Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chov a lov černé zvěře na Krnovsku

Chov a lov černé zvěře na Krnovsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Salvet
Šetření:30. 03. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):100 / 96.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.24:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který sleduje anonymní získání dat, týkajících se chovu a lovu černé zvěře na Krnovsku. Takto získaná data budou následně vyhodnocena a prezentována v diplomové práci na téma „Zhodnocení současných možnosti regulace početnosti černé zvěře“. Mnohokrát děkuji za ochotu a upřímnost při vyplňování dotazníku.

Tomáš Salvet

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník obsahuje 100 otázek, ač to vypadá hodně, dotazník není náročný na vyplnění. U 25 otázek se zaškrtává nabídnutá možnost, u dalších 5 otázek se napíše číslo a u 10 otázek krátký text.

U zbývajících 60 otázek se píší jen čísla a týkají se:

  1. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v MĚSÍCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nelovil, napište 0.
  2. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v MĚSÍCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nelovil, napište 0.
  3. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v MĚSÍCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nevnadil a neobeznával, napište 0.
  4. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v MĚSÍCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste neulovil, napište 0.
  5. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil ve Vaší hlavní honitbě v MĚSÍCI? V případě, že jste neulovil, napište 0.

Okruhů je jen 5, ale jsou rozpracovány dle jednotlivých měsíců.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho provozuje výkon práva myslivosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10613,64 %13,64 %  
12511,36 %11,36 %  
2549,09 %9,09 %  
1536,82 %6,82 %  
3236,82 %6,82 %  
3536,82 %6,82 %  
2024,55 %4,55 %  
3924,55 %4,55 %  
1624,55 %4,55 %  
2624,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 2
0
4
6
7
18
27
28
40
22
23
30
1227,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.85
Minimum:4
Maximum:39
Variační rozpětí:35
Rozptyl:90.18
Směrodatná odchylka:9.5
Medián:19
Modus:10

Graf

2. Patří lov černé zvěře mezi Vaš oblíbený lov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

3. Uveďte honitbu, ve které nejčastěji lovíte. (V případě, že lovíte i v jiných honitbách, odpovědi na další otázky prosím omezujte na tuto hlavní honitbu, pokud nebude jiné zadání.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třemešná36,98 %6,82 %  
10636,98 %6,82 %  
ZÁTOR24,65 %4,55 %  
Radim Portál24,65 %4,55 %  
Ptáčník24,65 %4,55 %  
oldřich12,33 %2,27 %  
nikde12,33 %2,27 %  
ZP Město Albrechtice12,33 %2,27 %  
MS Oldřích12,33 %2,27 %  
Dívčí Hrad - Hlinka12,33 %2,27 %  
ostatní odpovědi hynčice
zem podnik alce
Dubnice 221
Praha
ZP M. Albrechtice
222
202 Ježník
Velký tetřev
Portál ev.č.116
Sokolí důl - 112
Čaková
104-Panský vrch
Úvalno č. 214
honitba u obce Čaková
111 Orlík
Janov 102
206
Heřmanovice
Portál Radim
Sl.Rudoltice
Lišák Vysoká
Lichnov 227
113
110
Kotel
114
2660,47 %59,09 % 

Graf

4. Jste současně: (lze uvést více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslivec, člen3784,09 %84,09 %  
lesník818,18 %18,18 %  
vlastník honebního pozemku511,36 %11,36 %  
povolenkář49,09 %9,09 %  

Graf

5. Černá zvěř je ve Vaší hlavní honitbě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stálá2761,36 %61,36 %  
migrující1329,55 %29,55 %  
sezónní49,09 %9,09 %  

Graf

6. Domníváte se, že úspěšnost lovu černé zvěře závisí na roční době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

7. Kolik času věnovaného lovu zvěře strávíte lovem černé v %?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501125 %25 %  
60818,18 %18,18 %  
2049,09 %9,09 %  
7049,09 %9,09 %  
4049,09 %9,09 %  
8049,09 %9,09 %  
3036,82 %6,82 %  
2524,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
1012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 55
90
24,55 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:49.63
Minimum:20
Maximum:80
Variační rozpětí:60
Rozptyl:296.65
Směrodatná odchylka:17.22
Medián:50
Modus:50

Graf

8. Ovlivňují naháňky úspěšnost na samostatném lovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

9. Jak se domníváte, že naháňky ovlivňují úspěšnost na samostatném lovu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hodně

naháňkami se vytláčí zvěř , je neklidná

narušený klid v honitbě

narušují klid černé a její pohyb po honitbě

plaší se zvěř, odchází jinam

Po každé naháňce u sousedů jsou tlupy černé rozbité, a min. 10-14 dnů trvá, než černá začne pravidelně navštěvovat vnadiště.

Při každé naháňce dochází ke zneklidnění zvěře, většinou zvěř danou lokalitu opustí a trvá nějakou dobu, než se do dané lokality vrátí. Na druhou stranu, je pravda, že při naháňce dojde často k rozbití tlupy a mladá zvěř pokud zůstává sama, tak navštěvuje často jedno vnadiště, chodí pravidelně a brzo a to i když je některy kus uloven.

rozehnání , vystresování zvěře, která pak nemá klid

rušení zvěře

Rušením zvěře a následnou migrací mimo honitbu.

ruší klid

ruší se zvěř,které je nucena hledat nové klidové lokality

Tím, že dojde k narušení tlup zvěře a po dobu než se zase členové tlupy najdou je možné ulovit mladou černou zvěř i přes den.

Větší pohyb.

Vyhánění zvěře z honitby, rušení nejen černé.

způsobují neklid

ZVĚŘ JE ROZHONĚNÁ, NEDRŽÍ SE DÉLE V LOKALITÁCH

Zvěř je rozhoněná, neklidná, změna pravidelnosti navštěvování krmelišť

Zvěř je rozplašená, dělají se chovatelské chyby, dochází k poranění zvěře a obtížnému dohledávání. Lepší výsledky máme při individelním lovu. Lov je hlavně bezpečnější a z hlediska průběrnosti s naháňkami nesrovnatelný.,

zvěř je vyháněná ze svých stávanišťtudíž více opatrná a neklidná.Aby byl lov černé na samostatném lovu účinější,musí byt klidná...

zvěř je vyháněna, nemá klid, přesouvá se jinam

zvěř je vyhnána ze sstávaníšt

Zveř se rozhoní.

zvěř se vyhání ze svých svaníšť a pak ja problém ji přivábyt

zvěř, se může z dané lokality ztratit. Pak záleží na krmení.

10. Jaký odhadujete průměrný početní stav černé zvěře ve Vaší hlavní honitbě? (v ks na 1000 ha)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30818,18 %18,18 %  
20715,91 %15,91 %  
4049,09 %9,09 %  
1549,09 %9,09 %  
1049,09 %9,09 %  
2536,82 %6,82 %  
5024,55 %4,55 %  
4524,55 %4,55 %  
6024,55 %4,55 %  
3524,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 1
1000
7
0
70
6
613,64 %13,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.7
Minimum:6
Maximum:60
Variační rozpětí:54
Rozptyl:196.63
Směrodatná odchylka:14.02
Medián:27.5
Modus:30

Graf

11. Domníváte se, že je černá zvěř přemnožená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1534,09 %34,09 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

12. Jak velké je, podle Vás, teritorium prasete divokého v ha?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150049,09 %9,09 %  
30049,09 %9,09 %  
1000049,09 %9,09 %  
300049,09 %9,09 %  
500049,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
200036,82 %6,82 %  
4000024,55 %4,55 %  
10024,55 %4,55 %  
250024,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 500
20000
123456789
35
20
200
25000
800
3500
6000
1227,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5174
Minimum:5
Maximum:40000
Variační rozpětí:39995
Rozptyl:65987195.13
Směrodatná odchylka:8123.25
Medián:2250
Modus:1500

Graf

13. Jakým způsobem lze určit počet vyskytující se černé zvěře v honitbě? (lze uvést více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle stop nebo pobytových znaků2556,82 %56,82 %  
odhadem1534,09 %34,09 %  
fotopastí1227,27 %27,27 %  
zpětným propočtem z lovu1125 %25 %  
fyzickým sčítáním v rojnici920,45 %20,45 %  
jiným způsobem920,45 %20,45 %  
podle množství trusu36,82 %6,82 %  
nelze určit36,82 %6,82 %  
telemetricky24,55 %4,55 %  

Graf

14. Jakým jiným způsobem lze určit počet vyskytující se černé zvěře v honitbě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Pozorováním za jasných měsíčních nocí. 2. na stálých krmelištích

celoroční monitoring

Celoročním pozorováním.

Častým pobytem v honitbě a sledováním pobytových znaků

častým pozorováním v honitbě

kontrola čerstvě zasetých ploch obilím, kukuřicí, po sklizni všechny druhy strnišť , (obilí, řepka, kukuřice a také kaliště, otěry na stromech, rozryté pastviny a ostatní plochy), při lovu na čekané

Myslím si, že určit přesný počet u jakéhokoliv druhu je velmi těžké, zvláště u černé zvěře, která je stejně jako vysoká zvěř zvěří tlupní, migrující a velice opatrná. Její počet je ovlivněn mnoha faktory - potravní nabídky, klid v honitbě, roční období, lovecký tlak apod. Tudíž je asi spíše možná stanovit nějaký odhad množství od-do.

nelze přeně určit, pouze odhadem

nevím

obeznáním v honitbě

Pozorováním

Pozorováním populace.

Pozorováním.

průběžným sledováním

Průbežným sledováním.

Při samostatném lovu

z lovu

Za úplňku obsadit posedy v revíru, každý sčítač pznačí hodinu počet kusů a věkovou skladbu tlupy.

15. Máte zájem se o stálý výskyt černé zvěře v honitbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

16. Jakým způsobem se snažíte se o stálý výskyt černé zvěře v honitbě? (vnaděním, klidem apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budování nelovicích krmelišť

Denním krmením.

dostatečné vnadění a samozřejmě rozhoduje i velikost krytiny a klidových částí

hlavně krmením

klid, přikrmování

klidem

klidem a krmením

Klidem, vnaděním

klidem, vnaděním, nedělat nahánky

krmení

Krmení denně.

krmením

kukuřící a siláží

Pravidelné vnadění v malých dávkách, klid, myslivecké políčka.

pravidelným vnaděním

přikrmování v době nouze i mimo ni, tvorbou biopásů, klidem v období rozmnožování

V době strádání - zvěřní políčka a přkrmování

vnadění

vnadění, klid

vnaděním

vnaděním

vnaděním

vnaděním

vnaděním

vnaděním

vnaděním

vnaděním

Vnaděním

Vnaděním

vnaděním a klidem v určité lokalitě

vnaděním a klidovou zónou bez lovu

Vnaděním a minimálním počtem společných lovů(max. jedna natláčka za rok)

Vnaděním do míst, kde svou činností neškodí na zemědělských plodinách.

Vnaděním i klidem.

vnaděním na krmných limkách

vnaděním,

Vnaděním, klidem v lese.

vnaděním, klidem v mlazinách

vnaděním, klidovými zonami

Vnaděním, přikrmováním

zvěřní políčka, krmení

17. Jaký je, podle Vás, v honitbě poměr pohlaví u dospělé černé zvěře? samci (uveďte počet) ku (:) samicím (uveďte počet) nebo uvést "nevím"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1534,88 %34,09 %  
1:3613,95 %13,64 %  
1:4511,63 %11,36 %  
1:249,3 %9,09 %  
1:136,98 %6,82 %  
5samci 10samic12,33 %2,27 %  
7:1512,33 %2,27 %  
1 ku 512,33 %2,27 %  
1:512,33 %2,27 %  
1:712,33 %2,27 %  
ostatní odpovědi nelze určit
1 ku 1
1/10
1ku10
3:12
511,63 %11,36 % 

Graf

18. Jaká je, podle Vás, věková struktura černé zvěře? kňouři + bachyně (uveďte počet) ku (:) lončákům + selatům (uveďte počet) nebo uvést "nevím"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1432,56 %31,82 %  
1:3511,63 %11,36 %  
1:549,3 %9,09 %  
1:724,65 %4,55 %  
1:824,65 %4,55 %  
1:612,33 %2,27 %  
netroufám odhadnout 12,33 %2,27 %  
1+4 ku 10 ku 1512,33 %2,27 %  
2 : 812,33 %2,27 %  
4K:8B,K1:2B 15lončáků 23 selat12,33 %2,27 %  
ostatní odpovědi 10:30
nelze přesně určit
různě, dle ročního období
20%:80%
1+4+12
nelze určit
1+2:2+4
10 ku 12
2/8
2ku8
1 : 6
1125,58 %25 % 

Graf

19. Stalo se Vám již, že jste ulovil plnou bachyni? (včetně selete a lončáka)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2761,36 %61,36 %  
ne1738,64 %38,64 %  

Graf

20. Využití světla pro lov černé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vítám zejména z hlediska bezpečnosti a jistoty výstřeluotázka č. 22, vítám zejména pro efektivitu lovuotázka č. 22, považuji za zbytečné, ale tolerujiotázka č. 22, odmítám z jiného důvoduotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
považuji za zbytečné, ale toleruji1636,36 %36,36 %  
vítám zejména z hlediska bezpečnosti a jistoty výstřelu1329,55 %29,55 %  
odmítám z jiného důvodu1022,73 %22,73 %  
vítám zejména pro efektivitu lovu511,36 %11,36 %  

Graf

21. Využití světla pro lov černé zvěře odmítám z důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byl bych rád, kdyby to bylo povoleno

je to nemyslivecké

Je to nemyslivecké.

jednak je to zákonem zakázáno a taky laicky řečeno musí mít zvěř ,,nějakou šanci"

Jsem zásadně proti. Protože jakmile se to oficielně povolí k lovu černé tak se to zvrhne a bude tato metoda lovu používána na veškerou zvěř.

Myslím si, že i zvěř si zaslouží nějakou šanci. Podle mně použití světla, popř. nočního vidění degraduje lov na pouhý odstřel. Pokud prostě dobře nevidím, tak nestřílím.

s myslivostí to nemá co dělat

z etického důvodu

Zakázaný způsob lovu, pokládám to za neetické.

zbytečné

22. Máte v honitbě odchytové zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4193,18 %93,18 %  
ano36,82 %6,82 %  

Graf

23. Domníváte se, zda se dá poznat pohlaví při lovu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3375 %75 %  
ne715,91 %15,91 %  
nevím49,09 %9,09 %  

Graf

24. Lovíte černou zvěř častěji na: (lze uvést více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čekané4090,91 %90,91 %  
šoulačce613,64 %13,64 %  
naháňce49,09 %9,09 %  
soulačce36,82 %6,82 %  

Graf

25. Jste schopni na vnadišti nelovit dospělou černou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4090,91 %90,91 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

26. Mělo by se platit za ulovení černé zvěře zástřelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3886,36 %86,36 %  
ano613,64 %13,64 %  

Graf

27. Kdo by měl platit za ulovení černé zvěře zástřelné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát350 %6,82 %  
lovec116,67 %2,27 %  
uživatel116,67 %2,27 %  
majitel pozemků, který na nich hospodaří116,67 %2,27 %  

Graf

28. Kolik máte ve Vaší honitbě psů, využitelných při lovu černé na naháňkách?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21534,09 %34,09 %  
4818,18 %18,18 %  
3715,91 %15,91 %  
536,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
724,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
1212,27 %2,27 %  
2012,27 %2,27 %  
112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 11 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:2
Maximum:11
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.52
Směrodatná odchylka:2.13
Medián:3
Modus:2

Graf

29. Vnadíte na více místech v honitbě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4090,91 %90,91 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

30. Jaké pomůcky, zařízení a krmení ke vnadění používáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Barely s kukuřicí, hromady

Barely s kukuřicí.

běžné krmivo

bukový dehet,krmný soudek

Děravý sud s kukuřicí,siláž,řepa

Koryta, kukuřice, suchý chléb, rhlíky.

krmelce, slaniska, kemeliště

krmeliště, slaniska

krmeliště, slaniska, políčka

Krmítka na krmelišti, jádro do korýtek, rohlíky na zem.

Krmítko, rohlíky.

krmné válce, vnadiště

krmný buben

krmný válec , kameni:směs kukuřice,pšenice,ječmene,ořechy a suché pečivo

kryté vnadiště

kukuřice, oves, staré pečivo

kukuřicí, krmné válce, siláží

liz, plevy na vnadišti, krmný buben

nevím

obilí,plevy pečivo

pastové proděravěné krmítka uvázené pevně k zemi

plevy, pečivo, obilí

pouze krmivo

pouze vnadiště

používáme ve velké míře krmné sudy,ale také volně sypané plevy

různé

samokrmící děrované bubny

samokrmítka, kukuřice

samozásobníky, kemivo pod kameny, fotostopař

siláž, cukrová řepa, obilí

siláž, kukuříce ve vyrobeném krmítku

siláž, obilí, kukuřice,

Šišky

V naší honitbě (988 ha.) pravidelně vnadíme na 9 místech.Na těchto místech vnadíme celoročně.Jako vnadište slouží dřevené čtverce zhotovené z kuláčů o rozměrech cca.3x3 metry.U každého vnadište je sůl. Jako krmení používáme: obilí-cca.-1000kg-rok kukuřice - 300kg-rok pečivo - 2000kg-rok Výše uvedené hodnoty spotřeby krmení jsou uvedeny za celou honitbu. Rozvoz krmení obstarávají určení členové,kteří nemají přidělené krmelce.Přikrmuje se min.2x týdně.

Vnadění na vnadištích.

Vnadící krmeliště

Vnadím pravidelně menší dávky krmiva - přes léto kukuřici, plevy, v zimě i cukrovku a popř. menší množství siláže

Vnadiště

vnadiště, kukuřici pod kameny

zrním u mlaziny a kaliště

žádné

žádné

žádné pomucký ani zařízení, vnadění siláží, kukuřici, obilím,

31. Jste při lovu černé zvěře omezeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2965,91 %65,91 %  
ano1534,09 %34,09 %  

Graf

32. Čím jste při lovu černé zvěře omezeni? (Časem, penězi, provozním řádem apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Časem

časem a provozním řádem

lovem pouze určité věkové kategorie

Lovíme pouze mladou zvěř

nelovíme dospělou černou

nutno lovit mladou zvěř

omezené možnosti krmení-pouze 2 krmeliště v revíru

počtem ulovených kusů na povolence

Pouze selata.

provozním řádem

světlem

věkovou strukturou černé zvěře

zákonem 449/ §39

Zákonem o myslivosti.

závistivími členy

33. Pokud střílíte na černou zvěř, používáte při dosledu psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy2863,64 %63,64 %  
jen při obeznání barvy1534,09 %34,09 %  
nikdy12,27 %2,27 %  

Graf

34. Dáváte vzorky na vyšetření trichinely z veškeré ulovené černé zvěře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

35. Máte problém se škodami, způsobené černou zvěří v honitbě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

36. Odhadněte škody způsobené černou zvěří ve Vaší honitbě - klasifikujte 1 až 5 (1 - žádné, 5 – velké)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21431,82 %31,82 %  
41022,73 %22,73 %  
31022,73 %22,73 %  
11022,73 %22,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.45
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:2

Graf

37. Domníváte se, že černá zvěř svým pohybem způsobuje plašení jiné spárkaté zvěř?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

38. Myslíte si, že černá zvěř snižuje počet spárkaté zvěře požíráním mláďat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

39. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4397,73 %97,73 %  
žena12,27 %2,27 %  

Graf

40. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 ž 55 let1534,09 %34,09 %  
55 až 65 let1329,55 %29,55 %  
25 až 35 let1125 %25 %  
35 až 45 let511,36 %11,36 %  

Graf

41. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v LEDNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nelovil, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101022,73 %22,73 %  
0511,36 %11,36 %  
2511,36 %11,36 %  
349,09 %9,09 %  
649,09 %9,09 %  
549,09 %9,09 %  
849,09 %9,09 %  
124,55 %4,55 %  
1512,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 12
9
16
7
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.8
Minimum:0
Maximum:12
Variační rozpětí:12
Rozptyl:12.88
Směrodatná odchylka:3.59
Medián:6
Modus:10

Graf

42. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v LEDNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nelovil, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31329,55 %29,55 %  
4613,64 %13,64 %  
0511,36 %11,36 %  
2511,36 %11,36 %  
549,09 %9,09 %  
636,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
2024,55 %4,55 %  
4012,27 %2,27 %  
3012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 24
25
24,55 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.05
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:36.51
Směrodatná odchylka:6.04
Medián:3
Modus:3

Graf

43. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v LEDNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste nevnadil nebo neobeznával, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101022,73 %22,73 %  
2613,64 %13,64 %  
2049,09 %9,09 %  
049,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
524,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
1524,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 55
16
40
35
7
32
30
25
818,18 %18,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.33
Minimum:0
Maximum:35
Variační rozpětí:35
Rozptyl:80.53
Směrodatná odchylka:8.97
Medián:10
Modus:10

Graf

44. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v LEDNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.) V případě, že jste neulovil, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02045,45 %45,45 %  
1920,45 %20,45 %  
2818,18 %18,18 %  
349,09 %9,09 %  
424,55 %4,55 %  
0.212,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.93
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.09
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:1
Modus:0

Graf

45. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v LEDNU? V případě, že jste neulovil, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02454,55 %54,55 %  
11125 %25 %  
2715,91 %15,91 %  
324,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.63
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:0
Modus:0

Graf

46. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v ÚNORU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
5715,91 %15,91 %  
449,09 %9,09 %  
349,09 %9,09 %  
1036,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
4.012,27 %2,27 %  
712,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 6
12
24,55 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.05
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:8.77
Směrodatná odchylka:2.96
Medián:3
Modus:0

Graf

47. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v ÚNORU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
3613,64 %13,64 %  
4511,36 %11,36 %  
5511,36 %11,36 %  
2511,36 %11,36 %  
2024,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
4012,27 %2,27 %  
1812,27 %2,27 %  
612,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 9 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.18
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:18.4
Směrodatná odchylka:4.29
Medián:2.5
Modus:0

Graf

48. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v ÚNORU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01022,73 %22,73 %  
549,09 %9,09 %  
349,09 %9,09 %  
436,82 %6,82 %  
1036,82 %6,82 %  
236,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
3024,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 7
50
14
40
15
32
20
12
25
920,45 %20,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.38
Minimum:0
Maximum:32
Variační rozpětí:32
Rozptyl:76.55
Směrodatná odchylka:8.75
Medián:4.5
Modus:0

Graf

49. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v ÚNORU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03170,45 %70,45 %  
1511,36 %11,36 %  
249,09 %9,09 %  
412,27 %2,27 %  
0.012,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  
1512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.33
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:0
Modus:0

Graf

50. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v ÚNORU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03477,27 %77,27 %  
1511,36 %11,36 %  
236,82 %6,82 %  
412,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.23
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.53
Medián:0
Modus:0

Graf

51. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v BŘEZNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01840,91 %40,91 %  
249,09 %9,09 %  
336,82 %6,82 %  
136,82 %6,82 %  
436,82 %6,82 %  
536,82 %6,82 %  
1036,82 %6,82 %  
624,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
1312,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 19
7
24,55 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.8
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:10.37
Směrodatná odchylka:3.22
Medián:2
Modus:0

Graf

52. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v BŘEZNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01840,91 %40,91 %  
4511,36 %11,36 %  
3511,36 %11,36 %  
249,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
2024,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
3912,27 %2,27 %  
2512,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 7 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.98
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:20.13
Směrodatná odchylka:4.49
Medián:2
Modus:0

Graf

53. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v BŘEZNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01534,09 %34,09 %  
649,09 %9,09 %  
2049,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
1624,55 %4,55 %  
1024,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 40
30
15
25
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.98
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:52.44
Směrodatná odchylka:7.24
Medián:4
Modus:0

Graf

54. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v BŘEZNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02965,91 %65,91 %  
11125 %25 %  
612,27 %2,27 %  
212,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  
512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.33
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.53
Medián:0
Modus:0

Graf

55. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v BŘEZNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03170,45 %70,45 %  
11125 %25 %  
612,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.25
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.19
Směrodatná odchylka:0.44
Medián:0
Modus:0

Graf

56. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v DUBNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
10715,91 %15,91 %  
3511,36 %11,36 %  
236,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
424,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
912,27 %2,27 %  
1112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 15
5
24,55 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.73
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:14.82
Směrodatná odchylka:3.85
Medián:3
Modus:0

Graf

57. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v DUBNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01534,09 %34,09 %  
3818,18 %18,18 %  
449,09 %9,09 %  
136,82 %6,82 %  
536,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
712,27 %2,27 %  
2712,27 %2,27 %  
2412,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 10
35
30
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.7
Minimum:0
Maximum:27
Variační rozpětí:27
Rozptyl:31.7
Směrodatná odchylka:5.63
Medián:3
Modus:0

Graf

58. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v DUBNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
10511,36 %11,36 %  
20511,36 %11,36 %  
536,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
412,27 %2,27 %  
1112,27 %2,27 %  
1612,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 13
40
7
32
15
25
613,64 %13,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.7
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:58.16
Směrodatná odchylka:7.63
Medián:3.5
Modus:0

Graf

59. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v DUBNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02659,09 %59,09 %  
11125 %25 %  
249,09 %9,09 %  
312,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  
812,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.55
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:0
Modus:0

Graf

60. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v DUBNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02965,91 %65,91 %  
11227,27 %27,27 %  
512,27 %2,27 %  
212,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.35
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.53
Medián:0
Modus:0

Graf

61. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v KVĚTNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01329,55 %29,55 %  
10511,36 %11,36 %  
149,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
349,09 %9,09 %  
524,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
2112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 15
12
9
14
7
511,36 %11,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.15
Minimum:0
Maximum:14
Variační rozpětí:14
Rozptyl:16.49
Směrodatná odchylka:4.06
Medián:3
Modus:0

Graf

62. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v KVĚTNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01329,55 %29,55 %  
31227,27 %27,27 %  
4613,64 %13,64 %  
136,82 %6,82 %  
1524,55 %4,55 %  
524,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
2312,27 %2,27 %  
1612,27 %2,27 %  
3012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 7 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.45
Minimum:0
Maximum:16
Variační rozpětí:16
Rozptyl:15.59
Směrodatná odchylka:3.95
Medián:3
Modus:0

Graf

63. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v KVĚTNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01738,64 %38,64 %  
1049,09 %9,09 %  
549,09 %9,09 %  
2036,82 %6,82 %  
1624,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
3024,55 %4,55 %  
1524,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 6
7
8
4
25
511,36 %11,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.08
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:51.35
Směrodatná odchylka:7.17
Medián:3.5
Modus:0

Graf

64. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v KVĚTNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03272,73 %72,73 %  
2715,91 %15,91 %  
149,09 %9,09 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.35
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:0
Modus:0

Graf

65. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v KVĚTNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03375 %75 %  
1715,91 %15,91 %  
224,55 %4,55 %  
312,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.23
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.23
Směrodatná odchylka:0.48
Medián:0
Modus:0

Graf

66. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v ČERVNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0920,45 %20,45 %  
10715,91 %15,91 %  
5613,64 %13,64 %  
6511,36 %11,36 %  
249,09 %9,09 %  
136,82 %6,82 %  
724,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
2012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 12
4
9
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:12.5
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:5
Modus:0

Graf

67. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v ČERVNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31125 %25 %  
0920,45 %20,45 %  
4613,64 %13,64 %  
249,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
112,27 %2,27 %  
3012,27 %2,27 %  
712,27 %2,27 %  
2412,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 10
25
20
15
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.38
Minimum:0
Maximum:24
Variační rozpětí:24
Rozptyl:25.11
Směrodatná odchylka:5.01
Medián:3
Modus:3

Graf

68. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v ČERVNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01329,55 %29,55 %  
5511,36 %11,36 %  
20511,36 %11,36 %  
249,09 %9,09 %  
336,82 %6,82 %  
1036,82 %6,82 %  
3024,55 %4,55 %  
824,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 16
50
0.
7
12
511,36 %11,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.45
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:58.92
Směrodatná odchylka:7.68
Medián:3.5
Modus:0

Graf

69. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v ČERVNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02863,64 %63,64 %  
1818,18 %18,18 %  
236,82 %6,82 %  
324,55 %4,55 %  
612,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.5
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:0
Modus:0

Graf

70. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v ČERVNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02965,91 %65,91 %  
11022,73 %22,73 %  
224,55 %4,55 %  
412,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.35
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:0
Modus:0

Graf

71. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v ČERVENCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01534,09 %34,09 %  
5613,64 %13,64 %  
436,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
236,82 %6,82 %  
836,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
1224,55 %4,55 %  
1024,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 18
14
15
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.9
Minimum:0
Maximum:14
Variační rozpětí:14
Rozptyl:15.53
Směrodatná odchylka:3.94
Medián:3.5
Modus:0

Graf

72. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v ČERVENCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01534,09 %34,09 %  
31022,73 %22,73 %  
4613,64 %13,64 %  
536,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
1524,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
224,55 %4,55 %  
2412,27 %2,27 %  
2512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.93
Minimum:0
Maximum:15
Variační rozpětí:15
Rozptyl:11.56
Směrodatná odchylka:3.4
Medián:3
Modus:0

Graf

73. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v ČERVENCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
2613,64 %13,64 %  
5511,36 %11,36 %  
2049,09 %9,09 %  
624,55 %4,55 %  
2524,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  
1612,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 30
9
10
0.
8
511,36 %11,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.13
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:49.29
Směrodatná odchylka:7.02
Medián:2
Modus:0

Graf

74. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v ČERVENCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03170,45 %70,45 %  
11125 %25 %  
212,27 %2,27 %  
512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.28
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.2
Směrodatná odchylka:0.45
Medián:0
Modus:0

Graf

75. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v ČERVENCI?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03170,45 %70,45 %  
11227,27 %27,27 %  
212,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.28
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.2
Směrodatná odchylka:0.45
Medián:0
Modus:0

Graf

76. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v SRPNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01329,55 %29,55 %  
10715,91 %15,91 %  
849,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
649,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
724,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
1712,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 12
15
9
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.93
Minimum:0
Maximum:12
Variační rozpětí:12
Rozptyl:15.4
Směrodatná odchylka:3.92
Medián:5
Modus:0

Graf

77. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v SRPNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01329,55 %29,55 %  
31022,73 %22,73 %  
4818,18 %18,18 %  
236,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
1524,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
2412,27 %2,27 %  
4.512,27 %2,27 %  
512,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 7 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:0
Maximum:15
Variační rozpětí:15
Rozptyl:7.88
Směrodatná odchylka:2.81
Medián:3
Modus:0

Graf

78. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v SRPNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
549,09 %9,09 %  
2049,09 %9,09 %  
836,82 %6,82 %  
236,82 %6,82 %  
436,82 %6,82 %  
324,55 %4,55 %  
1524,55 %4,55 %  
1612,27 %2,27 %  
612,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 30
12
10
0.
28
511,36 %11,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.55
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:44.2
Směrodatná odchylka:6.65
Medián:3.5
Modus:0

Graf

79. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v SRPNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02454,55 %54,55 %  
11022,73 %22,73 %  
3511,36 %11,36 %  
224,55 %4,55 %  
412,27 %2,27 %  
512,27 %2,27 %  
812,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.83
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:0
Modus:0

Graf

80. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v SRPNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02556,82 %56,82 %  
11227,27 %27,27 %  
236,82 %6,82 %  
336,82 %6,82 %  
512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.6
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:0
Modus:0

Graf

81. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v ZÁŘÍ? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0715,91 %15,91 %  
5715,91 %15,91 %  
10511,36 %11,36 %  
8511,36 %11,36 %  
349,09 %9,09 %  
436,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
236,82 %6,82 %  
724,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 12
15
14
9
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.23
Minimum:0
Maximum:12
Variační rozpětí:12
Rozptyl:11.05
Směrodatná odchylka:3.32
Medián:5
Modus:0

Graf

82. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v ZÁŘÍ? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31227,27 %27,27 %  
0715,91 %15,91 %  
2613,64 %13,64 %  
5511,36 %11,36 %  
4511,36 %11,36 %  
636,82 %6,82 %  
2424,55 %4,55 %  
2012,27 %2,27 %  
1012,27 %2,27 %  
1512,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 25 12,27 %2,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:0
Maximum:24
Variační rozpětí:24
Rozptyl:24
Směrodatná odchylka:4.9
Medián:3
Modus:3

Graf

83. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v ZÁŘÍ? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0920,45 %20,45 %  
4818,18 %18,18 %  
10511,36 %11,36 %  
549,09 %9,09 %  
2049,09 %9,09 %  
236,82 %6,82 %  
1524,55 %4,55 %  
1624,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
2524,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 1
30
8
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.4
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:48.04
Směrodatná odchylka:6.93
Medián:5
Modus:0

Graf

84. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v ZÁŘÍ? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02045,45 %45,45 %  
11534,09 %34,09 %  
249,09 %9,09 %  
324,55 %4,55 %  
512,27 %2,27 %  
1012,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.73
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:1
Modus:0

Graf

85. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v ZÁŘÍ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02250 %50 %  
11738,64 %38,64 %  
236,82 %6,82 %  
412,27 %2,27 %  
0.12,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.53
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:0
Modus:0

Graf

86. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v ŘÍJNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5613,64 %13,64 %  
0511,36 %11,36 %  
8511,36 %11,36 %  
6511,36 %11,36 %  
3511,36 %11,36 %  
149,09 %9,09 %  
1049,09 %9,09 %  
724,55 %4,55 %  
1224,55 %4,55 %  
1524,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 13
19
2
4
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.78
Minimum:0
Maximum:15
Variační rozpětí:15
Rozptyl:14.49
Směrodatná odchylka:3.81
Medián:5.5
Modus:5

Graf

87. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v ŘÍJNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31125 %25 %  
4818,18 %18,18 %  
2715,91 %15,91 %  
0511,36 %11,36 %  
124,55 %4,55 %  
924,55 %4,55 %  
524,55 %4,55 %  
2512,27 %2,27 %  
2012,27 %2,27 %  
1012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 22
14
30
6
49,09 %9,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.53
Minimum:0
Maximum:22
Variační rozpětí:22
Rozptyl:22.2
Směrodatná odchylka:4.71
Medián:3
Modus:3

Graf

88. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v ŘÍJNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2920,45 %20,45 %  
0511,36 %11,36 %  
5511,36 %11,36 %  
2049,09 %9,09 %  
1049,09 %9,09 %  
1236,82 %6,82 %  
624,55 %4,55 %  
424,55 %4,55 %  
1612,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 40
25
24
15
29
27
11
14
818,18 %18,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.85
Minimum:0
Maximum:27
Variační rozpětí:27
Rozptyl:59
Směrodatná odchylka:7.68
Medián:5.5
Modus:2

Graf

89. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v ŘÍJNU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01943,18 %43,18 %  
11534,09 %34,09 %  
2613,64 %13,64 %  
324,55 %4,55 %  
1212,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.83
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:1
Modus:0

Graf

90. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v ŘÍJNU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02250 %50 %  
11636,36 %36,36 %  
2511,36 %11,36 %  
312,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.6
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:0.5
Modus:0

Graf

91. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v LISTOPADU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0613,64 %13,64 %  
10511,36 %11,36 %  
5511,36 %11,36 %  
349,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
1249,09 %9,09 %  
636,82 %6,82 %  
1436,82 %6,82 %  
124,55 %4,55 %  
924,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 8
7
20
2
15
613,64 %13,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.4
Minimum:0
Maximum:14
Variační rozpětí:14
Rozptyl:18.04
Směrodatná odchylka:4.25
Medián:5.5
Modus:0

Graf

92. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v LISTOPADU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31329,55 %29,55 %  
0613,64 %13,64 %  
4613,64 %13,64 %  
2511,36 %11,36 %  
536,82 %6,82 %  
112,27 %2,27 %  
1012,27 %2,27 %  
2612,27 %2,27 %  
3212,27 %2,27 %  
3012,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 15
12
35
7
6
9
613,64 %13,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.1
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:37.94
Směrodatná odchylka:6.16
Medián:3
Modus:3

Graf

93. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v LISTOPADU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
049,09 %9,09 %  
1049,09 %9,09 %  
1549,09 %9,09 %  
549,09 %9,09 %  
849,09 %9,09 %  
1636,82 %6,82 %  
2036,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 12
4
30
7
1
40
9
35
24
1227,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.38
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:57.52
Směrodatná odchylka:7.58
Medián:8.5
Modus:0

Graf

94. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v LISTOPADU? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01943,18 %43,18 %  
11738,64 %38,64 %  
349,09 %9,09 %  
224,55 %4,55 %  
712,27 %2,27 %  
512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.83
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:1
Modus:0

Graf

95. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v LISTOPADU?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02556,82 %56,82 %  
11329,55 %29,55 %  
336,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
412,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.58
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:0
Modus:0

Graf

96. Kolikrát jste byl na čekané na černou zvěř v PROSINCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8818,18 %18,18 %  
15511,36 %11,36 %  
049,09 %9,09 %  
1049,09 %9,09 %  
1249,09 %9,09 %  
536,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
424,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 7
28
3
11
18
9
14
16
818,18 %18,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.33
Minimum:0
Maximum:16
Variační rozpětí:16
Rozptyl:19.92
Směrodatná odchylka:4.46
Medián:8
Modus:8

Graf

97. Uveďte průměrnou dobu v hod. strávenou na čekané na černou zvěř v PROSINCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31227,27 %27,27 %  
4818,18 %18,18 %  
2511,36 %11,36 %  
6511,36 %11,36 %  
049,09 %9,09 %  
524,55 %4,55 %  
2024,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
1912,27 %2,27 %  
3212,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 15
24
35
36,82 %6,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.43
Minimum:0
Maximum:24
Variační rozpětí:24
Rozptyl:32.61
Směrodatná odchylka:5.71
Medián:3.5
Modus:3

Graf

98. Uveďte, kolik času v hod. věnujete vnadění a obeznávání černé zvěře v PROSINCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10715,91 %15,91 %  
049,09 %9,09 %  
2536,82 %6,82 %  
736,82 %6,82 %  
536,82 %6,82 %  
2036,82 %6,82 %  
424,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
624,55 %4,55 %  
4024,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 12
15
8
1
16
2
30
32
33
14
1329,55 %29,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.63
Minimum:0
Maximum:33
Variační rozpětí:33
Rozptyl:78.19
Směrodatná odchylka:8.84
Medián:10
Modus:10

Graf

99. Kolik kusů černé zvěře celkem jste Vy ulovil v PROSINCI? (Za všechny honitby, kde jste lovil v roce 2010.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01534,09 %34,09 %  
11227,27 %27,27 %  
3715,91 %15,91 %  
2715,91 %15,91 %  
424,55 %4,55 %  
512,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.28
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.38
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:1
Modus:0

Graf

100. Kolik kusů černé zvěře jste Vy ulovil jen ve Vaší hlavní honitbě v PROSINCI?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01943,18 %43,18 %  
11329,55 %29,55 %  
2511,36 %11,36 %  
3511,36 %11,36 %  
512,27 %2,27 %  
412,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.95
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:1
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Salvet, T.Chov a lov černé zvěře na Krnovsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://chov-a-lov-cerne-zvere-na-kr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.