Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chování a preference spotřebitele na vybraném trhu v oblasti vzdělání

Chování a preference spotřebitele na vybraném trhu v oblasti vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vránová
Šetření:28. 11. 2013 - 05. 12. 2013
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):22 / 16.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se průzkumu "Chování a preference spotřebitele na vybraném trhu" v oblasti vzdělání. Dotazník je anonymní a bude sloužit ke zpracování diplomové práce.

Dotazník je rozdělen do 3 bloků:

1. blok otázek je určen pouze pro studující, který začíná otázkou č. 1 a končí otázkou č. 7

2. blok je určen pouze pro nestudující, jež začíná otázkou č. 8 a končí otázkou č. 12

3. blok je společný pro obě skupiny, který začíná otázkou č. 13 a končí otázkou č. 22

Označte, prosím, křížkem Vámi zvolenou jednu z odpovědí.

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. blok otázek je určen pouze pro studující

1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou školu - Magisterské studium2635,62 %25,49 %  
Střední školu (s maturitou)2230,14 %21,57 %  
Vysokou školu - Bakalářské studium1419,18 %13,73 %  
Učiliště45,48 %3,92 %  
Vyšší odbornou školu45,48 %3,92 %  
Vysokou školu - Doktorské studium34,11 %2,94 %  

Graf

2. Důvodem Vašeho vzdělání je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní potřeba dosažení vyššího vzdělání5979,73 %57,84 %  
Je po Vás vyžadováno další vzdělání (např. od zaměstnavatele, rodičů, aj.)1520,27 %14,71 %  

Graf

3. Jakou formu studia využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezenční (denní)6183,56 %59,8 %  
Kombinovaná (dálková, víkendová)1216,44 %11,76 %  

Graf

4. Kterou školu navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnou (je obvykle zřízena a financována státem)5169,86 %50 %  
Soukromou (stanoveno školné hrazené studentem)2027,4 %19,61 %  
Státní (vojenské - univerzity obrany a nebo policejní akademie)22,74 %1,96 %  

Graf

5. Pracujete při studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3750,68 %36,27 %  
Ne3649,32 %35,29 %  

Graf

6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola - Magisterské studium4459,46 %43,14 %  
Vysoká škola - Doktorské studium1418,92 %13,73 %  
Vysoká škola - Bakalářské studium810,81 %7,84 %  
Střední škola s maturitou79,46 %6,86 %  
Vyučení11,35 %0,98 %  

Graf

7. Ve kterém kraji studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10. Jihomoravský kraj - (např. Brno)2027,4 %19,61 %  
11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc)1926,03 %18,63 %  
12. Moravskoslezský kraj - (např. Ostrava)1317,81 %12,75 %  
1. Středočeský kraj - (např. Praha)1317,81 %12,75 %  
13. Zlínský kraj - (např. Zlín)56,85 %4,9 %  
9. Kraj Vysočina - (např. Jihlava)22,74 %1,96 %  
7. Královéhradecký kraj - (např. Hradec Králové)11,37 %0,98 %  

Graf

2. blok je určen pouze pro nestudující

8. Pokud v současnosti nestudujete, důvodem je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již dosažení potřebné vzdělání1959,38 %18,63 %  
Z osobních důvodů (např. mateřská/rodičovská dovolená, neumožnění se vzdělávat, aj.)1134,38 %10,78 %  
Finanční hledisko (nedostatek financí)26,25 %1,96 %  

Graf

9. Kterou školu jste studovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnou (je obvykle zřízena a financována státem)2670,27 %25,49 %  
Soukromou (stanoveno školné hrazené studentem)821,62 %7,84 %  
Státní (vojenská - univerzita obrany a nebo policejní akademie)38,11 %2,94 %  

Graf

10. Záleží ve Vašem zaměstnání na úrovni dosaženého vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2262,86 %21,57 %  
Ne1337,14 %12,75 %  

Graf

11. Pracujete v oboru, kteý jste vystudovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2058,82 %19,61 %  
Ne1441,18 %13,73 %  

Graf

12. Pokud by Vám zaměstnavatel nabídl povýšení nebo lepší platové ohodnocení, ale pouze za předpokladu, že si doplníte své vzdělání, byli byste ochotni dále studovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3386,84 %32,35 %  
Ne513,16 %4,9 %  

Graf

3. blok otázek je určen pro obě skupiny

13. Byla pro Vás podstatná finanční stránka při volbě studia? (např. výše školného či jiné poplatky spojené se studiem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5150 %50 %  
Ne5150 %50 %  

Graf

14. Kterou školu byste preferovali v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnou (je obvykle zřízena a financována státem)7472,55 %72,55 %  
Soukromou (stanoveno školné hrazené studentem)2322,55 %22,55 %  
Státní (vojenské - univerzita obrany a nebo policejní akademie)54,9 %4,9 %  

Graf

15. Do kolika let byste byli ochotni se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 26 let3534,31 %34,31 %  
27 - 30 let2322,55 %22,55 %  
celý život1716,67 %16,67 %  
31 - 40 let1615,69 %15,69 %  
nejsem ochoten se dále vzdělávat54,9 %4,9 %  
41 - 50 let54,9 %4,9 %  
51 - 60 let10,98 %0,98 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením "Čím vyšší vzdělání, tím vyšší platové ohodnocení"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5654,9 %54,9 %  
Ano4645,1 %45,1 %  

Graf

17. Myslíte si, že soukromé školství je na stejné úrovni jako veřejné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6563,73 %63,73 %  
Ano3736,27 %36,27 %  

Graf

18. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6967,65 %67,65 %  
Muž3332,35 %32,35 %  

Graf

19. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let7169,61 %69,61 %  
27 - 30 let1514,71 %14,71 %  
31 - 40 let1514,71 %14,71 %  
41 - 50 let10,98 %0,98 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (vysokoškolské bakalářské, magisterské, doktorské)4241,18 %41,18 %  
SŠ s maturitou2625,49 %25,49 %  
2423,53 %23,53 %  
VOŠ65,88 %5,88 %  
Vyučen43,92 %3,92 %  

Graf

21. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5856,86 %56,86 %  
Zaměstnanec2827,45 %27,45 %  
Mateřská/rodičovská dovolená76,86 %6,86 %  
Vedoucí zaměstnanec43,92 %3,92 %  
OSVČ32,94 %2,94 %  
Nezaměstnaný10,98 %0,98 %  
Důchodce10,98 %0,98 %  

Graf

22. Vyberte kraj ve kterém bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc)3837,25 %37,25 %  
12. Moravskoslezský kraj - (např. Ostrava)1514,71 %14,71 %  
10. Jihomoravský kraj - (např. Brno)1413,73 %13,73 %  
9. Kraj Vysočina - (např. Jihlava)87,84 %7,84 %  
13. Zlínský kraj - (např. Zlín)87,84 %7,84 %  
8. Padubický kraj - (např. Pardubice)76,86 %6,86 %  
1. Středočeský kraj - (např. Praha)65,88 %5,88 %  
5. Ústecký kraj - (např. Ústí nad Labem)21,96 %1,96 %  
7. Královéhradecký kraj - (např. Hradec Králové)21,96 %1,96 %  
2. Jihočeský kraj - (např. České Budějovice)10,98 %0,98 %  
3. Plzeňský kraj - (např. Plzeň)10,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Důvodem Vašeho vzdělání je:

 • odpověď Osobní potřeba dosažení vyššího vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola - Doktorské studium na otázku 6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12. Moravskoslezský kraj - (např. Ostrava) na otázku 7. Ve kterém kraji studujete?

3. Jakou formu studia využíváte?

 • odpověď Prezenční (denní):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední školu (s maturitou) na otázku 1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Pracujete při studiu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc) na otázku 7. Ve kterém kraji studujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 21. Zaměstnání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola - Doktorské studium na otázku 6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

4. Kterou školu navštěvujete?

 • odpověď Veřejnou (je obvykle zřízena a financována státem):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola - Doktorské studium na otázku 6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

5. Pracujete při studiu?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinovaná (dálková, víkendová) na otázku 3. Jakou formu studia využíváte?

6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

 • odpověď Vysoká škola - Magisterské studium:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokou školu - Magisterské studium na otázku 1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromou (stanoveno školné hrazené studentem) na otázku 4. Kterou školu navštěvujete?

12. Pokud by Vám zaměstnavatel nabídl povýšení nebo lepší platové ohodnocení, ale pouze za předpokladu, že si doplníte své vzdělání, byli byste ochotni dále studovat?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Pracujete v oboru, kteý jste vystudovali?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Záleží ve Vašem zaměstnání na úrovni dosaženého vzdělání?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z osobních důvodů (např. mateřská/rodičovská dovolená, neumožnění se vzdělávat, aj.) na otázku 8. Pokud v současnosti nestudujete, důvodem je:

16. Souhlasíte s tvrzením "Čím vyšší vzdělání, tím vyšší platové ohodnocení"?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinovaná (dálková, víkendová) na otázku 3. Jakou formu studia využíváte?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď VŠ (vysokoškolské bakalářské, magisterské, doktorské):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokou školu - Magisterské studium na otázku 1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10. Jihomoravský kraj - (např. Brno) na otázku 22. Vyberte kraj ve kterém bydlíte:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10. Jihomoravský kraj - (např. Brno) na otázku 7. Ve kterém kraji studujete?
 • odpověď :
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední školu (s maturitou) na otázku 1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete

21. Zaměstnání:

 • odpověď Student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední školu (s maturitou) na otázku 1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc) na otázku 7. Ve kterém kraji studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Pracujete při studiu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prezenční (denní) na otázku 3. Jakou formu studia využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 26 let na otázku 15. Do kolika let byste byli ochotni se dále vzdělávat?

22. Vyberte kraj ve kterém bydlíte:

 • odpověď 11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11. Olomoucký kraj - (např. Olomouc) na otázku 7. Ve kterém kraji studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete

2. Důvodem Vašeho vzdělání je:

3. Jakou formu studia využíváte?

4. Kterou školu navštěvujete?

5. Pracujete při studiu?

6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

7. Ve kterém kraji studujete?

8. Pokud v současnosti nestudujete, důvodem je:

9. Kterou školu jste studovali?

10. Záleží ve Vašem zaměstnání na úrovni dosaženého vzdělání?

11. Pracujete v oboru, kteý jste vystudovali?

12. Pokud by Vám zaměstnavatel nabídl povýšení nebo lepší platové ohodnocení, ale pouze za předpokladu, že si doplníte své vzdělání, byli byste ochotni dále studovat?

13. Byla pro Vás podstatná finanční stránka při volbě studia? (např. výše školného či jiné poplatky spojené se studiem)

14. Kterou školu byste preferovali v současné době?

15. Do kolika let byste byli ochotni se dále vzdělávat?

16. Souhlasíte s tvrzením "Čím vyšší vzdělání, tím vyšší platové ohodnocení"?

17. Myslíte si, že soukromé školství je na stejné úrovni jako veřejné?

18. Pohlaví:

19. Váš věk:

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Zaměstnání:

22. Vyberte kraj ve kterém bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pokud v současnosti studujete, navštěvujete

2. Důvodem Vašeho vzdělání je:

3. Jakou formu studia využíváte?

4. Kterou školu navštěvujete?

5. Pracujete při studiu?

6. Jakého vzdělání byste chtěli dosáhnout?

7. Ve kterém kraji studujete?

8. Pokud v současnosti nestudujete, důvodem je:

9. Kterou školu jste studovali?

10. Záleží ve Vašem zaměstnání na úrovni dosaženého vzdělání?

11. Pracujete v oboru, kteý jste vystudovali?

12. Pokud by Vám zaměstnavatel nabídl povýšení nebo lepší platové ohodnocení, ale pouze za předpokladu, že si doplníte své vzdělání, byli byste ochotni dále studovat?

13. Byla pro Vás podstatná finanční stránka při volbě studia? (např. výše školného či jiné poplatky spojené se studiem)

14. Kterou školu byste preferovali v současné době?

15. Do kolika let byste byli ochotni se dále vzdělávat?

16. Souhlasíte s tvrzením "Čím vyšší vzdělání, tím vyšší platové ohodnocení"?

17. Myslíte si, že soukromé školství je na stejné úrovni jako veřejné?

18. Pohlaví:

19. Váš věk:

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Zaměstnání:

22. Vyberte kraj ve kterém bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vránová, L.Chování a preference spotřebitele na vybraném trhu v oblasti vzdělání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://chovani-a-preference-spotreb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.