6. Víte, jak funguje otevřený podílový fond?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4755,29 %55,29 %  
ano3844,71 %44,71 %  

Graf

7. Vložili byste peníze do zahraniční investiční společnosti se sídlem v daňovém ráji, kdyby Vám nabídla zhodnocení investice přes 100% za rok?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5971,08 %69,41 %  
ano2428,92 %28,24 %  

Graf

8. Víte, co znamená složený úrok?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4552,94 %52,94 %  
ne4047,06 %47,06 %  

Graf

9. Považujete zhodnocení investic o 20% za nereálné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3743,53 %43,53 %  
ano2731,76 %31,76 %  
nevím2124,71 %24,71 %  

Graf

10. Kdybyste své investice v bance mohli zhodnocovat o 20% efektivněji než dosud kombinací banko, využili bste této nabídky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6377,78 %74,12 %  
ne1822,22 %21,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Víte, jak funguje otevřený podílový fond?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Víte, co znamená složený úrok?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že můžete naspořit milion korun na bankovním účtu, pokud po dobu 30 let ukládáte každý měsíc částku 1 000Kč?

2. Vložili byste peníze do otevřeného podílového fondu?

3. Pokud byste si mohli dovolit zaplatit služby profesionálního investičního poradce, využili byste jeho rady?

4. Využili byste kombinaci bankovních produktů, kdyby Vám zajistila lepší zhodnocení než investování přes jednotlivé bankovní produkty?

5. Investujete do zajištěných investic (například nemovitosti, zajištěné podílové fondy)?

6. Víte, jak funguje otevřený podílový fond?

7. Vložili byste peníze do zahraniční investiční společnosti se sídlem v daňovém ráji, kdyby Vám nabídla zhodnocení investice přes 100% za rok?

8. Víte, co znamená složený úrok?

9. Považujete zhodnocení investic o 20% za nereálné?

10. Kdybyste své investice v bance mohli zhodnocovat o 20% efektivněji než dosud kombinací banko, využili bste této nabídky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že můžete naspořit milion korun na bankovním účtu, pokud po dobu 30 let ukládáte každý měsíc částku 1 000Kč?

2. Vložili byste peníze do otevřeného podílového fondu?

3. Pokud byste si mohli dovolit zaplatit služby profesionálního investičního poradce, využili byste jeho rady?

4. Využili byste kombinaci bankovních produktů, kdyby Vám zajistila lepší zhodnocení než investování přes jednotlivé bankovní produkty?

5. Investujete do zajištěných investic (například nemovitosti, zajištěné podílové fondy)?

6. Víte, jak funguje otevřený podílový fond?

7. Vložili byste peníze do zahraniční investiční společnosti se sídlem v daňovém ráji, kdyby Vám nabídla zhodnocení investice přes 100% za rok?

8. Víte, co znamená složený úrok?

9. Považujete zhodnocení investic o 20% za nereálné?

10. Kdybyste své investice v bance mohli zhodnocovat o 20% efektivněji než dosud kombinací banko, využili bste této nabídky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doskočil, L.CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://chcete-byt-milionarem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.